ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be smooth

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be smooth-, *be smooth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, with gadget out of the way, it should be smooth sailing from here on.คราวนี้ ในเมื่อแก็ดเจ็ทออกไปพ้นทาง ฉัน... แต่นี้มันก็น่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น Inspector Gadget 2 (2003)
Move them hips. There you go. Be smooth with it.ต้องใช้สะโพกเคลื่อน ไกวสะโพก งั้นแหละดี Bringing Down the House (2003)
♪ I thought this could be smooth sailing ♪♪ I thought this could be smooth sailing ♪ With You I'm Born Again (2010)
Now that you're in charge, it's what, it's gonna be smooth sailing from here on out?มันเป็นสิ่งที่จะไปได้สวยอย่างราบรื่น นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปงั้นเหรอ Fifty-One (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียบ(v) be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai Definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
เตียนโล่ง(v) be flat, See also: be smooth, be level, be even, Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า, Example: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน
เกลี้ยงเกลา(v) be sleek, See also: be smooth, be even, be neat and clean, be unblemished, Syn. หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, หยาบกร้าน, Example: ใบหน้าของหล่อนเกลี้ยงเกลา สะอาดสะอ้าน แต่สีหน้าดูเฉย มองไม่ถนัดว่าทุกข์หรือสุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราบเรียบ[rāp-rīep] (v) EN: be level ; be even ; be smooth ; be flat ; have a smooth surface  FR: avoir une surface lisse
สละสลวย[salasalūay] (v) EN: be beautiful ; be elegant ; be graceful ; be fine ; be well-arranged ; be smooth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ,     /    ] be smooth and slick (in establishing social relations) #61,245 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1, vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) #12,551 [Add to Longdo]
熟れる[こなれる, konareru] (v1, vi) (1) to be digested; (2) to be proficient; to be smooth; (3) to be mellowed [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top