ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wm

W IH1 L Y AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wm-, *wm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, See also: Weapon of mass destruction
SWM(n, abbrev) See also: Silent Wave Motor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
bowman(โบ'เมิน) n. นายธนู, นายขมังธนู, สมอหัวเรือ
cowman(คาว'เมิน) n. คนเลี้ยงวัว, เจ้าของคอกปศุสัตว์ -pl. cowmen
crossbowman(ครอสโบ'เมิน) n. ทหารหรือนายพรานหน้าไม้
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค, ทุนทรัพย์ที่บริจาค, สมรรถภาพ, ความสามารถ, สติปัญญา.
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย
lawmaker(ลอ'เมเคอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย, สมาชิกสภานิติบัญญัติ., See also: lawmaking n., adj. การ บัญญัติกฎหมาย, Syn. legislator
lawman(ลอ'แมน, ลอ'เมิน) n. ผู้รักษากฎหมาย pl. lawmen
sawmill(ซอ'มิล) n. โรงเลื่อย, โรงเลื่อยจักร, แท่นเลื่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
bowman(n) นายขมังธนู
endowment(n) การบริจาค, การให้, ของบริจาค, เงินบริจาค, การมอบทุน
lawmaker(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย, ผู้ออกกฎ, ผู้ร่างกฎหมาย
lawman(n) ผู้รักษากฎหมาย
plowman(n) คนไถนา, ชาวนา
sawmill(n) โรงเลื่อย
showman(n) เจ้าของโรงมหรสพ, คนจัดงานแสดง, นักแสดง
snowman(n) มนุษย์หิมะ
strawman(n) หุ่นไล่กา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
WM wareเป็นโปรแกรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ขึ้นบนระบบปฏิบัติการเดิมที่มีอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นเชิด[hunchoēt] (n) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead  FR: homme de paille [ m ] (loc.) ; marionnette [ f ]
โคบาล[khōbān] (n) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd
ลูกเรือ[lūkreūa] (n) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff  FR: marin [ m ] ; matelot [ m ] ; membre d'équipage [ m ] ; équipage [ m ]
มนุษย์หิมะ[manut hima] (n, exp) EN: abominable Snowman ; yeti  FR: abominable homme des neiges [ m ] ; yéti [ m ]
เพื่อนมนุษย์[pheūoen manut] (n, exp) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen
ปู่เย็น (เย็น แก้วมณี)[Pū Yen (Yen Kaēomanī)] (n, prop) EN: Grandpa Yen ; Yen Kaewmanee  FR: Yen Kaewmanee
โรงเลื่อย[rōng leūay] (n) EN: sawmill  FR: scierie [ f ]
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WM W IH1 L Y AH0 M
WM D AH1 B AH0 Y UW0 EH1 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
イエティ;イェティー[ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman [Add to Longdo]
カール[ka-ru] (n, vs) (1) curl; (n) (2) cwm (ger [Add to Longdo]
ショーマン[sho-man] (n) showman [Add to Longdo]
ショーマンシップ[sho-manshippu] (n) showmanship [Add to Longdo]
ショーム[sho-mu] (n) shawm [Add to Longdo]
バムバム[bamubamu] (n) bawm bawm (phenomenon) (name of Japanese pop song); (P) [Add to Longdo]
ボーマン嚢[ボーマンのう, bo-man nou] (n) Bowman's capsule [Add to Longdo]
ワクフ[wakufu] (n) waqf (Muslim endowment) (ara [Add to Longdo]
猿回し[さるまわし, sarumawashi] (n) showman who trains performing monkeys [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top