ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outstanding

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outstanding-, *outstanding*, outstand
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outstanding(adj) ที่ดีเยี่ยม, See also: ที่ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, Syn. excellent, best, Ant. interior, poor
outstanding(adj) ที่ค้างชำระ, See also: ที่ยังไม่ได้ชำระ, ที่ต้องชำระ, Syn. unpaid, due, Ant. paid, clear
outstanding(adj) เป็นที่สังเกตเห็นได้, See also: เด่น, ซึ่งสังเกตเห็นได้ง่าย, Syn. prominent, conspicuous, Ant. ordinary, usual
outstandingly(adv) อย่างสังเกตเห็นได้, See also: อย่างโดดเด่น, Syn. superbly, notably, supremely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น, สำคัญโผล่ออก, นูนออก, ยังไม่ได้ชำระ, ยังคงเป็นอยู่, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted

English-Thai: Nontri Dictionary
outstanding(adj) มีชื่อ, เด่น, สำคัญ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่เสร็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims portfolioยอดรวมค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims reserveเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding debtหนี้ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding termระยะเวลาที่เหลือหลังสำเร็จประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
outstanding paymentค้างชำระ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, shit, you two muffins did such an outstanding job with this financing... I mean, who could think about killing at a time like this?ตุ๊ดอย่างแกหาเงินเก่งนี่ ใครจะทันคิดว่าดวงถึงฆาตใช่มั้ย Nothing to Lose (1997)
Schoolteacher has outstanding memory.คุณครู มีความทรงจำที่โดดเด่น Anna and the King (1999)
And third to Mr. Harry Potter for pure nerve and outstanding courage I award Gryffindor house 60 points.ที่สาม แก่มิสเตอร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ สำหรับความเยือกเย็น และความกล้าหาญโดดเด่น Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
We'd like to honor a student who has shown outstanding leadership.กรุณาให้เกีรยติแก่นักเรียน ผู้ซึ่งแสดงความเป็นผู้นำอย่างโดดเด่น The Girl Next Door (2004)
Outstanding idea.ไอเดียบรรเจิดมาก Around the World in 80 Days (2004)
Each year we present a $1 0, 000 academic scholarship in Music Studies to an outstanding student in the summer music programทุกปีเรามอบทุนการศึกษาดนตรี 10000 ดอลลาร์ ให้กับนักเรียนที่นี่ความสามารถโดดเด่น Raise Your Voice (2004)
Shakespeare was so outstanding that everyone who followed was ignored.ชายคนนั้น หรือจะเป็นพวกโรคจิตชอบตาม มาเรีย... Shimokita Glory Days (2006)
My mother asked me to come down for any outstanding paperwork.แม่ขอให้ฉันมาเอาเอกสารสำคัญ The Key and the Clock (2006)
Outstanding person from all countryเป็นคนเด่นที่สุดจากทุกประเทศ Fearless (2006)
aside from Jackie Chan movies... plenty of other outstanding movies exist tool.plenty of other outstanding movies exist tool. Almost Love (2006)
Not only does he excel in atheletics, but he is in every facet one of our most outstanding students, เค้าไม่มีเพียงมีค่ากับวงการกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นยอดในบรรดานักเรียนเก่งๆ Fly, Daddy, Fly (2006)
Throughout this year, watching outstanding graduates completing this phase of their education.ปีที่ผ่านมา.. ..มีนักเรียนที่มีพรสวรรค์มากมาย ทั่วทั้งปีนี้.. Secret (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outstandingBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
outstandingHe has an outstanding talent for music.
outstandingHe made himself immortal with a number of outstanding books about education.
outstandingHe sacrificed his outstanding career to retain his dignity.
outstandingHis ability mathematics is outstanding.
outstandingIchiro is an outstanding baseball player.
outstandingIf you are having temporary financial problems and it is the cause of your outstanding account, let us know about it.
outstandingI have a lot of work still outstanding.
outstandingI have an outstanding debt of 10 dollars.
outstandingKudos for your outstanding achievement!
outstandingOn the practical side, the application of Emmet's theory has produced several outstanding designs.
outstandingOur records show that the invoice No.1111 is still outstanding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับโลก(adj) world-class, See also: outstanding, Syn. ยิ่งใหญ่, สุดยอด, Example: ภายในห้องแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยชุดเครื่องเพชร จากร้านเพชรชื่อดังระดับโลก
จ๊าบ(adj) prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai Definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
เป็นหน้าเป็นตา(adj) remarkable, See also: outstanding, notable, Syn. เด่น, โดดเด่น, Example: ระบบตรึงค่าเงินกับดอลลาร์นับเป็นผลงานที่เป็นหน้าเป็นตาในประเทศที่เงินเฟ้ออย่างบราซิล, Thai Definition: ที่โดดเด่น, ที่เชิดหน้าชูตา
เอกบุคคล(n) unique person, See also: outstanding person, excellent person, great man, Syn. เอกบุรุษ, Example: วัฒนธรรมเป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในฐานะที่เป็นเอกบุคคล, Thai Definition: คนเยี่ยมยอด, คนประเสริฐ
เอกบุรุษ(n) great man, See also: outstanding person, unique person, excellent person, Syn. เอกบุคคล, Example: เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานยกให้เขาเป็นเอกบุรุษผู้หนึ่งของเมืองไทย, Thai Definition: คนเยี่ยมยอด, คนประเสริฐ
ตัวกลั่น(n) outstanding, See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one, Example: เจ้าสุนัขตัวที่ออกหน้าฝูงนั่นแหละคือตัวกลั่นล่ะ, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้ที่เลือกสรรแล้ว
ตัวกลั่น(n) outstanding, See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one, Example: เจ้าสุนัขตัวที่ออกหน้าฝูงนั่นแหละคือตัวกลั่นล่ะ, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้ที่เลือกสรรแล้ว
เฉียบ(adj) excellent, See also: outstanding, brilliant, great, superb, Syn. ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, ยอด, เด็ด, Example: สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติด้วยผู้นำมาดเฉียบ
ลักษณะเด่น(n) dominant feature, See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature, Ant. ลักษณะด้อย, Count Unit: ลักษณะ
ลักษณะเด่น(n) dominant feature, See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature, Ant. ลักษณะด้อย, Count Unit: ลักษณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เด่น[den] (adj) EN: significant ; superior ; outstanding  FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีมาก[dī māk] (adj) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great  FR: excellent ; remarquable
เจ๋ง[jeng] (x) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic  FR: fantastique ; remarquable ; excellent
คั่งค้าง[khangkhang] (adj) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears
ลักษณะเด่น[laksana den] (n, exp) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature  FR: trait dominant [ m ]
เลิศ[loēt] (adj) EN: excellent ; perfect ; superb ; the best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal  FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
โลดแล่น[lōtlaen] (v) EN: play an outstanding role
เงินค้างชำระ[ngoen khāng chamra] (n, exp) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage
ระดับโลก[radap lōk] (adj) EN: world-class ; outstanding  FR: de classe mondiale ; de niveau mondial ; phénoménal ; exceptionnel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
outstanding
outstandingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outstanding
outstandingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ,   /  ] outstanding; excellent #1,534 [Add to Longdo]
显著[xiǎn zhù, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˋ,   /  ] outstanding; notable; remarkable #1,984 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] outstanding; particularly; especially; surname You #5,844 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] outstanding; to raise #6,917 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] outstanding; surname Zhuo #13,644 [Add to Longdo]
绝伦[jué lún, ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ,   /  ] outstanding; peerless; beyond compare #27,695 [Add to Longdo]
名优[míng yōu, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄡ,   /  ] outstanding; excellent quality #27,871 [Add to Longdo]
战功[zhàn gōng, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄥ,   /  ] outstanding military service #29,859 [Add to Longdo]
卓著[zhuó zhù, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨˋ,  ] outstanding; eminent; brilliant #33,405 [Add to Longdo]
不同凡响[bù tóng fán xiǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄤˇ,     /    ] outstanding; out of the ordinary; out of the common run #34,839 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderungen { pl }outstanding debits [Add to Longdo]
Geldforderung { f } | Geldforderungen { pl }outstanding debt | oustanding debts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) #8,907 [Add to Longdo]
屈指[くっし, kusshi] (n, adj-no) leading; foremost; preeminent; outstanding; one of the best; (P) #14,778 [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1, vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
アウトスタンディング[autosutandeingu] (n) outstanding [Add to Longdo]
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) { comp } dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) { comp } dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) { comp } dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) { comp } dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
利用者誤り指示未完了[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding [Add to Longdo]
利用者誤り要求未完了[りようしゃあやまりようきゅうみかんりょう, riyoushaayamariyoukyuumikanryou] User error request outstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outstanding \Out*stand"ing\, a.
   1. That stands out; undischarged; uncollected; not paid; as,
    outstanding obligations.
    [1913 Webster]
 
       Revenues . . . as well outstanding as collected.
                          --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. Conspicuously excellent; markedly superior; distinguished.
    [PJC]
 
   3. So prominent so as to attract notice; conspicuous; usually
    but not always in a good sense.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outstanding
   adj 1: distinguished from others in excellence; "did outstanding
       work in human relations"; "an outstanding war record"
   2: having a quality that thrusts itself into attention; "an
     outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti
     semitism proved less fortunate in regard to their own
     freedom"; "a new theory is the most prominent feature of the
     book"; "salient traits"; "a spectacular rise in prices"; "a
     striking thing about Picadilly Circus is the statue of Eros
     in the center"; "a striking resemblance between parent and
     child" [syn: {outstanding}, {prominent}, {salient},
     {spectacular}, {striking}]
   3: owed as a debt; "outstanding bills"; "the amount still owed";
     "undischarged debts" [syn: {outstanding}, {owing(p)},
     {undischarged}]
   4: of major significance or importance; "a great work of art";
     "Einstein was one of the outstanding figures of the 20th
     centurey" [syn: {great}, {outstanding}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top