ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เช็ดหน้า

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เช็ดหน้า-, *เช็ดหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็ดหน้า[V] scrub one's face, See also: rub the face dry, wipe one's face, Example: เธอเช็ดหน้าเมื่อเวลามีเหงื่อทุกครั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เช็ดหน้าน. กรอบประตูหรือหน้าต่างโบสถ์ วิหาร หรือเรือนไทย เป็นต้น, กรอบเช็ดหน้า ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Carry this handkerchief with you.เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ไปด้วยนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Show her this handkerchief and beg her to spare your life.ให้เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ขึ้นมาให้นางดูซะ แล้วร้องขอชีวิตต่อนาง. Return of the Condor Heroes (1983)
Cousin, you better take this handkerchief.น้องซัง, เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ไปดีกว่า. Return of the Condor Heroes (1983)
Shuang'er, leave quickly with this handkerchief.ลูกซัง, เจ้ารีบหนีไปพร้อมกับผ้าเช็ดหน้านี่ซะ. Return of the Condor Heroes (1983)
My cousin has the handkerchief as well!พี่ข้าก็มีผ้าเช็ดหน้าเหมือนกัน ! Return of the Condor Heroes (1983)
You want to save two lives with one handkerchief.เจ้าต้องการช่วยชีวิตสองชีวิตด้วยผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวงั้นรึ. Return of the Condor Heroes (1983)
Put your handkerchief away.เก็บผ้าเช็ดหน้าไปเสีย Wuthering Heights (1992)
Not if you hear the sound of a thud from my home, and one week later there's a smell from a decaying human body, and you have to hold a hanky to your face because of the stench.แม้ว่าจะได้ยินเสียงตึงตังโครมคราม จากห้องผม... ...แล้วอาทิตย์ต่อมาได้กลิ่นศพ... ...เหม็นจนคุณต้องเอาผ้าเช็ดหน้า อุดจมูกเวลาเดินผ่าน As Good as It Gets (1997)
Fucking rich-ass bastards Can't lose nothing but cigarette butts and dirty-ass handkerchiefsพวกเศรษฐีขี้ตืด ไม่มีทำร่วงนอกจากก้นบุหรี่ กับ ผ้าเช็ดหน้าโสโครก The Legend of 1900 (1998)
Take the window-washing scaffoldingลงทางนั่งร้านเช็ดหน้าต่าง Infernal Affairs (2002)
A man with a handkerchief, Wow, I didn't know they made those anymore,ผู้ชายที่มีผ้าเช็ดหน้า ว้าว ไม่นึกว่ายังจะมีอยู่ Shall We Dance (2004)
Oh, OK, All right, I shouldn't have taken this from you, I'll buy you a new one,โอ้ โอเค ได้ครับ ฉันไม่น่ารับผ้าเช็ดหน้านี่มาเลย เดี่ยวซื้ออันใหม่ให้แล้วกันนะคะ Shall We Dance (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hankie(แฮง'คี) n. ผ้าเช็ดหน้า
hanky(แฮง'คี) n. ผ้าเช็ดหน้า
hemstitch(เฮม'สทิช) n. ลายประดับจากการดึงเส้นด้ายออก,การเย็บอย่างเย็บริมผ้าเช็ดหน้า. vt. เย็บโดยวิธีดังกล่าว
napkin(แนฟ'คิน) n. ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
towel(เทา'เอิล) n. ผ้าขนหนู,ผ้าเช็ดตัว,กระดาษเช็ดมือเช็ดหน้า, -Phr. (throw in the towel ยอมแพ้) vt.เช็ดด้วยผ้าหรือกระดาษดังกล่าว
wipe(ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม), Syn. brush,rub,mop,swipe
wiper(ไว'เพอะ) n. ผู้เช็ด,ผู้กวาด,ผู้ปัด,ผู้ถู,สิ่งที่ใช้เช็ด, (กวาด,ปัด,ถู) ,ผ้าเช็ดหน้า,ที่ปัดน้ำฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
handkerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
kerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ,ผ้าโพกศีรษะ
napkin(n) ผ้ากันเปื้อน,ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดปาก,ผ้าเช็ดมือ,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top