ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

do well

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -do well-, *do well*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do well(phrv) ประสบความสำเร็จ, Ant. do badly
do well(phrv) ทำให้สุขภาพดีขึ้น, Syn. do badly
do well(phrv) ทำให้สบายขึ้น, See also: อำนวยความสะดวกกับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll never do well if you don't obey the rules.เจ้าไม่มีทางทำได้ดีถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่ง. Return of the Condor Heroes (1983)
A fact you would do well to remember next time you're cheek to cheek with the king.และแทน ที่พระองค์ด้วยพระอัยกาของกษัตริย์มงกุฎ ผู้ที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ Anna and the King (1999)
Did she do well in school?แล้วชินเน่เรียนเก่งมากไหมนะ? Autumn in My Heart (2000)
Go on and do well on your exam and pass it with flying colors.แกต้องสู้ต่อไป แล้วทำข้อสอบให้ดีที่สุด และสอบผ่านได้อย่างงดงาม Crazy First Love (2003)
If you do well now, everything will turns out good too.) คุณมีงานอดิเรกอะไรครับ Something About 1% (2003)
Don't worry too much, we'll do well in the finals.อย่าห่วงเลยครับ พวกเราจะทำให้ดีที่สุดในรอบสุดท้ายครับ Spin Kick (2004)
You would do well to remember it.คุณควรจะจำมันให้ได้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I am confident they will do well together.ผมแน่ใจว่าทั้งสองคนนั้น ต้องเข้ากันได้ดีแน่ๆ Pride & Prejudice (2005)
Your mom will do well too.แม่ก็จะดีด้วยนะ Sad Movie (2005)
Madame Garnier says you'll do well tomorrow.The Page Turner (2006) - Ocr fps 25, runtime 1: 21: The Page Turner (2006)
So i didn't do well on the test?ฉันทำการทดสอบได้ไม่ดีเหรอ ? Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
I will absolutely do well this time.รับรองว่าคราวนี้ผมจะทำให้ดี We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
do wellDid you do well in the exam?
do wellDo well by.
do wellHe doesn't do well because he doesn't make the most of his ability.
do wellHe was seeking to do well at school.
do wellI didn't do well on the test so my parents chewed me out.
do wellI expected more classical features, but hers is a beauty that would do well even in this age.
do wellIf you are to do well in school, you must study hard.
do wellIt is a worthy ambition to do well whatever one does.
do wellIt is better to do well than to say well.
do wellIt is only natural that he should do well at school.
do wellI will do well on the test.
do wellParents are proud of their children when they do well in school.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสบความสำเร็จ[prasop khwām samret] (v, exp) EN: do well ; meet success ; be successful ; make good  FR: rencontrer le succès
ทำดี[tham dī] (v, exp) EN: make good thing ; do good ; do well

Japanese-English: EDICT Dictionary
好きこそ物の上手なれ[すきこそもののじょうずなれ, sukikosomononojouzunare] (exp) (id) What one likes, one will do well [Add to Longdo]
良くする;善くする;能くする[よくする, yokusuru] (vs-s, vt) (1) (uk) to make good; to improve; (2) to do often; (3) to do well [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 do well
   v 1: act in one's own or everybody's best interest; "You will do
      well to arrive on time tomorrow!" [syn: {do well}, {had
      best}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top