ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหมาะสม

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหมาะสม-, *เหมาะสม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมาะสม(v) be proper, See also: suit, fit, be suitable, be appropriate, Syn. สมควร, สมน้ำสมเนื้อ, Example: แหวนวงนี้เหมาะสมกับเจ้าสาวตระกูลใหญ่อย่างเธอที่สุด, Thai Definition: เข้ากันพอดี, เข้ากันดี
เหมาะสม(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai Definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหมาะสมว. พอเหมาะพอสมกัน เช่น เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้เหมาะสมกัน
เหมาะสมสมควร, ควรแก่กรณี, เช่น เขาถูกลงโทษเหมาะสมกับความผิดแล้ว.
ถูก ๑เหมาะสม เช่น ถูกกาลเทศะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriateเหมาะสมตามกาละเทศะ, เหมาะสม [การแพทย์]
Best Fitเหมาะสมที่สุด [การแพทย์]
Idealเหมาะสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ Pinocchio (1940)
She's right, Pinoke. You better come clean.เธอเหมาะสม ปีโนก คุณมา ดีกว่าที่สะอาด Pinocchio (1940)
Oh, well, I'm sure it's very suitable, very nice indeed.ฉันมั่นใจว่ามันต้องเหมาะสมอยู่เเล้วละคะ Rebecca (1940)
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
- That's right.- ที่เหมาะสม 12 Angry Men (1957)
- That's right.- ที่เหมาะสม 12 Angry Men (1957)
- It's reasonable to sit in order.- มันเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะนั่งในการสั่งซื้อ 12 Angry Men (1957)
- That's right.- ที่เหมาะสม 12 Angry Men (1957)
- That's right. She actually saw the killing.- ที่เหมาะสม เธอเห็นจริงฆ่า 12 Angry Men (1957)
That's right. Ever hear a kid call his father that any more?ที่เหมาะสม เคยได้ยินเด็กเรียกพ่อของเขาที่มากขึ้นหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
- I forgot. He's right.- ฉันลืม เขาเป็นคนที่เหมาะสม 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมาะสม[mǿsom] (v) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate  FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
เหมาะสม[mǿsom] (adj) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient  FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable
เหมาะสม[mǿsom] (adv) EN: properly ; appropriately ; suitably
เหมาะสมที่สุด[mǿsom thīsut] (adj) EN: optimal

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, Syn. alcoholism
Cancel Culture[แคน'เซิล คัล'เชอะ] (n) การแบนหรือคว่ำบาตรคนดัง ศิลปิน องค์กร หรือใครก็ตามแต่ที่แสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงในโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้คนทั่วไปไม่พอใจหรือผิดหวังในตัวคนคนนั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appropriate(adj) เหมาะสม, See also: เข้ากัน, พอเหมาะ, Syn. suitable, fit, proper
apt(adj) เหมาะสม, Syn. appropriate
agree with(phrv) ดีต่อสุขภาพของ, See also: เหมาะสมกับสุขภาพของ
assort with(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ, Syn. blend with
become(vt) เหมาะสม, See also: เหมาะสมกับ, เข้ากับ, Syn. suit
becoming(adj) เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. Appropriate, suitable
befit(vt) เหมาะสม, See also: สมควรพอดี, สมควรเหมาะเจาะ, Syn. become
best(adv) เหมาะสมที่สุด
be becoming(idm) เหมาะกับ, See also: เหมาะสมกับ, Syn. be appropriate
be cut out for(phrv) เหมาะสมสำหรับ, See also: สมควรกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment, Ant. rigid
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
applicable(แอพ'พลิคะเบิล) adj. ใช้สอยได้, ปฏิบัติได้, เหมาะสม -applicability n.
apposite(แอพ'พะซิท, อะพอซ'ซิท) adj. เหมาะ, เหมาะสม, เกิดควบคู่หรือขนานกัน
apropos(แอพระโพ') adv., adj. เหมาะสม, ถูกจุดประสงค์, ถูกจังหวะ, Syn. opportunely
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง, ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง, ฉลาด, เหมาะสม, พร้อม, เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely, quick, suitable, Ant. inapt, slow, inappropriate
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว, ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ , หลายชนิด, หลากหลาย, คละกัน, เหมาะสม, แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry, Ant. matching, similar
attemper(อะเทม' เพอะ) vt. บรรเทา, ทำให้สงบ, ทำให้เหมาะสม, ปลอบใจ (soothe, mollify)
befit(บิฟิท') { befitted, befitting, befits } vt. เหมาะสมกับ, เหมาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง, ปรับ, ทำให้เหมาะสม
adequate(adj) เพียงพอ, เหมาะสม
amiss(adv) ผิดพลาด, ไม่เหมาะสม, เสีย, ผิดปกติ
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้, ใช้สอยได้, ประยุกต์ได้, เหมาะสม
appropriate(adj) เหมาะสม, สมควร, เหมาะเจาะ, ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม, อย่างเหมาะเจาะ, อย่างสมควร
aptness(n) ความเก่ง, ความฉลาด, ความพร้อม, ความเหมาะสม
becoming(adj) เหมาะ, เหมาะสม, สมควร
befit(vt) เหมาะสมกับ
behoove(vi, vt) จำเป็น, เหมาะสม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
appropiateเหมาะสม
appropiateเหมาะสม
appropriate[เหมาะสม] (adv) เหมาะสม
optimal(adj) เหมาะสม, เป็นที่น่าพอใจ, Syn. profitable
wieldy(adj) เหมาะสมแก่การงาน (นั่นคือ ปรับไปใช้กับงานชนิดไหนก็ได้นั่นเอง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
妥当[だとう, datou] (n) เหมาะสม(กับสถานการณ์) ชอบด้วยเหตุผล
最適[さいてき, saiteki] (adj) เหมาะสมที่สุด
適当[てきとう, tekitou] (n, adj) เหมาะสม, เข้ากัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
合う[あう, au] เหมาะสม, เข้ากัน
可否[かひ, kahi] เหมาะสม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
適する[てきする, tekisuru] TH: เหมาะสม  EN: to fit
見合[みあ, mia] TH: เหมาะสม  EN: suit

German-Thai: Longdo Dictionary
recht(adj,, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
in Frage kommenเหมาะสม เช่น Bei schwierigen Aufgaben muß man überlegen, wer dafür in Fragen kommt., See also: sich eignen
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
entsprechen(prep) สมควรแก่, ที่เหมาะสมแก่, ตาม เช่น entsprechend den Vorschriften arbeiten ทำงานตามกฏระเบียบ, Syn. gemäß
gelegentlich(adj, adv) ที่ถูกจังหวะ, ที่โอกาสเหมาะสม เช่น Du kommst gelegentlich. Wir sind gerade beim Essen. เธอมาได้ถูกจังหวะ พวกเรากำลังทานอาหารอยู่เลย, See also: A. ungelegentlich
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., Syn. zusammenpassen
sich eignen(vt) |eignete sich, hat sich geeignet, für +A| เหมาะสมกับ เช่น Sie eignet sich bestimmt für diesen Beruf.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend { adj }(adj) เหมาะสม

French-Thai: Longdo Dictionary
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top