ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be aware of

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be aware of-, *be aware of*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You should be aware of that.ได้... Schindler's List (1993)
Hey, man, I'm doin' you a favor, I'm telling you something obnoxious about yourself that you might not be aware of, lf there's something obnoxious about me that you don't think I'm aware of,นี่ เดี๊ยนกำลังช่วยคุณอยู่นะยะ เดี๊ยนกำลังบอกสิ่งที่น่ารังเกียจเกี่ยวกับ ตัวคุณเอง ที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะยะ ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวตัวเดี๊ยน ซึ่งคุณไม่คิดว่าเดี๊ยนจะรู้ Shall We Dance (2004)
A true Ping-Pong player must always be aware of his surroundings.เล่นปิงจริง เสมอจะต้องตระหนักถึง ของสภาพแวดล้อมของเขา Balls of Fury (2007)
But Reverend Newlin, you must be aware of polls that show consistently growing supportแต่โพลล์ออกมาแล้วนะคะ ท่านสาธุคุณนิวลิน ผลที่ออกมาแสดงให้เห็นชัดว่า The First Taste (2008)
There is another detective that you should be aware of.พวกนักสืบที่นั่น คุณควรระวัง Saw V (2008)
You don't, because if you did I'd be aware of it, wouldn't I?เปล่าเลย เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น ฉันก็ควรรู้จักคุณด้วย จริงไหม Episode #2.2 (2008)
We have to be aware of the risk of disease. Sorry.เราไม่อยากเสี่ยงกับเชื้อโรคจากมัน เสียใจด้วย Episode #2.3 (2008)
Be aware of my surroundings, take the temperature of the room before I open my mouth, I know it's a bad habit, I admit it.รับรู้ความเป็นไปรอบตัว ดูบรรยากาศในห้อง ก่อนจะเปิดปาก ฉันรู้ว่ามัน ติดเป็นนิสัย ยอมรับ Our Father (2008)
you two should be aware of this.เธอทั้งสองต้องระวัง The Same Old Story (2008)
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น? The Kingdom of the Winds (2008)
So you must be aware of what's happening to you.ดังนั้น เจ้าก็ต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้า The Kingdom of the Winds (2008)
Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of?เธอเคยมีแฟนโรคจิตอย่างที่ผมกลัวไหม The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be aware ofDrivers should be aware of the traffic rules.
be aware ofHe doesn't seem to be aware of the problems.
be aware ofHe must be aware of the danger.
be aware ofShe may not be aware of the danger.
be aware ofTherefore it is important for us to be aware of other forms of politeness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงบางอ้อ[V] realize, See also: be aware of, Syn. เข้าใจ, Example: ผมมาถึงบางอ้อว่างานนี้ใครเป็นกุนซือของผอ.ทศท, Notes: (ปาก)
รู้ความ[V] know, See also: be aware of, understand, Syn. รู้เรื่องรู้ราว, Example: ฉันเห็นมันมาตั้งแต่มันยังไม่รู้ความ, Thai definition: เข้าใจเรื่องราวรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
รู้ตัว[V] be aware of, See also: be conscious of, Syn. รู้สึกตัว, Example: ท่านเองก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเมื่อเป็นเด็ก ท่านเองก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน
รู้สึกตัว[V] be conscious of, See also: be aware of, Syn. มีสติ, Example: เมื่อเด็กเพลินจะแสดงอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัว
สำนึก[V] be aware of, See also: be conscious of, be mindful of, be conversant with, be familiar with, Syn. รู้สึก, รับรู้, Example: ทุกคนสำนึกอยู่ในใจดีว่า การที่ครูสั่งสอนเอาจริงเอาจังก็เพราะต้องการให้ได้ดี
คืนสติ[V] be conscious of, See also: be aware of, come to realize, Syn. ได้สติ, Example: เขาคืนสติคิดขึ้นมาได้ก็เพราะคำพูดของอาจารย์, Thai definition: ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้
ชำนัญ[V] know, See also: be aware of, understand, comprehend, perceive, Syn. รู้
ตื่น[V] be aware of, See also: realize, wake up to something, Thai definition: รู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
ไหวทัน[V] be aware of, See also: be awake, be on tiptoe, be on the move, be alert, Syn. ไหวตัว, รู้ทัน, รู้ตัว, Example: ตำรวจไหวทันเสียก่อนจึงไม่พลาดท่าผู้ร้าย, Thai definition: นึกรู้ทัน
รู้ทันเหตุการณ์[V] be aware of the facts, See also: be cognizant of the facts, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
รับรู้[v.] (raprū) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of   FR: reconnaître ; admettre
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand   FR: bien connaître
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้ตัว[v.] (rūtūa) EN: be aware of ; be conscious of   FR: être conscient ; être lucide
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
ทราบ[v.] (sāp) EN: know ; understand ; realize ; be aware of   FR: savoir ; connaître

Japanese-English: EDICT Dictionary
心得る[こころえる, kokoroeru] (v1,vt) (1) to know; to understand; to be aware of; to regard as; to take for; (2) to consent; to agree; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top