Search result for

บ้านเรือน

(20 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้านเรือน-, *บ้านเรือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านเรือน[N] home, See also: house, habitation, Syn. ที่อยู่, บ้าน, ที่พัก, อาคารบ้านเรือน, Example: การบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างบ้านเรือนบริเวณเชิงดอย ทำให้สภาพแวดล้อมและสภาพนิเวศวิทยาเปลี่ยนไป, Count unit: หลัง, บ้าน, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้านเรือนน. บ้านที่อยู่อาศัย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would say it was at least 25 yards wide, or in diameter actually, it would be, and it was hovering over a house, and it was motionlessผมพอจะพูดได้ว่ามันกว้างประมาณ 25 หลา หรือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนั้น และมันก็บินร่อนไปมาเหนือบ้านเรือนและมันก็หยุดนิ่ง The Fourth Kind (2009)
Occupied dwellings is as high-risk as it gets.บ้านเรือนที่มีคนอาศัย เป็นสถานที่ที่เสี่ยงสูง What Happens at Home... (2010)
It's been here for seven generations, but every single building is new.อยู่ที่นี่มา 7 ชั่วอายุคนแล้ว แต่บ้านเรือนทุกหลังยังใหม่เอี่ยม How to Train Your Dragon (2010)
If we're following along with the river, we may have get the bigger chances of finding an shelter.ถัาเราเดินไปตามแม่น้ำ เราอาจมีโอกาสสูงมากที่จะพบบ้านเรือน The Grey (2011)
My research showed me that this area was actually settledงานวิจัยของผมพบว่า พื้นที่แถบนี้มีการตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนแล้ว The Dinner Party (2011)
I call for reparations to the 3,000 farmers whose land was stolen to make way for the pipelines.ผมเป็นตัวแทนของชาวนา3,000คน พวกที่บ้านเรือนถูกปล้น Welcome to the Occupation (2011)
So he can get back to working on my houseboat.เพื่อเขาจะสามารถกลับไปทำงาน ที่บ้านเรือนแพของฉัน Love Machine (2011)
The serial killer can traps his victims at home, business and work placesเกี่ยวกับฆาตกรที่วางกับดัก ตามบ้านเรือนและสถานที่ทำงาน The Collection (2012)
Homes are being invaded.บ้านเรือนกำลังถูกรุกราน  ()
Folks are being attacked in their own homes. Slain.บ้านเรือนผู้คนถูกทำลาย ประชาชนถูกฆ่าตาย John Carter (2012)
Excuse me, did we come to your planet and blow stuff up?ขอโทษนะ เราเคยไปดาวของคุณ แล้วพังบ้านเรือนของคุณงั้นเหรอ? The Avengers (2012)
The houses are all done up.บ้านเรือนกลับมาหสวยงาม The Grand Seduction (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm

English-Thai: Nontri Dictionary
home(n) บ้านเรือน,ที่อยู่อาศัย,ถิ่นกำเนิด
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม
populate(vt) พำนักอยู่,ตั้งบ้านเรือนอยู่,ตั้งถิ่นฐาน,อาศัยอยู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top