Search result for

outstanding

(91 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outstanding-, *outstanding*, outstand
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outstanding[ADJ] ที่ดีเยี่ยม, See also: ที่ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, Syn. excellent, best, Ant. interior, poor
outstanding[ADJ] ที่ค้างชำระ, See also: ที่ยังไม่ได้ชำระ, ที่ต้องชำระ, Syn. unpaid, due, Ant. paid, clear
outstanding[ADJ] เป็นที่สังเกตเห็นได้, See also: เด่น, ซึ่งสังเกตเห็นได้ง่าย, Syn. prominent, conspicuous, Ant. ordinary, usual
outstandingly[ADV] อย่างสังเกตเห็นได้, See also: อย่างโดดเด่น, Syn. superbly, notably, supremely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น,สำคัญโผล่ออก,นูนออก,ยังไม่ได้ชำระ,ยังคงเป็นอยู่,ยังไม่ยุติ,ยังไม่สำเร็จ,ยังคาราคาซังอยู่,ค้าง,ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted

English-Thai: Nontri Dictionary
outstanding(adj) มีชื่อ,เด่น,สำคัญ,ยังไม่ยุติ,ยังไม่เสร็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims portfolioยอดรวมค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims reserveเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding debtหนี้ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding termระยะเวลาที่เหลือหลังสำเร็จประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
outstanding paymentค้างชำระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will be more outstanding compared to working as a waiter.ผมคงจะได้ดียิ่งขึ้น เทียบกับการเป็นคนเสิร์ฟ Episode #1.5 (2008)
The kid with outstanding computer and chem weapon knowledge.เด็กนั่นเก่งเรื่องคอมพ์ และรู้เรื่องอาวุธเคมี WarGames: The Dead Code (2008)
Your skill was outstanding, young manฝีมือไม่เลว พ่อหนุ่ม Three Kingdoms (2008)
I will not forget to repay you for your outstanding leadershipข้าขอทดแทนที่ท่านเป็นผู้นำที่ดี Three Kingdoms (2008)
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า... Pilot (2008)
He has an outstanding warrant.เค้ามีหนังสือเอกสารรับรองแปลกๆ Hell or High Water (2008)
Outstanding.ผลงานสุดยอด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Afraid we have a situation with some outstanding parking violations.เกรงว่า เรามีสถานการณ์เกี่ยวกับคุณ เกี่ยวกับเรื่องฝ่าฝืนการจอดรถ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Outstanding. Great work.เยี่ยมไปเลย Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Enough! Unless the outstanding balance is transferred from your account first thing 9:00 on Monday morning...พอที อย่างน้อยก็โอนเงินมา Confessions of a Shopaholic (2009)
Really. Outstanding.เหนือชั้นจริงๆ Duplicity (2009)
Missy's outstanding, Matthew made varsity. How's the road?มิซซี่เยี่ยมมาก ส่วนแมทธิวก็เข้ามหา'ลัยแล้ว แล้วการเดินทางเป็นไงบ้าง Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outstandingBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
outstandingHe has an outstanding talent for music.
outstandingHe made himself immortal with a number of outstanding books about education.
outstandingHe sacrificed his outstanding career to retain his dignity.
outstandingHis ability mathematics is outstanding.
outstandingIchiro is an outstanding baseball player.
outstandingIf you are having temporary financial problems and it is the cause of your outstanding account, let us know about it.
outstandingI have a lot of work still outstanding.
outstandingI have an outstanding debt of 10 dollars.
outstandingKudos for your outstanding achievement!
outstandingOn the practical side, the application of Emmet's theory has produced several outstanding designs.
outstandingOur records show that the invoice No.1111 is still outstanding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับโลก[ADJ] world-class, See also: outstanding, Syn. ยิ่งใหญ่, สุดยอด, Example: ภายในห้องแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยชุดเครื่องเพชร จากร้านเพชรชื่อดังระดับโลก
จ๊าบ[ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
เป็นหน้าเป็นตา[ADJ] remarkable, See also: outstanding, notable, Syn. เด่น, โดดเด่น, Example: ระบบตรึงค่าเงินกับดอลลาร์นับเป็นผลงานที่เป็นหน้าเป็นตาในประเทศที่เงินเฟ้ออย่างบราซิล, Thai definition: ที่โดดเด่น, ที่เชิดหน้าชูตา
เอกบุคคล[N] unique person, See also: outstanding person, excellent person, great man, Syn. เอกบุรุษ, Example: วัฒนธรรมเป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในฐานะที่เป็นเอกบุคคล, Thai definition: คนเยี่ยมยอด, คนประเสริฐ
เอกบุรุษ[N] great man, See also: outstanding person, unique person, excellent person, Syn. เอกบุคคล, Example: เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานยกให้เขาเป็นเอกบุรุษผู้หนึ่งของเมืองไทย, Thai definition: คนเยี่ยมยอด, คนประเสริฐ
ตัวกลั่น[N] outstanding, See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one, Example: เจ้าสุนัขตัวที่ออกหน้าฝูงนั่นแหละคือตัวกลั่นล่ะ, Count unit: ตัว, คน, Thai definition: ผู้ที่เลือกสรรแล้ว
ตัวกลั่น[N] outstanding, See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one, Example: เจ้าสุนัขตัวที่ออกหน้าฝูงนั่นแหละคือตัวกลั่นล่ะ, Count unit: ตัว, คน, Thai definition: ผู้ที่เลือกสรรแล้ว
เฉียบ[ADJ] excellent, See also: outstanding, brilliant, great, superb, Syn. ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, ยอด, เด็ด, Example: สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติด้วยผู้นำมาดเฉียบ
ลักษณะเด่น[N] dominant feature, See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature, Ant. ลักษณะด้อย, Count unit: ลักษณะ
ลักษณะเด่น[N] dominant feature, See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature, Ant. ลักษณะด้อย, Count unit: ลักษณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great   FR: excellent ; remarquable
เจ๋ง[X] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic   FR: fantastique ; remarquable ; excellent
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature   FR: trait dominant [m]
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal   FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
โลดแล่น[v.] (lōtlaen) EN: play an outstanding role   
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng chamra) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage   
ระดับโลก[adj.] (radap lōk) EN: world-class ; outstanding   FR: de classe mondiale ; de niveau mondial ; phénoménal ; exceptionnel

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTSTANDING    AW2 T S T AE1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outstanding    (j) (au2 t s t a1 n d i ng)
outstandingly    (a) (au2 t s t a1 n d i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderungen {pl}outstanding debits [Add to Longdo]
Geldforderung {f} | Geldforderungen {pl}outstanding debt | oustanding debts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
アウトスタンディング[, autosutandeingu] (n) outstanding [Add to Longdo]
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} handshake request outstanding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不同凡响[bù tóng fán xiǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] outstanding; out of the ordinary; out of the common run [Add to Longdo]
人杰[rén jié, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] outstanding talent; wise and able person; illustrious individual [Add to Longdo]
人尖儿[rén jiān r, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, / ] outstanding individual; person of great ability [Add to Longdo]
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent [Add to Longdo]
出人头地[chū rén tóu dì, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] outstanding (成语 saw); a pinnacle of virtue and ability [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] outstanding; surname Zhuo [Add to Longdo]
卓著[zhuó zhù, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨˋ, ] outstanding; eminent; brilliant [Add to Longdo]
名优[míng yōu, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄡ, / ] outstanding; excellent quality [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] outstanding; particularly; especially; surname You [Add to Longdo]
崭然[zhǎn rán, ㄓㄢˇ ㄖㄢˊ, / ] outstanding; towering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
利用者誤り指示未完了[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding [Add to Longdo]
利用者誤り要求未完了[りようしゃあやまりようきゅうみかんりょう, riyoushaayamariyoukyuumikanryou] User error request outstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outstanding \Out*stand"ing\, a.
   1. That stands out; undischarged; uncollected; not paid; as,
    outstanding obligations.
    [1913 Webster]
 
       Revenues . . . as well outstanding as collected.
                          --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. Conspicuously excellent; markedly superior; distinguished.
    [PJC]
 
   3. So prominent so as to attract notice; conspicuous; usually
    but not always in a good sense.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outstanding
   adj 1: distinguished from others in excellence; "did outstanding
       work in human relations"; "an outstanding war record"
   2: having a quality that thrusts itself into attention; "an
     outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti
     semitism proved less fortunate in regard to their own
     freedom"; "a new theory is the most prominent feature of the
     book"; "salient traits"; "a spectacular rise in prices"; "a
     striking thing about Picadilly Circus is the statue of Eros
     in the center"; "a striking resemblance between parent and
     child" [syn: {outstanding}, {prominent}, {salient},
     {spectacular}, {striking}]
   3: owed as a debt; "outstanding bills"; "the amount still owed";
     "undischarged debts" [syn: {outstanding}, {owing(p)},
     {undischarged}]
   4: of major significance or importance; "a great work of art";
     "Einstein was one of the outstanding figures of the 20th
     centurey" [syn: {great}, {outstanding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top