ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟันหนู

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟันหนู-, *ฟันหนู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟันหนู[N] two strokes placed on the vowel sign ( ), Example: ข้อความที่อยู่ในฟันหนูให้ใช้ตัวเอนแทนตัวธรรมดา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเครื่องหมาย 2 ขีดดังนี้ สำหรับเขียนบนสระ ิ ให้เป็น สระ ื

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟันหนูน. ชื่อเครื่องหมาย ๒ ขีด รูปดังนี้ ' สำหรับเขียนบนสระ  ให้เป็น สระ  , มูสิกทันต์ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So some freak is gonna come in my room while i'm sleeping and take my tooth?งั้นคนประหลาดจะมา ที่ห้อง ตอนหนูหลับอยู่ แล้วเอาฟันหนูไปหรอ? I Believe the Children Are Our Future (2009)
Please don't pull all my teeth.อย่าถอนฟันหนูเลยนะคะ Britney/Brittany (2010)
# Bab don't you wanna dance upon me?# หมอขา #/N# ไม่อยากถอนฟันหนูหน่อยหรอ? Britney/Brittany (2010)
Mommy, my tooth came out!แม่คะ ฟันหนูหลุดแล้ว ดูสิ! Tooth Fairy (2010)
- My tooth is gone.- ฟันหนูหายไปแล้ว Tooth Fairy (2010)
I have another loose tooth.ฟันหนูหลุดอีกซี่แล้วล่ะ Tooth Fairy (2010)
After I get my braces tightened my teeth always hurt so I remember going to the nurse to get an ibuprofen.ฟันหนูเจ็บ หนูจำได้ว่า ไปหาพยาบาลขอยาแก้ปวด Back to Summer (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันหนู[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎   FR: signe vocalique –̎

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top