ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be famous

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be famous-, *be famous*, be famou
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old standby, used to be famous for it.ของพื้นๆ เคยขึ้นชื่อ Ratatouille (2007)
The only one who's going to be famous out of this is Ben when they find the body down here.คนที่จะดังต่อไปจากนี้ก็คือเบน หลังจากที่มีคนมาพบศพที่นี่ Spooky Little Girl (2011)
Look, even Blaine's brother said you know, Hollywood is where you want to go No, I'm not... if you want to be famous I'm not... as an actress.แบบที่พี่ชายของเบลนเคยบอก เธอก็รู้ ฮอลลีวูดคือที่ๆเธออยากไป ไม่ ฉันไม่อยาก... ถ้าเธออยากโด่งดัง ฉันไม่อยาก... Big Brother (2012)
You'll be famous and powerful, and your fondest dream will come true.คุณจะโด่งดังและทรงอิทธิพล และฝันของคุณจะได้เป็นจริงแน่ Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
You wanna be famous and some superstar athlete.คุณอาจอยากดัง เป็นนักกีฬาซูเปอร์สตาร์ CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be famousIt may be that he will never be famous.
be famousIt was easy for them to be famous all over the world.
be famousI wanna be famous, a star of the screen.
be famousI wanna be famous, a star of the screen. [Lyrics]
be famousLondon, where I live, used to be famous for its fog.
be famousOne of these days the singer will be famous.
be famousShe will be famous in the future.
be famousThis artist is soon to be famous like Yamagata.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นชื่อลือชา[ADJ] be celebrated, See also: be famous, be renowned, be well known, Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, Example: เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อลือชาอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ขึ้นชื่อลือนาม[ADJ] be celebrated, See also: be famous, be renowned, be well known, Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, Example: ประวัติที่ขึ้นชื่อลือชาของชายผู้นี้ เห็นจะอยู่ตรงที่มีภรรยานับสิบ
ขึ้นชื่อ[V] be famous, See also: be well-known, Syn. ลือชื่อ, Example: หูฉลามร้านนี้ขึ้นชื่อมาก ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่, Thai definition: มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จัก
เด่นดัง[V] be famous, See also: be renowned, be reputable, become well-known
โด่งดัง[V] be famous, See also: be renowned, be celebrated, be well-known, resound, Syn. มีชื่อเสียง, เลื่องลือ, ดัง, เด่น, รุ่งโรจน์, Example: ดาร์วินท่านเป็นนักชีววิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง, Thai definition: แพร่สนั่นไป, เป็นที่เลื่องลือ
ได้ชื่อ[V] be famous, See also: get the name of, be well-known, be known as, has a reputation of, Syn. ขึ้นชื่อ, มีชื่อเสียง, Example: ทุเรียนที่สวนนี้ได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนที่ดีที่สุด
ได้หน้าได้ตา[V] be famous, See also: gain a reputation, gain favour, be popular, Syn. ได้หน้า, ได้เกียรติ, ได้ชื่อเสียง, Example: ถ้าบั้งไฟของวัดใดหมู่บ้านใดขึ้นได้สูง ก็ได้รับชมเชยได้หน้าได้ตาจากคนดู
กระเดื่อง[V] be well-known, See also: be famous, be notable, be renowned, be celebrated, be eminent, be prominent, Syn. ลือกระเดื่อง, Example: ผมรู้จักเขาเพราะชื่อเสียงของเขากระเดื่องจริงๆ, Thai definition: โด่งดัง, ใช้ประกอบลักษณะของคุณงามความดี
กว้างขวาง[V] be well-known, See also: be famous, Example: เขากว้างขวางมากในแถบนี้ ใครๆ ก็รู้จัก, Thai definition: รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
มีชื่อเสียง[V] be famous, See also: be well-known, be renowned, be celebrated, be eminent, be popular, Syn. มีชื่อ, โด่งดัง, Example: นายคนนี้ดูเหมือนจะมีชื่อเสียงมากกว่าคนอื่นๆ ที่ได้กล่าวมา, Thai definition: มีเกียรติยศชื่อเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ชื่อ [v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of   
ได้หน้าได้ตา[v. exp.] (dāi nā dāi tā) EN: be famous ; gain a reputation ; gain favour ; be popular   
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous   
ลือชา [v.] (leūchā) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous   FR: être célèbre
ลือนาม[v.] (leūnām) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous   FR: être célèbre ; être réputé
มีชื่อเสียง [v. exp.] (mī cheūsīeng) EN: be famous ; be well-known ; be renowned ; be celebrated ; be eminent ; be popular   FR: être célèbre ; être réputé ; avoir de la renommée ; être populaire

Japanese-English: EDICT Dictionary
音に聞く[おとにきく, otonikiku] (exp,v5k) to be widely known; to be famous [Add to Longdo]
轟く[とどろく, todoroku] (v5k,vi) (1) to roar; (2) to be well-known; to be famous; (3) to palpitate; to throb [Add to Longdo]
人口に膾炙する[じんこうにかいしゃする, jinkounikaishasuru] (exp,vs-i) to be on everyone's lips; to be well-known; to be famous [Add to Longdo]
売れる[うれる, ureru] (v1,vi) (1) (See 売る) to sell (well); (2) to be well known; to be popular; to be famous; (P) [Add to Longdo]
名が響く[ながひびく, nagahibiku] (exp,v5k) (obsc) to be famous; to be well-known [Add to Longdo]
名にし負う[なにしおう, nanishiou] (exp,v5u) (emphatic form of 名に負う) (See 名に負う・なにおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]
名に負う[なにおう, naniou] (exp,v5u) (See 名にし負う・なにしおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top