ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดีเลิศ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดีเลิศ-, *ดีเลิศ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอก, เอก-ดีเลิศ เช่น กวีเอก, สำคัญ เช่น ตัวเอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา Aladdin (1992)
I'm not very good at matters of the heart. I mean the proverbial heart.ผมไม่ได้ดีเลิศอย่างที่ควรจะเป็น / ในเรื่องของหัวใจ ผมหมายความว่า... City of Angels (1998)
Wholesome.ดีเลิศ 10 Things I Hate About You (1999)
It was incredible, man. Thanks, Kirk.เราก็ได้ฟังเสียงร้องที่ดีเลิศ Rock Star (2001)
- I want everything to be perfect for my Dudley's special day!- ฉันอยากให้ทุกสิ่งดีเลิศ สำหรับวันพิเศษของดัดลีย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Grateful for my wonderful wife, for my beautiful daughter.ภูมิใจกับภรรยาที่ดีเลิศ และลูกสาวที่น่ารัก The Matrix Revolutions (2003)
I thought he was great at first, but then he didn't turn out so nice.ฉันก็คิดว่าเขาเยี่ยมวิเศษในตอนแรก แต่เขาก็ไม่ได้ดีเลิศเช่นนั้น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The moment the relationship starts getting a little rocky, they start lining up replacement sex partners.แรกรักน้ำต้มผักก็หวาน... รักกันดีเลิศประเสิรฐศรี Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
It's not ideal, but i've lived a pretty good life, you know?ชีวิตผมถึงจะไม่ดีเลิศ แต่ก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่ Chuck Versus the Truth (2007)
The Humphrey Family Thanksgiving Dinner'S A Well-Oiled Machine.ตระกูลฮัมฟรีย์ในวันขอบคุณพระเจ้า ช่างดีเลิศประเสริฐศรี Blair Waldorf Must Pie! (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีเลิศ[adj.] (dīloēt) EN: excellent ; fine ; fantastic   FR: excellent ; fantastique ; sublime

English-Thai: Longdo Dictionary
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace[ADJ] ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
awesome[ADJ] ดีเลิศ (คำสแลง), Syn. outstanding, wonderful, remarkable
bully[ADJ] ดีมาก, See also: ดีเลิศ, Syn. smashing, great
cool[ADJ] ดีเลิศ (คำสแลง), See also: ดีเยี่ยม, Syn. excellent
fabulous[ADJ] เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ, Syn. wonderful, marvellous
gnarly[ADV] ดีมาก, See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
ideal[ADJ] ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
imperial[ADJ] เลิศเลอ, See also: ดีเลิศ, สูงส่ง, Syn. grand, majestic
mega[ADJ] ยิ่งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดีเลิศ
peerless[ADJ] ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า, See also: ดีเลิศ, เยี่ยมที่สุด, Syn. unmatch, foremost, exemplary, Ant. worst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
bang-up(แบง'อัพ) adj. ดีเลิศ,พิเศษ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
capitally(แคพ'พิทัลลี) adv. ดีมาก,ดีเลิศ
consummate(คันซัม'มิท) {consummated,consummating,consummates} vt. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์,เสร็จบริบูรณ์,ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
corking(คอค'คิง) adj. ดีเลิศ. adv. มาก
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม.
daisy(เด'ซี) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวกเบญจมาศ -Phr. (daisy ham ขาหมูอบ,สิ่งที่ดีเลิศ,สินค้าชั้นหนึ่ง) -Phr. (push up daisies ตาย), See also: daisied adj. ดูdaisy

English-Thai: Nontri Dictionary
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
marvellous(adj) มหัศจรรย์,เหลือเชื่อ,น่าพิศวง,ยิ่งใหญ่,ดีเลิศ
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
perfect(adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eximious (adj ) ดีเลิศ, มีชื่อเสียง

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top