Search result for

ชำแหละ

(34 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำแหละ-, *ชำแหละ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำแหละ[V] cut open, See also: eviscerate, disembowel, flense, butcher, dissect, slice, Syn. เชือด, เฉือน, แล่, Example: ฆาตกรชำแหละศพยัดใส่กระสอบแล้วทิ้งลงไปในแม่น้ำ
ชำแหละ[V] analyse, See also: dissect, anatomize, Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, Example: ฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณแผ่นดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำแหละ(-แหฺละ) ก. เลาะเนื้อออกจากกระดูก, แล่แล้วแบะออก, เฉือนเป็นชิ้น ๆ, เชือด, ตัดแยกออกเป็นส่วน ๆ, เช่น ชำแหละเนื้อสุกร ชำแหละศพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissectชำแหละ, เซาะ, เลาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I cut off one arm, then I cut off the other, and I'm not a good butcher!แล้วก็ตัดทิ้งอีกข้างหนึ่ง และผมก็ไม่ใช่คนชำแหละเนื้อที่ดี! Frost/Nixon (2008)
I'm sure you know that every last one of our Slayers is a bonified death row inmate.ผมว่าคุณรู้อยู่แล้วนะ ว่านักชำแหละของเราทุกคน Nล้วนแล้วแต่เป็นนักโทษประหารทั้งนั้น Gamer (2009)
Carved...ชำแหละ... Family Remains (2009)
I carved you into a new animal, Dean.ฉัน... .. ชำแหละแก จนแกกลายเป็นสัตว์พันธุ์ใหม่... On the Head of a Pin (2009)
But now it's my turn to carve.แต่ตอนนี้เป็นทีของฉันแล้วที่จะชำแหละแกบ้าง On the Head of a Pin (2009)
They opened them up.แต่พวกเขาชำแหละมันออกมาด้วย Jump the Shark (2009)
Which means vivisection... if they're feeling generous.ซึ่งมันอาจแค่เอานายไปชำแหละดู ถ้าพวกมันใจดีน่ะนะ The Rapture (2009)
I'm gonna dissect these chips to see what they're made of.ปู่จะชำแหละเจ้าชิปนี่ดูว่า ข้างในนี้เป็นยังไง Ben 10: Alien Swarm (2009)
We need forensic recovery from a laptop.เราต้องชำแหละ laptop To Hell... And Back (2009)
Miss Gore went insane and butchered four little boys before killing herself.คุณกอร์เป็นบ้า และชำแหละเด็กชาย 4 คน ก่อนจะฆ่าตัวตาย The Real Ghostbusters (2009)
Not only did Letitia Gore butcher four boys, but one of them was her own son.ไม่ใช่แค่ เลทิเชีย กอร์ ชำแหละเด็กชาย 4 คน แต่หนึ่งในนั้น เป็นลูกของเธอเอง The Real Ghostbusters (2009)
Or harvested. Or having our brains barbecued.หรือชำแหละ หรือเปามันสมองไปทำบาบีคิว Planet 51 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomize[VT] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomize[VI] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
dissect[VT] ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์, Syn. dismember, operate anatomize, Ant. join, unite
dissect[VI] ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์, Syn. dismember, operate anatomize, Ant. join, unite
resect[VT] ชำแหละ, See also: เฉือนออก
spatchcock[VT] ชำแหละไก่สำหรับย่าง
vivisect[VT] ชำแหละ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carve(คาร์ฟว) {carved,carving,carves} v. ตัด,แกะ,สลัก,เฉือน,สับ,ชำแหละ,แล่,หั่น, See also: carver n., Syn. cut
dissect(ดิสเซคทฺ') vt. ชำแหละเพื่อศึกษา,ผ่า (ศพ,เนื้อเยื่อ) เพื่อศึกษา,ตัดกิ่ง ต้นดอกเพื่อศึกษา,จำแนก,วิเคราะห์., See also: dissecter n. ดูdissect dissector n. ดูdissect, Syn. cut apart,analye,anatomize
rip(ริพ) vt.,n. (การ) ตัด,ฉีก,ผ่า,ชำแหละ,กรีดขาด,คว้าน,เลื่อย,ส่วนที่ตัดหรือผ่าออก, See also: rippable adj.
vivisect(วิฟ'วิเซคทฺ) vt.,vi. ผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา,ชำแหละ,กระทำศัลยกรรม., See also: vivisector n. vivisection (วิฟ'วิเซค'เชิน) n. การผ่าตัด (ร่างของสัตว์) ,การชำแหละ,ศัลยกรรม,การผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา. vivisectional adj. vivisectio

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
dissect(vt) ผ่า,ตัดออก,ชำแหละ,วิเคราะห์,จำแนก
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
rip(n) รอยฉีก,รอยขาด,การตัด,การผ่า,การชำแหละ
vivisection(n) การผ่าตัด,ศัลยกรรม,การชำแหละ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top