ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -何-, *何*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[何, hé, ㄏㄜˊ] what, why, where, which, how
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 229

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄜˊ, ] surname He, #2,057 [Add to Longdo]
[, ㄏㄜˊ, ] what; how; why; which; carry, #2,057 [Add to Longdo]
[rú hé, ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, ] how; what way; what, #456 [Add to Longdo]
[rèn hé, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ, ] any; whatever; whichever; whatsoever, #463 [Add to Longdo]
[wèi hé, ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] why, #2,777 [Add to Longdo]
[hé shí, ㄏㄜˊ ㄕˊ, / ] when, #5,493 [Add to Longdo]
[hé bì, ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ, ] there is no need; why should, #5,524 [Add to Longdo]
[hé yǐ, ㄏㄜˊ ㄧˇ, ] whence, #6,055 [Add to Longdo]
[hé kuàng, ㄏㄜˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] much less; let alone, #7,223 [Add to Longdo]
无论如[wú lùn rú hé, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, / ] anyhow; anyway; whatever, #7,507 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[どこ, doko] (n) ที่ไหน
[なぜ, naze] (n) ทำไม
時も[いつも, itsumo] (adv) เสมอ, ทุกๆ ครั้ง, ทั่วๆ ไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
れも[いずれも, izuremo] ตามใจชอบ
時の間にか[いつのまにか, itsunomanika] (adv) เผลอแป๊บเดียว
でも無い[なんでもない, nandemonai] เปล่า, ไม่มีอะไร
でもない[なんでもない, nandemonai] เปล่า, ไม่มีอะไร
[なんで, nande] (adv ) เพื่อ?,ทำไม? , See also: S. どうして,
[なん, nan, nan , nan] อะไร
気無く[なにげなく, nanigenaku] ไม่ตั้งใจ, ไม่แสดงท่าทีใดๆ
れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (phrase ) ไม่ว่าในกรณีไหนก็..
をいまさら[なにをいまさら, naniwoimasara] (exp ) มา......อะไรเอาป่านนี้
[nanika] อะไรสักอย่าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[なに, nani] Thai: อะไร English: what
[なにごと, nanigoto] Thai: เรื่องอะไร English: what
[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything
[なんねん, nannen] Thai: ปีอะไรหรือปีที่เท่าไหร่ English: what year
[なんねん, nannen] Thai: กี่ปี English: how many years

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なに(P);なん(P), nani (P); nan (P)] (int,pn,adj-no) (1) what; (pref) (2) (なん only) (See か月) how many (some counter); (n) (3) (col) euph. for genitals or sex; (P) [Add to Longdo]
々;[なになに, naninani] (pn,adj-no) (1) such and such (when being vague, placeholder, etc.); this and that; (int) (2) What?; What is the matter?; What are the items? [Add to Longdo]
[なにか(P);なんか, nanika (P); nanka] (exp) something; (P) [Add to Longdo]
かいい手はないか;なにかいい手はないか;かいい手は無いか[なにかいいてはないか, nanikaiitehanaika] (exp) what would be a good way to do it? [Add to Longdo]
かしら;か知ら[なにかしら, nanikashira] (adv) somehow or other; something or other [Add to Longdo]
かと(P);彼と[なにかと, nanikato] (adv) one way or another; (P) [Add to Longdo]
かと言うと[なにかというと, nanikatoiuto] (exp) on the least pretext; at the drop of a hat [Add to Longdo]
かに付けて[なにかにつけて, nanikanitsukete] (adv) one way or another [Add to Longdo]
からまで;から[なにからなにまで, nanikarananimade] (exp) anything and everything; from top to toe; from A to Z [Add to Longdo]
か月;箇月;ヶ月[なんかげつ, nankagetsu] (n) (See ヶ月) how many months?; how long? [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Anything new?かあった?
Anything else?他にか。
What's its name?名前はですか。
Oh! how awful!ああ、て恐ろしい。
What would happen?が起こるだろう。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとはを表しているの」「未確認飛行物体のことだと思う」
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつもを考えているの?」と小さい白いウサギが聞きました。
Do something!とかしろ!
"What do you want?" "I want a dog."「あなたはが欲しいですか」「犬が欲しいです」
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時間に回くらい出るのですか」「30分ごとに出ます」
What is the English for "buta"?「ブタ」を表す英語はですか。
"What are these?" "They are your pictures."「これらはですか」「あなたの写真です」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What?[JA]  Be My Valentine, Charlie Brown (1975)
I get by.[JA] とかな Chinatown (1974)
Ho![CN] 阿 Shiri (1999)
Why?[CN] 为那可以呢 Red Heat (1988)
What?[JA] ー? A Nightmare on Elm Street (1984)
Why now?[CN] 为是现在 Urban Legend (1998)
Why should I?[CN] 因? The Trigger Effect (1996)
When?[CN] 时? Toodle-Fucking-Oo (2000)
What is it?[JA] だ? Tucker: The Man and His Dream (1988)
Meshugana.[JA] だい? Tucker: The Man and His Dream (1988)
What?[JA] ーなんだ A Nightmare on Elm Street (1984)
And so?[CN] 又如? La Poison (1951)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なに, nani] -was, welcher, wieviele [Add to Longdo]
[なにごと, nanigoto] -was, was_auch_immer [Add to Longdo]
[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
[なんじ, nanji] wieviel_Uhr [Add to Longdo]
時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
曜日[なんようび, nanyoubi] welcher_Wochentag [Add to Longdo]
[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
[なにぼう, nanibou] ein_gewisser_Herr, -er, -sie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top