ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เถ้าถ่าน

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เถ้าถ่าน-, *เถ้าถ่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถ้าถ่าน[ADV] congenially, See also: conformably, well, comfortably, openly, Example: ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 2 คนจะคุยถูกคอกันได้, Thai definition: อย่างชอบพอกัน, อย่างมีรสนิยมเข้ากันได้ดี
เถ้าถ่าน[N] ashes, Example: ฟืนดุ้นใหญ่กำลังจะกลายเป็นเถ้าถ่านในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อังคารเถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coal ashเถ้าถ่านหิน [TU Subject Heading]
PFA, Pulverized Fuel Ash เถ้าถ่านหินบดป่น, เถ้าเชื้อเพลิงบดป่น
เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินในโรงไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Ash Contentเถ้าถ่าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll all turn to dust but one thing is sure boys Branston Bridge will stand unbroken.แกทั้งหมดจะกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ที่แน่ๆ ไอ้หนูเอ๋ย... ...สะพานแบรนสตันจะอยู่ยง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Burn the planet to a cinder.เผาดาวทั้งดวงเป็นเถ้าถ่าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Since I met you, I've nearly been incinerated, drowned, shot at, and chopped into fish bait.ตั้งแต่ที่ผมพบคุณ, ผมเกือบกลายเป็นเถ้าถ่าน, จมน้ำ, ถูกยิงใส่, และก็.. สับจนกลายเป็นอาหารปลา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
My father didn't want it incinerated.พ่อของผม ไม่ต้องการให้มันถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Ashes to ashes, and dust to dust.จากเถ้าถ่านสู่เถ้าถ่าน จากฝุ่นผงสู้ฝุ่นผง The Nightmare Before Christmas (1993)
Add nitric acid, you've got nitroglycerin.ดูมือแกสิ สบู่ก้อนแรกถูกสร้างขึ้นจากเถ้าถ่านของวีรบุรุษ Fight Club (1999)
You take this customer in the big tub Um... um... One peep out of you and you're coal!พาลูกค้ารายนี้ไปที่อ่างยักษ์ ถ้าทำพลาดละก็ เจ้าเป็นเถ้าถ่านแน่! Spirited Away (2001)
They burst into flame when it is time for them to die and then they are reborn from the ashes.มันจะลุกเป็นไฟ เมื่อถึงเวลาที่มันจะตาย แล้วหลังจากนั้น เกิดใหม่จากเถ้าถ่าน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The body sluggish, aged, cold, the embers left from earlier fires.ร่างกายที่อ่อนแรง / อายุ ความเหน็บหนาว เถ้าถ่านสูญสลายไป จากไฟที่เผาไหม้ The Notebook (2004)
I was five years old, or something, in a little town, Wildberg, in the Black Forest, and it was just bombed to ashes, you know?ตอน... อายุ 5 ขวบ ประมาณนั้น เมืองเล็ก ๆ ในไวด์เบอร์ก แบล็ดฟอเรส แล้วมันก็ดดนบอมบ์เป็นเถ้าถ่าน Rescue Dawn (2006)
Seared to the bone like a brand.ไหม้เกรียมป็นเถ้าถ่านไปถึงกระดูก Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
We commend to Almighty God our brother, and we commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.ด้วยอำนาจของพระเป็นเจ้า สู่ผองพี่น้องเรา ขอให้ร่างกายของเขา จรดสู่พื้นธรณี ดิน สู่ ปถพี อัฐิ สู่ เถ้าถ่าน 1408 (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ash[N] เถ้าถ่าน, See also: ขี้เถ้า, อัฐิ
calx[N] เถ้าถ่านจากการเผาไหม้เหล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashen 1(แอช'เชน) adj. สีเทา,สีเถ้าถ่าน,ประ-กอบด้วยเถ้า,ซีดมาก,ไร้สี (gray, ashy,pale)
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
cinder(ซิน'เดอะ) n. ขี้เถ้า,เถ้าถ่าน,ถ่าน,ถ่านไฟ,กากแร่,กากถ่านหิน, See also: cindery,cinderous adj.
cinereous(ซิเนอ'เรียส) adj. เป็นเถ้าถ่าน,สีเทา
cremate(ครี'เมท) vt. เผาศพ (ให้เหลือเถ้าถ่าน) ,ปลง,เผา, See also: cremation n. cremationism n. ดูcremate cremutionist n. ดูcremate cremator n. ดูcremate
incinerator(อินซิน' นะเรเทอะ) n. เตาเผาให้เป็นเถ้าถ่าน, ผู้เผาของให้เป็นเถ้าถ่าน
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
cinder(n) เถ้าถ่าน,ขี้เถ้า
coke(n) เถ้าถ่าน,ถ่านหิน,ถ่านโค้ก
ember(n) เถ้าถ่าน,ถ่าน

German-Thai: Longdo Dictionary
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt. , See also: Related: brennen, verbrennen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top