ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buck

B AH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buck-, *buck*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
buck(n, colloq) เงิน 1 ดอลล่าร์, Syn. Dollar
bucket shop(n, slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
buckpassing(n, adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., See also: avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buck(n) สัตว์ตัวผู้, See also: ใช้กับสัตว์บางชนิด เช่น กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ เป็นต้น
buck(n) สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์, See also: จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ
buck(n) หนังสัตว์, See also: ของสัตว์จำพวก กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ
buck(n) ผู้ชายรุ่นหนุ่ม, Syn. fop
buck(adj) ของระดับชั้นที่ต่ำที่สุด (ทางทหาร)
buck(vi) กระโดดขึ้นไปในอากาศทั้งสี่ขาและมีลักษณะหลังโค้งงอ (ใช้กับม้า), Syn. leap
buck(vt) เหวี่ยงผู้ขี่ให้ตกโดยการกระโดดขึ้นสี่ขาและโก่งหลังจนโค้ง (ใช้กับม้า)
buck(vt) พนัน, Syn. gamble
buck(vt) สู้โดยใช้หัวชน
buck(vi) ต่อต้าน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. oppose, Ant. support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buck(บัค) n. กวางตัวผู้, มั่งตัวผู้, กระต่ายตัวผู้, ม้าตัวผู้, แกะตัวผู้, แพะตัวผู้, สัตว์ตัวผู้, ชาย, ชายหนุ่ม, นิโกรชาย, อินเดียแดงชาย, กรอบ, โครง, เหรียญ, เจ้าชู้, เพื่อนยาก
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
buckaroon. โคบาล, ลูกวัว, คนฝึกม้าให้เชื่อง
buckbrigaden. แถวคนส่งถังน้ำดับไฟ
bucked(บัคท) adj. เหนื่อย, อ่อนเพลีย, มีความสุข
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง, คนงานยุ้งฉาง, คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
buckeroon. โคบาล, ลูกวัว, คนฝึกม้าให้เชื่อง
bucket(บัค'คิท) { bucketed, bucketing, buckets } n. ถังน้ำ, ถัง, ถังหิ้ว, ถังขุดดิน, ใบกังหัน, ใบเครื่องจักร, พลั่วขุดดิน, เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า, ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่, เอาถังตัก, ขี่ม้าเร็วและหักโหม
buckingham palacen. พระราชวังบัคกิงแฮมของอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
buck(n) กวาง, แพะ(ตัวผู้), กระต่าย, สัตว์ตัวผู้, เงินเหรียญอเมริกัน
bucket(n) ถังหิ้วน้ำ
bucketful(n) จำนวนเต็มถัง
buckle(n) ขอ, หัวเข็มขัด, ห่วง, กระดุม
buckle(vt) งอ, โค้ง, คาด(พุง), ผูก(อาน), ติด(กระดุม), รัด(เข็มขัด)
buckler(n) โล่กลมเล็ก
buckram(n) ผ้าเคมีใช้ทำปก
buckshee(n) ของฟรี
buckskin(n) หนังกวาง, หนังแกะ
roebuck(n) กวางตัวผู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buck quartz; bastard quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bucketที่ฝากข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bucket seatเบาะนั่งกระชับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bucket sortการเรียงลำดับจากที่ฝากข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bucklingการโก่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bucket Elevatorสายยกปุ้งกี๋, Example: สายยก (อาจเป็นโซ่หรือสายพาน) ที่ติดภาชนะบรรทุกวัสดุ เช่น ถ่านหินหรือเถ้าเตาขึ้นในแนวชันหรือดิ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Bucket Loaderรถปุ้งกี๋, Example: รถล้อเลื่อนติดแขนหมุน มีปุ้งกี๋ใช้ขุดดินหรือวัสดุกลบ เพื่อยกเท ใส่รถขนหรือ เทกองสุมไว้ [สิ่งแวดล้อม]
Bucking (Mechanics)การโก่ง (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bucky Gridแผงบัคคีย์ [การแพทย์]
Bucky Techniqueวิธีบัคคีย์ [การแพทย์]
Bucky Trayถาดบัคคีย์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buck up[บัค อัพ] (slang) ลืมๆมันไปซะ
bucket(n, vt) ถัง, ใส่ถัง
buckle down(vi) ทุ่มเท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, buck up, son.โอ้เจ้าชู้ขึ้นลูกชาย Pinocchio (1940)
Buck up, and otherwise go mingle.บั๊กขึ้นและอื่น ๆ คลาคล่ำไป Yellow Submarine (1968)
- How much? - Two thousand bucks and it's yours.ราคาเท่าไหร่ $2, 000และมันเป็นของคุณ The Blues Brothers (1980)
We need 5, 000 bucks fast.พวกเราต้องการ$5000โดยทันที The Blues Brothers (1980)
Yeah, I got a couple of bucks last year!ผมได้คู่กวางปีที่ผ่านมา First Blood (1982)
You know, that only costs ten bucks to make.ผมได้กินอิ่ม Big (1988)
So why try and buck the system?ทำไมจะต้องไปฝืนมันด้วยล่ะ Casualties of War (1989)
2, 200 bucks an acre.2, 200 เหรียญต่อเอเคอร์ Field of Dreams (1989)
Time's up. Three bucks off.เวลาขึ้น สาม bucks ออก Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
...when you can't borrow another buck or buy another case of booze... you bust the joint out.เมื่อคุณไม่สามารถยืมเงินใครได้ หรือซื้อเหล้าได้อีกต่อไป คุณก็ต้องขายร้าน คุณหมดตัวแล้ว Goodfellas (1990)
It was more like Henry was enterprising... and that he and the guys made bucks hustling while other guys... were sitting on their asses waiting for handouts.เหมือนกับเฮนรี่กล้าได้กล้าเสีย และเขากับพวกช่วยกันทำเงิน ในขณะที่พวก รุ่นใหญ่นั่งอยู่กับบ้าน รอรับส่วนแบ่ง Goodfellas (1990)
A few bucks to keep things quiet no matter what they found.มาเช็คว่าทุกอยางปกติ ไม่สำคัญว่าจะเจออะไร Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buckA drop in a bucket.
buckAlways keep a bucket of water handy, in case of fire.
buckBring me a bucket of water.
buckBuckle down and get to work. Do you think we're on a Sunday picnic here?
buckCan you spare a buck?
buckDon't try to pass the buck.
buckEmpty the water out of the bucket.
buckFill the bucket with water.
buckGreedy cats are out for a fast buck.
buckHe filled the bucket with water.
buckI filled the bucket with water.
buckI have buck teeth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเข็มขัด(n) buckle, Example: ตามระเบียบการแต่งกายห้ามขีดเขียนหรือติดสิ่งใดบนหัวเข็มขัด, Thai Definition: ส่วนที่ยึดติดกันได้ของเข็มขัด
ปี๊บ(n) bucket, See also: pail, Syn. ปีบ, Example: ในปี๊บยังมีข้าวสารเหลืออยู่บ้าง, Count Unit: ลูก, ใบ
ถัง(n) bucket, See also: tank, barrel, tub, keg, cask, drum, pail, Example: เขาผู้นี้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปรุงซุปในถังขนาดยักษ์ สูงถึงเจ็ดสิบสองฟุต, Thai Definition: ภาชนะจำพวกหนึ่ง ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น มีรูปร่างต่างๆ กัน โดยมากใช้ตักน้ำหรือตวงสิ่งของ เป็นต้น
ถังน้ำ(n) bucket, See also: pail, tank, tub, cistern, Example: เขาหิ้วถังน้ำไปตักน้ำจากตุ่มใกล้ครัว แล้วมาอาบน้ำอยู่ข้างแท็งก์น้ำ, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำ
การคาด(n) buckling, Example: การคาดพุงด้วยผ้าขาวม้านิยมกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้ง[dang] (n) EN: shield ; buckler  FR: bouclier [ m ]
ดอลลาร์[dønlā] (n) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)  FR: dollar [ m ] ; dollar américain [ m ]
หัวเข็มขัด[hūa khemkhat] (n) EN: buckle  FR: boucle (de ceinture/ceinturon) [ f ]
การคาด[kān khāt] (n) EN: buckling
ครุ[khru] (n) EN: bamboo bucket ; bamboo pail  FR: seau de bois [ m ]
ล่วงลับ[lūanglap] (v) EN: die ; perish ; kick the bucket ; pass away ; snuff it  FR: mourir ; décéder
เงินดอลลาร์[ngoen dønlā] (n, exp) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)  FR: dollar [ m ] ; dollar américain [ m ]
ตาย[tāi] (v) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last  FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
ถัง[thang] (n) EN: bucket ; water tank ; tub ; pail ; barrel  FR: seau [ m ] ; cuve [ f ] ; baril [ m ]
ถังน้ำ[thang nām] (n, exp) EN: water bucket ; bucket ; pail  FR: seau (d'eau) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BUCK B AH1 K
BUCKY B AH1 K IY0
BUCKO B AH1 K OW0
BUCKS B AH1 K S
BUCKET B AH1 K IH0 T
BUCKLE B AH1 K AH0 L
BUCKEL B AH1 K AH0 L
BUCKED B AH1 K T
BUCK'S B AH1 K S
BUCKEY B AH1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buck (v) bˈʌk (b uh1 k)
bucks (v) bˈʌks (b uh1 k s)
Buckie (n) bˈʌkiː (b uh1 k ii)
bucked (v) bˈʌkt (b uh1 k t)
bucket (v) bˈʌkɪt (b uh1 k i t)
buckle (v) bˈʌkl (b uh1 k l)
Buckley (n) bˈʌkliː (b uh1 k l ii)
buckets (v) bˈʌkɪts (b uh1 k i t s)
bucking (v) bˈʌkɪŋ (b uh1 k i ng)
buckled (v) bˈʌkld (b uh1 k l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] bucket; (trash) can; barrel (of oil etc), #3,471 [Add to Longdo]
水桶[shuǐ tǒng, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨㄥˇ, ] bucket, #23,096 [Add to Longdo]
荞麦[qiáo mài, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄞˋ, / ] buckwheat, #36,852 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] buckwheat, #44,855 [Add to Longdo]
白金汉宫[Bái jīn hàn gōng, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄣ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] Buckingham Palace, #49,983 [Add to Longdo]
龅牙[páo yá, ㄆㄠˊ ㄧㄚˊ, / ] buck teeth; projecting teeth, #59,461 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] buckskin horse, #69,241 [Add to Longdo]
[shōu, ㄕㄡ, ] buckwheat; herbal medicine, #247,969 [Add to Longdo]
雄鹿[xióng lù, ㄒㄩㄥˊ ㄌㄨˋ, 鹿] buck; stag, #701,185 [Add to Longdo]
带扣[dài kòu, ㄉㄞˋ ㄎㄡˋ, / ] buckle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärtswandler { m }Buck converter [Add to Longdo]
Bock { m } (Tier; Sportgerät) | Böcke { pl } | Bock springenbuck | bucks | to vault over the buck [Add to Longdo]
Buckel { m }; Höcker { m }; Auswuchs { m }hump; hunch [Add to Longdo]
Buckel { m } | Buckel { pl }hunchback | hunchbacks [Add to Longdo]
Buckelige { m, f }; Buckeliger | Buckeligen { pl }humpback | humpbacks [Add to Longdo]
Buckelpiste { f } (Ski)moguls skiing [Add to Longdo]
Bucklige { m, f }; Buckligerhunchback [Add to Longdo]
Dollar { m }buck [ slang ] [Add to Longdo]
buckelig { adj }humpy [Add to Longdo]
Halt dich ran!Buck up! [Add to Longdo]
Kopf hoch!Buck up! [Add to Longdo]
Mach schnell!Buck up! [Add to Longdo]
Buckelwal { m }; Knurrwal { m } [ zool. ]humpback whale; humpbacked whale; hunchback whale; hunchback; bunch whale; knucklehead (Megaptera novaeangliae) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたばる[kutabaru] (v5r, vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
そば切り;蕎麦切り;蕎麦切;そば切[そばきり, sobakiri] (n) (See 蕎麦・2) soba; Japanese buckwheat noodles [Add to Longdo]
そば粉;蕎麦粉[そばこ, sobako] (n) buckwheat flour [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
アイスバケット[aisubaketto] (n) ice bucket [Add to Longdo]
クロウメモドキ科[クロウメモドキか, kuroumemodoki ka] (n) Rhamnaceae (buckthorn family of plants) [Add to Longdo]
グラブバケット[gurabubaketto] (n) grab bucket [Add to Longdo]
シーバックソーン;サジー[shi-bakkuso-n ; saji-] (n) sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) [Add to Longdo]
スターバックス[suta-bakkusu] (n) Starbucks [Add to Longdo]
スタバ[sutaba] (n) (abbr) (See スターバックス) Starbucks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
リーキーバケット[りーきーばけっと, ri-ki-baketto] leaky bucket [Add to Longdo]
リーキバケット[りーきばけっと, ri-kibaketto] leaky bucket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sawhorse \Saw"horse`\, n.
   A kind of rack, shaped like a double St. Andrew's cross, on
   which sticks of wood are laid for sawing by hand; -- called
   also {buck}, and {sawbuck}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buck \Buck\ (b[u^]k), n. [Akin to LG. b["u]ke, Dan. byg, Sw.
   byk, G. bauche: cf. It. bucato, Prov. Sp. bugada, F.
   bu['e]e.]
   1. Lye or suds in which cloth is soaked in the operation of
    bleaching, or in which clothes are washed.
    [1913 Webster]
 
   2. The cloth or clothes soaked or washed. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buck \Buck\, v. t. [imp. & p. p. {Bucked} (b[u^]kt); p. pr. &
   vb. n. {Bucking}.] [OE. bouken; akin to LG. b["u]ken, Dan.
   byge, Sw. byka, G. bauchen, beuchen; cf. OF. buer. Cf. the
   preceding noun.]
   1. To soak, steep, or boil, in lye or suds; -- a process in
    bleaching.
    [1913 Webster]
 
   2. To wash (clothes) in lye or suds, or, in later usage, by
    beating them on stones in running water.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) To break up or pulverize, as ores.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buck \Buck\ (b[u^]k), v. i.
   1. To copulate, as bucks and does.
    [1913 Webster]
 
   2. To spring with quick plunging leaps, descending with the
    fore legs rigid and the head held as low down as possible;
    -- said of a vicious horse or mule.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buck \Buck\, v. t.
   1. (Mil.) To subject to a mode of punishment which consists
    in tying the wrists together, passing the arms over the
    bent knees, and putting a stick across the arms and in the
    angle formed by the knees.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw by bucking. See {Buck}, v. i., 2.
    [1913 Webster]
 
       The brute that he was riding had nearly bucked him
       out of the saddle.          --W. E.
                          Norris.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buck \Buck\ (b[u^]k), n. [OE. buk, bucke, AS. bucca, bua,
   he-goat; akin to D. bok, OHG. pocch, G. bock, Ir. boc, W.
   bwch, Corn. byk; cf. Zend b[=u]za, Skr. bukka. [root]256. Cf.
   {Butcher}, n.]
   1. The male of deer, especially fallow deer and antelopes, or
    of goats, sheep, hares, and rabbits.
    [1913 Webster]
 
   Note: A male fallow deer is called a fawn in his first year;
      a pricket in his second; a sorel in his third; a sore
      in his fourth; a buck of the first head in his fifth;
      and a great buck in his sixth. The female of the fallow
      deer is termed a doe. The male of the red deer is
      termed a stag or hart and not a buck, and the female is
      called a hind. --Brande & C.
      [1913 Webster]
 
   2. A gay, dashing young fellow; a fop; a dandy.
    [1913 Webster]
 
       The leading bucks of the day.     --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. A male Indian or negro. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   Note: The word buck is much used in composition for the names
      of antelopes; as, bush buck, spring buck.
      [1913 Webster]
 
   {Blue buck}. See under {Blue}.
 
   {Water buck}, a South African variety of antelope ({Kobus
    ellipsiprymnus}). See Illust. of {Antelope}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buck \Buck\, n.
   A frame on which firewood is sawed; a sawhorse; a sawbuck.
   [1913 Webster]
 
   {Buck saw}, a saw set in a frame and used for sawing wood on
    a sawhorse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buck \Buck\, n. [See {Beech}, n.]
   The beech tree. [Scot.]
   [1913 Webster]
 
   {Buck mast}, the mast or fruit of the beech tree. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buck
   n 1: a gymnastic horse without pommels and with one end
      elongated; used lengthwise for vaulting [syn: {vaulting
      horse}, {long horse}, {buck}]
   2: a piece of paper money worth one dollar [syn: {dollar},
     {dollar bill}, {one dollar bill}, {buck}, {clam}]
   3: United States author whose novels drew on her experiences as
     a missionary in China (1892-1973) [syn: {Buck}, {Pearl Buck},
     {Pearl Sydenstricker Buck}]
   4: a framework for holding wood that is being sawed [syn:
     {sawhorse}, {horse}, {sawbuck}, {buck}]
   5: mature male of various mammals (especially deer or antelope)
   v 1: to strive with determination; "John is bucking for a
      promotion"
   2: resist; "buck the trend" [syn: {buck}, {go against}]
   3: move quickly and violently; "The car tore down the street";
     "He came charging into my office" [syn: {tear}, {shoot},
     {shoot down}, {charge}, {buck}]
   4: jump vertically, with legs stiff and back arched; "the yung
     filly bucked" [syn: {buck}, {jerk}, {hitch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top