ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罗-, *罗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[罗, luō, ㄌㄨㄛ] gauze, net; to collect, to display
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 392

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luō, ㄌㄨㄛ, / ] fussy; talkative, #1,798 [Add to Longdo]
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] subordinate in a gang of bandits, #1,798 [Add to Longdo]
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] gauze; to collect; to gather; to catch; to shift; surname Luo, #1,798 [Add to Longdo]
[É luó sī, ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Russia, #1,464 [Add to Longdo]
[Luó mǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] Rome (capital of Italy), #6,783 [Add to Longdo]
摩托[Mó tuō luó lā, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄚ, / ] Motorola, #10,065 [Add to Longdo]
马尼亚[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
巴塞[Bā sài luó nà, ㄅㄚ ㄙㄞˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄚˋ, / ] Barcelona, #12,569 [Add to Longdo]
地亚[Kè luó dì yà, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Croatia, #15,502 [Add to Longdo]
纳尔多[Luó nà ěr duō, ㄌㄨㄛˊ ㄋㄚˋ ㄦˇ ㄉㄨㄛ, / ] Ronaldo, #15,582 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello.[CN] 哈 Family Plot (1976)
Hello.[CN] 哈 Say Anything... (1989)
Roger![CN] 杰! What Every Frenchwoman Wants (1986)
Hello.[CN] 哈 The Man Who Fell to Earth (1976)
Roberto.[CN] 伯托 Senso (1954)
Hello.[CN] 哈. Darling (1965)
Raus.[CN]  Pursuit of the Graf Spee (1956)
Roman![CN] 马人! Rosemary's Baby (1968)
Hello.[CN] 哈... One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
Hello.[CN] 哈 A Face in the Crowd (1957)
Hello?[CN] 哈 Terms of Endearment (1983)
- Lloyd?[CN] 伊? Say Anything... (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top