ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างชำนาญ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างชำนาญ-, *อย่างชำนาญ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen what you are about to see is not a trick or an illusion.มันเป็นเรื่องของความกล้า และการฝึกฝนมาอย่างชำนาญ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
James Edward Kilkelly, yeah.APD คิดว่านี่ เป็นวางแผนอย่างชำนาญของเรา ABQ (2009)
I'm highly trained in hapkido.ผมฝึกฮัปคิโดมาอย่างชำนาญ Taking Account (2011)
What we have here was an expertly prepared burger.สิ่งที่เรามีก็คือ เบอร์เกอร์ที่ได้รับการปรุงอย่างชำนาญ The Partners in the Divorce (2012)
He's criminally sophisticated and methodical, concealing his method of ingress and egress, leaving little evidence behind in his sniper perches.เขาลงมืออย่างชำนาญและมีระเบียบ ซ่อนตัวตั้งแต่ขาเข้าจนขาออก ทิ้งหลักฐานไว้น้อยมากในจุดที่ยิง Final Shot (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expertly(adv) อย่างเชี่ยวชาญ, See also: อย่างชำนาญ
featly(adv) อย่างชำนาญ (ปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้ว), See also: อย่างเชี่ยวชาญ, อย่างแคล่วคล่อง
handily(adv) อย่างชำนาญ, See also: อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว, Syn. adeptly, proficiently, skillfully, Ant. unadroitly
proficiently(adv) อย่างชำนาญ, See also: อย่างเจนจัด, Syn. competently
well(adv) อย่างมีทักษะ, See also: อย่างชำนาญ, Syn. capably, proficiently, skillfully, Ant. incapably, unskillfully, unadroitly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
featly(ฟีท'ลี) adv. อย่างชำนาญ, อย่างแคล่วคล่อง, See also: featliness n., Syn. skillfully
mastermind(มาส'เทอะไมดฺ) vt. วางแผนอย่างชำนาญ, ควบคุมอย่างชำนาญ. n. ผู้ริเริ่มโครงการ, ผู้ริเริ่มคำคิด, ผู้ชำนาญ, Syn. genius, wonder

English-Thai: Nontri Dictionary
skilfully(adv) อย่างชำนาญ, อย่างมีฝีมือ, อย่างว่องไว, อย่างฉลาด, อย่างแคล่วคล่อง
skillfully(adv) อย่างชำนาญ, อย่างมีฝีมือ, อย่างว่องไว, อย่างฉลาด, อย่างแคล่วคล่อง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top