Search result for

อักเสบ

(51 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อักเสบ-, *อักเสบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักเสบ[V] inflame, See also: swell, Example: การแพ้วัสดุที่ใช้เย็บแผลอาจทำให้ร่างกายเกิดปฏิกริยา แผลเน่า บวม อักเสบ เป็นเหตุให้แผลมีขนาดใหญ่ขึ้น, Thai definition: มีพิษกำเริบเนื่องจากแผล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อักเสบว. มีพิษกำเริบเนื่องจากแผลเป็นต้น
อักเสบมีปฏิกิริยาตอบสนองป้องกันเฉพาะที่ชนิดเฉียบพลัน มีอาการปวด บวม แดง ร้อน และอาจมีไข้ เช่น ข้ออักเสบเฉียบพลัน, ชนิดเรื้อรัง การดำเนินโรคเป็นไปช้า ๆ ไม่รุนแรง และมักมีเนื้อพังผืดเกิดขึ้น เช่น ข้ออักเสบเรื้อรัง.
อักเสบก. เกิดปฏิกิริยาตอบสนองป้องกันเฉพาะที่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epididymitisอักเสบที่ก้านอัณฑะ,เอปิดิไดมิสอักเสบ,โรค,ก้านอัณฑะอักเสบ [การแพทย์]
Erythematous Borderอักเสบเป็นวงสีแดง [การแพทย์]
Fasciitis, Plantarอักเสบที่ส้นเท้า,เอ็นที่ส้นเท้าอักเสบ [การแพทย์]
Inflammation, Caseous Granulomatousอักเสบแบบเคเซียสแกรนูโลมา [การแพทย์]
Inflammatoryอักเสบ [การแพทย์]
Inflammatory Swellingอักเสบโตขึ้น [การแพทย์]
Mastoiditis, Chronicอักเสบเรื้อรังของมาสตอยด์ [การแพทย์]
Mediastinal Infectionอักเสบในทรวงอกด้านหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wouldn't cover vasculitis.คงไม่รวมการอักเสบของเส้นเลือด Not Cancer (2008)
Henoch-Schonlein purpura-โรคหลอดเลือดอักเสบ... Not Cancer (2008)
The lung inflammation is a complication Of the pancreatic failure,ภาวะปอดอักเสบเป็นผลแทรกซ้อน จากภาวะตับอ่อนล้มเหลว Not Cancer (2008)
There's a cancer drug That's used off-Label for arthritis.ยามะเร็งนั่นไม่ใช้ในโรคข้ออักเสบ Not Cancer (2008)
There's no record of arthritis. Did you interview all the tuba students?ไม่มีบันทึกเรื่องข้ออักเสบ คุณสอบถามลูกศิษย์เขาหมดแล้ว Not Cancer (2008)
Brought him methotrexate so he could hide his arthritis.เอายาmethotrexateให้เขา ดังนั้นเขาซ่อนโรคข้ออักเสบของเขาได้ Not Cancer (2008)
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ Joy (2008)
Check his home for toxins and his sinuses for thrombosises.เช็คที่บ้านเขาหาสารพิษ\ และที่ ไำซนัส หา การอักเสบ Joy (2008)
Can't see vasculitis.ไม่เห็นการอักเสบของหลอดเลือด The Itch (2008)
The edema was acute. Vasculitis makes more sense.การบวมน้ำเกิดขึ้นเฉียบพลัน โรคเส้นเลือดอักเสบน่าเป็นไปได้มากที่สุด Emancipation (2008)
And if she had vasculitis, she'd be too weak to work in a factory.และถ้าเธอเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบ เธอก็จะอ่อนแอเกินกว่า ที่จะทำงานในโรงงาน Emancipation (2008)
The other possibility is you have vasculitis.มีเหตุผลอีกหลายอย่างที่ คุณจะเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบ Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักเสบ[n.] (aksēp) EN: inflammation   FR: inflammation [f]
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell   FR: infecter ; envenimer

English-Thai: Longdo Dictionary
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angry[ADJ] อักเสบ
inflamed[ADJ] อักเสบ, See also: บวม, ช้ำ, Syn. sore, irritated, infected
phlogistic[ADJ] อักเสบ
it is[SUF] อักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
amphiblestritisเรตินาอักเสบ
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate)
antiphlogistic(แอนทีโฟลจิส' ทิค) adj. ต้านการอักเสบ, ป้องกันการอักเสบ. -n. ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ (antiphlogistic)
appendicitis(อะเพนดิไซ'ทิส) n. ไส้ติ่งอักเสบ
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever
arteritis(อาร์เทอไร'ทิส) n. ภาวะเส้นโลหิตแดงอักเสบ (inflammation of an artery)
arthritis(อาร์ไธร'ทิส) n. ข้อต่ออักเสบ.
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา

English-Thai: Nontri Dictionary
arthritis(n) ข้อต่ออักเสบ
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ
colitis(n) ลำไส้ใหญ่อักเสบ
croup(n) โรคหลอดลมอักเสบ
inflammation(n) โรคผื่นคัน,แผลอักเสบ,การติดไฟ
pneumonia(n) โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
tonsilitis(n) ต่อมน้ำลายอักเสบ,ต่อมทอนซิลอักเสบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top