ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broke

B R OW1 K   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broke-, *broke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken[ADJ] ไม่ติดต่อ, Syn. discontinuous, Ant. continuous
broken[ADJ] หยาบ, See also: ขรุขระ
broken[ADJ] แตก, See also: แตกสลาย, แตกหัก, วิกฤต
broken[ADJ] ต่ำต้อย
broken[ADJ] ขาด, See also: ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์, Syn. imperfect
broken[ADJ] ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่สมบูรณ์แบบ
broker[N] นายหน้า, Syn. dealer, agent
broker[VI] เป็นนายหน้า
brokenly[ADV] (คำพูด) ที่สั้นมากหรือเว้นช่วงหยุดพูดบ่อยมาก
brokerage[N] ค่านายหน้า, See also: เงินปากถุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broke(โบรค) กริยาช่อง 2 ของ break adj. ไร้เงิน,ล้มละลาย, Syn. impoverished
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)
broken wind n.โรคหอบหืดในม้า
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
broker(โบร'เคอะ) n. นายหน้าซื้อขาย,ตัวแทนซื้อขาย, See also: brokership n., Syn. middleman
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
cusrom brokerด่านศุลกากร,โรงภาษี,ขนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
broke(vt) pp ของ break
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
broker(n) นายหน้า,ตัวแทน
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
pawnbroker(n) ผู้รับจำนำ,เจ้าของโรงรับจำนำ
stockbroker(n) นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าขายพันธบัตร
unbroken(adj) ไม่แตก,เป็นทิว,ติดต่อกัน,ไม่เสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broken colourสีภินรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broken familyครอบครัวแตกแยก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broken lineเส้นหัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
broken line graphกราฟเส้นหัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
broken marriageการสมรสที่แตกแยก (ไม่ถึงขั้นหย่าขาด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broken-stress partial denture; articulated partial denture; Lee denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerนายหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerageค่าบำเหน็จนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerage; brocage; brokageค่าบำเหน็จนายหน้า, การเป็นนายหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Broken, Completeหักขาดจากกันโดยสิ้นเชิง [การแพทย์]
broken-back transitionbroken-back transition, ส่วนเชื่อมต่อแบบเปลี่ยนรูปตัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Brokensข้าวหัก [การค้าระหว่างประเทศ]
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerนายหน้า [การบัญชี]
Brokerageค่านายหน้า [การบัญชี]
Brokerage firmนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerage houseนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokersนายหน้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken line (n) เส้นประ
brokenness (n ) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว The Great Dictator (1940)
He never talks about it, of course, but he's a broken man.ถึงไม่เอ่ยออกมา เเต่ก็รู้ว่าเขาใจสลาย Rebecca (1940)
But he's a broken man.เขาหัวใจสลาย Rebecca (1940)
The fact is, I broke the china cupid.ฉันเป็นคนทําตุ๊กตานั่นเเตกเอง Rebecca (1940)
You broke it? Now, why on Earth didn't you say something about it when Frith was here?เเล้วทําไมคุณไม่พูดอะไรเลยตอนที่ฟริธอยู่นี่ล่ะ Rebecca (1940)
It's all a mistake, Mrs. Danvers. Apparently, Mrs. De Winter broke the cupid herself and forgot to say anything about it.เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ คุณนายแดนเวอร์ส คุณผู้หญิงเป็นคนทำตุ๊กตาแตกแต่ลืมบอกไป Rebecca (1940)
The diver made another discovery. Broke one of the ports and looked into the cabin.เเต่นักประดานํ้าค้นพบอย่างอื่นอีก เขาพังช่องอากาศเเละเข้าไปดูห้องข้างในเรือ Rebecca (1940)
- I'm a broker.- ฉันนายหน้า 12 Angry Men (1957)
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก 12 Angry Men (1957)
- That's right. I broke the law.- ที่เหมาะสม ฉันยากจนกฎหมาย 12 Angry Men (1957)
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brokeA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
brokeA big fire broke out after the earthquake.
brokeA broken-down car was standing in the middle of the road.
brokeA burglar broke into his house.
brokeA burglar broke into my house while I was away on a trip.
brokeA burglar broke into the bank last night.
brokeA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
brokeA burglar broke into the house.
brokeA burglar broke into the shop last night.
brokeA burglar broke into the shop yesterday.
brokeA burglar broke into your house while you were away on vacation.
brokeA burglar broke in while he was asleep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดระยะ[V] broken off, Syn. ขาดตอน, ขาดช่วง, Example: รถโดยสารสาธารณะขาดระยะและแน่นมาก ทำให้คนหันมาใช้บริการรถตู้กันมาก, Thai definition: ไม่ต่อเนื่องกัน, ไม่ติดต่อกัน
โบรกเกอร์[N] broker, Syn. นายหน้า, Example: ลูกค้าจะได้รับการวิเคราะห์หลักทรัพย์จากโบรกเกอร์ โดยที่โบรกเกอร์จะได้รับค่านายหน้าจากลูกค้าเป็นผลตอบแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินค้าแทนคนอื่น
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
อกหัก[ADJ] broken-hearted, See also: heartbroken, Example: วัยรุ่นจะชอบเพลงอกหักมาก เพราะเพลงอกหักไพเราะทั้งเนื้อหาและท่วงทำนอง, Thai definition: พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก)
คนกลาง[N] agent, See also: broker, Syn. พ่อค้าคนกลาง, Example: ชาวนาขายข้าวเปลือกผ่านคนกลางจึงทำให้ได้ราคาต่ำกว่าเดิม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
เงินปากถุง[N] brokerage, See also: fee, service charge, Syn. ค่าธรรมเนียม, Example: เถ้าแก่ซุ่นเก็บเงินปากถุงจากลูกหนี้ร้อยละสิบ, Thai definition: เงินที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บในเวลาให้กู้
ปลายข้าว[N] broken-milled rice, Example: ถ้าข้าวเหลือไม่พอก็ซื้อปลายข้าวมาต้มข้าวหมาแทน, Thai definition: ข้าวสารที่เมล็ดแตก หรือ แหลก
ฟันหลอ[N] broken tooth, Example: เขาอ้าปากกว้างจนเห็นฟันหลอ, Thai definition: ฟันที่มีช่องว่างระหว่างฟันซึ่งเกิดจากฟันหลุด กร่อน หรือหักจนถึงโคนฟัน
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านแตก[n. exp.] (bān taēk) EN: broken home   
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sāraēk khāt) EN: broken family   
บริษัทนายหน้า[n. exp.] (børisat nāinā) EN: broker   
โบรกเกอร์[n.] (brōkkoē) EN: broker ; stockbroker   
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth   FR: dent cassée [f]
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken   FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
เจ้าของโรงรับจำนำ[n. exp.] (jaokhøng rōng rap jamnam) EN: pawnbroker   FR: prêteur sur gages [m] ; prêteuse sur gages [f]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee   FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROKE    B R OW1 K
BROKER    B R OW1 K ER0
BROKEN    B R OW1 K AH0 N
BROKERS    B R OW1 K ER0 Z
BROKERED    B R OW1 K ER0 D
BROKERS'    B R OW1 K ER0 Z
BROKER'S    B R OW1 K ER0 Z
BROKERAGE    B R OW1 K ER0 IH0 JH
BROKERAGE    B R OW1 K R IH0 JH
BROKERING    B R OW1 K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broke    (v) brˈouk (b r ou1 k)
broken    (v) brˈoukən (b r ou1 k @ n)
broker    (n) brˈoukər (b r ou1 k @ r)
brokers    (n) brˈoukəz (b r ou1 k @ z)
brokerage    (n) brˈoukərɪʤ (b r ou1 k @ r i jh)
broken-hearted    (j) brˌoukən-hˈaːtɪd (b r ou2 k @ n - h aa1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨折[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, ] broken bones; fracture, #5,066 [Add to Longdo]
经纪人[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] broker; middleman; agent; manager, #7,217 [Add to Longdo]
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, / ] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback, #12,893 [Add to Longdo]
残破[cán pò, ㄘㄢˊ ㄆㄛˋ, / ] broken; dilapidated, #34,418 [Add to Longdo]
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, ] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut, #55,602 [Add to Longdo]
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg, #71,828 [Add to Longdo]
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, ] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career, #76,786 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] broker, #94,519 [Add to Longdo]
[kǔ, ㄎㄨˇ, ] broken utensil, #472,959 [Add to Longdo]
断背山[Duàn bèi shān, ㄉㄨㄢˋ ㄅㄟˋ ㄕㄢ, / ] Brokeback Mountain, film by Ang Lee [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart (n name) หัวใจสลาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
すってんてん[, suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless [Add to Longdo]
ぷつん[, putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]
インフォメーションブローカー[, infome-shonburo-ka-] (n) information broker [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
コールブローカー[, ko-ruburo-ka-] (n) call broker [Add to Longdo]
ストックブローカー[, sutokkuburo-ka-] (n) stockbroker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
情報検索代行業者[じょうほうけんさくだいこうぎょうしゃ, jouhoukensakudaikougyousha] information broker [Add to Longdo]
ビジブローカー[びじぶろーかー, bijiburo-ka-] VisiBroker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Break \Break\ (br[=a]k), v. t. [imp. {broke} (br[=o]k), (Obs.
   {Brake}); p. p. {Broken} (br[=o]"k'n), (Obs. {Broke}); p. pr.
   & vb. n. {Breaking}.] [OE. breken, AS. brecan; akin to OS.
   brekan, D. breken, OHG. brehhan, G. brechen, Icel. braka to
   creak, Sw. braka, br[aum]kka to crack, Dan. br[ae]kke to
   break, Goth. brikan to break, L. frangere. Cf. {Bray} to
   pound, {Breach}, {Fragile}.]
   1. To strain apart; to sever by fracture; to divide with
    violence; as, to break a rope or chain; to break a seal;
    to break an axle; to break rocks or coal; to break a lock.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay open as by breaking; to divide; as, to break a
    package of goods.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay open, as a purpose; to disclose, divulge, or
    communicate.
    [1913 Webster]
 
       Katharine, break thy mind to me.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To infringe or violate, as an obligation, law, or promise.
    [1913 Webster]
 
       Out, out, hyena! these are thy wonted arts . . .
       To break all faith, all vows, deceive, betray.
                          --Milton
    [1913 Webster]
 
   5. To interrupt; to destroy the continuity of; to dissolve or
    terminate; as, to break silence; to break one's sleep; to
    break one's journey.
    [1913 Webster]
 
       Go, release them, Ariel;
       My charms I'll break, their senses I'll restore.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To destroy the completeness of; to remove a part from; as,
    to break a set.
    [1913 Webster]
 
   7. To destroy the arrangement of; to throw into disorder; to
    pierce; as, the cavalry were not able to break the British
    squares.
    [1913 Webster]
 
   8. To shatter to pieces; to reduce to fragments.
    [1913 Webster]
 
       The victim broke in pieces the musical instruments
       with which he had solaced the hours of captivity.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   9. To exchange for other money or currency of smaller
    denomination; as, to break a five dollar bill.
    [1913 Webster]
 
   10. To destroy the strength, firmness, or consistency of; as,
     to break flax.
     [1913 Webster]
 
   11. To weaken or impair, as health, spirit, or mind.
     [1913 Webster]
 
        An old man, broken with the storms of state.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To diminish the force of; to lessen the shock of, as a
     fall or blow.
     [1913 Webster]
 
        I'll rather leap down first, and break your fall.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   13. To impart, as news or information; to broach; -- with to,
     and often with a modified word implying some reserve; as,
     to break the news gently to the widow; to break a purpose
     cautiously to a friend.
     [1913 Webster]
 
   14. To tame; to reduce to subjection; to make tractable; to
     discipline; as, to break a horse to the harness or
     saddle. "To break a colt." --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        Why, then thou canst not break her to the lute?
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. To destroy the financial credit of; to make bankrupt; to
     ruin.
     [1913 Webster]
 
        With arts like these rich Matho, when he speaks,
        Attracts all fees, and little lawyers breaks.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   16. To destroy the official character and standing of; to
     cashier; to dismiss.
     [1913 Webster]
 
        I see a great officer broken.    --Swift.
     [1913 Webster]
 
   Note: With prepositions or adverbs: 
      [1913 Webster]
 
   {To break down}.
     (a) To crush; to overwhelm; as, to break down one's
       strength; to break down opposition.
     (b) To remove, or open a way through, by breaking; as, to
       break down a door or wall.
 
   {To break in}.
     (a) To force in; as, to break in a door.
     (b) To train; to discipline; as, a horse well broken in.
       
 
   {To break of}, to rid of; to cause to abandon; as, to break
    one of a habit.
 
   {To break off}.
     (a) To separate by breaking; as, to break off a twig.
     (b) To stop suddenly; to abandon. "Break off thy sins by
       righteousness." --Dan. iv. 27.
 
   {To break open}, to open by breaking. "Open the door, or I
    will break it open." --Shak.
 
   {To break out}, to take or force out by breaking; as, to
    break out a pane of glass.
 
   {To break out a cargo}, to unstow a cargo, so as to unload it
    easily.
 
   {To break through}.
     (a) To make an opening through, as, as by violence or the
       force of gravity; to pass violently through; as, to
       break through the enemy's lines; to break through the
       ice.
     (b) To disregard; as, to break through the ceremony.
 
   {To break up}.
     (a) To separate into parts; to plow (new or fallow
       ground). "Break up this capon." --Shak. "Break up
       your fallow ground." --Jer. iv. 3.
     (b) To dissolve; to put an end to. "Break up the court."
       --Shak.
 
   {To break} (one) {all up}, to unsettle or disconcert
    completely; to upset. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Note: With an immediate object: 
      [1913 Webster]
 
   {To break the back}.
     (a) To dislocate the backbone; hence, to disable totally.
     (b) To get through the worst part of; as, to break the
       back of a difficult undertaking.
 
   {To break bulk}, to destroy the entirety of a load by
    removing a portion of it; to begin to unload; also, to
    transfer in detail, as from boats to cars.
 
   {To break a code} to discover a method to convert coded
    messages into the original understandable text.
 
   {To break cover}, to burst forth from a protecting
    concealment, as game when hunted.
 
   {To break a deer} or {To break a stag}, to cut it up and
    apportion the parts among those entitled to a share.
 
   {To break fast}, to partake of food after abstinence. See
    {Breakfast}.
 
   {To break ground}.
     (a) To open the earth as for planting; to commence
       excavation, as for building, siege operations, and
       the like; as, to break ground for a foundation, a
       canal, or a railroad.
     (b) Fig.: To begin to execute any plan.
     (c) (Naut.) To release the anchor from the bottom.
 
   {To break the heart}, to crush or overwhelm (one) with grief.
    
 
   {To break a house} (Law), to remove or set aside with
    violence and a felonious intent any part of a house or of
    the fastenings provided to secure it.
 
   {To break the ice}, to get through first difficulties; to
    overcome obstacles and make a beginning; to introduce a
    subject.
 
   {To break jail}, to escape from confinement in jail, usually
    by forcible means.
 
   {To break a jest}, to utter a jest. "Patroclus . . . the
    livelong day breaks scurril jests." --Shak.
 
   {To break joints}, to lay or arrange bricks, shingles, etc.,
    so that the joints in one course shall not coincide with
    those in the preceding course.
 
   {To break a lance}, to engage in a tilt or contest.
 
   {To break the neck}, to dislocate the joints of the neck.
 
   {To break no squares}, to create no trouble. [Obs.]
 
   {To break a path}, {road}, etc., to open a way through
    obstacles by force or labor.
 
   {To break upon a wheel}, to execute or torture, as a criminal
    by stretching him upon a wheel, and breaking his limbs
    with an iron bar; -- a mode of punishment formerly
    employed in some countries.
 
   {To break wind}, to give vent to wind from the anus.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dispart; rend; tear; shatter; batter; violate;
     infringe; demolish; destroy; burst; dislocate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broke \Broke\ (br[=o]k),
   imp. & p. p. of {Break}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broke \Broke\, v. i. [See {Broker}, and cf. {Brook}.]
   1. To transact business for another. [R.] --Brome.
    [1913 Webster]
 
   2. To act as procurer in love matters; to pimp. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We do want a certain necessary woman to broke
       between them, Cupid said.       --Fanshawe.
    [1913 Webster]
 
       And brokes with all that can in such a suit
       Corrupt the tender honor of a maid.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broke
   adj 1: lacking funds; "`skint' is a British slang term" [syn:
       {broke}, {bust}, {skint}, {stone-broke}, {stony-broke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top