ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขี้ยวลากดิน

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขี้ยวลากดิน-, *เขี้ยวลากดิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวลากดิน[V] be tricky, See also: be cunning, be wily, be sly, Example: ประสบการณ์ทางการเมืองเขายังไม่เจนจัด เขี้ยวลากดินไม่เท่าบรรดาลุงๆ น้าๆ ทั้งหลาย, Thai definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก, มีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
เขี้ยวลากดิน[ADJ] tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขี้ยวลากดินว. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก, มีประสบการณ์มาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are going onto the wily Pathan and the use of anti-gas carpet.เป็นเขี้ยวลากดินปาทานตามมา ด้วย การใช้และการจัดการของพรม ป้องกันก๊าซ How I Won the War (1967)
India is a hot, strange country, full of wily Pathans up to wily things.มันเต็มไปด้วยเขี้ยวลากดิน ปาทาน และพวกเขากำลังทำสิ่งที่เขี้ยว ลากดิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันมักจะสวม ใส่สเปอร์ส How I Won the War (1967)
Too wily for that, the wily Pathan.เขี้ยวลากดินมากด้วยสำหรับ การที่จอมเจ้าเล่ห์ปาทาน How I Won the War (1967)
Of course, the British army has always fought the wily Pathan.แน่นอนว่าเราจะเด็กอังกฤษของ กองทัพบก มักจะต่อสู้เขี้ยวลากดินปาทาน เปลือยเปล่าภายใต้เต็นท์ How I Won the War (1967)
He's just like you, a damn troublemaker.เขาเป็นเพียงเหมือนคุณอยู่ที่ เขี้ยวลากดินที่ถูกสาป ผู้ก่อเหตุ ชื่ออะไรและรูปแบบ ของคุณหรือไม่ How I Won the War (1967)
- Who, sir? - The Bedoo, my wily Arabs.เบดู อาหรับเขี้ยวลากดินของฉัน How I Won the War (1967)
Stealing kisses from me on the slyขโมยจูบจากฉันที่เขี้ยวลากดิน Pulp Fiction (1994)
You must be a bomb-ass lawyer.คุณต้องเป็นทนายเขี้ยวลากดินแน่ Bringing Down the House (2003)
God, they totally threw me. They were such assholes.พระเจ้า ขอบอกนะ พวกเขาช่างเขี้ยวลากดิน Red Eye (2005)
There are no assholes. Only guests with special needs.ไม่มีแขกคนไหนเขี้ยวลากดินหรอกน่า มีแต่แขกที่ต้องการอะไรมากเป็นพิเศษ Red Eye (2005)
We got a ass-kickin' for Barrington waitin' for 'em.ทีมแบริงตันเขี้ยวลากดินรอเราอยู่ Gridiron Gang (2006)
And even the political press corps, the hard-bitten political press corps, called David up with messages of contrition and congratulation.และแม้แต่กลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมือง, พวกกลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมืองที่เขี้ยวลากดิน, โทรหาเดวิดด้วยความสำนึกผิดและแสดงความยินดี, Frost/Nixon (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top