ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดี-, *ดี*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา มาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baikดี
padi[ปาดี] (n, uniq) ข้าว

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi, jargon) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน
LDS[แอลดีเอส] (n) วิสุทธิชนยุคสุดท้าย, See also: S. Latter-day Saints
คนเดียว(jargon) ในภาษาเหนือคำนี้ จะใช้บรรยายลักษณะของการกระทำว่าเกิดขึ้น “ด้วยตัวเอง” โดยไม่เกี่ยวว่าจะมีคนทำอยู่กี่คน และใช้ได้กับทั้ง คน, สัตว์, สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้ เช่น อยู่ๆรถเครื่องของผมมันก็ดับไปคนเดียว แปลว่า อยู่ๆรถมอเตอรไซด์ของผมมันก็ดับไปเอง
ปลากระดี่[Pla-Kra-Di] (n) Gourami (อินโดนีเซีย: Sepat, อีสาน: กระเดิด) เป็นสกุลปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง ในสกุล Trichogaster ในวงศ์ย่อย Luciocephalinae ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae มีรูปร่างโดยทั่วไป คือ แบนข้างคล้ายใบไม้ หัวมีขนาดเล็ก ปลายปากค่อนข้างแหลม ปากมีขนาดเล็ก มีครีบอกคู่แรกเป็นเส้นยาวใหญ่เห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่า "ตะเกียบ" เป็นอวัยวะช่วยในการสัมผัส มีก้านครีบแขนง 2-4 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 3-9 ก้าน และก้านครีบแขนง 7-11 ครีบ ครีบก้นมีก้านครีบเดี่ยว 9-14 ก้าน และมีก้านครีบแขนง 25-40 ก้าน ครีบท้องและครีบก้นต่อยาวเป็นแถวเดียวกัน โดยที่ไม่มีเส้นข้างลำตัว ปลายครีบหางไม่เว้ามากนัก[ 1 ] เป็นปลาที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบได้แทบทุกประเภทของแหล่งน้ำจืด มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่มุก (Trichogaster leerii) ปลากระดี่นาง (Trichogaster microlepis) ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus)
Image:

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding., See also: S. desirable feature

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
กำขี้ดีกว่ากำตด(phrase) A bird in a hand is worth two in a bush.
ดี(n, modal, verb, adv) good

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี(adj) well, See also: happy, fine, Syn. ปกติ, Example: คนป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้พักเป็นระยะเวลานาน
ดี(adj) nice, See also: good, beautiful, handsome, Syn. สวย, งาม, สวยงาม, Example: ดาราส่วนใหญ่มีหน้าตาดี ถึงเล่นละครได้
ดี(n) gallbladder, Example: ดีเป็นอวัยวะสำคัญในการย่อยอาหาร, Thai Definition: อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า น้ำดี
ดี(adj) tidy, See also: neat, proper, Syn. เรียบร้อย, เหมาะเจาะ, งดงาม, ควร, งาม, ถูกกาลเทศะ, Example: เด็กคนนี้มีมารยาทดี เรียบร้อยงดงาม
ดี(adj) fine, See also: nice, pleasant, Syn. เพราะ, ไพเราะ, Example: นักร้องร้านนี้เสียงดีมาก
ดี(adj) nice, See also: good, perfect, satisfactory, Syn. เยี่ยม, ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Ant. ร้าย, Example: เขามีนิสัยดีเป็นคนน่ารัก เพื่อนๆ ชอบคุยกับเขาเสมอ
ดี(v) flick, See also: flip, Syn. สลัด, พุ่ง, เด้ง, ปัด, Example: เขาดีดลูกหินของเขาลงไปในรู
ดี(v) play, Syn. เล่น, บรรเลง, Example: เธอดีดจะเข้ได้เพราะมาก เพราะเธอหัดเล่นมาตั้งแต่ 9 ขวบ
ดีงู(n) picrasma javanica, Syn. สมอดีงู, Ant. ต้นดีงู, Example: คนไทยสมัยก่อนนำดีงูมาปรุงเป็นยารักษาโรค, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อสมอชนิดหนึ่ง
ดีเจ(n) DJ, See also: disc jockey, Syn. นักจัดรายการวิทยุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดีว. ปรกติ, เฉย ๆ, เช่น อยู่ดี ๆ ก็มีคนเอาเงินมาให้
ดีโดยดี, ไม่ขัดขืน, เช่น มาเสียดี ๆ.
ดี ๆ ชั่ว ๆว. ถึงอย่างไรก็ตาม เช่น ดี ๆ ชั่ว ๆ เขาก็เป็นลูกเรา.
ดีน. อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุนํ้าข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกนํ้าข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า นํ้าดี.
ดีว. มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ ใช้ในความหมายที่ตรงข้ามกับลักษณะบางอย่างแล้วแต่กรณี คือ ตรงข้ามกับชั่ว เช่น คนดี ความดี, ตรงข้ามกับร้าย เช่น โชคดี เคราะห์ดี
ดีสวย, งาม, เช่น หน้าตาดี, เรียบร้อย เช่น มรรยาทดี, เพราะ เช่น เสียงดี, จัด เช่น แดดดี, เก่ง เช่น ดีแต่พูด, ถูกต้อง เช่น ดีแล้ว, อยู่ในสภาพปรกติ เช่น สุขภาพดี.
ดีก. กระทำในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ เช่น เขาดีกับฉันมาก.
ดีงูน. สมอดีงู. <i> (ดู สมอ ๒)</i>.
ดีฉันส. คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นคำสุภาพ, ดิฉัน ก็ว่า, โบราณผู้ชายใช้ว่า ดีฉัน ผู้หญิงใช้ว่า อีฉัน, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
ดีฉานส. ดิฉัน, ดีฉัน, เป็นคำที่เจ้านายผู้ชายมักใช้กับพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degreeดีกรี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DQDB (distributed queue dual bus)ดีคิวดีบี (การจัดลำดับการส่งข้อมูลแบบบัสคู่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DCTS (digital cordless telephone system)ดีซีทีเอส (ระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DCE (data circuit terminating equipment)ดีซีอี (บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jaundice; icterusดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
icterus; jaundiceดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedicterus; pedicterusดีซ่านทารกแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedicterus; paedicterusดีซ่านทารกแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
DDD (direct distance dialing)ดีดีดี (การต่อเลขหมายทางไกลโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DTD (document type definition)ดีทีดี (การนิยามชนิดเอกสาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DNAดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid), Example: <p>ดีเอ็นเอ มีชื่อเต็มคือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) มีหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มี 2 กระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้มีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยังรุ่นลูก คือ <p> <p>1. การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication) จะมีการสร้างดีเอ็นเอที่เหมือนเดิมทุกประการในขณะที่เกิดการแบ่งเซลล์ เพื่อส่งถ่ายดีเอ็นเอไปยังเซลล์ใหม่ <p>2. การลอกรหัสจากดีเอ็นเอไปเป็นอาร์เอ็นเอ (transcription) อาร์เอ็นเอที่ได้จะเป็นตัวกำหนดการสังเคราะห์โปรตีนชนิดต่างๆ ซึ่งการกระทำร่วมกันของโปรตีนหลายๆ ชนิดจะเป็นผลให้เกิดลักษณะต่างๆ ที่แสดงออกมา <p> <p>ดีเอ็นเอมีหน่วยย่อยคือ นิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ซึ่งประกอบด้วยเบส (base) น้ำตาลดีออกซีไรโบส (deoxyribose sugar) และฟอสเฟต (phosphate) เบสมี 2 ชนิดคือ พิวรีน (purine) ได้แก่ ไทมีน (thymine, T) ไซโทซีน (cytosine, C) และไพริมิดีน (pyrimidine) ได้แก่ อะดีนีน (adenine, A) กัวนีน (guanine, G) <p> <p>โครงสร้างของดีเอ็นเอเกิดจากสายพอลินิวคลีโอไทด์ซึ่งประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์หลายๆ หน่วยมาเชื่อมต่อกัน จำนวน 2 สายมาพันกันในทิศทางตรงกันข้ามเป็นเกลียววนขวาที่เรียกว่า ดับเบิลเฮลิกซ์ (doublehelix) การพันกันระหว่างสายพอลินิวคลีโอไทด์ทั้ง 2 สายเกิดจากการจับกันระหว่างเบสพิวรีนและเบสไพริมิดีนด้วยพันธะไฮโดรเจน โดยที่อะดีนีนจะเกิดพันธะกับไทมีนและกัวนีนจะเกิดพันธะกับไซโทซีน <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> อภิชาติ วรรณวิจิตร. (2553). เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 28, หน้า 126-155). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decimal reduction doseดีเท็น, ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์มีชีวิตรอดเหลืออยู่ร้อยละ 10 หรือ ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์ตายร้อยละ 90 [นิวเคลียร์]
Delayed neutronsดีเลย์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสในช่วงเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาทีภายหลังการเกิดปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส ดีเลย์นิวตรอนที่เกิดขึ้นนี้มีไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการออกแบบและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู prompt neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Jaundiceดีซ่าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
DDT (Insecticide)ดีดีที (ยาฆ่าแมลง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Denitrificationดีไนตริฟิเคชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Debugging in computer scienceดีบัก [คอมพิวเตอร์]
Tinดีบุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Low (Meteorology)ดีเปรสชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
DVD-ROMดีวีดี-รอม [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
PDQ.พีดีคยู How I Won the War (1967)
-hello?สวัสดี? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Very good.ดีมาก. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Good.ดี Stand by Me (1986)
Good.ก็ดี Dirty Dancing (1987)
- Hi.- สวัสดี The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Hi!- สวัสดี The Joy Luck Club (1993)
Wait.ดี๋ยว Wild Reeds (1994)
- Good!-ดี Episode #1.5 (1995)
Hello?สวัสดี? The Birdcage (1996)
Hi!สวัสดีฮะ The Truman Show (1998)
Fine.- ดีฮะ Rushmore (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดี[dī] (n) EN: gallbladder ; bile ; gall  FR: bile [ f ] ; fiel [ m ]
ดี[dī] (n) EN: D ; d  FR: D ; d
ดี[dī] (adj) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine  FR: bon ; agréable ; bienfaisant
ดี[dī] (adj) EN: well ; good  FR: bien ; bon
ดี[dī] (interj) EN: hi !  FR: salut ! ; hello !
ดี[dū] (v) EN: seem ; appear ; look like ; look as if  FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดี[dī-dī] (x) EN: very good  FR: très bien
ดีกรี[dīkrī] (n) EN: degree ; class
ดีกว่า[dī kwā] (adj) EN: better ; better than  FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
ดีกว่าไม่มีอะไร[dī kwā mai mī arai] (xp) EN: it's better than nothing  FR: c'est mieux que rien

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
SLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, See also: camera
CCD(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), See also: camera, CMOS sensor
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
slag off(vt, slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [ to slag someone off ]
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, Syn. naive
also(adv) ด้วย, เช่นเดียวกัน
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above(prep) ดีเกินกว่า
ace(adj) ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
all right(int) ตกลง, See also: ดีละ, เอาเถอะ, Syn. yes
alright(adv) ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ), See also: น่าพอใจ, Syn. all right
ameliorate(vi) ดีขึ้น, Syn. become better
awesome(adj) ดีเลิศ (คำสแลง), Syn. outstanding, wonderful, remarkable
agree with(phrv) ดีต่อสุขภาพของ, See also: เหมาะสมกับสุขภาพของ
all better now(idm) ดีขึ้น, See also: หาย
all talk(idm) ดีแต่พูด
bang-up (Informal)(adj) เก่งมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดีมาก, Syn. excellent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
abreast(อะเบรสทฺ') adj., adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน, เป็นแนวเดียวกัน, เสมอกัน, ทัน, Syn. beside
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
acclaim(อะเคลม') vt., n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging, Ant. uncooperative, selfish
accordion(อะคอร์' เดียน) n., adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj, adv, p) บน, เหนือ, สูงกว่า, ดีกว่า, เกิน
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
admiration(n) การชมเชย, การยกย่องสรรเสริญ, ความยินดี, ความศรัทธา
alike(adj) เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน, คล้ายกัน
ALL all right(adj) ถูกต้อง, ใช่, ดีแล้ว, เป็นที่พอใจ, แน่นอน
allegiance(n) ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์
alone(adj, adv) โดยลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, เดี่ยว, เอกา
aloof(adj) โดดเดี่ยว, สันโดษ, โดยลำพัง
also(adv) ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
eximious(adj) ดีเลิศ, มีชื่อเสียง
good(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, org, un) ดี
kดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ブリキ[ぶりき, buriki] (n) ดีบุก (tin), เหล็กฉาบดีบุก (tinplate), Syn.
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj) ดีใจ, มีความสุข, Ant. 悲しい
宜しい[よろしい, yoroshii] (adj) ดี, โอเค, ใช้ได้
幸い[さいわい, saiwai] (adj) ดีใจ, ยินดี, พอใจ เช่น ご意見を頂ければ幸いです。ถ้าได้รับความเห็นจากท่านจะยินดีมาก, Syn. 嬉しい
[すず, suzu] (n) ดีบุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ベスト[ベスト, besuto] (adj) ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, See also: S. best, A. worst, R. great

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: ดี  EN: fine
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] TH: ดีใจ  EN: to be glad

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
DDR(n) |die| คำย่อของเยอรมนีตะวันออกในอดีต Deutsche Demokratische Republik
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดี
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DVD(n) ดีวีดี

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Bonsoir!
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top