ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suss out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suss out-, *suss out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suss out(phrv) ค้นพบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตระหนักถึง, เข้าใจถึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trying to suss out what the devil might want there.พยายามจะหา ว่าปีศาจต้องการอะไรที่นั่น Abandon All Hope (2009)
- So, you go and get some drinks, and I'll kind of suss out the situation with Carina.- งั้นนายไปหาอะไรดื่มนะ ส่วนฉันจะไปเสวนากับคาริน่าหน่อย Chuck Versus the Three Words (2010)
So, say we do suss out where new and improved flew off to.จะบอกว่าเราจะตรวจดู ที่ที่พระเจ้าองค์ใหม่แวะไป Meet the New Boss (2011)
Great, I'll talk to Lyla, see if I can suss out any details.เยี่ยม ผมจะคุยกับไลล่า เผื่อจะได้รายละเอียดอะไรบ้าง Home Invasion (2013)
The society's using it to suss out potential candidates.องค์กรจะใช้มันเพื่อคัดเลือกคนที่ดูจะมีศักยภาพ Handle with Care (2013)
We should go down there, suss out what children are close to losing a tooth.เราน่าจะแวะที่นั่น คัดกรองเด็กที่ฟันน้ำนมกำลังจะหลุด The Sisters Mills (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suss out
   v 1: examine so as to determine accuracy, quality, or condition;
      "check the brakes"; "Check out the engine" [syn: {check},
      {check up on}, {look into}, {check out}, {suss out}, {check
      over}, {go over}, {check into}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top