ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวังร้าย

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวังร้าย-, *หวังร้าย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to seem properly contrite for having gotten you into this golf match, but not seem that what I did was ill-intentioned, because it was not.ฉันอยากให้คุณร่วม แข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้... ...ไม่ใช่เพราะฉันหวังร้ายกับคุณนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
I meant no harm, I swear.พ่อไม่ได้หวังร้ายเลย ให้ตายเถอะ To Kill the King (2008)
To use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.เพื่อที่จะใช้รายชื่อนี้ ที่พ่อได้ให้มา จัดการกับพวกที่หวังร้ายกับเมืองของผม An Innocent Man (2012)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัดผู้หวังร้ายต่อเมืองของผม Vendetta (2012)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัดผู้หวังร้ายต่อเมืองของผม Year's End (2012)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัดผู้หวังร้ายต่อเมืองของผม Trust But Verify (2013)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำตามความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัดผู้หวังร้ายต่อเมืองของผม Betrayal (2013)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำตามความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัด คนที่หวังร้ายต่อเมืองของผม Dodger (2013)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำตามความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัด คนที่หวังร้ายต่อเมืองของผม Dead to Rights (2013)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำตามความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัด คนที่หวังร้ายต่อเมืองของผม The Huntress Returns (2013)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำตามความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัด คนที่หวังร้ายต่อเมืองของผม Unfinished Business (2013)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me, and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำความปรารถนา ของพ่อให้เป็นจริง คือใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัดคนที่หวังร้ายต่อเมืองของผม Home Invasion (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวังร้าย[adj.] (wang rāi) EN: malicious ; with ill will   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top