ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draw

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draw-, *draw*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw(vt) ชัก, See also: ดึง, ลาก, Syn. pull, move, tow
draw(vt) ดึงดูดความสนใจ, Syn. attract
draw(vt) ดูด
draw(vt) ได้รับ
draw(vt) ถอนเงิน, See also: ถอน
draw(vt) ร่างเอกสาร
draw(vi) วาดภาพ, See also: ร่างภาพ, วาดรูป, Syn. sketch, depict, pencil, portray
draw(n) วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง
draw(n) สิ่งดึงดูด
draw(n) สิ่งที่สุ่มดึงออกมา, See also: สิ่งที่เลือกออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
draw(ดรอ) { drew, drawn, drawing, draws } vt., vi. ดึง, ลาก, โก่ง, น้าว, ถอน, จับ (ฉลาก) , เอาออก, ดึงออก, ชักนำ, วาด, สเก็ตช์, เขียน, บรรยาย, ร้อยกรอง, พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง, ร่าง, ออกแบบ) n. การดึง, การลาก, สิ่งที่ดึงดูดใจ, การเสมอกัน, ส่วนที่ชักขึ้น
draw toolเครื่องมือวาดภาพหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ที่โปรแกรมวาดภาพ เป็นต้นว่า Paintbrush, Paint หรือ โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เตรียมไว้ให้ใช้ในการวาดภาพ ใส่สี ฯ เช่น แปรง ดินสอ ยางลบ ฯ
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, จุดบกพร่อง, การถอนคืน, การถอนเงิน, การคืนภาษี, การคืนเงิน, Syn. hindrance
drawbridge(ดรอ'บริดจฺ) n. สะพานชัก, สะพานยก
drawee(ดรออี') n. ผู้รับเงิน (โดยตั๋วเงิน)
drawer(ดรอ'เออะ) n. ผู้ถอนเงิน (โดยตั๋วเงิน) ลิ้นชัก, ผู้ดึง, ผู้ลาก, สิ่งที่ลาก
drawing(ดรอ'อิง) n. การวาด, การยกร่าง, การสเก็ตช์ภาพ, ภาพวาด, ภาพสเก็ตช์ภาพ, การจับฉลาก, การดึง, การลาก, Syn. draftsmanship, picture, plan
drawing tablen. แป้นหรือโต๊ะวาดรูป
drawingroomห้องรับแขก, See also: drawing-room adj.
drawknife(ดรอ'ไนฟ) n. มีดตัดที่มีที่ถืออันเป็นมุมฉากกับใบมีด., Syn. drawing knife, drawshave -pl. -knives

English-Thai: Nontri Dictionary
draw(n) การจับฉลาก, การดึง, การลาก, ความเสมอกัน, ส่วนที่ชักขึ้น
draw(vi, vt) วาดภาพ, เขียนภาพ, ลาก, ดึง, ล่อใจ, ชักจูง, ดึงดูด, เคลื่อนตัว
drawback(n) ความเสียเปรียบ, ข้อบกพร่อง, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค, การคืนเงิน, การถอนเงิน
drawbridge(n) สะพานชัก
drawer(n) ผู้ถอนเงิน, ลิ้นชัก, ผู้ดึง, ผู้ลาก
drawing(n) การวาดภาพ, ภาพวาด, ภาพสเก็ต, แผนผัง, การลาก, การถอนเงิน, การจับฉลาก
DRAWING drawing room(n) ห้องรับแขก
drawl(vi) พูดช้าๆ, พูดเอื่อยๆ
drawn(vt pp ของ) draw
overdraw(vt) ถอนเงินเกินบัญชี, เรียกร้องมากไป, ขยายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
draw by lotsการจับฉลาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draw up the protestทำคำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawbackการคืนอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawbackการคืนอากร (ขาเข้า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draweeผู้จ่าย (ตามตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawerผู้สั่งจ่าย (ตามตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawing๑. ภาพวาดเส้น๒. การวาดเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawing lotsการจับฉลาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawing-room comedyสุขนาฏกรรมห้องนั่งเล่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Draw a Man Testวาดรูปคน [การแพทย์]
drawdowndrawdown, การลดระดับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, Example: มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Drawingภาพวาดเส้น [TU Subject Heading]
Drawingการวาดภาพ [การแพทย์]
Drawing accountบัญชีเบิกใช้ส่วนตัว [การบัญชี]
Drawing, Chineseภาพวาดเส้นจีน [TU Subject Heading]
Drawing, Japaneseภาพวาดเส้นญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Drawing, Thaiภาพวาดเส้นไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
draw the lineยอมไม่ได้, Syn. To have a limit
draw upร่าง
drawdown(vt) เบิกเงิน, ถอนเงิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can take most things but stealing I draw the line at.แต่ขโมยฉันทำวาดเส้นที่ How I Won the War (1967)
He must let us draw the water from the well.He must let us draw the water from the well. The Godfather (1972)
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.We figure that entertainment would draw gamblers to the casino. The Godfather (1972)
Draw chips for everybody, so they can play on the house.Draw chips for everybody, so they can play on the house. The Godfather (1972)
If you please, draw me a sheep.วาดรูปแกะให้ผมหน่อย The Little Prince (1974)
- Will you draw me a sheep?- ฉันอะไรนะ The Little Prince (1974)
- Waiting for you to draw me a sheep.รอคุณมาวาดรูปแกะให้ผมน่ะสิ The Little Prince (1974)
- Will you draw me a sheep?จะวาดรูปแกะให้ผมรึเปล่า The Little Prince (1974)
Will you draw me a sheep?วาดรูปแกะให้ผมหน่อยได้มั้ย The Little Prince (1974)
- And I certainly can't draw a sheep.ฉันวาดแกะไม่เป็นแน่นอน The Little Prince (1974)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
One, to draw a muzzle for your sheep.หนึ่ง วาดที่สวมปากสำหรับแกะของเธอ The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
draw2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
draw60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
drawAfter dinner we all went into the drawing room.
drawA ruler helps one to draw a straight line.
drawAs I reached the station, the express was just drawing in.
drawBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
draw"Certainly if someone is _that_ beautiful you'd draw back from approaching her." "Thought you'd agree."
drawCould you draw a map for me?
drawDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
drawDetailed maps for this area have not been drawn.
drawDon't draw a hasty conclusion from what you see now.
drawDon't go into this drawing room now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักดาบ(v) draw one's sword, Example: เขาชักดาบปราดออกมา ทำเอาทุกคนหลบวูบกันเลย, Thai Definition: ดึงดาบออกจากฝัก
กระดาษเขียนแบบ(n) drawing board, Syn. กระดาษวาดแบบ
โต๊ะเขียนแบบ(n) drawing table
ม่านรูด(n) draw curtain
รถเทรลเลอร์(n) trailer, See also: drawbar trailer, Syn. รถพ่วง
หดกลับ(v) withdraw, See also: draw something back, pull back, Ant. ยืดออก, Example: พวกมาเฟียยื่นขวดเหล้าออกนอกหน้าต่าง แล้วหดกลับเข้ามากรอกลงคอตัวเอง, Thai Definition: สั้นเข้า, ย่นเข้า
สูบ(v) suck, See also: draw into, pump, Syn. ดูด
ภาพเขียน(n) painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ภาพ(n) picture, See also: drawing, sketch, painting, image, vision, Example: ความคิดคือความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆ มาปรากฏ, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูด(v) draw, See also: pull, slip, Example: ถ้าเราเอามือบีบเบาๆ ที่บริเวณท้องปลาแล้วค่อยๆ รูดไปทางด้านหลังของตัวปลา น้ำอสุจิจะเคลื่อนออกมาทันที, Thai Definition: กิริยาที่เอามือกำสิ่งซึ่งมีลักษณะยาวๆ แล้วครูดไป หรืออาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแปลน[baēp plaēn] (n, exp) EN: drawing plan  FR: plan d'architecte [ m ]
ใบเบิก[baiboēk] (n) EN: check ; requisition ; withdrawal slip
ใบเบิกเงิน[baiboēk ngoen] (n, exp) EN: cash voucher ; withdrawal slip
เบิก[boēk] (v) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up  FR: retirer
เบิกเกินบัญชี[boēk koēn banchī] (v, exp) EN: overdraw
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[boēk ngoen jāk thanākhān] (v, exp) EN: withdraw money from the bank  FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ชัก[chak] (v) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise  FR: tirer ; traîner ; hisser
ชัก[chak] (v) EN: deduct ; draw ; take a percentage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
draw
drawl
drawn
draws
drawdy
drawer
drawls
drawers
drawing
drawled

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
draw
drawl
drawn
draws
drawer
drawls
drawers
drawing
drawled
drawback

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] draw; picture; painting #1,416 [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, / ] drawers; trousers; pants #3,314 [Add to Longdo]
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ,   /  ] drawing room (room for arriving guests); living room #6,394 [Add to Longdo]
[liě, ㄌㄧㄝˇ, ] draw back corners of mouth #6,538 [Add to Longdo]
绘画[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] drawing; painting #8,832 [Add to Longdo]
抽屉[chōu ti, ㄔㄡ ㄊㄧ˙,   /  ] drawer #15,014 [Add to Longdo]
图画[tú huà, ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] drawing; picture #17,316 [Add to Longdo]
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ,    /   ] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema #20,753 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] draw water from well; surname Ji #30,883 [Add to Longdo]
吊桥[diào qiáo, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˊ,   /  ] drawbridge; suspension bridge #44,110 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ziehbank { f } | Ziehbänke { pl }draw brench | draw benches [Add to Longdo]
Ziehbrunnen { m }draw well [Add to Longdo]
Holen Sie tief Atem!Draw a deep breath! [Add to Longdo]
Mach's mal halblang!Draw it mild! [Add to Longdo]
Zieh die Vorhänge zu!Draw the curtains! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
作成[さくせい, sakusei] (n, vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) #113 [Add to Longdo]
書く[かく, kaku] (v5k, vt) (1) to write; (2) (See 描く・かく・1) to draw; (P) #291 [Add to Longdo]
[ず, zu] (n, n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P) #978 [Add to Longdo]
[が, ga] (n) picture; drawing; painting; sketch #1,478 [Add to Longdo]
絵(P);画(iK)[え, e] (n, n-suf) picture; drawing; painting; sketch; (P) #1,606 [Add to Longdo]
持ち[もち, mochi] (n, n-suf) (1) hold; charge; keep possession; in charge; (2) wear; durability; life; draw; (suf) (3) usage; (P) #1,724 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
分け(P);別け[わけ, wake] (n, n-suf) (1) sharing; division; (2) draw; tie; (P) #2,137 [Add to Longdo]
作画[さくが, sakuga] (n, vs) drawing pictures; taking photographs #2,811 [Add to Longdo]
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used #2,980 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program [Add to Longdo]
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out [Add to Longdo]
面画[めんが, menga] surface-drawing [Add to Longdo]
クイックドロー[くいっくどろー, kuikkudoro-] QuickDraw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Draw \Draw\, v. i.
   1. To pull; to exert strength in drawing anything; to have
    force to move anything by pulling; as, a horse draws well;
    the sails of a ship draw well.
    [1913 Webster]
 
   Note: A sail is said to draw when it is filled with wind.
      [1913 Webster]
 
   2. To draw a liquid from some receptacle, as water from a
    well.
    [1913 Webster]
 
       The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to
       draw with, and the well is deep.   --John iv. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. To exert an attractive force; to act as an inducement or
    enticement.
    [1913 Webster]
 
       Keep a watch upon the particular bias of their
       minds, that it may not draw too much. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) To have efficiency as an epispastic; to act as a
    sinapism; -- said of a blister, poultice, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To have draught, as a chimney, flue, or the like; to
    furnish transmission to smoke, gases, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. To unsheathe a weapon, especially a sword.
    [1913 Webster]
 
       So soon as ever thou seest him, draw; and as thou
       drawest, swear horrible.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To perform the act, or practice the art, of delineation;
    to sketch; to form figures or pictures. "Skill in
    drawing." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   8. To become contracted; to shrink. "To draw into less room."
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   9. To move; to come or go; literally, to draw one's self; --
    with prepositions and adverbs; as, to draw away, to move
    off, esp. in racing, to get in front; to obtain the lead
    or increase it; to draw back, to retreat; to draw level,
    to move up even (with another); to come up to or overtake
    another; to draw off, to retire or retreat; to draw on, to
    advance; to draw up, to form in array; to draw near, draw
    nigh, or draw towards, to approach; to draw together, to
    come together, to collect.
    [1913 Webster]
 
   10. To make a draft or written demand for payment of money
     deposited or due; -- usually with on or upon.
     [1913 Webster]
 
        You may draw on me for the expenses of your
        journey.               --Jay.
     [1913 Webster]
 
   11. To admit the action of pulling or dragging; to undergo
     draught; as, a carriage draws easily.
     [1913 Webster]
 
   12. To sink in water; to require a depth for floating.
     "Greater hulks draw deep." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {To draw to a head}.
     (a) (Med.) To begin to suppurate; to ripen, as a boil.
     (b) Fig.: To ripen, to approach the time for action; as,
       the plot draws to a head.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Draw \Draw\, n.
   1. The act of drawing; draught.
    [1913 Webster]
 
   2. A lot or chance to be drawn.
    [1913 Webster]
 
   3. the act of drawing a lot or chance. "The luck of the
    draw."
    [PJC]
 
   3. A drawn game or battle, etc; a tied game; a tie. [Colloq.]
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. That part of a bridge which may be raised, swung round, or
    drawn aside; the movable part of a drawbridge. See the
    Note under {Drawbridge}. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   5. The result of drawing, or state of being drawn; specif.:
    (a) A drawn battle, game, or the like.
    (b) The spin or twist imparted to a ball, or the like, by
      a drawing stroke.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. That which is drawn or is subject to drawing.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 draw \draw\ (dr[add]), v. t. [imp. {Drew} (dr[udd]); p. p.
   {Drawn} (dr[add]n); p. pr. & vb. n. {Drawing}.] [OE.
   dra[yogh]en, drahen, draien, drawen, AS. dragan; akin to
   Icel. & Sw. draga, Dan. drage to draw, carry, and prob. to
   OS. dragan to bear, carry, D. dragen, G. tragen, Goth.
   dragan; cf. Skr. dhraj to move along, glide; and perh. akin
   to Skr. dhar to hold, bear. [root]73. Cf. 2d {Drag}, {Dray} a
   cart, 1st {Dredge}.]
   1. To cause to move continuously by force applied in advance
    of the thing moved; to pull along; to haul; to drag; to
    cause to follow.
    [1913 Webster]
 
       He cast him down to ground, and all along
       Drew him through dirt and mire without remorse.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He hastened to draw the stranger into a private
       room.                 --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Do not rich men oppress you, and draw you before the
       judgment seats?            --James ii. 6.
    [1913 Webster]
 
       The arrow is now drawn to the head.  --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. To influence to move or tend toward one's self; to
    exercise an attracting force upon; to call towards itself;
    to attract; hence, to entice; to allure; to induce.
    [1913 Webster]
 
       The poet
       Did feign that Orpheus drew trees, stones, and
       floods.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All eyes you draw, and with the eyes the heart.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to come out for one's use or benefit; to extract;
    to educe; to bring forth; as:
    (a) To bring or take out, or to let out, from some
      receptacle, as a stick or post from a hole, water from
      a cask or well, etc.
      [1913 Webster]
 
         The drew out the staves of the ark. --2 Chron.
                          v. 9.
      [1913 Webster]
 
         Draw thee waters for the siege.  --Nahum iii.
                          14.
      [1913 Webster]
 
         I opened the tumor by the point of a lancet
         without drawing one drop of blood. --Wiseman.
    (b) To pull from a sheath, as a sword.
      [1913 Webster]
 
         I will draw my sword, my hand shall destroy
         them.               --Ex. xv. 9.
    (c) To extract; to force out; to elicit; to derive.
      [1913 Webster]
 
         Spirits, by distillations, may be drawn out of
         vegetable juices, which shall flame and fume of
         themselves.            --Cheyne.
      [1913 Webster]
 
         Until you had drawn oaths from him. --Shak.
    (d) To obtain from some cause or origin; to infer from
      evidence or reasons; to deduce from premises; to
      derive.
      [1913 Webster]
 
         We do not draw the moral lessons we might from
         history.             --Burke.
    (e) To take or procure from a place of deposit; to call
      for and receive from a fund, or the like; as, to draw
      money from a bank.
    (f) To take from a box or wheel, as a lottery ticket; to
      receive from a lottery by the drawing out of the
      numbers for prizes or blanks; hence, to obtain by good
      fortune; to win; to gain; as, he drew a prize.
    (g) To select by the drawing of lots.
      [1913 Webster]
 
         Provided magistracies were filled by men freely
         chosen or drawn.         --Freeman.
      [1913 Webster]
 
   4. To remove the contents of; as:
    (a) To drain by emptying; to suck dry.
      [1913 Webster]
 
         Sucking and drawing the breast dischargeth the
         milk as fast as it can generated. --Wiseman.
    (b) To extract the bowels of; to eviscerate; as, to draw a
      fowl; to hang, draw, and quarter a criminal.
      [1913 Webster]
 
         In private draw your poultry, clean your tripe.
                          --King.
      [1913 Webster]
 
   5. To take into the lungs; to inhale; to inspire; hence,
    also, to utter or produce by an inhalation; to heave.
    "Where I first drew air." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Drew, or seemed to draw, a dying groan. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To extend in length; to lengthen; to protract; to stretch;
    to extend, as a mass of metal into wire.
    [1913 Webster]
 
       How long her face is drawn!      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And the huge Offa's dike which he drew from the
       mouth of Wye to that of Dee.     --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   7. To run, extend, or produce, as a line on any surface;
    hence, also, to form by marking; to make by an instrument
    of delineation; to produce, as a sketch, figure, or
    picture.
    [1913 Webster]
 
   8. To represent by lines drawn; to form a sketch or a picture
    of; to represent by a picture; to delineate; hence, to
    represent by words; to depict; to describe.
    [1913 Webster]
 
       A flattering painter who made it his care
       To draw men as they ought to be, not as they are.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       Can I, untouched, the fair one's passions move,
       Or thou draw beauty and not feel its power? --Prior.
    [1913 Webster]
 
   9. To write in due form; to prepare a draught of; as, to draw
    a memorial, a deed, or bill of exchange.
    [1913 Webster]
 
       Clerk, draw a deed of gift.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To require (so great a depth, as of water) for floating;
     -- said of a vessel; to sink so deep in (water); as, a
     ship draws ten feet of water.
     [1913 Webster]
 
   11. To withdraw. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
        Go wash thy face, and draw the action. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To trace by scent; to track; -- a hunting term.
     [1913 Webster]
 
   13. (Games)
     (a) (Cricket) To play (a short-length ball directed at
       the leg stump) with an inclined bat so as to deflect
       the ball between the legs and the wicket.
     (b) (Golf) To hit (the ball) with the toe of the club so
       that it is deflected toward the left.
     (c) (Billiards) To strike (the cue ball) below the center
       so as to give it a backward rotation which causes it
       to take a backward direction on striking another
       ball.
     (d) (Curling) To throw up (the stone) gently.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. To leave (a contest) undecided; as, the battle or game
     was drawn. "Win, lose, or draw."
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Note: Draw, in most of its uses, retains some shade of its
      original sense, to pull, to move forward by the
      application of force in advance, or to extend in
      length, and usually expresses an action as gradual or
      continuous, and leisurely. We pour liquid quickly, but
      we draw it in a continued stream. We force compliance
      by threats, but we draw it by gradual prevalence. We
      may write a letter with haste, but we draw a bill with
      slow caution and regard to a precise form. We draw a
      bar of metal by continued beating.
      [1913 Webster]
 
   {To draw a bow}, to bend the bow by drawing the string for
    discharging the arrow.
 
   {To draw a cover}, to clear a cover of the game it contains.
    
 
   {To draw a curtain}, to cause a curtain to slide or move,
    either closing or unclosing. "Night draws the curtain,
    which the sun withdraws." --Herbert.
 
   {To draw a line}, to fix a limit or boundary.
 
   {To draw back}, to receive back, as duties on goods for
    exportation.
 
   {To draw breath}, to breathe. --Shak.
 
   {To draw cuts} or {To draw lots}. See under {Cut}, n.
 
   {To draw in}.
     (a) To bring or pull in; to collect.
     (b) To entice; to inveigle.
 
   {To draw interest}, to produce or gain interest.
 
   {To draw off}, to withdraw; to abstract. --Addison.
 
   {To draw on}, to bring on; to occasion; to cause. "War which
    either his negligence drew on, or his practices procured."
    --Hayward.
 
   {To draw (one) out}, to elicit cunningly the thoughts and
    feelings of another.
 
   {To draw out}, to stretch or extend; to protract; to spread
    out. -- "Wilt thou draw out thine anger to all
    generations?" --Ps. lxxxv. 5. "Linked sweetness long drawn
    out." --Milton.
 
   {To draw over}, to cause to come over, to induce to leave one
    part or side for the opposite one.
 
   {To draw the longbow}, to exaggerate; to tell preposterous
    tales.
 
   {To draw (one) to} or {To draw (one) on to} (something), to
    move, to incite, to induce. "How many actions most
    ridiculous hast thou been drawn to by thy fantasy?"
    --Shak.
 
   {To draw up}.
     (a) To compose in due form; to draught; to form in
       writing.
     (b) To arrange in order, as a body of troops; to array.
       "Drawn up in battle to receive the charge." --Dryden.
 
   Syn: To {Draw}, {Drag}.
 
   Usage: Draw differs from drag in this, that drag implies a
      natural inaptitude for drawing, or positive
      resistance; it is applied to things pulled or hauled
      along the ground, or moved with toil or difficulty.
      Draw is applied to all bodies moved by force in
      advance, whatever may be the degree of force; it
      commonly implies that some kind of aptitude or
      provision exists for drawing. Draw is the more general
      or generic term, and drag the more specific. We say,
      the horses draw a coach or wagon, but they drag it
      through mire; yet draw is properly used in both cases.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draw
   n 1: a gully that is shallower than a ravine
   2: an entertainer who attracts large audiences; "he was the
     biggest drawing card they had" [syn: {drawing card}, {draw},
     {attraction}, {attractor}, {attracter}]
   3: the finish of a contest in which the score is tied and the
     winner is undecided; "the game ended in a draw"; "their
     record was 3 wins, 6 losses and a tie" [syn: {draw},
     {standoff}, {tie}]
   4: anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random;
     "the luck of the draw"; "they drew lots for it" [syn: {draw},
     {lot}]
   5: a playing card or cards dealt or taken from the pack; "he got
     a pair of kings in the draw"
   6: a golf shot that curves to the left for a right-handed
     golfer; "he took lessons to cure his hooking" [syn: {hook},
     {draw}, {hooking}]
   7: (American football) the quarterback moves back as if to pass
     and then hands the ball to the fullback who is running toward
     the line of scrimmage [syn: {draw}, {draw play}]
   8: poker in which a player can discard cards and receive
     substitutes from the dealer; "he played only draw and stud"
     [syn: {draw}, {draw poker}]
   9: the act of drawing or hauling something; "the haul up the
     hill went very slowly" [syn: {draw}, {haul}, {haulage}]
   v 1: cause to move by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled"
      [syn: {pull}, {draw}, {force}] [ant: {force}, {push}]
   2: get or derive; "He drew great benefits from his membership in
     the association" [syn: {reap}, {draw}]
   3: make a mark or lines on a surface; "draw a line"; "trace the
     outline of a figure in the sand" [syn: {trace}, {draw},
     {line}, {describe}, {delineate}]
   4: make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here";
     "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate";
     "What do you make of his remarks?" [syn: {draw}, {make}]
   5: bring, take, or pull out of a container or from under a
     cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled
     a knife on his victim" [syn: {draw}, {pull}, {pull out}, {get
     out}, {take out}]
   6: represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk,
     etc. on a surface; "She drew an elephant"; "Draw me a horse"
   7: take liquid out of a container or well; "She drew water from
     the barrel" [syn: {draw}, {take out}]
   8: give a description of; "He drew an elaborate plan of attack"
     [syn: {describe}, {depict}, {draw}]
   9: select or take in from a given group or region; "The
     participants in the experiment were drawn from a
     representative population"
   10: elicit responses, such as objections, criticism, applause,
     etc.; "The President's comments drew sharp criticism from
     the Republicans"; "The comedian drew a lot of laughter"
   11: suck in or take (air); "draw a deep breath"; "draw on a
     cigarette" [syn: {puff}, {drag}, {draw}]
   12: move or go steadily or gradually; "The ship drew near the
     shore"
   13: remove (a commodity) from (a supply source); "She drew
     $2,000 from the account"; "The doctors drew medical supplies
     from the hospital's emergency bank" [syn: {withdraw},
     {draw}, {take out}, {draw off}] [ant: {bank}, {deposit}]
   14: choose at random; "draw a card"; "cast lots" [syn: {draw},
     {cast}]
   15: earn or achieve a base by being walked by the pitcher; "He
     drew a base on balls" [syn: {draw}, {get}]
   16: bring or lead someone to a certain action or condition; "She
     was drawn to despair"; "The President refused to be drawn
     into delivering an ultimatum"; "The session was drawn to a
     close"
   17: cause to flow; "The nurse drew blood"
   18: write a legal document or paper; "The deed was drawn in the
     lawyer's office"
   19: engage in drawing; "He spent the day drawing in the garden"
   20: move or pull so as to cover or uncover something; "draw the
     shades"; "draw the curtains"
   21: allow a draft; "This chimney draws very well"
   22: require a specified depth for floating; "This boat draws 70
     inches"
   23: pull (a person) apart with four horses tied to his
     extremities, so as to execute him; "in the old days, people
     were drawn and quartered for certain crimes" [syn: {draw},
     {quarter}, {draw and quarter}]
   24: cause to move in a certain direction by exerting a force
     upon, either physically or in an abstract sense; "A
     declining dollar pulled down the export figures for the last
     quarter" [syn: {pull}, {draw}]
   25: take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water
     well"; "She drew strength from the minister's words" [syn:
     {absorb}, {suck}, {imbibe}, {soak up}, {sop up}, {suck up},
     {draw}, {take in}, {take up}]
   26: direct toward itself or oneself by means of some
     psychological power or physical attributes; "Her good looks
     attract the stares of many men"; "The ad pulled in many
     potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The
     store owner was happy that the ad drew in many new
     customers" [syn: {attract}, {pull}, {pull in}, {draw}, {draw
     in}] [ant: {beat back}, {drive}, {force back}, {push back},
     {repel}, {repulse}]
   27: thread on or as if on a string; "string pearls on a string";
     "the child drew glass beads on a string"; "thread dried
     cranberries" [syn: {string}, {thread}, {draw}]
   28: stretch back a bowstring (on an archer's bow); "The archers
     were drawing their bows" [syn: {pull back}, {draw}]
   29: pass over, across, or through; "He ran his eyes over her
     body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He
     drew her hair through his fingers" [syn: {guide}, {run},
     {draw}, {pass}]
   30: finish a game with an equal number of points, goals, etc.;
     "The teams drew a tie" [syn: {tie}, {draw}]
   31: contract; "The material drew after it was washed in hot
     water"
   32: reduce the diameter of (a wire or metal rod) by pulling it
     through a die; "draw wire"
   33: steep; pass through a strainer; "draw pulp from the fruit"
   34: remove the entrails of; "draw a chicken" [syn: {disembowel},
     {eviscerate}, {draw}]
   35: flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by
     pulling it through a die or by stretching; "draw steel"
   36: cause to localize at one point; "Draw blood and pus"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top