ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fit

F IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fit-, *fit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, See also: locker room American, Syn. changing room
accumulated profit(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, retained earnings, Syn. accumulated earnings
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, Syn. financial statement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit(adj) ที่เหมาะสม, See also: ที่สมควร, ที่เหมาะเจาะ, Syn. appropriate, suitable, proper, Ant. unfit, unsuitable
fit(vi) พอดี (ขนาด), See also: พอเหมาะ, Syn. match, suit
fit(n) ความพอดี, See also: ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การได้สัดส่วน
fit(vt) เตรียม, See also: ตระเตรียม, Syn. prepare, provide, Ant. neglect, ignore
fit(adj) ที่เตรียมพร้อม, See also: พร้อม, Syn. ready, prepared, Ant. unprepared
fit(vt) ติด, See also: ติดตั้ง
fit(adj) ที่มีสุขภาพดี, See also: แข็งแรง, Syn. healthy, robust, well, Ant. weak, unfit
fit(n) อาการชัก, See also: อาการกระตุกอย่างฉับพลัน, Syn. convulsion, paroxysm
fit(n) อารมณ์หรือความรู้สึก (โกรธ, เศร้า) ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ, See also: การระเบิดอารมณ์, Syn. burst, spell
fit(n) นิทาน, See also: โคลง, เพลง, Syn. song, ballad, story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fit(ฟิท) { fitted, fitting, fits } adj.เหมาะ, เหมาะสม, สมควร, คู่ควร, สอดคล้อง, ถูกต้อง, (สุขภาพ) ปกติ, (สุขภาพ) สมบูรณ์. vt. ทำให้เหมาะสม, ปรับ, ปรับปรุง, ทำให้พอดี, เตรียม, จัดหา. vi. เหมาะกับ, เหมาะสมกับ, คู่ควรกับ, สอดคล้องกับ. -Phr. (fit out (up) จัดหาเตรียม, จัดหาเสื้อผ้า, เ
fitful(ฟิท'ฟูล) adj. เป็นครั้งคราว, เดิน ๆ หยุด ๆ , เป็นพัก ๆ, See also: fitfully adv. fitfulness n.
fitly(ฟิท'ลี) adv. อย่างเหมาะสม, ในเวลาที่เหมาะสม
fitting(ฟิท'ทิง) adj. เหมาะสม, เหมาะ, สมควร, สอดคล้อง. n. การกระทำที่เหมาะสม, สิ่งที่เหมาะสม, การสวมได้เหมาะ, ขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะ, เครื่องมือ, อุปกรณ์., See also: fittingly adv. fittingness n., Syn. fit, appropriate, part, component
befit(บิฟิท') { befitted, befitting, befits } vt. เหมาะสมกับ, เหมาะ
befitting(บิฟิท'ทิง) adj. เหมาะ, เหมาะสม, See also: befittingness n., Syn. fitting
benefit(เบน'นิฟิท) { benefitted, benefitting, benefits } n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
comfit(คัม'ฟิท) n. ผลไม้เคลือบน้ำตาล
confiture(คอน'ฟิชัวร์) n. ลูกกวาด, ขนมหวาน, ของดอง, Syn. candy

English-Thai: Nontri Dictionary
fit(adj) เหมาะ, คู่ควร, สมกัน, พอดี, เหมาะสม, สมบูรณ์
fit(n) โรคปัจจุบัน, อาการเป็นลม
fit(vi, vt) เหมาะกัน, สมควร, คู่ควร, เหมาะสม, จัดหา, เตรียม, ปรับ
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ, เป็นพักๆ, เป็นครั้งเป็นคราว
fitness(n) ความเหมาะ, ความพอดี, ความเหมาะสม
fitter(n) ช่างตัดเสื้อ, คนลองเสื้อ, ช่างฟิต, ผู้ทำให้เหมาะ
fittings(n) เครื่องประดับ, เครื่องติดตั้ง, อุปกรณ์, เครื่องมือ
befit(vt) เหมาะสมกับ
benefit(vi) ได้รับผลดี, ได้รับประโยชน์, ได้กำไร
benefit(vt) ให้คุณ, เป็นประโยชน์ต่อ, เป็นผลดีกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitพอเหมาะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fit๑. การชัก [ มีความหมายเหมือนกับ convulsion และ seizure ๒ ]๒. การจับ (โรค) โดยปัจจุบัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fitเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness valueค่าความเหมาะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fitted hoseท่ออ่อนพร้อมข้อต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fit outติดตั้ง
FITNESS OF PURPOSEตรงกับจุดประสงค์
fittingอุปกรณ์เชื่อมต่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Shut up. This man is not fit to plead.ชายผู้นี้ไม่สมควรที่จะสารภาพ How I Won the War (1967)
The kind fit for humans like yourself. You'll pass.อย่างเช่นคุณ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
I couldn't possibly fit him in until Monday, sir. I'm booked solid.วันจันทร์ถึงจะมีคิวให้ ผมไม่ว่างเลย Blazing Saddles (1974)
Wort fit into a pineaded child Is that clear?คงไม่เหมาะกับเด็กสมองเล็ก ๆอย่างเธอ The Little Prince (1974)
And they didn't find God's word fit to print?เขาไม่คิดว่าคุ้ม ถ้าจะพิมพ์เรื่องพระเจ้าเหรอ Oh, God! (1977)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม Gandhi (1982)
# I think we fit together #ฉันคิดว่าเรา เข้ากันได้ดี An American Tail (1986)
His dad was given to fits of rage.พ่อของเขาเป็นคนขี้โมโห Stand by Me (1986)
They're only good for little problems that fit between commercials.พวกนั้นก็ดีแต่พวกปัญหาเล็ก ๆ แล้วก็เล็งแต่ค่าโฆษณานั่นแหละ Mannequin (1987)
It fit so nice, he said I could keep it.มันใส่ได้พอดีเลย เขาเลยยกให้ฉัน The Princess Bride (1987)
I can't. The dorm mother throws a fit if you go out before 10.ไม่ ฉันไม่ได้, หอพักหลักจะอยู่พอดี ถ้าเธอออกไปก่อน 10 โมง Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fitA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
fitAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
fitA nervous person will not be fit for this job.
fitAs a writer, she does not fit into any of the traditional categories.
fitBefore deciding to buy it, I tried on the jacket to see if it would fit.
fitDo you think this job is fit for the man?
fitFollow me to a fitting room.
fitHe fitted his schedule to mine.
fitHe is subject to fits of anger.
fitHe pounded the table in a fit of anger.
fitHere is a fit space for whiling away.
fitHer skirt fits closely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าชุด(v) match, See also: fit, Syn. เข้าชุดเข้ารอย
เหมาะ(v) be suitable for, See also: fit, be appropriate, be proper, Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ, Example: การเดินและกายบริหารเป็นนำการออกกำลังที่เหมาะกับบุคคลทุกวัย
เหมาะกัน(v) fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. สมกัน, เสมอกัน, เข้ากัน, Example: หนุ่มสาวคู่นี้เหมาะกันราวกับกิ่งทองใบหยก, Thai Definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
สมทรง(adj) fitting, See also: suitable, Thai Definition: เหมาะกับรูปร่าง
สมกัน(v) fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. เหมาะสม, คู่ควร, Example: สามีภรรยาคู่นี้เขาสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก, Thai Definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
คู่ควร(v) fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. เหมาะกัน, สมกัน, เสมอกัน, Example: พระรูปนี้เป็นผู้ที่มีเรื่องราวและวัตรปฏิบัติคู่ควรแก่การกราบไหว้บูชายิ่งนัก, Thai Definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
พอกับ(conj) equal to, See also: fit to, suitable to, Syn. เท่ากับ, ทัดเทียมกับ, Example: ปัจจุบันข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปทุกที
พอดี(adv) fit, Syn. เหมาะเจาะ, พอดิบพอดี, Example: หางเสือนี้จะบิดไปในทางที่จะทำให้เครื่องบินเลี้ยวเข้าวงพอดี
เปรี๊ยะ(adv) fitly, See also: tightly, tautly, Syn. ตึง, พอดี, เขม็ง, Ant. หลวม, Example: หล่อนกลับออกมาอีกครั้งด้วยชุดยีนส์ฟิตเปรี๊ยะ
แนบเนื้อ(adj) close-fitting, See also: fit close to the body, Example: ชุดที่เธอใส่เป็นชุดแนบเนื้อบางเบา จนเผยให้เห็นเรือนร่างอวบอิ่มชัดเจน, Thai Definition: ที่ติดกับเนื้อตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[aoprīep] (v) EN: exploit ; take advantage (of)  FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[attrā phon kamrai] (n, exp) EN: profit margin
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [ f ] ; rémunération [ f ] ; rétribution [ f ]
บำรุงตัว[bamrung tūa] (v, exp) EN: keep fit
บัญชีกำไรขาดทุน[banchī kamrai-khātthun] (n, exp) EN: profit and loss account
บันดาลโทสะ[bandān thōsa] (v, exp) EN: be in a fit of temper  FR: s'emporter
บรรลุผล[banluphon] (adj) FR: fructueux ; profitable
ใช้ประโยชน์[chai prayōt] (v, exp) EN: apply  FR: se servir de ; mettre à profit
ชักเนื้อ[chakneūa] (v, exp) EN: lose one' s benefit
ช่างฟิต[chang fit] (n) EN: fitter ; mechanic  FR: mécanicien-ajusteur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FIT F IH1 T
FITT F IH1 T
FITE F AY1 T
FITS F IH1 T S
FITZ F IH1 T S
FITCH F IH1 CH
FITES F AY1 T S
FITAK F IH1 T AE2 K
FITHE F IH1 TH
FITTS F IH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fit (v) fˈɪt (f i1 t)
fits (v) fˈɪts (f i1 t s)
fitly (a) fˈɪtliː (f i1 t l ii)
fitful (j) fˈɪtfəl (f i1 t f @ l)
fitted (v) fˈɪtɪd (f i1 t i d)
fitter (n) fˈɪtər (f i1 t @ r)
fitment (n) fˈɪtmənt (f i1 t m @ n t)
fitness (n) fˈɪtnəs (f i1 t n @ s)
fitters (n) fˈɪtəz (f i1 t @ z)
fittest (j) fˈɪtɪst (f i1 t i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiē, ㄊㄧㄝ, ] fit snugly #5,794 [Add to Longdo]
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, ] fittings; mountings; replacement (parts); accessories #7,304 [Add to Longdo]
合脚[hé jiǎo, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] fitting one's feet (of shoes or socks) [Add to Longdo]
床笠[chuáng lì, ㄔㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, ] fitted bed sheet [Add to Longdo]
装有[zhuāng yǒu, ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ, / ] fitted with [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fitness { f }fitness [Add to Longdo]
Fitnesscenter { n }fitnesscenter [Add to Longdo]
Fitnessraum { m } | Fitnessräume { pl }fitness room | fitness rooms [Add to Longdo]
Fitnessstudio { n }fitness studio [Add to Longdo]
Fittich { f } | jdn. unter seine Fittiche nehmenwing | to take someone under one's wing [Add to Longdo]
Hustenanfall { m } | Hustenanfälle { pl }fit of coughing | fits of coughing [Add to Longdo]
Passschraube { f } [ techn. ]fit bolt; fitting bolt; fitted bolt [Add to Longdo]
Tobsuchtsanfall { m } | Tobsuchtsanfälle { pl }fit of raving madness | fits of raving madness [Add to Longdo]
Wutanfall { m } | Wutanfälle { pl }fit of rage | fits of rage [Add to Longdo]
Zornausbruch { m }fit of rage; angry outburst [Add to Longdo]
wie angegossenfit like a glove [Add to Longdo]
diensttauglich { adj }fit for service [Add to Longdo]
erwerbsfähig { adj }fit for work [Add to Longdo]
essbar { adj }fit to eat [Add to Longdo]
geeignet; tauglich (für; zu) { adj }fit (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とく, toku] (adj-na, n) (1) (also written as 徳) profit; advantage; benefit; gain; (2) { Buddh } rebirth in paradise, entering nirvana; (P) #716 [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] (n, n-suf) clothes; outfit; uniform; gi #936 [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
整備[せいび, seibi] (n, vs) maintenance; servicing; outfitting; (P) #1,246 [Add to Longdo]
操作[そうさ, sousa] (n) (1) operation; management; processing; (2) manipulating to one's benefit; (vs) (3) to operate; (4) to manipulate; to fiddle (e.g. the books); (P) #1,644 [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
[とく, toku] (n) (1) virtue; (2) benevolence; (3) (See 得・とく・1) profit; benefit; advantage #2,249 [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test [Add to Longdo]
エックスフィット[えっくすふぃっと, ekkusufitto] XFIT [Add to Longdo]
フィット[ふぃっと, fitto] FIT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fit \Fit\, v. i.
   1. To be proper or becoming.
    [1913 Webster]
 
       Nor fits it to prolong the feast.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To be adjusted to a particular shape or size; to suit; to
    be adapted; as, his coat fits very well.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fit \Fit\, n.
   1. The quality of being fit; adjustment; adaptedness; as of
    dress to the person of the wearer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.)
    (a) The coincidence of parts that come in contact.
    (b) The part of an object upon which anything fits
      tightly.
      [1913 Webster]
 
   {Fit rod} (Shipbuilding), a gauge rod used to try the depth
    of a bolt hole in order to determine the length of the
    bolt required. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fit \Fit\ (f[i^]t),
   imp. & p. p. of {Fight}. [Obs. or Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fit \Fit\, v. t. [imp. & p. p. {Fitted}; p. pr. & vb. n.
   {Fitting}.]
   1. To make fit or suitable; to adapt to the purpose intended;
    to qualify; to put into a condition of readiness or
    preparation.
    [1913 Webster]
 
       The time is fitted for the duty.   --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The very situation for which he was peculiarly
       fitted by nature.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to a required form and size; to shape aright; to
    adapt to a model; to adjust; -- said especially of the
    work of a carpenter, machinist, tailor, etc.
    [1913 Webster]
 
       The carpenter . . . marketh it out with a line; he
       fitteth it with planes.        --Is. xliv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   3. To supply with something that is suitable or fit, or that
    is shaped and adjusted to the use required.
    [1913 Webster]
 
       No milliner can so fit his customers with gloves.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To be suitable to; to answer the requirements of; to be
    correctly shaped and adjusted to; as, if the coat fits
    you, put it on.
    [1913 Webster]
 
       That's a bountiful answer that fits all questions.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That time best fits the work.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To fit out}, to supply with necessaries or means; to
    furnish; to equip; as, to fit out a privateer.
 
   {To fit up}, to furnish with things suitable; to make proper
    for the reception or use of any person; to prepare; as, to
    fit up a room for a guest.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fit \Fit\, n. [AS. fitt a song.]
   In Old English, a song; a strain; a canto or portion of a
   ballad; a passus. [Written also {fitte}, {fytte}, etc.]
   [1913 Webster]
 
      To play some pleasant fit.        --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fit \Fit\, a. [Compar. {Fitter} (f[i^]t"t[~e]r); superl.
   {Fittest} (f[i^]t"t[e^]st).] [OE. fit, fyt; cf. E. feat neat,
   elegant, well made, or icel. fitja to web, knit, OD. vitten
   to suit, square, Goth. f[=e]tjan to adorn. [root]77.]
   1. Adapted to an end, object, or design; suitable by nature
    or by art; suited by character, qualities, circumstances,
    education, etc.; qualified; competent; worthy.
    [1913 Webster]
 
       That which ordinary men are fit for, I am qualified
       in.                  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fit audience find, though few.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Prepared; ready. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       So fit to shoot, she singled forth among
       her foes who first her quarry's strength should
       feel.                 --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. Conformed to a standart of duty, properiety, or taste;
    convenient; meet; becoming; proper.
    [1913 Webster]
 
       Is it fit to say a king, Thou art wicked? --Job
                          xxxiv. 18.
 
   Syn: Suitable; proper; appropriate; meet; becoming;
     expedient; congruous; correspondent; apposite; apt;
     adapted; prepared; qualified; competent; adequate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fit \Fit\, n. [AS. fit strife, fight; of uncertain origin.
   [root] 77.]
   1. A stroke or blow. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       Curse on that cross, quoth then the Sarazin,
       That keeps thy body from the bitter fit. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden and violent attack of a disorder; a stroke of
    disease, as of epilepsy or apoplexy, which produces
    convulsions or unconsciousness; a convulsion; a paroxysm;
    hence, a period of exacerbation of a disease; in general,
    an attack of disease; as, a fit of sickness.
    [1913 Webster]
 
       And when the fit was on him, I did mark
       How he did shake.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A mood of any kind which masters or possesses one for a
    time; a temporary, absorbing affection; a paroxysm; as, a
    fit of melancholy, of passion, or of laughter.
    [1913 Webster]
 
       All fits of pleasure we balanced by an equal degree
       of pain.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
       The English, however, were on this subject prone to
       fits of jealously.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A passing humor; a caprice; a sudden and unusual effort,
    activity, or motion, followed by relaxation or inaction;
    an impulsive and irregular action.
    [1913 Webster]
 
       The fits of the season.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A darting point; a sudden emission. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A tongue of light, a fit of flame.  --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   {By fits}, {By fits and starts}, by intervals of action and
    repose; impulsively and irregularly; intermittently.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fit
   adj 1: meeting adequate standards for a purpose; "a fit subject
       for discussion"; "it is fit and proper that you be
       there"; "water fit to drink"; "fit for duty"; "do as you
       see fit to" [ant: {unfit}]
   2: (usually followed by `to' or `for') on the point of or
     strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to
     drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream";
     "primed for a fight"; "we are set to go at any time" [syn:
     {fit(p)}, {primed(p)}, {set(p)}]
   3: physically and mentally sound or healthy; "felt relaxed and
     fit after their holiday"; "keeps fit with diet and exercise"
     [ant: {unfit}]
   n 1: a display of bad temper; "he had a fit"; "she threw a
      tantrum"; "he made a scene" [syn: {fit}, {tantrum},
      {scene}, {conniption}]
   2: a sudden uncontrollable attack; "a paroxysm of giggling"; "a
     fit of coughing"; "convulsions of laughter" [syn: {paroxysm},
     {fit}, {convulsion}]
   3: the manner in which something fits; "I admired the fit of her
     coat"
   4: a sudden flurry of activity (often for no obvious reason); "a
     burst of applause"; "a fit of housecleaning" [syn: {burst},
     {fit}]
   v 1: be agreeable or acceptable to; "This suits my needs" [syn:
      {suit}, {accommodate}, {fit}]
   2: be the right size or shape; fit correctly or as desired;
     "This piece won't fit into the puzzle" [syn: {fit}, {go}]
   3: satisfy a condition or restriction; "Does this paper meet the
     requirements for the degree?" [syn: {meet}, {fit}, {conform
     to}]
   4: make fit; "fit a dress"; "He fitted other pieces of paper to
     his cut-out"
   5: insert or adjust several objects or people; "Can you fit the
     toy into the box?"; "This man can't fit himself into our work
     environment"
   6: be compatible, similar or consistent; coincide in their
     characteristics; "The two stories don't agree in many
     details"; "The handwriting checks with the signature on the
     check"; "The suspect's fingerprints don't match those on the
     gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check}, {jibe},
     {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord}, {disagree},
     {discord}]
   7: conform to some shape or size; "How does this shirt fit?"
   8: provide with (something) usually for a specific purpose; "The
     expedition was equipped with proper clothing, food, and other
     necessities" [syn: {equip}, {fit}, {fit out}, {outfit}]
   9: make correspond or harmonize; "Match my sweater" [syn:
     {match}, {fit}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FIT
     Fraunhofer institut fuer angewandte InformationsTechnik (org.)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FIT
     Failures In Time
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 fit /fit/
  healthy; well

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top