ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

干脆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -干脆-, *干脆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply, #5,378 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. Why not send Charles a greetings telegram and tell him he's all washed up?[CN] 是的 干嘛不干脆拍封 The Lady Vanishes (1938)
Sit on it, if you're afraid of losing it.[CN] 你担心没有了,干脆坐上面得了 The Maltese Falcon (1941)
Well, sir, you might as well say it belonged to the King of Spain.[CN] 你为何不干脆说它属于西班牙国王 The Maltese Falcon (1941)
If you were out joyriding plastered, or got into a scrape, why don't you admit it instead of accusing innocent people?[CN] ...或恶意攻击,或只是陷入困境 你为何不干脆承认 还要反诬陷无辜的人? His Girl Friday (1940)
Go out with your son, why don't you?[CN] 你干脆跟儿子结婚算了 Episode #1.5 (2004)
I think the neatest thing would be to kidnap Fisher's daughter.[CN] 绑架费小姐最为干脆 Foreign Correspondent (1940)
Close the joint up if it bothers you so much.[CN] - 有什么问题吗? 干脆把赌场关掉吧 Gilda (1946)
It would serve you right if we flatly refused to do anything at all.[CN] 如果我们干脆地拒绝做任何事 那也是你活该 Blithe Spirit (1945)
And therefore as a stranger give it welcome.[CN] 那你干脆别大惊小怪 Hamlet (1948)
Then get one up here fast.[CN] Then get one up here fast. 那给个干脆 Strange Cargo (1940)
- Why don't you kill the little fellow?[CN] 你干脆杀了他吧 3 Godfathers (1948)
Make it snappy.[CN] 来吧 干脆 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top