Search result for

greet

(90 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greet-, *greet*
English-Thai: Longdo Dictionary
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greet[VT] ทักทาย, See also: ปราศรัย, ทำความเคารพ, แสดงการต้อนรับ, Syn. salute, welcome
greeting[N] การทักทาย, See also: การคำนับ, Syn. salute, welcome, Ant. farewell, goodbye
greeting[N] คำอวยพร
greet with[PHRV] ทักทายด้วย, See also: ต้อนรับด้วย
greet with[PHRV] เผชิญหน้ากับ
greeting card[N] บัตรอวยพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greet(กรีท) vt. ทักทาย,คำนับ,รับรอง,ต้อนรับ. vi. คำนับ., See also: greeter n., Syn. address
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
greeting cardบัตรอวยพร, Syn. card

English-Thai: Nontri Dictionary
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greeting cardsบัตรอวยพร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Greetings, King Katuunko.ถวายบังคม ราชาคาตุอันโก Ambush (2008)
- Greet them I will.-ข้าจะไปทักทายพวกมันเอง Ambush (2008)
Greetings, young Jedi.สวัสดี เจไดน้อย Lair of Grievous (2008)
Greetings, General We have the brig all ready for this traitorสวัสดี ท่านนายพล เราเตรียมสถานที่ สำหรับผู้ทรยศไว้พร้อมแล้ว Cloak of Darkness (2008)
Greetings, Viceroyสวัสดี ท่านอุปราช Cloak of Darkness (2008)
Mr. Lau regrets he is unable to greet you in person today.คุณเหลาขอโทษด้วยที่ไม่ได้มารับคุณด้วยตัวเอง The Dark Knight (2008)
We offer only happiness and good greetings.เรานำความสุขมาให้ ทักทายอย่างเป็นมิตร Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The president apologizes he could not be here to greet you.ท่านประธานาธิบดีฝากขอโทษ ท่านควรจะอยู่ที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับคุณด้วยตนเอง\ 24: Redemption (2008)
Greetings, Professor Falken.สวัสดี ศาสตราจารย์โฟลเก้นท์ WarGames: The Dead Code (2008)
Greetings, Professor Falken.* สวัสดี ศาสตราจารย์ โฟรเกนท์ * WarGames: The Dead Code (2008)
You've... always wanted to write greeting cards?แล้วคุณ... อยากเป็นคนเขียน การ์ดอวยพรมาตลอดเลยเหรอ? 500 Days of Summer (2009)
- Well, you're a perfectly adequate greeting card writer.- อืม คุณเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเขียนการ์ดอวยพรจริงๆ 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greetAfter I got all worked up about ordering in English, I walked in the store and they greeted me with "Irasshaimase!" I felt, like, "What the ...?"
greetAn offensive smell greets one's nose.
greetAs soon as she saw me, she greeted me with a smile.
greetA strange sight greeted her eyes.
greetChris followed the two and cheerfully greeted Kate.
greetGentlemen, allow me to say a few words in greeting.
greetGreet him with a warm smile.
greetGreetings are the basis of good manners.
greetHe did not so much as greet the manager.
greetHe didn't so much as greet us whenever he met us.
greetHe doesn't know even the proper way of greeting people.
greetHe greeted her with cordiality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับเสด็จ[V] welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
การ์ด[N] greeting card, See also: card, Syn. บัตรอวยพร, Example: การ์ดเหล่านี้ราคาแพงกว่าการ์ดมาตรฐานอื่นๆ ทั่วไป, Count unit: ใบ, Notes: (อังกฤษ)
คำนับ[V] salute, See also: greet, Syn. โค้ง, เคารพ, Example: เขาเข้าไปในวิหารแล้วคำนับเทพยดาฟ้าดิน, Thai definition: ทำความเคารพ, ทำความเคารพโดยก้มศีรษะให้
เปรยปราย[V] make a general speech; speak promiscuously, See also: greet, Example: หล่อนเป็นคนเข้าสังคมเก่ง เปรยปรายกับคนทั้งงานได้ตั้งแต่เริ่มงานจนงานเลิก, Thai definition: กล่าวทักทายทั่วไป ไม่จำเพาะใคร
อาศิรพจน์[N] blessings, See also: greetings, compliment, Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
โอภา[V] greet, See also: address, Syn. ทักทาย
โอภาปราศรัย[V] greet, See also: hail, Syn. ทักทาย, Example: หนุ่มสาวคู่นี้แม้จะเคยพบหน้ากัน แต่ก็ไม่เคยโอภาปราศรัยกันสักคำเดียว, Thai definition: ทักทายด้วยความสนิทสนมเป็นกันเอง
ทักทายปราศรัย[V] greet, See also: address, exchange greeting, say hello, speak to, Syn. ทักทาย, ทัก, โอภาปราศรัย, ไต่ถามทุกข์สุข, Example: ประธานในพิธีทักทายปราศรัยกับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน, Thai definition: ทักทายและไต่ถามทุกข์สุขกัน
ทักทาย[V] greet, See also: say hello, address, Syn. โอภาปราศรัย, ทัก, ปราศรัย, Example: เมื่อเธอออกจากห้องมา เธอก็ทักทายพูดคุยกับคนใช้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส, Thai definition: ไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง
ทัก[V] greet, See also: address, speak to, say hello, Syn. ทักทาย, Example: เขาทักกับทุกคนที่เดินผ่าน บ้างทักผิด บ้างทักถูก, Thai definition: พูดโอภาปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.Sø.) EN: New Year greetings card   
บัตรอวยพร[n. exp.] (bat ūayphøn) EN: greetings card   
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to)   FR: saluer de la main
การทักทาย[n.] (kān thakthāi) EN: greeting ; salutation ; hail   FR: salutations [fpl]
การ์ด[n.] (kāt) EN: card ; greeting card   FR: carte [m]
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects   FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
คำทักทาย[n. exp.] (kham thakthāi) EN: greeting ; address   FR: salutations [fpl]
โอภา[v.] (ōphā) EN: greet ; address   FR: saluer ; parler gentiment avec qqn.
โอภาปราศรัย[v.] (ōphāprāsai) EN: greet ; hail   FR: engager
ไปลา มาไหว้ = ไปลามาไหว้ = ไปลา-มาไหว้[xp] (pai lā mā wāi) EN: wai when greeting and leaving   

CMU English Pronouncing Dictionary
GREET    G R IY1 T
GREETS    G R IY1 T S
GREETED    G R IY1 T AH0 D
GREETHAM    G R IY1 TH AH0 M
GREETING    G R IY1 T IH0 NG
GREETINGS    G R IY1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greet    (v) (g r ii1 t)
greets    (v) (g r ii1 t s)
greeted    (v) (g r ii1 t i d)
greeting    (v) (g r ii1 t i ng)
greetings    (n) (g r ii1 t i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
こんちゃ[, koncha] (int) (abbr) (See こんにちは) hi!; good day (daytime greeting) [Add to Longdo]
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting) [Add to Longdo]
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark) [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise) [Add to Longdo]
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location) [Add to Longdo]
グリーティングカード[, guri-teinguka-do] (n) greeting card [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, , ] greet (by raising the joined hands) [Add to Longdo]
致敬[zhì jìng, ㄓˋ ㄐㄧㄥˋ, ] greet [Add to Longdo]
贺卡[hè kǎ, ㄏㄜˋ ㄎㄚˇ, / ] greeting card; congratulation card [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応答メッセージ[おうとうメッセージ, outou messe-ji] greeting [Add to Longdo]
標準の応答メッセージ[ひょうじゅんのおうとうメッセージ, hyoujunnooutou messe-ji] built-in greeting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greet \Greet\ (gr[=e]t), v. i.
   To meet and give salutations.
   [1913 Webster]
 
      There greet in silence, as the dead are wont, And sleep
      in peace.                --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greet \Greet\, n.
   Greeting. [Obs.] --F. Beaumont.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greet \Greet\, a.
   Great. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greet \Greet\, v. i. [OE. greten, AS. gr[=ae]tan, gr[=e]tan;
   akin to Icel. gr[=a]ta, Sw. gr[*a]ta, Dan. gr[ae]de, Goth.
   gr[=e]ctan; cf. Skr. hr[=a]d to sound, roar. [root]50.]
   To weep; to cry; to lament. [Obs. or Scot.] [Written also
   {greit}.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greet \Greet\, n.
   Mourning. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greet \Greet\, v. t. [imp. & p. p. {Greeted}; p. pr. & vb. n.
   {Greeting}.] [OE. greten, AS. gr[=e]tan to address, approach;
   akin to OS. gr[=o]tian, LG. gr["o]ten, D. groeten, OHG.
   gruozzen, G. gr["u]ssen. [root]50.]
   1. To address with salutations or expressions of kind wishes;
    to salute; to hail; to welcome; to accost with friendship;
    to pay respects or compliments to, either personally or
    through the intervention of another, or by writing or
    token.
    [1913 Webster]
 
       My lord, the mayor of London comes to greet you.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To come upon, or meet, as with something that makes the
    heart glad.
    [1913 Webster]
 
       In vain the spring my senses greets. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To accost; to address. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greet
   v 1: express greetings upon meeting someone [syn: {greet},
      {recognize}, {recognise}]
   2: send greetings to
   3: react to in a certain way; "The President was greeted with
     catcalls"
   4: be perceived by; "Loud music greeted him when he entered the
     apartment"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top