ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใคร่ครวญ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใคร่ครวญ-, *ใคร่ครวญ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใคร่ครวญ(v) introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใคร่ครวญ(ไคฺร่คฺรวน) ก. ตรึกตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน.
คิดใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, เช่น เรื่องนี้ยากยังคิดไม่ออก
ไตรตราใคร่ครวญ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้ Rebecca (1940)
Well, I've been giving it a great deal of thought, and I...ฉันคิดใคร่ครวญดูแล้วนะ และก็คิดว่าฉันมีวิธีแก้ไข The Little Prince (1974)
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
All I'm doing is contemplating the ifs.ทั้งหมดที่ฉันทำคือใคร่ครวญไอเอฟเอ Pulp Fiction (1994)
Well, that's what I been sitting here contemplating.ดีที่เป็นสิ่งที่ฉันได้รับการนั่งอยู่ที่นี่ใคร่ครวญ Pulp Fiction (1994)
Can't revolve around your little tree house.ให้ใคร่ครวญถึงบ้านต้นไม้ของคุณได้ Art Isn't Easy (2007)
It was good. It gave me time to think and pray.ไม่เป็นไร ทำให้พ่อมีเวลาอธิษฐานและใคร่ครวญ Fireproof (2008)
With your first cut, you had all night to consider my questions.แผลแรก แกมีเวลาคืนนึงใคร่ครวญคำตอบ About Last Night (2008)
I even think that anything that happened, this job I will have to give Stu.อันที่จริงหลังจากสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนี่ ผมใคร่ครวญดูแล้ว น่าจะยกตำแหน่งให้สตูดีกว่า สตู... Drag Me to Hell (2009)
Yeah, we're gonna have a great time, Melissa and I.และใช้เวลาใคร่ครวญถึงความล้มเหลวในชีวิตฉัน งั้น เมื่อไหร่ที่เธอพร้อมที่จะก้าวต่อไปอีกครั้ง The Goodbye Gossip Girl (2009)
Contemplating a life of solitude and celibacy.กำลังใคร่ครวญถึงชีวิตเป็นโสดและโดดเดี่ยว Roadkill (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร่ครวญ[khraikhrūan] (v) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove  FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cogitate(vt) พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate(vi) พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
commune with(phrv) ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
dwell(vi) คำนึงถึง, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง
introspect(vi) พิจารณาความรู้สึกข้างในตัวเอง, See also: ใคร่ครวญ
mull over(phrv) ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think about
meditate(vi) ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Syn. think, consider
muse(vi) ตรึกตรอง, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน, Syn. cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate
revolve(vi) ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think over
speculate(vi) พิจารณา, See also: ใคร่ครวญ, Syn. contemplate, meditate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebrate(เซอ'ริเบรท) vi., vt. คิด, ใช้สมอง, ใคร่ครวญ, See also: cerebration n.
chew(ชู) { chewed, chewing, chews } vt. เคี้ยว, ขยำ, ทำลาย, ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว, เคี้ยวใบยาสูบ, ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง, ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว, ปริมาณเต็มปาก -S...
contemplable(คันเทม'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถใคร่ครวญได้
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, มุ่งหมาย, เข้าญาน, See also: contemplator n.
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณาอย่างระมัดระวัง, เจตนา, ความมุ่งหมาย, การอธิษฐาน, การเข้าญาน, Syn. thought
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt., vi.ใคร่ครวญ, บททวนความคิดของตน, หวนคิด, พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.
muse(มิวซ) v. รำพึง, ครุ่นคิด, ใคร่ครวญ, จ้องอย่างใคร่ครวญ, See also: muser n., Syn. ponder
museful(มิวซ'ฟูล) adj. ใคร่ครวญ, คิดคะนึง
musing(มิว'ซิง) adj., n. (การ) ครุ่นคิด, ใคร่ครวญ, รำพึง, Syn. thoughtful

English-Thai: Nontri Dictionary
cerebrate(vt) คิด, ใคร่ครวญ, นึก, ไตร่ตรอง, ใช้สมอง
cogitate(vi) ใคร่ครวญ, คิด, ไตร่ตรอง, พิจารณา, ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณา, การตรึกตรอง
contemplate(vi) นึก, ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ครุ่นคิด
contemplation(n) การนึก, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ
contemporaneous(adj) ซึ่งไตร่ตรองแล้ว, ซึ่งใคร่ครวญแล้ว
deliberate(vi) ใคร่ครวญ, ตรึกตรอง, ปรึกษาหารือ
deliberation(n) การตรึกตรอง, การปรึกษาหารือ, การใคร่ครวญ, เจตนา, ความสุขุมรอบคอบ
introspect(vi) พิจารณา, ใคร่ครวญ, คิดหน้าคิดหลัง, หวนคิด
introspection(n) การพิจารณา, การใคร่ครวญ, การทบทวน, การครุ่นคิด

German-Thai: Longdo Dictionary
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top