ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระเซ้า

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระเซ้า-, *กระเซ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเซ้า[V] tease, See also: joke, play, make fun of, Syn. หยอก, เย้าแหย่, Example: ผู้ชายเมื่ออยู่คนเดียวอาจไม่กล้ากระเซ้าเย้าแหย่ผู้หญิงที่เดินผ่าน
กระเซ้ากระซี้[V] importune, See also: beseech, entreat, implore, supplicate, solicit, pester, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: หล่อนดุจนเด็กขยาดไม่กล้ากระเซ้ากระซี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเซ้าก. พูดรบเร้า, พูดเย้าแหย่.
กระเซ้ากระซี้ก. พูดรบเร้ารํ่าไรเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ, เซ้าซี้ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In grade school for dabbing my pizza with napkins?ผมถูกกระเซ้าให้ใช้ผ้าเช็ดปาก เช็ดคราบพิซซ่าขนาดไหน? The Psychology of Letting Go (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banter(แบน'เทอะ) {bantered,bantering,banters} n.,vt.,vi. ล้อเล่น,กระเซ้าหยอกเล่น, See also: banterer n., Syn. raillery

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top