ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

結構

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -結構-, *結構*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结构[jié gòu, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] structure; composition; makeup; architecture, #658 [Add to Longdo]
结构式[jié gòu shì, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ ㄕˋ, / ] structural formula (organic chem.), #72,063 [Add to Longdo]
主谓结构[zhǔ wèi jié gòu, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] subject-predicate construction [Add to Longdo]
内部结构[nèi bù jié gòu, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] internal structure; internal composition [Add to Longdo]
分布式结构[fēn bù shì jié gòu, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] distributed architecture [Add to Longdo]
动词结构[dòng cí jié gòu, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] verbal construction (clause) [Add to Longdo]
国际原子能结构[guó jì yuán zǐ néng jié gòu, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] International Atomic Energy Agency (IAEA) [Add to Longdo]
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] client server architecture [Add to Longdo]
晶体结构[jīng tǐ jié gòu, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] crystal structure [Add to Longdo]
核结构[hé jié gòu, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] nuclear structure [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
結構[けっこう, kekkou] (adj) ยอดเยี่ยม, วิเศษ, อัจฉริยะ, งดงาม, โอ่อ่า, โอ่โถง, น่าชมเชยยิ่ง, แจ่มจรัส, แวววาว, รุ่งโรจน์
結構[けっこう, kekkou] พอแล้ว, ค่อนข้าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
結構[けっこう, kekkou] (adj-na, n-adv, n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]
結構[けっこうしゃ;けっこうもの, kekkousha ; kekkoumono] (n) (arch) (See 結構人) nice person; good-natured person [Add to Longdo]
結構[けっこうじん, kekkoujin] (n) nice person; good-natured person [Add to Longdo]
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind if I smoke?" "Not in the least."「タバコを吸ってもよろしいですか」「ええ、結構ですとも」
"Do you mind if I smoke?" "Not at all. Go ahead."「たばこを吸ってもよろしいですか」「結構ですよ。どうぞ、どうぞ」
"Anything else?" "No, that's all."「ほかに何か要りますか」「それだけで結構です」
"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."「もっとコーヒーはいかがですか」「もう結構です?十分頂きました」
"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."「何を差し上げましょう?」「いや、結構です。ただ見ているだけです」
"Shall I take a message?" "No, thank you."「伝言を承りましょうか」「いえ、結構です」
A thousand yen will do.1、000円で結構です。
I can come at three.3時で結構です。
Any time will do so long as it is after six.6時以降ならいつでも結構です。
That cafe has a pretty good breakfast special.あの喫茶店のモーニングサービス結構いけるよ。
Thanks I'm fine.ありがとう、もう結構です。
No, thank you.いえ、結構です。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The entire structure of the enzyme is not—[CN] 整個酶的結構不是 The Chairman (1969)
I am all for crime, Your Honour.[JP] 犯罪おおいに結構! 判事殿 And Then There Were None (1945)
Chitchat.[JP] もう結構 Groundhog Day (1993)
A single molecule of that enzyme... may have as few as 3, 000 atoms... or as many as 400, 000.[CN] 那種酶的單一分子結構... 都可能有3. 000個原子 The Chairman (1969)
Look, General, we want the molecular structure.[CN] 將軍, 我們想要這種分子結構 The Chairman (1969)
It is well, Mister Cross.[JP] それで結構です Scarlet Street (1945)
OK, that settles it![JP] 結構 好きにしろ Pinocchio (1940)
No, thank you.[JP] 結構 And Then There Were None (1945)
No thanks.[JP] 結構 The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Even despite the fact that this society, as a whole, is deeply irrational.[CN] 無論如何現代社會 整體結構非常不合理 The Sisters (1969)
Can't get round me that way. I prefer being a living idiot.[JP] うまいことを言ってもダメだ バカで結構 And Then There Were None (1945)
No.[JP] いや 結構 New Car Smell (2012)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top