ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ต้อนรับ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ต้อนรับ-, *ผู้ต้อนรับ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับรองผู้ต้อนรับ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
WHILE YOU'RE SUPPOSED TO BE HIS USHER?ทั้งๆที่นายควรจะ เป็นผู้ต้อนรับเค้า Poison Ivy (2007)
Absent slaves or attendants?ปราศจากทาสหรือผู้ต้อนรับWhore (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attendant[N] ผู้ต้อนรับ
welcomer[N] ผู้ต้อนรับ, See also: ผู้รับรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก

English-Thai: Nontri Dictionary
recipient(n) ผู้ต้อนรับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top