Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excellent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excellent-, *excellent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, hǎo, ㄏㄠˇ] good, excellent, fine; proper, suitable; well
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A woman 女 with a son 子, Rank: 82
[, jiā, ㄐㄧㄚ] excellent; joyful; auspicious
Radical: , Decomposition:   壴 [zhù, ㄓㄨˋ]  加 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [pictophonetic] drum, Rank: 1845
[, jùn, ㄐㄩㄣˋ] an excellent horse; a noble steed
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 3273
[, sháo, ㄕㄠˊ] beautiful, excellent, harmonious; music from the Shun dynasty
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  召 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [ideographic] Imperial 召 music 音; 召 also provides the pronunciation, Rank: 3458
[, huá, ㄏㄨㄚˊ] an excellent horse
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  华 [huá, ㄏㄨㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 4803
[, shào, ㄕㄠˋ] to encourage; to excel; excellent
Radical: , Decomposition:   召 [zhào, ㄓㄠˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 5012
[, gě, ㄍㄜˇ] excellent, capable; happy; to commend
Radical: , Decomposition:   加 [jiā, ㄐㄧㄚ]  可 [, ㄎㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] add, Rank: 6050
[, yī, ] excellent, rare; beautiful, fine
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 6124
[, qí, ㄑㄧˊ] piebald horse; excellent horse
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 6298
[, zǎng, ㄗㄤˇ] excellent horse, noble steed
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 6988

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, / ] excellent; superior #2,473 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent #2,555 [Add to Longdo]
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality #3,266 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent #3,474 [Add to Longdo]
高超[gāo chāo, ㄍㄠ ㄔㄠ, ] excellent; superlative #15,765 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] excellent; surname Huan #29,295 [Add to Longdo]
[yī, ㄧ, / ] excellent; precious; rare; fine; used in given names #33,273 [Add to Longdo]
佳酿[jiā niàng, ㄐㄧㄚ ㄋㄧㄤˋ, / ] excellent wine #57,802 [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] excellent; happy; well-being #59,655 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: เยี่ยมยอด  EN: excellent

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) the greatest of all; the most excellent #292 [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
[ふと, futo] (n-pref, n) (1) fat; fatty; (n-pref) (2) grand; magnificent; excellent #1,025 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor #1,739 [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
[か, ka] (adj-na, n) beautiful; good; excellent #3,717 [Add to Longdo]
[みょう, myou] (adj-na, n) (1) (uk) strange; unusual; (2) (something) superb; (something) excellent; (P) #5,988 [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) #8,907 [Add to Longdo]
高見[たかみ, takami] (n) (your) opinion; excellent idea #12,580 [Add to Longdo]
大吉[だいきち, daikichi] (n) excellent luck #15,242 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
excellentA dictionary is an excellent reference book.
excellentApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
excellentApart from a few mistakes, your composition was excellent.
excellentApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
excellentA scholar made an excellent speech about human rights.
excellentBill is excellent scientist material.
excellentDr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.
excellentExcellent! It's just like you to come through like that.
excellentExcellent putt.
excellentExcellent reviews.
excellentHe answered my questions by the exercise of his excellent memory.
excellentHe handled things wonderfully playing it by ear the whole way. I have to say he did an excellent job.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellent choice.เลือกได้ดี Dentist of Detroit (2011)
- An excellent idea. To the buffet!- โต๊ะบุพเฟ่ต์ ดูท่าจะดี The Great Dictator (1940)
He did an excellent job.เขาได้งานที่ดี 12 Angry Men (1957)
You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty.You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty. 12 Angry Men (1957)
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ The Old Man and the Sea (1958)
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That won't be necessary. We have excellent meals here.ไม่จำเป็นหรอก เรามีอาหารอร่อยๆ ที่นี่แล้ว Return to Oz (1985)
He has many excellent qualities, but thinking is not one of them.เขามีความสามารถดีๆหลายอย่างๆ แต่เขาไม่ถนัด เรื่องใช้ความคิด Return to Oz (1985)
Chinese people are excellent drivers. Fine.คนจีนขับรถเก่ง Punchline (1988)
Excellent morning's work, sir. No problems.ที่ยอดเยี่ยมในตอนเช้าของการทำงานครับ ไม่มีปัญหา The Russia House (1990)
Nonsense. One thing I pride myself on Jafar, I'm an excellent judge of character.เหลวไหลน่า สิ่งหนึ่งที่ข้าภูมิใจ จาฟา ข้าวิจารณ์ลักษณะผู้คนได้ดี Aladdin (1992)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excellent \Ex"cel*lent\, a. [F. excellent, L. excellens, -entis,
   p. pr. of excellere. See {Excel}.]
   1. Excelling; surpassing others in some good quality or the
    sum of qualities; of great worth; eminent, in a good
    sense; superior; as, an excellent man, artist, citizen,
    husband, discourse, book, song, etc.; excellent breeding,
    principles, aims, action.
    [1913 Webster]
 
       To love . . .
       What I see excellent in good or fair. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Superior in kind or degree, irrespective of moral quality;
    -- used with words of a bad significance. [Obs. or
    Ironical] "An excellent hypocrite." --Hume.
    [1913 Webster]
 
       Their sorrows are most excellent.   --Beau. & Fl.
 
   Syn: Worthy; choice; prime; valuable; select; exquisite;
     transcendent; admirable; worthy.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excellent \Ex"cel*lent\, adv.
   Excellently; eminently; exceedingly. [Obs.] "This comes off
   well and excellent." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excellent
   adj 1: very good;of the highest quality; "made an excellent
       speech"; "the school has excellent teachers"; "a first-
       class mind" [syn: {excellent}, {first-class},
       {fantabulous}, {splendid}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 excellent /ɛksəlɛnt/
  fine; great

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 excellent /ɛksɛlɑ̃/ 
  fine; great

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top