ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -且-, *且*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[且, qiě, ㄑㄧㄝˇ] moreover, also (post-subject); about to, will soon (pre-verb)
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A stone altar,  Rank: 296

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, ] further; moreover, #953 [Add to Longdo]
[ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ, ] not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore, #267 [Add to Longdo]
[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition, #934 [Add to Longdo]
[kuàng qiě, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] moreover; besides; in addition, #9,246 [Add to Longdo]
[zàn qiě, ㄗㄢˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] for now; for the time being; temporarily, #20,709 [Add to Longdo]
[shàng qiě, ㄕㄤˋ ㄑㄧㄝˇ, ] still, #21,754 [Add to Longdo]
[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, ] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively, #27,422 [Add to Longdo]
得过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by, #40,527 [Add to Longdo]
[Qiě mò, ㄑㄧㄝˇ ㄇㄛˋ, ] (N) Qiemo (place in Xinjiang), #101,402 [Add to Longdo]
[shèn qiě, ㄕㄣˋ ㄑㄧㄝˇ, ] even; going as far as to; so much so that [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かつ, katsu] (adv,conj) (uk) yet; moreover; and [Add to Longdo]
つ飲みつ歌う[かつのみかつうたう, katsunomikatsuutau] (v5u) to drink and sing at the same time; to drink as well as sing [Add to Longdo]
つ又;[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Better.[CN] 而更好 On the Waterfront (1954)
He is as efficient as he is clean.[JA] 手際が良くて 尚つ優秀だ M. (2013)
Is there something on my face? -There is.[CN] 有东西而很多东西 Episode #1.5 (2004)
She is my consultant, slash housekeep.[JA] 彼女は 僕のコンサルタントつ家事担当 The Long Fuse (2012)
And a while ago, she swore at Moohyuk.[CN] 还说我恶心 而她居然还骂武赫哥 Episode #1.5 (2004)
There is no branch of detective work which is as important nor as neglected as the art of tracing footsteps.[JA] 人をつける技術ほど 重要で 尚つ軽視される 探偵の仕事も無い Déjà Vu All Over Again (2013)
And we're gonna do this smooth and smart, and we're not gonna go around threatening cops in public places.[JA] スムーズ つスマートに 事を運ぼう こんな公的な場所で 警官を脅しながら 話すことではない わかったな? My Bloody Valentine (2012)
You play it how you want, General, but if MacArthur finds a way to save Ηirohito and blame it on you, he'll do it.[JA] 君の好きなようにやれよ、准将殿 だけどマッカーサーは 天皇を救いつ君を責める 方法が見つかれば Emperor (2012)
You just found your sister?[CN] 怎么会遗弃自己的亲生骨肉 而还是两个 Episode #1.7 (2004)
Quickly and decisively we should proceed.[JA] 速やかつ 果断に行うべきじゃ Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Collector of paintings.[JA] つ又 絵画の蒐集家である The Mill and the Cross (2011)
Yoon is a star...a star![CN] 而说实在的这不是小允的 这是属于热爱崔允的 Episode #1.2 (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かつ, katsu] -und, ausserdem [Add to Longdo]
つ又[かつまた, katsumata] ausserdem, -ferner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top