Search result for

welly

(784 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welly-, *welly*, wel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา welly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *welly*)
English-Thai: Longdo Dictionary
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
as well asและ
as well(adv) อีกด้วย, S. too,
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.
welding rod(n) ลวดเชื่อม เช่น One clip is attached to any part of the piece being welded. The second clip is connected to a thin welding rod.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weld[VI] เชื่อม, See also: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี, Syn. fuse, join
weld[VT] เชื่อม, See also: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี, Syn. fuse, join
weld[N] การเชื่อม, See also: การเชื่อมโลหะ, การเชื่อมต่อ, การบัดกรี
weld[N] โลหะที่ถูกเชื่อม
weld[N] สีย้อมผ้าสีเหลืองที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง
well[SL] อย่างสุดๆ
well[N] บ่อน้ำ, See also: บ่อแร่, บ่อน้ำมัน, Syn. hollow, pit, shaft
well[N] แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)
well[N] ปล่อง, See also: ช่อง
well[N] ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา
well[VI] ท่วมท้น, See also: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา
well[ADV] ดี, See also: อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ
well[ADV] อย่างมีทักษะ, See also: อย่างชำนาญ, Syn. capably, proficiently, skillfully, Ant. incapably, unskillfully, unadroitly
well[ADV] อย่างสุขสบาย, See also: อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น
well[ADJ] ดี, See also: พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม
well[ADJ] หายดี, See also: ซึ่งหายเป็นปกติ, ซึ่งมีสุขภาพดี, Syn. fit, hale, healthy, Ant. ill, sickly
well[ADV] อย่างมีสุขภาพดี
well[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง
well[INT] คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย)
welt[N] รอยแนวยาวบนผิวหนัง (เกิดจากการเฆี่ยนตี), Syn. wale, weal, wheal
welt[N] ตะเข็บของเสื้อผ้า
welt[VT] เฆี่ยนอย่างแรง, See also: หวดอย่างแรง, Syn. flog, lash, whip
welt[VT] เย็บเป็นแนวตะเข็บ
bowel[N] ลำไส้, Syn. intestine
dwell[VI] คำนึงถึง, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง
dwell[VI] อาศัย, See also: อยู่พัก, พำนัก, อาศัยอยู่, Syn. reside, live, lodge, Ant. leave, go, depart
jewel[N] เพชรพลอย, See also: มณี, รัตนะ, มณีศิลา, Syn. gemstone, rock
newel[N] เสาค้ำตรงขั้นบันได (ส่วนบนติดราวมือจับ ส่วนล่างติดขั้นบันได), Syn. newel post
rowel[N] กงจักร, See also: ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ
swell[VT] ทำให้บวม, See also: ทำให้พอง, ทำให้โป่ง, Syn. bulge, curve out, bloat
swell[VI] ป่อง, See also: โป่ง, พอง, Syn. bulge, distend
swell[VI] เพิ่มขนาด, See also: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน, Syn. increase, expand, grow, rise
swell[VT] เพิ่มขนาด, See also: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน, Syn. increase, expand, grow, rise
swell[VI] กระเพื่อมขึ้นๆ ลงๆ, See also: เป็นคลื่น, Syn. undulate, swing
swell[N] คลื่นขนาดใหญ่, See also: การกระเพื่อมเป็นคลื่น, Syn. undulation, wave, billow
swell[N] ลักษณะกลมๆ, Syn. round shape
swell[N] การบวม, See also: การพอง, การโป่งนูน, Syn. bulge, protuberance
swell[N] การเพิ่มของขนาด, See also: การเพิ่มของปริมาณ, Syn. increase in size or amount
swell[N] เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น, See also: เสียงที่ดังขึ้น, Syn. increase in loudness
swell[N] คนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนสำอาง, คนหรูหรา, Syn. fashionable person
swell[ADJ] ดีมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดี, เนี้ยบ, ยอด, Syn. excellent, first-rate
swell[ADJ] ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ช่างแต่งตัว, โดดเด่น, Syn. stylish, fashionable, grand
towel[N] ผ้าขนหนู, See also: ผ้าเช็ดตัว, ผ้าเช็ดหน้า, Syn. sheet, napkin
towel[N] ผ้าเช็ดจานชาม, Syn. wiper
towel[VI] เช็ดให้แห้ง (ด้วยผ้าขนหนู), See also: เช็ดตัว, เช็ดหน้า
vowel[N] เสียงสระ
vowel[N] อักษรแทนเสียงสระ
welch[VI] ไม่ได้จ่ายหนี้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ได้ใช้หนี้, Syn. welsh
welsh[VI] ไม่ได้จ่ายหนี้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ได้ใช้หนี้, Syn. welch
welsh[VI] ไม่ทำตามที่พูดไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ทำตามคำสัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artesian well(อาร์ที'เชียน-) n. บ่อน้ำบาดาล
aweless(ออ' เลส) adj. ไม่กลัว, Syn. fearless)
bath toweln. ผ้าเช็ดตัว
bejewel(บิจู'เอิล) {bejeweled,bejeweling,bejewels} vt. ประดับด้วย,ประดับด้วยเพชรพลอย, See also: bejeweled adj., Syn. adorn
bowel(เบา'เอิล) n. ลำไส้,ส่วนของลำไส้,ส่วนใน,ความสงสาร,ความเห็นใจ vt. ถ่ายท้อง
bowel movement)n. การถ่ายท้อง
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
crewel(ครู'เอิล) n. เส้นด้าย (เส้นไหมพรม เส้นขนสัตว์) ที่กรอไม่แน่นใช้เย็บปักถักร้อย,งานเย็บปักถักร้อยด้วยเส้นด้ายดังกล่าว. -crewelist n.
disbowel(ดิสเบา'เอิล) vt. เอาไส้ออก,เอาเครื่องในออก., See also: disbowelling n.,adj. ดูdisbowel
disembowel(ดิสเอมเบา'เอิล) vt. เอาเครื่องในออก., See also: disembowelment n. ดูdisembowel, Syn. draw
dowel(เดา'เอิล) {dowelled,dowelling,dowels} n. หมุดไม้,เดือยไม้,หมุดสับ. vt. ใส่หมุดไป
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
dwelling(ดเวล'ลิง) n. ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พำนัก
dwelt(ดเวลทฺ) กริยาช่อง 2และช่อง3ของdwell
embowel(เอมเบา'เอิล) vt. เอาไส้พุงออก,เอาเครื่องในออก
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
gromwell(กรอม'เวล) n. พืชไม้ดอกสีต่าง ๆ จำพวกหนึ่ง
in-dwell(อินดฺเวล') v. ดำรงอยู่ใน,อาศัยอยู่,มีอยู่ใน., See also: indweller n.
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea
maxwell(แมคซ'เวล) n. หน่วยเซนติเมตร-กรัม-วินาทีของ magnetic flux
rowel(โร'เอิล) n. กงจักร,ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ,ฟันเฟืองปลายเดือยส้นรองเท้าสำหรับแทงม้า,สายหนังที่ใช้สอดใต้ผิวหนังม้าเพื่อรีดหนองหรือของเหลวออก
sanitary toweln. ผ้าอนามัย
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
swelter(สเวล'เทอะ) vi.,vt. ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ,ได้รับความทุกข์จากความร้อน,ไหลออก,ซึมออก. n. ความร้อนอบอ้าว,ความร้อนระอุ,เหงื่อโชก,อารมณ์เครียด
towel(เทา'เอิล) n. ผ้าขนหนู,ผ้าเช็ดตัว,กระดาษเช็ดมือเช็ดหน้า, -Phr. (throw in the towel ยอมแพ้) vt.เช็ดด้วยผ้าหรือกระดาษดังกล่าว
trowel(เทรา'เอิล) n. เกรียงหรือเหล็กโบกปูน vt. โบกปูน,ปาดปูน
turkish toweln. ผ้าเช็ดตัวขนยาวที่ทำจากผ้าฝ้าย
twelfth(ทเวลธฺ) adj.,n. ที่สิบสอง
twelfth dayn. วันสุดท้ายของเทศกาลฉลองคริสต์มาส,=Epiphany (ดู) (January 6)
twelve(ทแวลว) n.,adj. สิบสอง
unwelcome(อันเวล'คัม) adj. ไม่ต้อนรับ,เมินเฉย,ไม่ต้อนรับ. vt. ปฎิบัติอย่าง
unwell(อันเวล') adj. ไม่สบาย,ป่วย,มีประจำเดือน, Syn. ill
vowel(เวา'เอิล) n.,adj. เสียงสระ,สระ, See also: vowely,vowelly adv.
welch(เวลชฺ,เวลช) adj.,n. =Welsh
welchman(เวลชฺ'เมิน,เวลช'เมิน) n. ชาวเวลช์ pl. -Welchmen,welchman
welcome(เวล'คัม) interj. ขอต้อนรับ n. การต้อนรับ vt. ต้อนรับ,รับด้วยความยินดี adj. ยินดีต้อนรับ,ได้รับอนุญาต,ได้จังหวะพอดี, See also: welcomely adv. welcomeness n. welcomer n.
weld(เวลดฺ) vt. vi. เชื่อม,เชื่อมโลหะ,บัดกรี,ประสาน,ทำให้ตกลงกัน,n. การเชื่อมโลหะ,การเชื่อมต่อ,การบัดกรี,เครื่องบัดกรี, See also: weldability n. weldable adj. welder,weldor n. weldless adj., Syn. fuse,solder,connect,
welfare(แวล'แฟร์) n. สวัสดิการ,สวัสดิภาพ,ความสุข,ความสบาย,งานสวัสดิการ, See also: Welfare หน่วยงานสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ, -Phr. (on welfare เป็นผู้รับสวัสดิการ), Syn. weal,well being
welfare workn. กิจการสวัสดิการ,งานสงเคราะห์, See also: welfare worker
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,
well-advised(เวล'แอดไวซดฺ') adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ,ฉลาด
well-appointed(เวล'อะพอย'ทิด) adj. ครบถ้วน
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก
well-bred(เวล'เบรด) adj. ได้รับการอบรมอย่างดี,เป็นพันธุ์ดี, Syn. polished
well-chosen(เวล'โช เซิน) adj. เลือกมาอย่างดี,คัดมาอย่างด'
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,มีนิสัยดี,มีความประพฤติดี
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี

English-Thai: Nontri Dictionary
ARTESIAN artesian well(n) บ่อบาดาล
bejewel(vt) ประดับด้วยเพชรพลอย
bowels(n) ลำไส้,เครื่องใน,ท้อง
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
dwell(vi) พำนัก,พักพิง,อาศัย,พักอยู่
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย
dwelling(n) ที่พำนัก,ที่พักพิง,ที่อาศัย,ที่อยู่อาศัย
dwelt(vi) pt และ pp ของ dwell
farewell(adj) เป็นการลาจาก,เป็นการอำลา
farewell(int) ลาก่อน,สวัสดี
farewell(n) การอำลา,การร่ำลา,การลาจาก,คำอำลา
inkwell(n) ขวดหมึก,ที่ใส่หมึก
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า
jeweler(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jewellery(n) เพชรพลอย,อัญมณี
jewelry(n) เพชรพลอย,อัญมณี
OIL oil well(n) บ่อน้ำมัน
rowel(n) กงจักร
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว
swelter(vi) ร้อนอบอ้าว,เหงื่อออก
towel(n) ผ้าเช็ดตัว,ผ้าขนหนู
trowel(n) เครื่องมือโบกปูน
twelfth(adj) ที่สิบสอง
twelfth(n) คนที่สิบสอง,วันที่สิบสอง
twelve(adj) สิบสอง
twelve(n) จำนวนสิบสอง,เลขสิบสอง
twelvemonth(n) 1 ปี,สิบสองเดือน
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา,ไม่พอใจ,ไม่ต้อนรับ
unwell(adj) ป่วย,มีประจำเดือน
vowel(n) สระ,เสียงสระ
welch(vt) โกง,หนี
welcome(adj) ต้อนรับ,เป็นที่น่ายินดี,เชื้อเชิญ
welcome(n) การต้อนรับ,การเชิญ,การแสดงความยินดี
welcome(vt) ต้อนรับ,เชิญ,แสดงความยินดี
weld(vt) เชื่อม,ต่อ,บัดกรี,ประสาน
welfare(n) สวัสดิภาพ,สวัสดิการ,ความสุขสบาย
welkin(n) ท้องฟ้า
well(adv) ดี,เรียบร้อย,สบายดี,ทีเดียว,ชอบแล้ว,เต็มที่
well(n) บ่อ,อ่าง,แอ่ง,สระ,น้ำพุ,ปล่องอากาศ,ช่องใส่ของ,ช่องลิฟต์
well(vi) พุ่ง,ซึม,ไหล,ทะลัก
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก
WELL-well-bred(adj) ได้รับการอบรมดี,เป็นพันธุ์ดี
WELL-well-done(adj) สุกดี,ดีจริง,เกรียม,ทำดีแล้ว,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี,ตกแต่งอย่างดี,แต่งตัวเรียบร้อย
WELL-well-grounded(adj) มีเหตุผลดี,มีมูล,อบรมอย่างดี,ฝึกหัดอย่างดี
WELL-well-known(adj) มีชื่อ,โด่งดัง,รู้จักกันทั่ว,คุ้นเคย
WELL-well-nigh(adv) เกือบ,แทบ,ใกล้
WELL-well-off(adj) มีทรัพย์,มั่งคั่ง,อยู่ในสภาพดี,พอใจ,ยินดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plasma arc welding; arc plasma weldingการเชื่อมด้วยอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
post-weld timeเวลาหลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
post-weld upset forceแรงยู่หลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
post-weld upset pressureความดันยู่หลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parallel weldingการเชื่อมขนาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
projection weldingการเชื่อมปุ่มยื่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parallel spot weldingการเชื่อมจุดขนาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plier spot-welding machine; pincer spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincer spot-welding machine; plier spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pressure welding; solid-phase weldingการเชื่อมกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pure vowelสระแท้ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-weld timeเวลาก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
percussion weldingการเชื่อมกระทบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pulsation weldingการเชื่อมแบบพัลส์, การเชื่อมพักจังหวะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
post crown; dowel crownครอบฟันติดเดือย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
push-pull series spot weldingการเชื่อมจุดอนุกรมแบบพุชพุล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
public welfareสวัสดิภาพของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public welfareสวัสดิภาพประชาชน, สวัสดิการประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public welfare recipientผู้รับสวัสดิการจากรัฐ [ดู person receiving public assistance] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary cardinal vowelsสระมาตรฐานชุดหลัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
plasma weld surfacing๑. การฉาบผิวด้วยพลาสมา๒. การพอกผิวด้วยพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pedal-operated welding machine; foot-operated welding machineเครื่องเชื่อมแบบคันเหยียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
power-operated welding machineเครื่องเชื่อมใช้กำลังกล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pressure head; welding pressure headชุดความดันเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plug weldรอยเชื่อมอุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portable spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนย้ายได้ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
laser weldingการเชื่อมด้วยเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
liquid phase diffusion weldingการเชื่อมแบบแพร่ผ่านเฟสของเหลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
long vowelสระยาว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
light radiation weldingการเชื่อมด้วยรังสีแสง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
low vowelสระต่ำ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
leftward welding; forward weldingการเชื่อมเดินหน้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lax vowelสระคลาย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberty of the dwellingเสรีภาพในเคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rightward welding; backhand welding; backward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rectifier welding setชุดเชื่อมแบบเรียงกระแสตรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rotary welding transformerหม้อแปลงเชื่อมหมุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rounded vowelสระปากห่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
residual welding stressความเค้นตกค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance butt weldingการเชื่อมชนความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance stud weldingการเชื่อมสลักความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance weldingการเชื่อมความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance welding electrodeขั้วเชื่อมความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reinforcement; excess weld metalโลหะเชื่อมส่วนเกิน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rising characteristic welding setชุดเชื่อมแรงดันเพิ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
roll weldingการเชื่อมหมุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
roller spot weldingการเชื่อมจุดด้วยล้ออิเล็กโทรด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shop weldงานเชื่อมในโรงงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stored-energy weldingการเชื่อมพลังงานสะสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laser weldingการเชื่อมเลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ
การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
การสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Appraisal Wellหลุมประเมินผล
หลุมที่เจาะในพื้นที่ที่ได้มีการเจาะหลุมสำรวจ พบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้ว และเจาะหลุมประเภทนี้เพื่อหาขนาด ขอบเขต และประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Disposal Wellหลุมอัดน้ำ หรือ หลุมกำจัดน้ำทิ้ง [ปิโตรเลี่ยม]
Bring in a Wellการเตรียมหลุมให้พร้อมสำหรับการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง
หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Development Wellหลุมพัฒนา
หมายถึง หลุมที่เจาะเพื่อต้องการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หลังจากที่ได้ทำการเจาะหลุมประเมินผลเพื่อพิสูจน์ว่ามีปริมาณสำรองมากเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขต
หลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Shut-in Wellการปิดหลุม
การทำให้หลุมเจาะอยู่ในสภาพความดันปิด (สภาวะหลุมปิด) เพื่อให้หลุมเจาะปรับสภาพความดันภายในหลุมด้วยตัวของหลุมเจาะเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Production Wellหลุมผลิตปิโตรเลียม, หลุมผลิตปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Spud a Wellวันที่เริ่มเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Oil Production Systemระบบการผลิตน้ำมันจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Offshore Production Systemระบบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Well Controlการควบคุมหลุมเจาะ
การควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Well Head Platformแท่นหลุมผลิต
แท่นที่ใช้ขุดเจาะหลุมผลิต ภายในแท่นจะประกอบด้วยหลุมผลิต 9 - 12 หลุม หรือมากกว่า และมีอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์แยกสถานะเพื่อทดสอบอัตราการผลิต โดยปิโตรเลียมที่ถูกผลิตขึ้นมาจะผ่านอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้นที่นี่ ก่อนส่งไปขบวนการผลิตยังแท่นผลิตต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Well Loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะ
การเจาะสำรวจปิโตรเลียม มีขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่สำคัญ เรียกว่า การหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Well logging) เพื่อตรวจวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินและของไหลในชั้นหินในแต่ละช่วงความลึกที่ต้องการหรือตลอดหลุมเจาะ ข้อมูลที่ได้จะนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาชั้นไฮโดรคาร์บอน ลักษณะชั้นหินใต้ดิน ศึกษาและประเมินคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไหลในชั้นหิน และเพื่อทราบความลึกที่แน่นอนสำหรับการปฏิบัติงานในหลุมเจาะได้ละเอียดถูกต้อง [ปิโตรเลี่ยม]
Well Platformแท่นเจาะหลุมผลิตในทะเล
สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแท่นผลิตได้ (Production platform) เมื่อมีการผลิตปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Wellhead Pressureความดันของของไหลที่ปากหลุมหลังจากที่มีการปิดหลุม
การปิดหลุม (Shut-in) ในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระดับความดันที่ปากหลุมจะอ่านได้จากเครื่องวัด (gauge) ที่ wellhead [ปิโตรเลี่ยม]
Well Stimulationการกระตุ้นหลุมผลิตเพื่อเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Exploratory Wellหลุมสำรวจ
โดยทั่วไปเราใช้คำกว้างๆสำหรับหลุมเจาะเพื่อที่จะสำรวจค้นหาปิโตรเลียมว่า Exploratory well คำนี้จะครอบคลุมหลุมชนิดต่างๆที่อยู่ในขั้นสำรวจทั้งหมด ซึ่งหมายถึงหลุมที่เจาะเพื่อสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือพิสูจน์แล้วแต่ยังไม่แน่ชัดว่ามีปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหลุมสำรวจนี้มีการแบ่งย่อยออกเป็นหลุมชนิดต่างๆคือ wildcait well (หลุมแรกสำรวจ) appraisal well (หลุมประเมินผล) และ delineation well (หลุมสำรวจขอบเขต) [ปิโตรเลี่ยม]
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Light Wellหลุมที่มีอัตราการผลิตต่ำ [ปิโตรเลี่ยม]
Public welfareสวัสดิภาพของประชาชน [เศรษฐศาสตร์]
Weldingการเชื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas metal are weldingการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantum wellsควอนตัมเวลล์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Electric weldingงานเชื่อมไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Monitoring wellsบ่อติดตามตรวจสอบ
บ่อน้ำที่ได้มีการออกแบบและก่อสร้างเป็นการเฉพาะและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำชะมูลฝอยต่อแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Animal welfareการสงเคราะห์สัตว์ [TU Subject Heading]
Artesian wellsบ่อน้ำบาดาล [TU Subject Heading]
Child welfareการสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Child welfare workersนักสังคมสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
City dwellersประชากรในเมือง [TU Subject Heading]
Community welfare councilsคณะกรรมการสวัสดิการชุมชน [TU Subject Heading]
Costume jewelryเครื่องประดับแฟชั่น [TU Subject Heading]
Dowelsสลักนำ [TU Subject Heading]
Dwellingsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Electric weldingการเชื่อมไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Gas metal arc weldingการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม [TU Subject Heading]
Gold jewelryเครื่องประดับทอง [TU Subject Heading]
Industrial welfareสวัสดิการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Jewelersช่างทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelryเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry makingการทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry theftโจรกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry tradeอุตสาหกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Labor union welfare fundsกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Laser weldingการเชื่อมเลเซอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
farewellการเลี้ยงส่ง
groundswells (n) ความเห็นของคนส่วนใหญ่
might as well[(ไมท แอช เวล)] (phrase) น่าจะ
paper towel (n ) กระดาษเช็ดหน้าแผ่นใหญ่หนา
Rail Welding (jargon ) การเชื่อมราง
sense of well-being (phrase ) ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกสบายใจ
towellett (n) เช่น Disposable towelettes and antibacterial gel work in a pinch, but they're not as effective as soap and water.
trowelช้อนปลูก
twelfce[ทเวลซฺ] (adv ) สิบสองครั้ง
twelfth[ทเวลธฺ] (adj ) ที่สิบสอง
twelve[ทแวลว] (n ) สิบสอง
welcome (n vi vt adj adv p) ยินดี
well-craftedขัดเกลา ปรุงแต่งอย่างประณีตงดงาม
Wellhead Desanderเครื่องแยกทรายออกจากของแหลว
Wish you well (slang ) เป็นคำที่ใช้อวยพร ขอให้โชคดี เจอแต่สิ่งที่ดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, roadside motels definitely go on my list.โมเต็ลข้างทางต้องเข้าไปอยู่ในลิสต์ฉันแน่ Paradise (2008)
Well, it's going to take a hell of a lot longer for that couple to recover.มันต้องใช้เวลานานมากแน่ กว่าคู่นั้นจะกลับมาดีเหมือนเดิม Paradise (2008)
Welcome to the club.ขอต้อนรับเข้าสู่สมาคม Paradise (2008)
Well,it can't happen to you.แหงล่ะ มันเกิดกับคุณไม่ได้หรอก Catching Out (2008)
Well,it was still dark out,but yes,i'm sure.ค่ะ ถึงมันจะมืดอยู่ แต่ฉันเห็นแน่นอน Catching Out (2008)
Well,i don't know what it gets us,เอ่อ ฉันไม่รู้ว่ามันบอกอะไรเราได้บ้าง Catching Out (2008)
Upon leaving, he takes clothing, money,jewelry, and small electronics.ก่อนจะจาก เขาหยิบเสื้อผ้า เงิน เครื่องประดับ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆ Catching Out (2008)
May have tried pawning off some electronics,some jewelry.อาจพยายามจำนำของ เช่นเครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องประดับ Catching Out (2008)
Well,there's train tracks down there.ตรงนั้นมีรางรถไฟ Catching Out (2008)
Jewelry stolen from the home in sacramento turned up at a pawn shop in modesto.เครื่องเพชรที่ขโมยมาจากบ้านในแซคคาเมนโต้ โผล่มาที่โรงรับจำนำในโมเดสซ่า Catching Out (2008)
All right. Well,we need to see if any of these farm workers traveled the same route as our unsub.เอาล่ะ เราอยากรู้ว่าคนงานเดินทาง เส้นเดียวกับคนร้ายหรือเปล่า Catching Out (2008)
Well,our facilities have a zero tolerance policy.ที่นี่มีกฏ เราไม่ใจกว้างพอหรอก Catching Out (2008)
If he's pawning the jewelry he's stealing to get money,ถ้าเขาจำนำพวกเครื่องเพชร และขโมยเงินด้วย Catching Out (2008)
And vacaville at the same time as our unsub as well.และวาคาวิลเล่ในเวลาเดียวกับผู้ต้องสงสัยเช่นกัน Catching Out (2008)
Well.....รู้ครับ Catching Out (2008)
Well,agent todd comes to us from 7 years at counter-terrorism.ดี เจ้าหน้าที่ทอร์ดทำงานกับเราที่ หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายมา 7 ปี Catching Out (2008)
Well,we're kinda running out of time. So...คือ ลูกฉันดิ้นบ่อยก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วละ ก็เลย Catching Out (2008)
well, maybe you're just stressed out about going home to las vegas.หรือนายอาจจะเครียดเรื่อง กลับบ้านที่ลาสเวกัสก็ได้ The Instincts (2008)
CRIME SCENE DO NOT CROSS not exactly a well-preserved scene.ไม่ใช่การป้องกันที่เกิดเหตุที่ดีเลย The Instincts (2008)
well, it's like 1,000 degrees out here.คือ ที่นี่ร้อนสัก 1,000 องศาได้มั้ง The Instincts (2008)
well, you'd want to park a distance away from the dump site just in case someone saw the car and came to see what you were up to.เขาต้องจอดรถเว้นระยะ ให้ห่างจากจุดที่ทิ้งศพไปเล็กน้อย เผื่อว่าจะมีคนสังเกตเห็นแล้วเข้ามาดูว่ากำลังทำอะไร The Instincts (2008)
craig, we'd like you and your wife to consider being there as well.เคร็ก เราอยากให้คุณกับภรรยาไปที่งานนั้นด้วย The Instincts (2008)
this is not someone who is going to be at the funeral in a high-end or well tailored suit.นี่ไม่ใช่คนที่จะมางานศพในชุดเลิศหรูหรือชุดสั่งตัด The Instincts (2008)
well, maybe when you're good enough to bring michael home, you can tell his parents what he really likes.บางทีคุณน่าจะพาเขากลับบ้าน แล้วบอกพ่อแม่เขาว่าจริงแล้วเขาชอบเสื้อผ้าแบบไหน The Instincts (2008)
very well might have lost a child of her own, probably around the age of 5.อาจเส๊ยลูกเธอไป เด็กอาจอายุ 5 ขวบ The Instincts (2008)
reid, your mother wasn't well.รี้ด แม่นายไม่ค่อยดี The Instincts (2008)
Well,he should be here by now. He knows the departure time.เขาควรจะมาถึงได้แล้วนะ เขารู้นี่ว่าเครื่องออกกี่โมง Memoriam (2008)
Oh,yeah. Welcome back.-โอ้ค่ะ ยินดีต้อนรับอีกครั้ง Memoriam (2008)
Well,yes.ฮืม ใช่ Memoriam (2008)
Well,that comes later.คือ เรื่องนั้นค่อยทำทีหลัง Memoriam (2008)
Well,you're hell and gone from facts if you think will Reid killed my son.ดี คุณก็ไปลงนรกพร้อมความจริงของคุณ ถ้าคุณคิดว่ารี้ดฆ่าลูกผม Memoriam (2008)
Well,then you're aware of suggestion issues.งั้นคุณก็คงรู้เรื่องผลจากการสะกดจิตด้วนใช่ไหม Memoriam (2008)
Well,let me tell you first what i did not find.เอ่อ ขอบอกสิ่งที่เราไม่เจอก่อนแล้วกัน Memoriam (2008)
Well,he did buy a ticket to see celine dion 6 months ago.มีแค่เขาซื้อตั๋วคอนเสิร์ทเซลีน ดีออนเมื่อหกเีดือนที่แล้ว Memoriam (2008)
Well,of course. But from what we can tell,Reid, he doesn't fit the profile.เอ่อ ก็เป็นไปได้ แต่จากข้อมูลต่าง ๆ ของเขา เขาไม่น่าใช่คนที่เรามองหา Memoriam (2008)
Well,i'm always happy to assist the fbi.ยินดีที่ได้ช่วยเหลือเอฟบีไอค่ะ Memoriam (2008)
Well,for one thing, gary michaels fits the profile.งั้น รู้ไว้อย่างนะ แกรี ไมเคิลตรงกับลักษณะของคนร้าย Memoriam (2008)
Well,we're going to want to run it through afis,too.ถ้างั้น พวกเราจะลองให้ระบบ FIS เปรียบเทียบลายนิ้วมือนี่อีกครั้งดู Memoriam (2008)
Well,he looks just like you.ดูสิ เขาเหมือนคุณจริงๆ Memoriam (2008)
Welcome back.ยินดีต้อนรับกลับมานะ Memoriam (2008)
- Well,i could sure use some coffee. Anyone else?- กาแฟซักแก้วคงดี มีใครสนมั้ย? Memoriam (2008)
As well as intensive study of relative case work and existing literature.รวมทั้งศึกษาด้านความเชื่อมโยงในคดี และจากเอกสารต่าง ๆ Masterpiece (2008)
As well as b.a.s in psychology and sociology.และก็ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านจิตวิทยา และสังคมวิทยาด้วย Masterpiece (2008)
Well,from now on,supervisory special agent morgan,if i need your help,i'll ask.เอาล่ะ จากนี้ไป "เจ้าหน้าที่อาวุโสดีเรค มอร์แกน" ถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ ฉันจะบอกเอง Masterpiece (2008)
You're welcome,agent todd.ด้วยความยินดีครับ เจ้าหน้าที่ทอดด์ Masterpiece (2008)
- Oh,you're welcome.- ด้วยความยินดีครับ Masterpiece (2008)
Well,if you need anything,i'm around.และ ถ้าคุณต้องการอะไร ฉันอยู่แถว ๆ นี้แหละ Masterpiece (2008)
Well,then i guess i'm free to go.ถ้างั้นตอนนี้ผมคงไปได้แล้วสินะ Masterpiece (2008)
Well,maybe the gas serves another purpose.เขาอาจจะใช้แก๊สเพื่อทำอย่างอื่น Masterpiece (2008)
Well,look how evenly they're spaced out.ดูสิ พวกเขายืนเว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน Masterpiece (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
welA ballet theater is a place in which I can study motion well.
welA birthday cake with twelve candles on top.
welA blast of wind swelled the sails.
welA boy your age ought to behave well.
welA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
welA cat contrasts with a dog well.
welA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
welA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
welA farewell party was held in honor of Mr Smith.
welA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
welA farewell party was held in honor of the retiring executive.
welAfter sleeping well I felt much better.
welAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
welA hearty dinner well appeased my hunger.
welAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
welAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
wel"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
welAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
welAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
welAir one's new jewels at a party.
welAir pollution prevents some plants from growing well.
welAkira can play tennis well.
welAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
welAll are welcome.
welAll are well at home.
welAll is well.
welAll is well that ends well.
welAll is well with me.
welAll my family is very well.
welAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
welAll of us know him well.
welAll's well that ends well.
welAll the more so to think well of him.
welAll the vehicles behaved well on their test runs.
welAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
welAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
welAlthough it is good if one can speak English well.
welAlthough it was a certain thing well, he was sleeping much during lesson.
welAlthough my car is very old, it still runs very well.
welAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
welAltogether, things are going well.
welAmerican senior citizens are comparatively well-off.
welAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
welAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
welAnn plays tennis very well.
welAnts have a well-organized society.
welAny amount of money will be welcome.
welAoi dances very well.
welAoi dances well.
welApart from his parents, no one knows him very well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ผู้หวังดี[N] well-wisher, See also: well-intentioned person, Syn. ผู้ประสงค์ดี, ผู้ปรารถนาดี, Ant. ผู้หวังร้าย, ผู้ประสงค์ร้าย, Example: ผู้หวังดีเตือนให้ผมหลบหนีไปสักพัก จนกว่าเหตุการณ์เป็นปกติจึงค่อยกลับมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีเจตนาดี
รับเสด็จ[V] welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
ตีบทแตก[V] have an excellent act, See also: perform very well, Example: นักแสดงตีบทแตกจนสามารถคว้ารางวัลมาครองได้, Thai definition: แสดงได้แนบเนียนสมจริง
ผ้าเย็น[N] refreshing towel, Example: ไกด์แจกผ้าเย็นให้กับลูกทัวร์หลังจากเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว, Thai definition: ผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้เย็นจัดสำหรับเช็ดหน้า
ผู้ดีเก่า[N] aristocrat, See also: noble, well-mannered person, respected person, Example: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4, Thai definition: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า
หลงตัวเอง[V] be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
กสร.[N] Department of Labour Protection and Welfare, Syn. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปส.[N] Department of Public Welfare, See also: DPW, Syn. กรมประชาสงเคราะห์
รส[N] Ministry of Labour and Social Welfare, Syn. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ผ้าเช็ดมือ[N] hand towel
เข้ากันได้ดี[V] get along well with, Syn. เข้ากันได้, Ant. ไม่ถูกกัน, Example: หลังจากเริ่มงานได้ 2 เดือน ผมก็เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน, Thai definition: คบหากันได้เป็นอย่างดี
สถานสงเคราะห์[N] welfare
ผู้อยู่อาศัย[N] occupant, See also: tenant, resident, dweller, lessee, occupier, Syn. ผู้อาศัย, Example: สมาร์ตเฮาส์เป็นบ้านที่มีระบบอัจฉริยะ ที่ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยได้หลายด้าน อาทิ การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ปรารถนาดี[V] wish well, See also: have good wishes, Syn. ตั้งใจดี, หวังดี, Example: พ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่า รักและปรารถนาดีกับเขา, Thai definition: อยากให้ผู้อื่นได้ดี
สวัสดิภาพสังคม[N] public welfare, Example: นักการเมืองพวกนี้ทำได้แค่เล่นลิ้นว่าเป็นห่วงสวัสดิภาพสังคมของประชาชนแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย
โปร่งลม[ADJ] airy, See also: well-ventilated, open, spacious, Example: บ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียว ล้อมด้วยรั้วไม้โปร่งลม ดูน่ารักเหมือนบ้านในนิทาน, Thai definition: ที่มีอากาศเข้าออกสะดวก
เอาละ[INT] ok, See also: all right, well, Example: ถ้าทุกคนเข้าใจกติกากันแล้ว เอาละ เรามาเริ่มเล่นกันได้เลย, Thai definition: คำเปล่งเสียงแสดงถึงการพอแล้ว, พร้อมแล้ว
ประจักษ์ชัด[V] realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai definition: ปรากฏชัด
สันทัดกรณี[ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
อีกด้วย[ADV] also, See also: as well, Example: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย
ปวดอุจจาระ[V] move one's bowels, See also: crap (sl.), shit, take a shit, defecate, Syn. ปวดขี้, ปวดหนัก, ปวดท้องขี้, Example: เด็กปวดอุจจาระมากแต่ไม่กล้าบอกครูเพื่อขอไปห้องน้ำ
ยัง[ADV] also, See also: but also, as well, too, Syn. อีกทั้ง, อีกต่างหาก, Example: สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ใกล้ชิดกับคนแถมยังมีประโยชน์เฝ้าบ้านได้เวลาไม่มีใครอยู่
เรียงราย[ADV] orderly, See also: well-arranged, in good order, tidily, Example: ตุ๊กตาวางเรียงรายอยู่ในร้าน แต่ละตัวล้วนน่ารักจนฉันอดใจไม่ไหว ซื้อมาฝากหลานที่บ้านเสีย 2 ตัว, Thai definition: เรียงกันอย่างเป็นลำดับ ระยะๆ
ดีมาก[ADJ] excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
เถ้าถ่าน[ADV] congenially, See also: conformably, well, comfortably, openly, Example: ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 2 คนจะคุยถูกคอกันได้, Thai definition: อย่างชอบพอกัน, อย่างมีรสนิยมเข้ากันได้ดี
เพียบพร้อม[ADJ] well-heeled, See also: complete, perfect, absolute, Syn. สมบูรณ์, มั่งคั่ง, พรั่งพร้อม, Example: เธอมีชีวิตที่เพียบพร้อม แต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่, Thai definition: ที่มีเต็มเปี่ยมครบทุกอย่าง
บุญทาย[ADJ] well-matched, See also: well-suited (to each other), Thai definition: ที่ควรเป็นเนื้อคู่กัน, ที่มีลักษณะน่าจะเป็นเนื้อคู่กัน
ขึ้นชื่อลือชา[ADJ] be celebrated, See also: be famous, be renowned, be well known, Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, Example: เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อลือชาอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ขึ้นชื่อลือนาม[ADJ] be celebrated, See also: be famous, be renowned, be well known, Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, Example: ประวัติที่ขึ้นชื่อลือชาของชายผู้นี้ เห็นจะอยู่ตรงที่มีภรรยานับสิบ
เข้าขากัน[V] get along well with, See also: be good friends, cooperate (coordinate) with each other, Example: นายตำรวจนครบาลคนหนึ่งจบจ.ป.ร.5 แต่ไม่ค่อยเข้าขากันกับกลุ่มเท่าไรนัก, Thai definition: เป็นพวกกัน, ถูกนิสัยใจคอกัน
เข้าคอกัน[V] be congenial friends, See also: become friendly, be well compatible with, Syn. ถูกคอกัน, Ant. แตกคอกัน, Example: เขาเข้าคอกันได้สนิท, Thai definition: เข้ากันได้, ลงรอยกัน
ด้วยซ้ำ[ADV] as well, See also: too, also, additionally, in addtion, Syn. ด้วย, Example: น้ำเสียงเธอร้อนรนผิดจากที่เคยดูเหมือนเธอเกือบจะร้องไห้ด้วยซ้ำ
ถูกโรค[V] get along well with, See also: be on friendly terms, have the same tastes, Syn. ถูกอัธยาศัย, ถูกคอ, ต้องกัน, Example: เขาไม่ถูกโรคกัน
ที่พำนักพักพิง[N] residence, See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย
ปฏิคม[N] receptionist, See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer, Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ, Example: ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิคมในงานประชุมระดับนานาชาติต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
ไม่เอาถ่าน[ADJ] good-for-nothing, See also: never-do-well, Syn. ไม่ได้เรื่อง, Example: เขาคาดหน้าว่าผมจะเป็นคนไม่เอาถ่าน
รับหน้า[V] welcome, See also: receive, Syn. ต้อนรับ, Example: ห้องโถงชั้นล่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อรับหน้าแขกที่มาในงาน
ริ้ว[N] strip, See also: line, stripe, streak, welt, strath mark, Example: การปั้นจีวรพระสมัยนี้จะปั้นเป็นริ้ว ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น, Count unit: ริ้ว, Thai definition: เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางๆ เป็นแถว เป็นแนวยาวไป หรือเป็นแล่งๆ
รู้ดี[V] know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง
ลือชา[V] be well-known, See also: be celebrated, be renowned, be famous, Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ, Example: กาญจนบุรีเป็นค่ายเชลยที่ลือชามากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
ลือนาม[V] be well-known, See also: be celebrated, be renowned, be famous, Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ, Example: เขาเลื่องชื่อลือนามว่าเป็นคนกล้า
สละสลวย[V] be beautiful, See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth, Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ, Example: สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้, Thai definition: เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวัสดิการ[N] welfare, See also: fringe benefit, Syn. ผลประโยชน์, Example: รัฐบาลมีนโยบายลดรายจ่ายตัดสวัสดิการสำหรับคนมีรายได้น้อยและเพิ่มรายได้เข้ารัฐด้วยการขึ้นภาษี, Thai definition: การให้สิ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง
สังคมสงเคราะห์[N] social work, See also: social welfare, Example: ชุมชนควรจัดการบริการสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือบิดามารดาที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรเพราะต้องออกทำหากิน, Thai definition: การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถช่วยตนเองได้
สุขกาย[V] be healthy, See also: has all the comforts of life, be in a good health, be physically well-off, Example: เธอสุขกายแต่ไม่สุขใจ, Thai definition: ร่างกายสบาย
หวังดี[V] wish someone well, See also: have good wishes, be well-intentioned, Syn. ปรารถนาดี, Ant. หวังร้าย, Example: ความสามัคคีนี้ประกอบด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเอื้อเฟื้อด้วยใจ คือ หวังดีมุ่งดีต่อกัน, Thai definition: คิดอย่างมิตร
เหย้าเรือน[N] house, See also: home, abode, residence, dwelling-place, , Syn. บ้าน, เรือน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, เหย้า, Example: ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะเก็บกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาด สำหรับต้อนรับปีใหม่, Count unit: หลัง
อบ[V] be stuffy, See also: be sultry, be sweltering, be stifling, Syn. อบอ้าว, Ant. โล่งสบาย, Example: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ, Thai definition: อากาศถ่ายเทไม่ได้
อยู่ดีกินดี[V] live well, See also: live well-off, live in plenty, live a good life, enjoy a happy life, have the good things, Syn. สุขสบาย, Ant. อดมื้อกินมื้อ, อดอยาก, Example: เมื่อไรประเทศไทยจะไปถึงจุดหมายตรงที่ทุกคนอยู่ดีกินดี มีความสุขตามอัตภาพ, Thai definition: มีความสุขสบาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell   FR: infecter ; envenimer
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world   
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well   FR: puits [m] ; trou [m]
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
บ่อน้ำบาดาล[n. exp.] (bø nām bādān) EN: artesian well   FR: puits artésien [m]
บ่อน้ำมัน[n. exp.] (bø nāmman) EN: oil well   FR: puits de pétrole [m]
บวม[n.] (būam) EN: swelling   FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed   FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ช่างเชื่อม[n.] (chang cheūam) EN: welder   FR: soudeur [m]
ช่างเชื่อมโลหะ[n. exp.] (chang cheūam lōha) EN: welder   
ช่างอ๊อก[n.] (chang øk) EN: welder   FR: soudeur [m]
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too   FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too   FR: de même
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: weld ; solder   FR: souder
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
ได้ชื่อ [v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of   
ได้รูป [v. exp.] (dāi rūp) EN: be well fit ; set something into shape   
ได้รูป [adj.] (dāi rūp) EN: well formed ; shapely   
ได้ส่วนสัด[v.] (dāisuansat) EN: be proportioned ; be well fit   
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned   FR: célèbre
ดาวดึงส์ [n.] (dāodeung) EN: second heaven where Indra dwells   
เดือย [n.] (deūay) EN: dowel ; spindle ; tenon   
เดือย[n.] (deūay) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon   FR: ergot [m]
ดี[adj.] (dī) EN: well ; good   FR: bien ; bon
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great   FR: excellent ; remarquable
ดิบดี[X] (dipdī) EN: very well   
โด่งดัง[adj.] (dongdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated   FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
เอ[X] (ē ) EN: well ! ; um   FR: heu ! ; hé bien !
เอวกลม[adj.] (ēo klom) EN: well-rounded waisted   
ฟันหนู[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎   FR: signe vocalique –̎
–̎[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎   FR: signe vocalique –̎

CMU English Pronouncing Dictionary
WELL    W EH1 L
WELD    W EH1 L D
WELP    W EH1 L P
WELZ    W EH1 L Z
WELK    W EH1 L K
WELT    W EH1 L T
WELDY    W EH1 L D IY0
BOWEL    B AW1 AH0 L
EWELL    Y UW1 AH0 L
VOWEL    V AW1 AH0 L
WELKE    W EH1 L K
JEWEL    JH UW1 AH0 L
TOWEL    T AW1 L
WELSH    W EH1 L CH
SWELL    S W EH1 L
DWELT    D W EH1 L T
WELNA    W EH1 L N AH0
DWELL    D W EH1 L
WELLS    W EH1 L Z
DOWEL    D AW1 AH0 L
WELTY    W EH1 L T IY0
WELBY    W EH1 L B IY0
WELCH    W EH1 L CH
GAWEL    G AO1 AH0 L
TOWEL    T AW1 AH0 L
WELDS    W EH1 L D Z
WELTZ    W EH1 L T S
WELGE    W EH1 L JH
WELSH    W EH1 L SH
WELTE    W EH1 L T
WELLE    W EH1 L
TROWEL    T R AW1 W EH0 L
ROWELL    R OW1 IH0 L
BOWELS    B AW1 L Z
BOWELS    B AW1 AH0 L Z
BOWELL    B AA1 W EH0 L
TOWELL    T AA1 W EH0 L
TOWELS    T AW1 AH0 L Z
COWELL    K AA1 W EH0 L
DWELLE    D W EH1 L
POWELL    P AW1 AH0 L
SWELLS    S W EH1 L Z
TWELVE    T W EH1 L V
ELWELL    EH0 L W EH1 L
TEWELL    T EH1 W EH0 L
ADWELL    AH0 D W EH1 L
TOWELS    T AW1 L Z
FEWELL    F EH1 W EH0 L
OTWELL    AA1 T W EH2 L
YOWELL    Y AA1 W EH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weld    (v) (w e1 l d)
well    (v) (w e1 l)
welt    (n) (w e1 l t)
Ewell    (n) (y uu1 @ l)
Wells    (n) (w e1 l z)
Welsh    (n) (w e1 l sh)
bowel    (n) (b au1 @ l)
dowel    (n) (d au1 @ l)
dwell    (v) (d w e1 l)
dwelt    (v) (d w e1 l t)
jewel    (v) (jh uu1 @ l)
kwela    (n) (k w ei1 l @)
newel    (n) (n y uu1 @ l)
rowel    (n) (r au1 @ l)
swell    (v) (s w e1 l)
towel    (v) (t au1 @ l)
vowel    (n) (v au1 @ l)
welds    (v) (w e1 l d z)
well-    (j) - (w e l -)
wells    (v) (w e1 l z)
welsh    (v) (w e1 l sh)
welts    (n) (w e1 l t s)
Lowell    (n) (l au1 @ l)
Powell    (n) (p au1 w @ l)
Welwyn    (n) (w e1 l i n)
bowels    (n) (b au1 @ l z)
dowels    (n) (d au1 @ l z)
dwells    (v) (d w e1 l z)
jewels    (v) (jh uu1 @ l z)
newels    (n) (n y uu1 @ l z)
rowels    (n) (r au1 @ l z)
swells    (v) (s w e1 l z)
towels    (v) (t au1 @ l z)
trowel    (n) (t r au1 @ l)
twelve    (n) (t w e1 l v)
unwell    (j) (uh1 n w e1 l)
vowels    (n) (v au1 @ l z)
welded    (v) (w e1 l d i d)
welder    (n) (w e1 l d @ r)
welkin    (n) (w e1 l k i n)
welled    (v) (w e1 l d)
welter    (v) (w e1 l t @ r)
dweller    (n) (d w e1 l @ r)
inkwell    (n) (i1 ng k w e l)
jewelry    (n) (jh uu1 @ l r ii)
swelled    (v) (s w e1 l d)
swelter    (v) (s w e1 l t @ r)
trowels    (n) (t r au1 @ l z)
twelfth    (n) (t w e1 l f th)
twelves    (n) (t w e1 l v z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare
見送る[みおくる, miokuru] Thai: อำลา English: to farewell
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well

German-Thai: Longdo Dictionary
Welt(n) |die, pl. Welten| โลก
welcheอันไหน
weltweitทั่วโลก
zur Welt kommenเกิด, ลงมาสู่โลก, See also: geboren werden
Umwelt(n) |die, nur Sg.| สิ่งแวดล้อม, See also: die Umgebung
weltweit(adj adv) ทั่วโลก, ที่มีอยู่ทั่วโลก เช่น Englisch wird weltweit gesprochen. ภาษาอังกฤษถูกใช้ไปทั่วโลก
Weltmeisterschaft(n) |die, pl. Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนโลก, ตำแหน่งชนะเลิศระดับโลก เช่น Bei den Weltmeisterschaften im Roboter-Fußball haben deutsche Teams in den unterschiedlichen Wettkämpfen in Bremen elf von 33 Titeln gewonnen., See also: S. WM,
Fußballweltmeisterschaft(n) |die, pl. Fußball-Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก เช่น Die Fußball Weltmeisterschaft vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland wird eines der größten Sportereignisse überhaupt!, See also: S. WM, Fußball-WM, Fußball-Weltmeisterschaft

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Weltanschauung {f}ความเข้าใจในการมองโลกและชีวติมนุษย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgangswelle {f}output shaft [Add to Longdo]
Abgesang {m} [übtr.]farewell [Add to Longdo]
Ablaut {m} | Ablaute {pl}vowel gradation | vowel gradations [Add to Longdo]
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Abschiedsbrief {m}farewell letter [Add to Longdo]
Abschiedsfeier {f} | Abschiedsfeiern {pl}farewell party | farewell parties [Add to Longdo]
Abschiedsgeschenk {n}farewell gift; parting gift [Add to Longdo]
Abschiedsgruß {m}; Abschied {m} | jdm. auf Wiedersehen sagengoodbye; goodby; farewell | to say goodbye to [Add to Longdo]
Abschiedsrede {f} | Abschiedsreden {pl}farewell speech | farewell speeches [Add to Longdo]
Abschlussfest {n}farewell party [Add to Longdo]
Abtriebswelle {f} [techn.]pinion shaft [Add to Longdo]
Achse {f}; Welle {f} | Achsen {pl} | feste Achseaxle | axles | fixed axle [Add to Longdo]
Achse {f}; Welle {f} | Achsen {pl}arbor | arbors [Add to Longdo]
Äon {m}; sehr langer Zeitraum; Weltalter {n}aeon; eon [Add to Longdo]
Ätherwellen {pl}; Äther {m} | über den Ätherairwaves {pl}; air | over the air [Add to Longdo]
Allerlei {n}welter; farrago [Add to Longdo]
Allwellenantenne {f}multiband antenna [Add to Longdo]
Altenhilfe {f}old people's welfare [Add to Longdo]
Anfangsseite {f}welcome page [Add to Longdo]
großen Anklang findento be very well received [Add to Longdo]
Anschwellen {n}; Zunahme {f}groundswell [Add to Longdo]
Anschwellen {n}swelling [Add to Longdo]
Antriebswelle {f} [techn.]drive shaft; motor shaft [Add to Longdo]
Antriebswelle {f} [techn.]shaft drive [Add to Longdo]
Arbeitswelt {f}world of employment; working world; working environment [Add to Longdo]
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Aufenthalt {m}; Wohnsitz {m}abode; dwelling [Add to Longdo]
Aufschlussbohrung {f}wildcat well [Add to Longdo]
Auftragschweißen {n}deposition welding [Add to Longdo]
Ausgleichswelle {f}balance shaft [Add to Longdo]
Ausmaß {n}; Größe {f}; Länge {f}; Ausdehnung {f}; Umfang {m} | das ganze Ausmaß von etw. übersehen können; etw. in vollem Umfang übersehen können | in welchem Ausmaß?; in welchem Umfang?extent | to be able to see the full extent of sth. | to which extent? [Add to Longdo]
vom Verkehr mit der Außenwelt abgeschnittenincommunicado [Add to Longdo]
Autogenschweißen {n}gas welding; oxyacetylene welding [Add to Longdo]
Badetuch {n} | Badetücher {pl}bath towel; swimming towel | bath towels [Add to Longdo]
ohne Beeinträchtigung irgendwelcher Ansprüche; unbeschadet irgendwelcher Ansprüche [jur.]without prejudice to any claim [Add to Longdo]
Begrüßung {f}; Begrüßen {n} (von Gästen)welcoming [Add to Longdo]
Behausung {f} | Behausungen {pl}dwelling | dwellings [Add to Longdo]
Betondübel {m}concrete dowel [Add to Longdo]
Beule {f}; Schwellung {f}lump [Add to Longdo]
Beule {f}welt [Add to Longdo]
Bewohner {m} | Bewohner {pl}dweller | dwellers [Add to Longdo]
Biegewelle {f}flexible shaft [Add to Longdo]
Bindenahtfestigkeit {f}weld line strength [Add to Longdo]
Blindwelle {f} [techn.]jackshaft [Add to Longdo]
Bodenschwelle {f}ground sill [Add to Longdo]
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well [Add to Longdo]
Bohrturm {m}wellhead [Add to Longdo]
Brandungswelle {f} | Brandungswellen {pl}surging billow | surging billows; billows [Add to Longdo]
Brennholz {n} | Brennhölzer {pl} | gut abgelagertes Brennholzfirewood | firewoods | well-seasoned firewood [Add to Longdo]
Brennschneider {m}welding torch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
あのう(P);あの(P);あのー[, anou (P); ano (P); ano-] (int) say; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いざ[, iza] (adv,int) (See いざと言う時) now; come (now); well [Add to Longdo]
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
うーん;ウーン[, u-n ; u-n] (int) hmm; well [Add to Longdo]
ううん[, uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
ええと(P);えっと[, eeto (P); etto] (int) let me see; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お帰りなさい(P);御帰りなさい[おかえりなさい, okaerinasai] (int) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お迎え[おむかえ, omukae] (vt) receiving; welcoming [Add to Longdo]
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
お別れ[おわかれ, owakare] (n) farewell [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
さてさて[, satesate] (int) well; now; then [Add to Longdo]
さらば[, saraba] (conj,int) farewell [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
しっくり行く[しっくりいく, shikkuriiku] (v5k-s) to get on well with (someone) [Add to Longdo]
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
するよろし[, suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
そうね[, soune] (exp) Oh well [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
そこそこ[, sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎo, ㄏㄠˇ, ] good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness), #32 [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast), #39 [Add to Longdo]
以及[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, ] as well as; too; and, #254 [Add to Longdo]
而且[ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ, ] not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore, #267 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to live; to dwell; to stay; to reside; to stop, #353 [Add to Longdo]
[chèn, ㄔㄣˋ, / ] balanced; to fit; well-off; suitable, #365 [Add to Longdo]
[chǔ, ㄔㄨˇ, / ] to reside; to live; to dwell; to be in; to be situated at; to stay; to get along with; to be in a position of; to deal with; to discipline; to punish, #427 [Add to Longdo]
[kǒu, ㄎㄡˇ, ] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc), #520 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb, #529 [Add to Longdo]
[ya, ㄧㄚ˙, ] (particle equivalent to 啊 after a vowel, expressing surprise or doubt), #536 [Add to Longdo]
很好[hěn hǎo, ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ, ] well, #910 [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, / ] a jewel or gem; a treasure; precious, #912 [Add to Longdo]
良好[liáng hǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ, ] good; favorable; well; fine, #1,008 [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] to go through; to know well; to connect; to communicate; open, #1,181 [Add to Longdo]
欢迎[huān yíng, ㄏㄨㄢ ˊ, / ] to welcome; welcome, #1,196 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, / ] to carry; to convey; to load; to hold; and; also; as well as; simultaneously, #1,286 [Add to Longdo]
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be, #1,335 [Add to Longdo]
著名[zhù míng, ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] famous; noted; well-known; celebrated, #1,439 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite, #1,440 [Add to Longdo]
及其[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, ] and; as well as, #1,601 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, / ] to swell; distend, #1,611 [Add to Longdo]
掌握[zhǎng wò, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ, ] to grasp (often fig.); to master; to know well; to understand sth well and know how to use it; fluency; to control; to seize (initiative, opportunity, destiny), #1,674 [Add to Longdo]
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, ] blessings; wish well, #2,045 [Add to Longdo]
熟悉[shú xī, ㄕㄨˊ ㄒㄧ, ] to be familiar with; to know well, #2,087 [Add to Longdo]
平安[píng ān, ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] safe and sound; well; without mishap, #2,291 [Add to Longdo]
居住[jū zhù, ㄐㄩ ㄓㄨˋ, ] to reside; to dwell; to live in a place; resident in, #2,806 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] warn; well; surname Jing, #3,087 [Add to Longdo]
热烈[rè liè, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] warm (welcome etc), #3,110 [Add to Longdo]
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] bright; clear; crisp; open; frank; straightforward; to feel well; fine; pleasurable; invigorating; to deviate, #3,212 [Add to Longdo]
知名[zhī míng, ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] well known; famous, #3,251 [Add to Longdo]
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] comfortable; feeling well, #3,555 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, / ] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen, #3,621 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly, #3,666 [Add to Longdo]
难受[nán shòu, ㄋㄢˊ ㄕㄡˋ, / ] to feel unwell; to suffer pain; to be difficult to bear, #3,719 [Add to Longdo]
迎接[yíng jiē, ˊ ㄐㄧㄝ, ] to meet; to welcome; to greet, #3,741 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect, #3,881 [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, ] to welcome; to meet; to face; to forge ahead (esp. in the face of difficulties), #3,893 [Add to Longdo]
福利[fú lì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ, ] (material) welfare; well-being, #3,944 [Add to Longdo]
融合[róng hé, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ, ] a mixture; an amalgam; fusion; welding together; be in harmony with (nature); harmonize with; fit in, #4,200 [Add to Longdo]
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, ] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth, #4,388 [Add to Longdo]
[guāi, ㄍㄨㄞ, ] (of a child) obedient, well-behaved; clever, #5,033 [Add to Longdo]
告别[gào bié, ㄍㄠˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] to leave; to bid farewell to; to say good-bye to, #5,035 [Add to Longdo]
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply, #5,378 [Add to Longdo]
均匀[jūn yún, ㄐㄩㄣ ㄩㄣˊ, / ] even; well-distributed; homogeneous, #5,514 [Add to Longdo]
不妨[bù fáng, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ, ] there is no harm in; might as well, #5,770 [Add to Longdo]
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy, #6,195 [Add to Longdo]
富裕[fù yù, ㄈㄨˋ ㄩˋ, ] prosperous; well-to-do; well-off, #6,737 [Add to Longdo]
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, ] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate, #7,073 [Add to Longdo]
时段[shí duàn, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] time interval; work shift; time slot; the twelve two hour divisions of the day, #7,155 [Add to Longdo]
民生[mín shēng, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ, ] people's livelihood; people's welfare, #7,458 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
下界[げかい, gekai] die_irdische_Welt [Add to Longdo]
[よ, yo] -Welt, Zeitalter [Add to Longdo]
世界[せかい, sekai] Welt, Erde [Add to Longdo]
世界史[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]
世間[せけん, seken] -Welt, Oeffentlichkeit, Leute [Add to Longdo]
人目[ひとめ, hitome] die_Augen_der_Welt, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]
[なに, nani] -was, welcher, wieviele [Add to Longdo]
何曜日[なんようび, nanyoubi] welcher_Wochentag [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] SITTEN UND GEBRAEUCHE, LAIENHAFT, WELTLICH, VULGAER [Add to Longdo]
公害[こうがい, kougai] Umweltverschmutzung [Add to Longdo]
周囲[しゅうい, shuui] Umkreis, Umfang, Umgebung, Umwelt [Add to Longdo]
国際[こくさい, kokusai] international, Welt- [Add to Longdo]
外界[がいかい, gaikai] Aussenwelt [Add to Longdo]
大洋[たいよう, taiyou] Ozean, Weltmeer [Add to Longdo]
子孫[しそん, shison] Nachkommen, Nachwelt [Add to Longdo]
学界[がっかい, gakkai] Gelehrtenwelt, akademische_Kreise [Add to Longdo]
宇内[うだい, udai] die_ganze_Welt [Add to Longdo]
宇宙[うちゅう, uchuu] Universum, Weltall, Weltraum [Add to Longdo]
宇宙旅行[うちゅうりょこう, uchuuryokou] Weltraumflug [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] HIMMEL, WELTRAUM [Add to Longdo]
宝玉[ほうぎょく, hougyoku] Edelstein, Juwel [Add to Longdo]
心棒[しんぼう, shinbou] -Achse, -Welle [Add to Longdo]
掌中の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] geliebtes_Kind, Schatz, Augapfel, Juwel [Add to Longdo]
文壇[ぶんだん, bundan] literarische_Welt, literarische_Kreise [Add to Longdo]
朽ち葉[くちば, kuchiba] verwelktes_Blatt, duerres_Blatt [Add to Longdo]
枯れる[かれる, kareru] verwelken, welken [Add to Longdo]
枯れ葉[かれは, kareha] duerre_Blaetter, welke_Blaetter [Add to Longdo]
枯葉[かれは, kareha] duerre_Blaetter, welke_Blaetter [Add to Longdo]
江湖[こうこ, kouko] (breite) Oeffentlichkeit, -Welt [Add to Longdo]
[なみ, nami] Welle [Add to Longdo]
波乗り[なみのり, naminori] Wellenreiten, Surfing [Add to Longdo]
波浪[はろう, harou] -Wellen, -Wogen [Add to Longdo]
波紋[はもん, hamon] Wasserring, -Wellen [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] Wellenlaenge [Add to Longdo]
津波[つなみ, tsunami] Flutwelle (nach Seebeben) [Add to Longdo]
浦波[うらなみ, uranami] (sich ueberschlagende) Wellen am Strand) [Add to Longdo]
[ろう, rou] WELLEN, TREIBEN [Add to Longdo]
[たま, tama] Edelstein, Juwel, Kugel, Ball [Add to Longdo]
珠玉[しゅぎょく, shugyoku] Edelstein, Juwel [Add to Longdo]
[かい, kai] WELT [Add to Longdo]
短波[たんぱ, tanpa] Kurzwelle [Add to Longdo]
穂波[ほなみ, honami] Wellen_im_Kornfeld [Add to Longdo]
粋人[すいじん, suijin] Mann_von_Welt, Lebemann [Add to Longdo]
[ちょう, chou] SCHWELLEN, ANSCHWELLEN [Add to Longdo]
膨れる[ふくれる, fukureru] schwellen, anschwellen, sich_aufblaehen, aufgehen (Teig), sich_ausbreiten, aergerlich_werden, muerrisch_werden [Add to Longdo]
膨大[ぼうだい, boudai] das_Anschwellen, Schwellung [Add to Longdo]
花柳界[かりゅうかい, karyuukai] Halbwelt, Freudenviertel [Add to Longdo]
財界[ざいかい, zaikai] Finanzwelt, Wirtschaftskreise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top