Search result for

ไหลออกมา

(26 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไหลออกมา-, *ไหลออกมา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตกไหลออกมาเอง เช่น เหงื่อแตก เยี่ยวแตก ขี้แตก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As much fun as 20 questions tends to be, he's blowing blood out of every orifice, you think it just might be vascular?สนุกกว่ารายการ 20 คำถามอีก เลือดเขาไหลออกมาทุกๆทวาร คุณคิดว่าเป็นที่เส้นเลือด Joy (2008)
Sosuke, i got your ship. water is coming out of your eyes.โซซึเกะ มีน้ำไหลออกมาจากตาด้วยแหละ Ponyo (2008)
There's more to a bottle cap than keeping liquid from leaking out of glass.มันมีฝามากกว่านั้นที่จะปิด เก็บไว้อย่าให้น้ำไหลออกมาจากแก้ว City of Ember (2008)
The jar shattered, letting death out.โถได้แตกละเอียดและความตายได้หลั่งไหลออกมา Dead Like Me: Life After Death (2009)
There's black stuff coming out of your nose.มันมีอะไรดำ ดำ ไหลออกมาจากจมูกเจ้านาย ล่ะ District 9 (2009)
And I had a black fluid coming out of my nose, and sort of a black vomit.และมีของเหลวสีดำไหลออกมาจากจมูกของผม แล้วก็มีอาเจียนสีดำ District 9 (2009)
The people everywhere across Johannesburg are flooding the streets and pouring out of their offices and all eyes are pointed up towards the sky on this momentous day.ผู้คนใน โจฮันเนสเบิร์ก หลั่งไหลออกมายังท้องถนน และหน้าออฟฟิตชองพวกเค้า และทุกสายตามองขึ้นฟ้า ในวันสำคัญยิ่งนี้. District 9 (2009)
So, the kid had ectoplasm leaking out his ear?นายบอกว่า อะไรบางอย่างไหลออกมาจากหูของเด็กนั่น After School Special (2009)
You're not even bleeding.นายไม่มีเลือดไหลออกมาเลยนี่ Death Takes a Holiday (2009)
It flowed.มันไหลออกมาไม่หยุด The Monster at the End of This Book (2009)
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน Seven Thirty-Seven (2009)
But you tell me,does this look like a flu you've heard of where people's brains come out their ears?ที่คุณบอกมา ดูเหมือนว่าเรื่องนี้คล้ายไข้หวัดชนิดหนึ่ง ที่คุณเคยได้ยินมา มีที่ไหนบ้างที่สมองคนไหลออกมาจากหู? The No-Brainer (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break into[PHRV] เคลื่อนไหวทันที, See also: ไหลออกมาทันที (เช่น น้ำ, เหงื่อ)
extravasate[VT] ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ, See also: ไหลออกมาสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ
extravasate[VI] ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ, See also: ไหลออกมาสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ
issue from[PHRV] ไหลออกมาจาก, See also: หลั่งออกจาก, Syn. issue out of
issue out of[PHRV] ไหลออกมาจาก, See also: หลั่งออกจาก, Syn. issue from
start from[PHRV] ไหลออกมา, See also: ทะลักจาก, ถลนออกมาจาก, Syn. start out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catarrh(คะทาร์') n. โรคหวัดที่มีน้ำมูกไหลออกมาก, See also: catarrhal adj. ดูcatarrh catarrhous adj. ดูcatarrh
haemorrage(เฮม'มะริจ) n. การไหลออกของเลือด,การตกเลือด. vi. เลือดไหลออกมาก., See also: hemorrhagic,haemorrhagic adj.
hemorrhage(เฮม'มะริจ) n. การไหลออกของเลือด,การตกเลือด. vi. เลือดไหลออกมาก., See also: hemorrhagic,haemorrhagic adj.
tear(เทียร์) n. น้ำตา,ของเหลวที่คล้ายน้ำตา vi. น้าตาไหลออกมา (แทร์) vt.,vi.,n. (การ) ฉีก,ฉีกขาด,ฉีกออก,ดึง,ทิ้ง,รื้อ,รื้อทิ้ง,รื้อออก,รูด,พราก,ถูกฉีก,ถูกดึง,เร่งรียไป,รอยฉีก,ช่องที่ฉีกออก adj. น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ,ทำให้น้ำตาไหล,โศกเศร้า -Phr. (tear into โจมตีอย่างแรง กล่

English-Thai: Nontri Dictionary
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
issue(vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกิดผลขึ้น,ปล่อยออก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
流れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหลออกมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top