ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวังดี

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวังดี-, *หวังดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวังดี[V] wish someone well, See also: have good wishes, be well-intentioned, Syn. ปรารถนาดี, Ant. หวังร้าย, Example: ความสามัคคีนี้ประกอบด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเอื้อเฟื้อด้วยใจ คือ หวังดีมุ่งดีต่อกัน, Thai definition: คิดอย่างมิตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวังดีก. มีความปรารถนาที่ดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir Te knows that even well-meaning people can make mistakes...ท่านที รู้ดีว่า คนที่หวังดี ก็พลาดได้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I told you to...อุตส่าห์เตือนด้วยความหวังดีแท้ๆ.. Il Mare (2000)
Please understand my fear of losing your father and you Yes, Mother.โปรดเข้าใจความหวังดีของแม่ด้วย แม่กลัวจะสูญเสียเจ้าและพ่อเจ้าไป The Great Jang-Geum (2003)
Shall I give you despair?ความสิ้นหวังดีมั๊ยล่ะ? Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
There's this do-gooder. He's on city council. His name's Douglas.มีผู้หวังดีคนนึง มาจากสภาเมือง ชื่อดักลาส Four Brothers (2005)
- Friendly reminder-- เตือนด้วยความหวังดี Mr. Monk and the Other Detective (2005)
believe me, there's nothing unusual about clark except his ability to see the good in people who don't deserve it.เชื่อฉัน, คลาร์กไม่มีอะไรที่ผิดธรรมชาติ นอกจากความหวังดีกับคนที่ไม่ควรจะได้รับ Hidden (2005)
I appreciate your kindness... But you try to wear it you bastard.ขอบคุณสำหรับความหวังดี แต่อย่าทำแบบนี้กับผมได้ใหม No Regret (2006)
That sounds promising, right?ฟังดูมีความหวังดีนะ ว่ามั้ย See-Through (2007)
I spent so much time trying to live up to his expectations because I thought he had my best interests in mind.ผมพยายามอย่างมากที่จะทำตัว ให้สมกับที่เขาคาดหวัง เพราะผมคิดว่าเขาหวังดีกับผม Dex, Lies, and Videotape (2007)
Someday, you'll understand. I'm doing this all for your own good.แล้วเธอจะเข้าใจ ว่าครูทำไปเพราะหวังดีกับเธอนะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
- - Was only for the best, believe me!--ฉันทำเพราะหวังดี เชื่อฉันเถอะ! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวังดี[v. exp.] (wang dī) EN: wish well ; mean well ; have goodwill (towards)   FR: souhaiter du bien

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
kindhearted(ไคดฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจดี,ปรานี,หวังดี,มีไมตรีจิต, See also: kindheartedness n., Syn. gracious
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence
kindly(ไคดฺ'ลี) adj.,adv. เมตตา,กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,มีใจเป็นมิตร,อ่อน,โยน., Syn. kind-hearted,benign
lease(ลีส) {leased,leasing,leases} n. สัญญาเช่า,ทรัพย์สินที่ให้เช่า,ระยะเวลาที่ให้เช่า. vt. ให้เช่า,เช่าไว้. vt. ให้เช่า., See also: leasable adj. ดูlease leaser n. ดูlease -Phr. (a new lease on life ชีวิตใหม่ที่มีความหวังดีขึ้น)
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น,หวังดี,มีเจตนาดี,มีอารมณ์ดี,มีนิสัยดี
well-intentioned(เวล'อินเทน'เชินดฺ) adj. มีความหมายดี,เจตนาดี,หวังดี, Syn. wellmeaning

English-Thai: Nontri Dictionary
regards(n) ความเคารพนับถือ,ความหวังดี,ความนับถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top