ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -台-, *台*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
所用品[だいどろこようひん] (n) เครื่องครัว (Kitchenware), See also: S. 勝手道

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 388

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: pedestal; a stand; counter for machines and vehicles
On-yomi: ダイ, タイ, dai, tai
Kun-yomi: うてな, われ, つかさ, utena, ware, tsukasa
Radical: , Decomposition:     
Variants: , , Rank: 262

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.) #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] desk; platform #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.) #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] typhoon #530 [Add to Longdo]
[Tái wān, ㄊㄞˊ ㄨㄢ, / ] Taiwan #857 [Add to Longdo]
[Tái wān, ㄊㄞˊ ㄨㄢ, / ] Taiwan #857 [Add to Longdo]
[píng tái, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] platform; terrace; flat-roofed building #1,667 [Add to Longdo]
[chū tái, ㄔㄨ ㄊㄞˊ, / ] to lay out (e.g. a plan) #2,036 [Add to Longdo]
[wǔ tái, ㄨˇ ㄊㄞˊ, ] (theatrical or political) stage; arena #2,590 [Add to Longdo]
电视[diàn shì tái, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] television station #4,630 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
[たいふう, taifuu] (n) ไต้ฝุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[せりふ, serifu] (n) (สพีชฺ) n. การพูด, วิธีการพูด, คำพูด, คำบรรยาย, คำสุนทรพจน์, วิชาเกี่ยวกับการพูด, ข่าวลือ, ภาษาชนชาติ, ภาษา., S. utterance
布巾[だいぶきん, daibukin] (n) ผ้าเช็ดทำความสะอาดในครัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (n) (1) tower; (2) stand; pedestal; (3) (See 萼) calyx #686 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n, n-suf, ctr) (6) (See 代・だい・2, 代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) #686 [Add to Longdo]
[たいわん, taiwan] (n, adj-no) Taiwan; (P) #1,212 [Add to Longdo]
風(P);颱風[たいふう, taifuu] (n) typhoon; hurricane; (P) #2,548 [Add to Longdo]
[だいしゃ, daisha] (n) push car; flatcar; bogie; (P) #4,395 [Add to Longdo]
詞;科白[せりふ;かはく(科白);セリフ, serifu ; kahaku ( serifu ); serifu] (n) speech; words; one's lines; remarks #6,441 [Add to Longdo]
[だいすう, daisuu] (n) number of large objects such as cars, computers, etc. #7,011 [Add to Longdo]
[だいば, daiba] (n) fort; battery #10,152 [Add to Longdo]
[だいほん, daihon] (n) script; libretto; scenario; (P) #10,653 [Add to Longdo]
頭(P);擡頭[たいとう, taitou] (n, vs) rise of; appearance of; raising one's head; coming to power; becoming famous; (being in the) forefront; prominence; (P) #11,604 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の舞は長崎に置かれている。
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかと思うと、すぐに次の風が接近する。
A truck was careering along the road.のトラックが道路を疾走していた。
A car drew up at the entrance.の車が入り口に止まった。
I must buy one.買わなければならない。
You should compare the two motorcycles.のオートバイを比較するべきだ。
The two buses resemble each other at first glance.のバスは一見したところお互いに似ている。
The two cars collided with a crash.の車は激しい音を立てて衝突した。
The two cars tried to make way for each other.の車は互いに道をゆずろうとした。
Not a few people have two cars.の車をもつ人はかなり多い。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.の消防車が火事の現場に駆けつけた。
We see a sleeping car there.あそこに寝車が見える。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You old fool, you ruined the number![CN] 你把我整演出都给毁了 The Blue Angel (1930)
Backstage![CN] 在后 Peking Opera Blues (1986)
Did you notice where the liquor was when you went through my kitchen? - Sure. - Go make us a drink.[JP] 所にお酒が あったでしょ? Too Late for Tears (1949)
Take two cars.[JP] 車二で行く Hollow Triumph (1948)
Many of the tunnels are large enough for two cars to drive abreast.[JP] その多くが 車二分もの幅がある He Walked by Night (1948)
You want me to believe there was a duplicate truck.[JP] 同じトラックが 二あったと言いたいのか Kansas City Confidential (1952)
Matyushenko, under the guise of breaking ranks, calls the sailors to the gun turret.[CN] 马图申科趁着一片混乱 将水手们召集到炮 Battleship Potemkin (1925)
The upstate police found a duplicate florist truck half an hour ago.[JP] 州の北部で もう一のトラックが発見された Kansas City Confidential (1952)
I'm gonna take a nap, I'm so tired, when are we doing the radio show?[CN] 好累哦 今天电录音几点钟 Episode #1.8 (2004)
How's this for an answer? There was no other truck.[JP] もう一なんて なかったんだろ? Kansas City Confidential (1952)
To the turret![CN] 去炮 Battleship Potemkin (1925)
Where were you? -Where are you? Broadcasting station.[CN] 电视你要过来吗 Episode #1.5 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
[だいどころ, daidokoro] Kueche [Add to Longdo]
[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
[たいわん, taiwan] Taiwan, Formosa [Add to Longdo]
[たいふう, taifuu] Taifun [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top