Search result for

อำลา

(29 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อำลา-, *อำลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำลา[V] bid farewell, See also: take one's leave, say goodbye, Syn. ล่ำลา, กล่าวลา, ลาจาก, Ant. ทักทาย, Example: สาเหตุของการตัดสินใจอำลาการเมือง ก็เนื่องมาจากการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ครั้งที่ผ่านมา, Thai definition: ลาจากไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อำลาก. ลาจากไป (มักใช้ในกรณีพิเศษ).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've seen people walk away from me... but I've never really said goodbye.ผมเห็นผู้คนเดินห่างไปจากผม แต่ไม่เคยกล่าวคำอำลา Odyssey (2008)
The people have begun to say goodbye.ประชาชนเริ่มกล่าวคำอำลา Le Morte d'Arthur (2008)
Said goodbye to one friend and burried another.กล่าวอำลา เพื่อนคนหนึ่ง และฝังศพอีกคนหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I packed my bag and said goodbye.ผมเก็บกระเป๋า แล้วก็อำลา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I said my goodbyes to the Cherokee, Dennis Smith.ผมกล่าวคำอำลา กับเชโรกี เดนนิส สมิธ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
My jug is getting low. I must say goodbye. Bye-bye.จอกข้าชักจะพร่องแล้ว ข้าต้องกล่าวอำลาละ ลาก่อน The Forbidden Kingdom (2008)
Do you know how many people watched his farewell speech in the White House?นายรู้บ้างมั้ย มีคนดูมากสักเท่าไร ตอนเขากล่าวอำลาตำแหน่ง ในทำเนียบ Frost/Nixon (2008)
Before he left California for London again, he drove down to San Clemente to say goodbye.ก่อนที่เขาจะจากคาลิฟอร์เนียไปลอนดอนอีก เขาขับรถลงใต้ไปซานคลีเม้นต์เพื่อกล่าวอำลา Frost/Nixon (2008)
I never like to say goodbye.พ่อไม่เคยชอบที่จะกล่าวคำอำลา Doubt (2008)
I would like to come down now among you and say goodbye, and wish you peaceful hearts and loving hearts.ฉันอยากลงไปอยู่ท่ามกลางพวกเธอแล้วกล่าวอำลา และปราถนาให้เธอมีใจที่สงบ และมีรัก Doubt (2008)
- Dear Adrienne, saying goodbye to you was the hardest thing I've ever had to do and I know I'll never do it again.เอเดรียน ที่รัก การกล่าวคำอำลาคุณ... เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำมา ..และผมรู้ผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก Nights in Rodanthe (2008)
So, we, too... will become samurai one day.ต้องการความอิสระ ของขวัญอำลา Goemon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir

English-Thai: Longdo Dictionary
good bye(phrase) คำอำลา, ลาก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adios(แอดดิออส') interj. ลาก่อน, อำลา
aloha(อะโล' ฮะ) n.,interj. คำที่ใช้ทักทายหรือต้อนรับหรืออำลาในฮาวาย, การต้อนรับ,การอำลา
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
cheerio(เชีย'ริโอ) intetj. คำอวยพรเวลาดื่มหรืออำลาจากกัน,โชคดี,สวัสดี!, Syn. cheerioh,cheero
conge(คอน'เจ) n. การอำลา,การขออนุญาตลาจาก
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
shalom(ชาลอม',ชะโลม') interj.,Hebrewความสงบ,คำทักทายและอำลาของชาวยิว
valediction(แวลลิดิค'เชิน) n. การอำลา,การเอ่ยคำอำลา,คำอำลา
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา,เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา,การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
farewell(adj) เป็นการลาจาก,เป็นการอำลา
farewell(n) การอำลา,การร่ำลา,การลาจาก,คำอำลา
GOOD-good-bye(int) ลาก่อน,สวัสดี,อำลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見送る[みおくる, miokuru] Thai: อำลา English: to farewell

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top