ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foxily

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foxily-, *foxily*, foxy
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


WordNet (3.0)
craftily(adv) in an artful manner, Syn. knavishly, foxily, trickily, cunningly, slyly, artfully
cephalosporin(n) one of several broad spectrum antibiotic substances obtained from fungi and related to penicillin (trade names Mefoxin); addition of side chains has produced semisynthetic antibiotics with greater antibacterial activity, Syn. Mefoxin
craft(n) shrewdness as demonstrated by being skilled in deception, Syn. foxiness, craftiness, guile, cunning, slyness, wiliness

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cefoxitinเซโฟซิติน [การแพทย์]
Cefoxitin Sodiumเซโฟซิตินโซเดียม [การแพทย์]
Dimethyl Sulfoxideไดเมธิย์ลซัลฟ็อกไซด์ [การแพทย์]
Foxingแผ่นเสริมส้นเท้าเดินออกทางด้านในกันเท้าพลิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Upir toxin has an extremely high concentration of nitrogen oxide.Upir-Toxine sind extrem hoch angereichert mit Stickstoffoxid. Damascus (2015)
It's N2O, nitrous oxide, otherwise known as laughing gas.Stickstoffoxid Das ist Stickstoffoxid, auch als Lachgas bekannt. No Laughing Matter (2016)
Slight foxing around the edges, but...มีคราบนิดหน่อยตามขอบ แต่ว่า... The Avengers (2012)
The hydrogen-dioxide plant has been damaged!Die Wasserstoffoxid-Fabrik wurde beschädigt! Invasion of Astro-Monster (1965)
If this condition...Es ist die Wasserstoffoxid-Anlage! Invasion of Astro-Monster (1965)
Hydrogen-dioxide...Eine Wasserstoffoxid-Fabrik... Invasion of Astro-Monster (1965)
Suction, to retrieve hydrogen dioxide.Der Wasserstoffoxidaufnahme-Schlauch. Invasion of Astro-Monster (1965)
Glycerol, dimethyl sulfoxide—Glyzerin, Dimethylsulfoxid, The Big Thaw (1987)
We be fast, and they be slow!Wir sind fix und sie sind foxi! Ghostbusters II (1989)
That's nitrous...Das ist Distickstoffoxid. Lethal Weapon 4 (1998)
... oxide!Distickstoffoxid! Lethal Weapon 4 (1998)
I will take Kelly.Ich nehme Kelly! Komm her, Foxie Brown! Paint Misbehavin' (2001)
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.Einige sehr angesehene Forscher sagen, dass ein Faktor der Luftverschmutzung Stickstoffoxide aus verwesender Vegetation sind. An Inconvenient Truth (2006)
I'm getting irritated here. Out.Lass uns gehen Mann.Bin fix und foxi.Las uns gehen. Recep Ivedik (2008)
No co2, no nitric oxide, no particulate emissions.Kein CO2, kein Stickstoffoxid, keine Partikelemissionen. Knight of the Zodiac (2008)
If she used dimethyl sulfoxide for joint pain, current from the defibrillator could've converted it to dimethyl sulfate.Sie hat Dimethylsulfoxid gegen die Gelenkschmerzen genommen. Der Strom vom Defibrillator könnte es zu Dimethylsulfid umgewandelt haben. Post Mortem (2012)
Nitrous oxide for narco analysis.Di-Stickstoffoxid ist ein Wahrheitsserum. Kill Your Darlings (2013)
- You're already fix and foxi.- Sie sind doch jetzt schon fix und foxi. Back on Track (2013)
- Ever gotten high on nitrous oxide? - No.- Schon mal Distickstoffoxid probiert? Blue Jasmine (2013)
It's dimethyl sulfoxide.Es ist Dimethylsulfoxid. Loose Ends (2013)
Dimethyl sulfoxide, isn't that a preservative?Dimethylsulfoxid, ist das nicht ein Konservierungsmittel? Loose Ends (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
outfoxing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foxier
foxing
foxiest
outfoxing

WordNet (3.0)
cephalosporin(n) one of several broad spectrum antibiotic substances obtained from fungi and related to penicillin (trade names Mefoxin); addition of side chains has produced semisynthetic antibiotics with greater antibacterial activity, Syn. Mefoxin
craft(n) shrewdness as demonstrated by being skilled in deception, Syn. foxiness, craftiness, guile, cunning, slyness, wiliness
craftily(adv) in an artful manner, Syn. knavishly, foxily, trickily, cunningly, slyly, artfully

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Foxiness

n. 1. The state or quality of being foxy, or foxlike; craftiness; shrewdness. [ 1913 Webster ]

2. The state of being foxed or discolored, as books; decay; deterioration. [ 1913 Webster ]

3. A coarse and sour taste in grapes. [ 1913 Webster ]

Foxish

a. Foxlike. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlau { adj } | schlauer | am schlauesten; am schlaustenfoxy | foxier | foxiest [Add to Longdo]
täuschendfoxing [Add to Longdo]
überlisten | überlistend | überlistet | überlisteteto outfox | outfoxing | outfoxes | outfoxed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狐と狸の化かし合い[きつねとたぬきのばかしあい, kitsunetotanukinobakashiai] (exp) two sly characters outfoxing each other [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top