ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พอใจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอใจ-, *พอใจ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอใจ(v) satisfy, See also: be pleased, be content, Syn. พึงใจ, สมใจ, Example: หัวหน้าพอใจการทำงานของสุนทรมาก, Thai Definition: ได้ตามที่ต้องการ, ได้ตามที่ประสงค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอใจก. สมใจ, ชอบใจ.
พอใจว. เหมาะ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You must be Grumpy.คุณจะต้องไม่พอใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, Grumpy, you do care.ทำไมไม่พอใจที่คุณทำดูแล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Have them all shot. I don't want dissatisfied workers.ยิงพวกมัน ฉันไม่อยากให้คนงานไม่พอใจ The Great Dictator (1940)
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ The Great Dictator (1940)
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ The Great Dictator (1940)
- I hope Alice was satisfactory, madam.- หวังว่าอลิซจะเป็นที่พอใจนะคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Very well. I hope I shall do everything to your satisfaction, madam.ค่ะ ฉันก็หวังว่าจะทําให้คุณพอใจเช่นกันค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
He didn't want the case or he resented being appointed.เขาไม่อยากให้คดีหรือไม่พอใจที่เขาได้รับการแต่งตั้ง 12 Angry Men (1957)
And the old man thought, "Let me bring him in, if it pleases him.และชายชราคนหนึ่งคิดว่า ฉันขอนำท่านมาถ้าเขาพอใจ The Old Man and the Sea (1958)
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ... The Ugly American (1963)
# How was I to know you would upset meวิธีฉันรู้ว่าคุณจะไม่พอใจฉัน Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พอใจ[phøjai] (v) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve  FR: être satisfait ; être content
พอใจ[phøjai] (adj) EN: satisfied ; pleased ; happy  FR: satisfait ; content ; ravi

English-Thai: Longdo Dictionary
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
Cancel Culture[แคน'เซิล คัล'เชอะ] (n) การแบนหรือคว่ำบาตรคนดัง ศิลปิน องค์กร หรือใครก็ตามแต่ที่แสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงในโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้คนทั่วไปไม่พอใจหรือผิดหวังในตัวคนคนนั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be satiate with(phrv) อิ่มแปล้กับ, See also: พอใจเต็มที่กับ
content(adj) พอใจในสภาพของตนเอง, Syn. contented
do with(phrv) พอใจกับ, See also: ยินดีกับ
delight(vi) พอใจ, See also: มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม, Syn. exult, celebrate, joy, Ant. be downeast
glad(adj) ดีใจ, See also: พอใจ, ปิติยินดี, สุขใจ, Syn. cheerful, elated, Ant. depressed
gratify(vi) พอใจ, See also: อิ่มอกอิ่มใจ, ชอบอกชอบใจ, ปลื้ม, Syn. please, gladden, Ant. bore, tire
make the grade(idm) พอใจ, See also: เป็นไปตามคาด
rest on one's laurels(idm) พอใจกับความสำเร็จ, See also: หยุดพักพอใจกับความสำเร็จ
let well alone(idm) พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะกลัวว่าจะแย่ลงไปกว่าเดิม, See also: พอใจกับสิ่งที่มีอยู่, Syn. leave alone
please(vi) ชอบ, See also: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ, Syn. desire, like, wish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ, การมีอารมณ์ร่วม, ความชอบพอกัน, ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ , เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
all rightปลอดภัย, ใช่, สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ, หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า, แสดงความพอใจ, ชมเชย, ชื่นชม, ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize, acknowledge
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย, การแนะนำ, การยินยอม, ความรู้สึกพอใจต่อ.
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย, การอนุญาต, การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour, Ant. disapproval

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้, รับได้, เป็นที่พอใจ
affect(vt) มีผลต่อ, ชอบ, รัก, พอใจ, เสแสร้ง
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย, เหมาะ, น่าคบ, น่าพอใจ, สอดคล้อง
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
ALL all right(adj) ถูกต้อง, ใช่, ดีแล้ว, เป็นที่พอใจ, แน่นอน
approve(vt) เห็นด้วย, เห็นชอบ, ยินยอม, อนุมัติ, อนุญาต, พอใจ, ถูกใจ
complacence(n) ความพึงพอใจ, ความอิ่มเอมใจ, ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ, ความอิ่มเอมใจ, ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ, อิ่มเอมใจ, พึงพอใจ
complaisance(n) ความอารีอารอบ, ความอ่อนโยน, ความพึงพอใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
zufrieden(adj) พึงพอใจ (zufrieden mit/über), See also: froh
gefallen(vi, vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
befriedrigen(vt) |befriedigte, hat befriedigt| ทำให้พอใจ เช่น seine Rache befriedigen แก้แค้นให้สำเร็จ

French-Thai: Longdo Dictionary
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top