ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรือน

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรือน-, *เรือน*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เทื้อคาเรือน (vt adj ) ขึ้นคาน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บัญชีครัวเรือนhousehold accounting

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือน[CLAS] numerative noun for clocks, watches, Example: แหล่งข่าวระบุว่า เขามีนาฬิกาโบราณฝังเพชรกว่า 10 เรือน, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกนาฬิกา
เรือน[N] bezel of a ring, Count unit: เรือน, Thai definition: ฐานสำหรับรองรับเพชรพลอยที่อยู่บนแหวน
เรือน[N] house, See also: building, domicile, dwelling, structure, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝาอย่างน้อย 3 ด้าน มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่
เรือนจำ[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, ตาราง, Example: ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ขังนักโทษ, Notes: (กฎหมาย)
เรือนหอ[N] home for newly wedding couple, See also: bridal house, Example: สมัยก่อนส่วนมากฝ่ายชายจะปลูกเรือนหอในที่ดินของฝ่ายหญิง, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือน ซึ่งปลูกสำหรับให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วอยู่
เรือนแพ[N] houseboat, Example: วิทยุเทปจากเรือนแพริมฝั่งช่างเปิดเพลงได้เหมาะกับบรรยากาศได้ดีเหลือเกิน, Thai definition: บ้านที่ปลูกบนแพ
เรือนไฟ[N] lamp, See also: lantern, Example: พื้นแผ่นดินทำเป็นลับแลไฟบ้างทำเป็นเรือนไฟต่างๆ กันบ้าง, Thai definition: กระจุกตะเกียง หรือโคม
เรือนไฟ[N] size of fire in a lamp or lantern, Thai definition: ขนาดของไฟในตะเกียงหรือโคม
เรือนไฟ[N] a building for ceremony of fire, Count unit: โรง, Thai definition: โรงพิธีสำหรับบูชาไฟ
เรือนไฟ[N] lighthouse, Syn. ประภาคาร, กระโจมไฟ, เรือนตะเกียง, Notes: (โบราณ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรือนน. สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝา มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่, ที่อยู่
เรือนชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อาศเลษา มี ๕ ดวง ดาวนกอยู่ในปล่อง หรือ ดาวอสิเลสะ ก็เรียก
เรือนทรวดทรง เช่น เรือนผม, ที่รับเพชรพลอย เช่น เรือนแหวน
เรือนจำนวน เช่น เงินเรือนหมื่น ราคาเรือนแสน
เรือนลักษณนามใช้เรียกนาฬิกา เช่น นาฬิกาเรือนหนึ่ง นาฬิกา ๒ เรือน.
เรือนจำน. ที่ขังนักโทษและผู้ต้องหา.
เรือนตะเกียงน. กระโจมไฟ. (ดู กระโจมไฟ ที่ กระโจม).
เรือนทรงมนิลาน. เรือนที่เรียกตามลักษณะทรงหลังคาที่มีจั่ว ๒ ด้าน มีหลังคาลาดลงมาทั้ง ๔ ด้าน ได้รับอิทธิพลจากเรือนในกรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์, เรือนทรงมลิลา ก็เรียก.
เรือนทรงมลิลาดู เรือนทรงมนิลา.
เรือนธาตุน. ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ครรภธาตุ หรือ ธาตุครรภ ก็ว่า .

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
greenhouseเรือนกระจก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
prisonเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prisonเรือนจำ [ดู penitentiary] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
matrimonial homeเรือนหอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
floating houseเรือนแพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กุฎาคารเรือนยอดเช่นปราสาท เช่น ธก็แต่งกุฎาคาร ปราสาท. (ลอ.) [ศัพท์พระราชพิธี]
มณฑปเรือนยอดขนาดใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเป็นรูปตัด มุม หรือย่อไม้แปด ย่อไม้สิบสอง ยอดหลังคาเป็นทรงจอมแห, ใช้ว่า มรฑป ก็มี. (ป., ส.); ขันนํ้าเย็นของพระเจ้าแผ่นดินที่มีฝาเป็นรูปอย่างมณฑป เรียกว่า พระมณฑป [ศัพท์พระราชพิธี]
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Greenhousesเรือนกระจก [TU Subject Heading]
Open prisonsเรือนจำเปิด [TU Subject Heading]
Prisonsเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prisons, Militaryเรือนจำทหาร [TU Subject Heading]
Shantyboats and shantyboatersเรือนแพและชาวแพ [TU Subject Heading]
Thermometer screen - thermometer shelterเรือนเทอร์มอมิเตอร์ หรือตู้สกรีน [อุตุนิยมวิทยา]
Stevenson screenเรือนเทอร์มอมิเตอร์ แบบสตีเวนสัน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
Oh, it leads to a little cove where we used to keep a boat.ก็แค่อ่าวเล็กๆ ที่เราใช้เก็บเรือน่ะ Rebecca (1940)
Of course, that boat's been underwater for over a year, and the tide's been knocking her against the ridge.เเน่นอนว่าเรือนั่นจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 1 ปีแล้ว เเละกระเเสน้ำได้กัดเซาะตามเเนวเรือ Rebecca (1940)
Well, this clock's wrong. It must be 3:00 or 4:00. Why?นาฬิกาเรือนนี้เดินไม่ตรง เเต่คงจะตี 3 หรือตี 4 เเล้วล่ะทําไมหรือ Rebecca (1940)
Hothouses where Himmler cultivated rare plants.เรือนเพาะชำที่ "ฮิมม์เลอร์" ปลูกพืชหายาก Night and Fog (1956)
...killer of demons, drink of this vessel, gorge on this blood, our offering...ดื่มของเรือนี้ กินเลือดนี้ให้บริการของเรา Help! (1965)
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
And there are no civilians in the desert.และมีพลเรือนในทะเลทรายไม่ มี ยกเว้นฉัน ฉันพลเรือน How I Won the War (1967)
I think you are a civilian.ฉันคิดว่าคุณเป็นพลเรือน How I Won the War (1967)
- Hey, Franz, you are a civilian. - A civilian?เฮย ฟรานซ์, คุณเป็นพลเรือน พลเรือนHow I Won the War (1967)
It's a strange thought to think that this will be the last world war fought by civilians.มันเป็นความคิดที่แปลกที่จะคิด ว่านี่ อาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ ผ่านมา ต่อสู้กับพลเรือน How I Won the War (1967)
- Is it right, sir?คือมันถูกต้องเนื้อพลเรือนควร How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือน[n.] (reūoen) EN: house ; building ; domicile ; dwelling ; structure   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f]
เรือน[n.] (reūoen) EN: [classifier : clocks ; watches]   FR: [classificateur : horloges ; montres]
เรือนกระจก[n.] (reūoenkrajok) EN: green house ; glass house   FR: serre [f]
เรือนกล้วยไม้[n. exp.] (reūoen klūaymāi) EN: orchid house   
เรือนจำ[n.] (reūoenjam) EN: prison ; jail ; penitentiary   FR: maison d'arrêt [m] ; pénitencier [m]
เรือนจำกลาง[n. exp.] (reūoenjam klāng) EN: central prison   FR: prison centrale [f] ; maison centrale [f]
เรือนจำกลางคลองเปรม[n. prop.] (Reūoenjam Klāng Khløng Prēm) EN: Klong Prem Central prison   
เรือนตะเกียง[n.] (reūoentakīeng) EN: lighthouse   
เรือนนาฬิกา[n. exp.] (reūoen nālikā) FR: boîtier de montre [m]
เรือนผม[n. exp.] (reūoen phom) FR: coiffure [f] ; coiffe [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
crown(n) เรือนยอด (ของต้นไม้)
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bungalow[N] บังกะโล, See also: เรือนไม้ชั้นเดียว, Syn. cottage
conservatory[N] เรือนกระจกสำหรับเก็บต้นไม้, Syn. glasshouse, greenhouse, nursery
glasshouse[N] เรือนกระจก, Syn. greenhouse
greenhouse[N] เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกพืช, Syn. glasshouse, hothouse
houseboat[N] เรือนแพ
jail[N] เรือนจำ, See also: ห้องขัง, คุก, ตะราง, Syn. slammer, prison, nick
open prison[N] เรือนจำที่ไม่เข้มงวดมาก, Syn. minimum security prison
orangery[N] เรือนกระจกสำหรับปลูกส้ม
pergola[N] ระเบียงหรือทางเดินที่มีซุ้มไม้เลื้อย, See also: เรือนปลูกไม้เลื้อย
physique[N] เรือนร่าง, See also: รูปร่าง, ร่างกาย, Syn. structure, physical nature, bodily character

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
alder(ออล' เดอะ) n. ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก Alnus ใช้ทำเครื่องเรือนเปลือกใช้ย้อมผ้า
big ironท่อนเหล็ก <คำแปล>เป็นคำสะแลงที่ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) รุ่นเก่า ที่มีราคาเป็นเรือนล้าน ขนาดใหญ่คับห้อง แต่ทำงานได้เท่ากับไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาท
caesar(ซี'ซาร์) n. ชื่อตำแหน่งของจักรพรรดิโรมัน,จักรพรรดิ,ผู้เผด็จการ,เจ้าหน้าที่พลเรือน,จูเลียสซีซาร์, Syn. tyrant
citizenryn. ประชากรทั้งหลาย,พลเรือนทั้งหลาย
civic(ซิฟ'วิค) adj. (เกี่ยวกับ) เมือง (นคร,กรุง) ,เทศบาล,สัญชาติ,พลเรือน (พลเมือง,ประชากร) ,ที่เป็นประโยชน์แก่เมือง
civies(ซิฟ'วีซ) n.,pl. เครื่องแต่งกายพลเรือน
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
civil aviation)n. การบินพลเรือน
civil servicen. ราชการพลเรือน.

English-Thai: Nontri Dictionary
BIG big house(n) คุก,เรือนจำ,ทัณฑสถาน
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
civilian(n) พลเรือน
conservatory(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก,โรงเรียนสอนดนตรี
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
farmstead(n) ทุ่งนาที่มีโรงเรือน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gatehouse (n ) เรือนเฝ้าประตู

German-Thai: Longdo Dictionary
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
Fahndung(n) |die, pl. Fahndungen| การตามล่าตัวผู้ร้าย, การตามล่าอาชญากร เช่น Fahndung von Haus zu Haus การค้นหาทุกประตูเรือน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top