ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pit

P IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pit-, *pit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
pithy(adj) มีสาระ เช่น For many years I have collected quips, quotes, and pithy sayings.
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, See also: movable property, A. fixed capital, Syn. fluid capital
Pediculus humanus capitis(n) เหา, Syn. human head louse
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pit(n) หลุม, See also: รอยโหว่, รู, Syn. cavity, hollow
pit(n) หลุมพราง, See also: หลุมดักสัตว์, Syn. trap
pit(n) อุโมงค์ในเหมือง
pit(n) เหมือง, See also: บ่อแร่ หรือถ่านหิน
pit(n) นรก, Syn. hell
pit(n) ที่นั่งตอนหลังๆ ชั้นล่างในโรงภาพยนตร์
pit(n) บริเวณหยุดเติมน้ำมันหรือเปลี่ยนยางสำหรับรถแข่งในสนามแข่ง
pit(n) สังเวียนชนไก่หรือสัตว์
pit(vi) กลายเป็นหลุม, See also: กลายเป็นรอยโบ๋
pit(vt) ทำให้เป็นรอยโบ๋, See also: ทำให้เป็นรู, ทำให้เป็นหลุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pit(พิท) n. หลุม, บ่อ, บ่อแร่, เมล็ดในของผลไม้, ปลัก, ถังดัก, หลุมพราง, รอยโบ๋, รอบโหว่, เหมือง, นรก, อุโมงค์เก็บพืชผล, เล้าสัตว์, สังเวียนไก่หรือสัตว์, เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก, เก็บไว้ในหลุม, ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ, ฝังในหลุม, ขุดหลุม, ปล่อยไก่ให้ชนกัน, ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) , ตั้ง (ค่าย) , โยน, ขว้าง, เหวี่ยง, กำหนด, ยืน, ประจำ, เร่ขาย, ตั้งโชว์สินค้า, ปูทาง, เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า, โยน, ขว้าง, เอียง, ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ, ระดับเสียง, ยางมะตอย, น้ำมันดิบ, ยางไม้, ตำแหน่ง, ความลาด, จุดสูงสุด, ความบิดของใบพัด, ที่ตั้งแผงลอย, ช่วงระยะห่างของเกลียว, สถานที่แสดง
pitch and tossn. การเสี่ยง, การทอยกอง
pitch-dark(พิช'ดาร์ค) adj. มืดตื้อ, ดำมืด., See also: pitch-darkness n.
pitched battlen. การสงครามที่ได้มีการจัดกองกำลังทหารอย่างมีระเบียบและมีการกำหนดสนามรบไว้ก่อน, การรบแบบตั้งที่มั่น, การรบที่ดุเดือด
pitcher(พิช'เชอะ) n. เหยือกน้ำ, ผู้ขว้าง, ผู้โยน, ผู้ปา
pitchfork(พิช'ฟอร์ค) n. ส้อมเสียบฟางหรือหญ้า, ส้อมเสียบ.
pitchy(พิช'ชี) adj. เกี่ยวกับยางมะตอย, เหนียวเหนอะหนะ, ดำมาก ๆ , มืดตื้อ
piteous(พิท'เทียส) adj. น่าสงสาร, น่าเวทนา, See also: piteousness n.
pitfall(พิท'ฟอล) n. หลุมพราง, กับดัก

English-Thai: Nontri Dictionary
pit(n) หลุม, บ่อ, รู, หลุมพราง, ขุมนรก, ปลัก
pitch(n) ระดับเสียง, ชัน, น้ำมันดิบ, ที่มั่น, ที่ประจำ, ที่ขายของ
pitch(vi) ล้มคว่ำ, ทิ่มลง, กระโดดขึ้นลง, ถลำ, ขว้าง, โยน
pitcher(n) เหยือกน้ำ
piteous(adj) น่าเวทนา, น่าสงสาร, น่าสังเวช
pitfall(n) กับดัก, หลุมพราง, อันตราย
pith(n) ไส้, แก่น, ไขสันหลัง, แก่นสาร, ประเด็นสำคัญ
pithily(adv) อย่างมีแก่นสาร, อย่างคมขำ, อย่างแหลมคม
pithy(adj) เต็มไปด้วยแก่นสาร, คมขำ, แหลมคม
pitiable(adj) น่าสงสาร, น่าสมเพช, น่าเวทนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pit๑. แอ่ง, รอยหวำ๒. หวำ, บุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pitรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pitหลุม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pit apertureช่องเปิดรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pit canalร่องรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pit cavityช่องรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pit membraneเยื่อรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pit, lensรอยหวำกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pit-fieldบริเวณรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pit-pairรอยเว้าคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pit and fissure sealantsวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน [TU Subject Heading]
pitchระดับสูงต่ำของเสียง, สมบัติของเสียงซึ่งเป็นเสียงทุ้มและเสียงแหลม ระดับเสียงสัมพันธ์กับความถี่  เช่น เสียงแหลมเป็นเสียงที่มีความถี่มากจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงสูง เสียงทุ้มเป็นเสียงที่มีความถี่น้อยจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงต่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pitchingpitching, การถมหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
pithพิธ, เนื้อเยื่อบริเวณกลางลำต้นและราก  เป็นเซลล์ที่มีผนังเซลล์บาง ในพืชบางชนิดเมื่อมีอายุมากการขึ้นไส้ในจะสลายตัวไปกลายเป็นช่องกลางลำต้น เช่น ต้นไผ่ มะละกอ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pith ballลูกพิท, วัตถุทรงกลมเบา ทำด้วยโฟม หรือไส้โสน เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบประจุไฟฟ้าทำเป็นอิเล็กโทรสโคป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pitot tubeหลอดพิทอท [อุตุนิยมวิทยา]
Pittidaeนกแต้วแร้ว [TU Subject Heading]
Pituitary diseasesโรคต่อมใต้สมอง [TU Subject Heading]
Pituitary glandต่อมปิตุอิตารี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pituitary glandต่อมใต้สมอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pit stop[พิท สตั๊ป] ช่วงหยุดพักสั้นๆ ระหว่างการเดินทางยาวๆ เพื่อพักผ่อน หรือทานอาหาร
pitchaya(n) อำนาจความรู้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Made the pit too big, Like I say, "You try."อาโวคาโดเมล็ดใหญ่เกินไป อย่างที่ผมบอก คุณก็ลองแล้ว Oh, God! (1977)
-He said he made the pit too big.เขาว่าเขาทำให้เมล็ดใหญ่เกินไป Oh, God! (1977)
That's what it wants: to pit us against each other !May be our best chance to blow it away. The Thing (1982)
Once we are out of sight, take him back to Florin and throw him in the Pit of Despair.เมื่อเราพ้นสายตาไปแล้ว พามันกลับไปที่ฟลอริน แล้วโยนมันลงไปในคุกมืดซะ! The Princess Bride (1987)
(HOARSELY) The Pit of Despair.คุกมืดน่ะ The Princess Bride (1987)
In the Pit of Despair.ในคุกมืด The Princess Bride (1987)
Making a pit stop.- อาบน้ำมาหรือ Punchline (1988)
We were in that Hanoi pit of hell together... over five years.เราอยู่ในที่หลุมฮานอยนรกด้วยกัน ... กว่าห้าปี Pulp Fiction (1994)
Those that were allowed to stay manned the pits mining the coal that would fuel the ships.ส่วนคนที่อยู่ในหมู่บ้านต้องขุดหลุม ทำเหมืองถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้เรือ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- You do a real quick pit stop?-แวะไปจิบอะไรแป๊บนึงใช่มั้ย Maid in Manhattan (2002)
But if it's all pit stops at Krispy Kreme, I'm pulling the plug...แต่ถ้ามันเป็นหลุมจอดทั้งหมดที่ Krispy Kreme ผมดึงปลั๊ก ... Showtime (2002)
- Why don't you just date a pit bull?- ไม่ไปล่อพวกกะหรี่เลยล่ะ Just Like Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pitAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
pitAs a man, no a human being, you're the pits!
pitAs a parent I was in a truly pitiable state.
pitBeing pitched out into life is the best way of learning how to life.
pitBut probably I'll be the last, which is a pity.
pitEverybody will have to pitch in to save the environment.
pitEveryone considers Nomo a great pitcher.
pitFive pitchers are to take the mound in rotation.
pitHe fell into the bottomless pit.
pitHe is an ace pitcher.
pitHe listened to my pitch, so he must be interested.
pitHe looked piteous, like a drowned mouse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืดทึบ(adj) pitch-dark, See also: pitch-black, Ant. สว่างจ้า, ใสสว่าง, Example: ชายแก่เดินออกมาจากมุมห้องอันมืดทึบ, Thai Definition: ลักษณะที่มืดมากเพราะแสงสว่างเข้าไม่ถึง
สงสาร(v) pity, See also: condole, sympathize with, commiserate, Syn. เห็นใจ, เห็นอกเห็นใจ
โหด(adj) cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย(adj) cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
ระดับเสียง(n) pitch, Example: หลังจากถ่ายภาพเสร็จ พวกเขาก็ซ้อมร้องเพลงต่อทันทีเพื่อเทียบระดับเสียงในการร้องให้เข้ากับนักแสดง, Count Unit: ระดับ
เหยือก(n) jug, See also: pitcher, ewer, Syn. คนโท, Example: เหยือกและกาน้ำรูปหงส์เป็นฝีมือของช่างชาวสุโขทัย, Count Unit: ใบ, Thai Definition: หม้อใส่น้ำที่มีหูอยู่ข้างๆ ข้างเดียว
เวทนา(v) pity, See also: have compassion on, sympathize with, Syn. สงสาร, Example: สภาพมอมแมมของเด็กสาวทำให้สองผัวเมียเวทนา และชักชวนเข้าไปในบ้าน, Thai Definition: รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
สงสาร(v) pity, See also: take a pity on, sympathize with, have compassion for, Ant. สมน้ำหน้า, Example: ผมเห็นใจและสงสารบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย, Thai Definition: รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
หลุม(n) hole, See also: pit, hollow, Syn. ช่อง, รู, Example: ถนนเต็มไปด้วยหลุมและร่อง, Thai Definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเล็ก
โยน(v) throw, See also: pitch, toss, cast, hurl, fling, Ant. รับ, Example: ท่านหันไปหยิบหนังสือที่กองสุมกันอยู่บนโต๊ะ โยนมาให้อ่านดูเล่มหนึ่ง, Thai Definition: ซัดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพ้นไปจากตัวโดยวิธีหงายมือ, เคลื่อนไหวหรือทำให้เคลื่อนไหวอย่างแรงจากที่เดิม, ไหวอย่างแรง แต่ไม่เคลื่อนจากที่เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[ākhāt khaēn] (v, exp) EN: feud ; spite ; look upon with hatred
อักษรตัวใหญ่[aksøn tūa yai] (n, exp) EN: capital letter  FR: lettre capitale [ f ] ; lettre majuscule [ f ] ; capitale [ f ]
อำเภอเมือง[amphoē meūang] (n, exp) EN: capital district ; provincial capital  FR: chef-lieu de province [ m ] ; préfecture [ f ]
อนาถา[anāthā] (adv) EN: pitifully ; miserably ; tragically
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[ārī-ārøp] (adj) EN: kind ; generous ; hospitable
บัญชีทุน[banchī thun] (n, exp) EN: capital account

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PIT P IH1 T
PITZ P IH1 T S
PITY P IH1 T IY0
PITT P IH1 T
PITH P IH1 TH
PITA P IY1 T AH0
PITS P IH1 T S
PITCH P IH1 CH
PITTS P IH1 T S
PITHY P IH1 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pit (v) pˈɪt (p i1 t)
pith (n) pˈɪθ (p i1 th)
pits (v) pˈɪts (p i1 t s)
pity (v) pˈɪtiː (p i1 t ii)
pitch (v) pˈɪtʃ (p i1 ch)
pithy (j) pˈɪθiː (p i1 th ii)
piton (n) pˈiːtɒn (p ii1 t o n)
pitied (v) pˈɪtɪd (p i1 t i d)
pities (v) pˈɪtɪz (p i1 t i z)
pitman (n) pˈɪtmæn (p i1 t m a n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] pit; stone; nucleus #1,867 [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, ] pit; to defraud #2,690 [Add to Longdo]
可怜[kě lián, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] pitiful; pathetic #2,983 [Add to Longdo]
无情[wú qíng, ㄨˊ ㄑㄧㄥˊ,   /  ] pitiless; ruthless; merciless; heartless #7,756 [Add to Longdo]
[kǎn, ㄎㄢˇ, ] pit; threshold #7,911 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect #8,375 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2 #8,821 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system #8,966 [Add to Longdo]
胸口[xiōng kǒu, ㄒㄩㄥ ㄎㄡˇ,  ] pit of the stomach #9,687 [Add to Longdo]
漆黑[qī hēi, ㄑㄧ ㄏㄟ,  ] pitch black #13,430 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
pitschnass(adj) เปียกโชก
spitz(adj) แหลม
Kapitel(n) |das, pl. Kapitel| บทในหนังสือ
Spitzname(n) |der, pl. Spitznamen| ชื่อเล่น, ฉายา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boxenaufsicht { f }pit observer [Add to Longdo]
Boxenausfahrt { f }pit lane exit [Add to Longdo]
Boxengasse { f }pit lane [Add to Longdo]
Boxenstopp { m }pit stop [Add to Longdo]
Grube { f } | Gruben { pl }pit | pits [Add to Longdo]
Grubenhaus { n }pit house [Add to Longdo]
Grubenverfüllung { f }pit filling [Add to Longdo]
Stein { m }; Kern { m } (Steinfrucht)pit (stone fruit) [Add to Longdo]
Vertiefung { f } | voller Vertiefungen; angefressen; narbig { adj }pit | pitted [Add to Longdo]
pittoresk; malerisch { adj }picturesque [Add to Longdo]
pittoresk; malerisch { adv }picturesquely [Add to Longdo]
Pityriasis { f }; Kleienflechte { f } [ med. ]pityriasis [Add to Longdo]
Pittadrossel { f } [ ornith. ]Lesser New Guinea Thrush [Add to Longdo]
Pitcairnrohrsänger { m } [ ornith. ]Pitcairn Warbler [Add to Longdo]
Pitcairninseln [ geogr. ]Pitcairn (pn) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.), Syn. hâter

Japanese-English: EDICT Dictionary
東京[とうきょう, toukyou] (n) Tokyo (current capital of Japan); (P) #96 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
執筆[しっぴつ, shippitsu] (n, vs) writing (e.g. as a profession); (P) #200 [Add to Longdo]
都(P);京[みやこ, miyako] (n) capital; metropolis; (P) #334 [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) #629 [Add to Longdo]
病院[びょういん, byouin] (n, adj-no) hospital; (P) #868 [Add to Longdo]
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris #1,332 [Add to Longdo]
[し, shi] (n, n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) #1,412 [Add to Longdo]
投手[とうしゅ, toushu] (n) (baseball) pitcher; (P) #1,567 [Add to Longdo]
つつ[tsutsu] (prt) (1) (after the -masu stem of a verb) (See つつある) while; (2) (See つつも) even though; despite; (P) #1,770 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch [Add to Longdo]
ピッチ[ぴっち, picchi] pitch [Add to Longdo]
繰出し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch [Add to Longdo]
行ピッチ[ぎょうピッチ, gyou picchi] line pitch [Add to Longdo]
水平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] horizontal pitch [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
全角[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character [Add to Longdo]
表記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation [Add to Longdo]
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]
文字ピッチ[もじピッチ, moji picchi] character pitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pit \Pit\, n. [OE. pit, put, AS. pytt a pit, hole, L. puteus a
   well, pit.]
   1. A large cavity or hole in the ground, either natural or
    artificial; a cavity in the surface of a body; an
    indentation; specifically:
    (a) The shaft of a coal mine; a coal pit.
    (b) A large hole in the ground from which material is dug
      or quarried; as, a stone pit; a gravel pit; or in
      which material is made by burning; as, a lime pit; a
      charcoal pit.
    (c) A vat sunk in the ground; as, a tan pit.
      [1913 Webster]
 
         Tumble me into some loathsome pit. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. Any abyss; especially, the grave, or hades.
    [1913 Webster]
 
       Back to the infernal pit I drag thee chained.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He keepth back his soul from the pit. --Job xxxiii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   3. A covered deep hole for entrapping wild beasts; a pitfall;
    hence, a trap; a snare. Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       The anointed of the Lord was taken in their pits.
                          --Lam. iv. 20.
    [1913 Webster]
 
   4. A depression or hollow in the surface of the human body;
    as:
    (a) The hollow place under the shoulder or arm; the
      axilla, or armpit.
    (b) See {Pit of the stomach} (below).
    (c) The indentation or mark left by a pustule, as in
      smallpox.
      [1913 Webster]
 
   5. Formerly, that part of a theater, on the floor of the
    house, below the level of the stage and behind the
    orchestra; now, in England, commonly the part behind the
    stalls; in the United States, the parquet; also, the
    occupants of such a part of a theater.
    [1913 Webster]
 
   6. An inclosed area into which gamecocks, dogs, and other
    animals are brought to fight, or where dogs are trained to
    kill rats. "As fiercely as two gamecocks in the pit."
    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. [Cf. D. pit, akin to E. pith.] (Bot.)
    (a) The endocarp of a drupe, and its contained seed or
      seeds; a stone; as, a peach pit; a cherry pit, etc.
    (b) A depression or thin spot in the wall of a duct.
      [1913 Webster]
 
   {Cold pit} (Hort.), an excavation in the earth, lined with
    masonry or boards, and covered with glass, but not
    artificially heated, -- used in winter for the storing and
    protection of half-hardly plants, and sometimes in the
    spring as a forcing bed.
 
   {Pit coal}, coal dug from the earth; mineral coal.
 
   {Pit frame}, the framework over the shaft of a coal mine.
 
   {Pit head}, the surface of the ground at the mouth of a pit
    or mine.
 
   {Pit kiln}, an oven for coking coal.
 
   {Pit martin} (Zool.), the bank swallow. [Prov. Eng.]
 
   {Pit of the stomach} (Anat.), the depression on the middle
    line of the epigastric region of the abdomen at the lower
    end of the sternum; the infrasternal depression.
 
   {Pit saw} (Mech.), a saw worked by two men, one of whom
    stands on the log and the other beneath it. The place of
    the latter is often in a pit, whence the name.
 
   {pit stop}, See {pit stop} in the vocabulary.
 
   {Pit viper} (Zool.), any viperine snake having a deep pit on
    each side of the snout. The rattlesnake and copperhead are
    examples.
 
   {Working pit} (Min.), a shaft in which the ore is hoisted and
    the workmen carried; -- in distinction from a shaft used
    for the pumps.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pit \Pit\, v. t. [imp. & p. p. {Pitted}; p. pr. & vb. n.
   {Pitting}.]
   1. To place or put into a pit or hole.
    [1913 Webster]
 
       They lived like beasts, and were pitted like beasts,
       tumbled into the grave.        --T. Grander.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with little hollows, as by various pustules; as, a
    face pitted by smallpox.
    [1913 Webster]
 
   3. To introduce as an antagonist; to set forward for or in a
    contest; as, to pit one dog against another.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pit
   n 1: a sizeable hole (usually in the ground); "they dug a pit to
      bury the body" [syn: {pit}, {cavity}]
   2: a concavity in a surface (especially an anatomical
     depression) [syn: {pit}, {fossa}]
   3: the hard inner (usually woody) layer of the pericarp of some
     fruits (as peaches or plums or cherries or olives) that
     contains the seed; "you should remove the stones from prunes
     before cooking" [syn: {stone}, {pit}, {endocarp}]
   4: (Christianity) the abode of Satan and the forces of evil;
     where sinners suffer eternal punishment; "Hurl'd
     headlong...To bottomless perdition, there to dwell"- John
     Milton; "a demon from the depths of the pit"; "Hell is paved
     with good intentions"-Dr. Johnson [syn: {Hell}, {perdition},
     {Inferno}, {infernal region}, {nether region}, {pit}] [ant:
     {Heaven}]
   5: an enclosure in which animals are made to fight
   6: (commodity exchange) the part of the floor of a commodity
     exchange where trading in a particular commodity is carried
     on
   7: (auto racing) an area at the side of a racetrack where the
     race cars are serviced and refueled
   8: a trap in the form of a concealed hole [syn: {pit},
     {pitfall}]
   9: a surface excavation for extracting stone or slate; "a
     British term for `quarry' is `stone pit'" [syn: {pit},
     {quarry}, {stone pit}]
   10: lowered area in front of a stage where an orchestra
     accompanies the performers [syn: {orchestra pit}, {pit}]
   11: a workplace consisting of a coal mine plus all the buildings
     and equipment connected with it [syn: {colliery}, {pit}]
   v 1: set into opposition or rivalry; "let them match their best
      athletes against ours"; "pit a chess player against the
      Russian champion"; "He plays his two children off against
      each other" [syn: {pit}, {oppose}, {match}, {play off}]
   2: mark with a scar; "The skin disease scarred his face
     permanently" [syn: {scar}, {mark}, {pock}, {pit}]
   3: remove the pits from; "pit plums and cherries" [syn: {pit},
     {stone}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PIT
     Programmable Interval Timer
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PIT
     Point In Time (DB)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pit /pit/
  1. grain; granule; pip
  2. core; nucleus; kernel; pit
  3. fuse; wick

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top