Search result for

ชำแหละ

(34 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำแหละ-, *ชำแหละ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำแหละ[V] cut open, See also: eviscerate, disembowel, flense, butcher, dissect, slice, Syn. เชือด, เฉือน, แล่, Example: ฆาตกรชำแหละศพยัดใส่กระสอบแล้วทิ้งลงไปในแม่น้ำ
ชำแหละ[V] analyse, See also: dissect, anatomize, Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, Example: ฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณแผ่นดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำแหละ(-แหฺละ) ก. เลาะเนื้อออกจากกระดูก, แล่แล้วแบะออก, เฉือนเป็นชิ้น ๆ, เชือด, ตัดแยกออกเป็นส่วน ๆ, เช่น ชำแหละเนื้อสุกร ชำแหละศพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissectชำแหละ, เซาะ, เลาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to the autopsy report the painter dismembered his wife.จิตรกรลงมือชำแหละภรรยาของเขา ตอนหล่อนตั้งครรภ์ได้แปดเดือน Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Did you cut her up in here, too? I'll bet you did.คุณชำแหละเธอในนี้ด้วยเช่นกันใช่ไหม ผมพนันกับคุณได้เลย Mr. Monk Gets Fired (2004)
He cut her up and dumped her body into the bay.เขาชำแหละศพของเธอ และทิ้งศพของเธอลงอ่าว Mr. Monk Gets Fired (2004)
Funneled into this narrow corridor, their numbers count for nothing.เราส่งศพที่ถูกชำแหละ และหัวใจที่แหลกเละ กลับไปแทบเท้าเซอร์สิส 300 (2006)
In essence, you reel them in we'll cook the fish.พูดง่ายๆก็คือคุณไปตบเขาเข้ามา เราจะชำแหละให้เอง The Pursuit of Happyness (2006)
Ripped them to pieces, actually.ชำแหละเป็นชิ้นๆ เลยละ Everybody Loves a Clown (2006)
You know, the cows found dead, split open, drained...มีคนพบวัวตาย โดนชำแหละ แห้งกรัง.. มากกว่า 12 คดี Bloodlust (2006)
He did not hack her up and dissolve the pieces in acid!เขาไม่ได้ชำแหละเธอ แล้วทำลายหลักฐานด้วยกรด! It Takes Two (2006)
During a dissection, my anatomy lab partner squirted stomach juice in my eye.ระหว่างการชำแหละ น้ำย่อยในกระเพาะมันกระเด็นมาเข้ามาตาผมล่ะ Distant Past (2007)
We will be caged and they'll dissect our bodies!พวกเราจะถูกขัง แล้วก็ถูกชำแหละYobi, the Five Tailed Fox (2007)
Dissect our bodies!ชำแหละYobi, the Five Tailed Fox (2007)
Fire, war, stuffed Yoyos, dissection!ยิง, สงคราม, สตัฟโยโย่ ชำแหละYobi, the Five Tailed Fox (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomize[VT] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomize[VI] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
dissect[VT] ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์, Syn. dismember, operate anatomize, Ant. join, unite
dissect[VI] ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์, Syn. dismember, operate anatomize, Ant. join, unite
resect[VT] ชำแหละ, See also: เฉือนออก
spatchcock[VT] ชำแหละไก่สำหรับย่าง
vivisect[VT] ชำแหละ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carve(คาร์ฟว) {carved,carving,carves} v. ตัด,แกะ,สลัก,เฉือน,สับ,ชำแหละ,แล่,หั่น, See also: carver n., Syn. cut
dissect(ดิสเซคทฺ') vt. ชำแหละเพื่อศึกษา,ผ่า (ศพ,เนื้อเยื่อ) เพื่อศึกษา,ตัดกิ่ง ต้นดอกเพื่อศึกษา,จำแนก,วิเคราะห์., See also: dissecter n. ดูdissect dissector n. ดูdissect, Syn. cut apart,analye,anatomize
rip(ริพ) vt.,n. (การ) ตัด,ฉีก,ผ่า,ชำแหละ,กรีดขาด,คว้าน,เลื่อย,ส่วนที่ตัดหรือผ่าออก, See also: rippable adj.
vivisect(วิฟ'วิเซคทฺ) vt.,vi. ผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา,ชำแหละ,กระทำศัลยกรรม., See also: vivisector n. vivisection (วิฟ'วิเซค'เชิน) n. การผ่าตัด (ร่างของสัตว์) ,การชำแหละ,ศัลยกรรม,การผ่าตัดสัตว์มีชีวิตเพื่อการศึกษา. vivisectional adj. vivisectio

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
dissect(vt) ผ่า,ตัดออก,ชำแหละ,วิเคราะห์,จำแนก
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
rip(n) รอยฉีก,รอยขาด,การตัด,การผ่า,การชำแหละ
vivisection(n) การผ่าตัด,ศัลยกรรม,การชำแหละ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top