ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

host

HH OW1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -host-, *host*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hostan organism that is invaded by a parasite and from which the parasite obtains its nutrients

English-Thai: Longdo Dictionary
hostile takeovers(n) การซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตร
co-host(n) เจ้าภาพร่วม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
host(n) เจ้าบ้าน, See also: เจ้าภาพ, เจ้าของบ้าน, ผู้จัดงาน
host(vt) ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ, See also: ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน, ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน
host(vt) เป็นผู้จัดรายการ, See also: เป็นพิธีกร
host(n) พิธีกร, See also: ผู้จัดรายการ, Syn. entertain, master of ceremonies
host(n) สัตว์หรือพืชที่เป็นที่อาศัยของปรสิต
host(vt) ให้สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจัดงาน
host(n) กลุ่มคนจำนวนมาก, See also: สิ่งของจำนวนมาก, Syn. herd, horde, throng
host(n) กองทัพ
hostel(n) ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย, See also: หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย, Syn. youth hostel
hostage(n) ตัวประกัน, See also: ตัวจำนำ, เชลย, Syn. captive, pawn, prisoner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
host(โฮสทฺ) n. เจ้าบ้าน, เจ้าภาพ, เจ้าของบ้าน, ผู้จัดการ, สัตว์หรือพืชที่ซึ่งปรสิตอาศัยกินอยู่. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ, Syn. publican, landlord
host computerคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์แม่งานหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักในเครือข่าย ที่จะทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายนั้นทั้งหมด เป็นทั้งที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลพื้นฐาน ที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ในเรื่องการสื่อสาร หมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ต่อเข้า/ออก
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน, ของค้ำประกัน, See also: hostageship, n.
hostel(ฮอส'เทิล) n. ที่พัก, โรงแรม, หอพักนักเรียน. v. เดินทางและพักในที่พักรับรองดังกล่าว
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก, เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก
hostelry(ฮอส'เทิลรี) n. ที่พักรับรอง, โรงแรม
hostess(โฮส'ทิส) n. เจ้าบ้านที่เป็นหญิง, เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง, พนักงานบริการที่เป็นหญิง (เช่นบนเครื่องบิน, ภัตตาคารและอื่น ๆ) , พาร์ตเนอร์. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหรือพนักงานบริการที่เป็นหญิง
hostile(ฮอส'ไทลฺ, ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์, ต่อต้าน, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary, antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์, การมีเจตนาร้าย, การเป็นศัตรู, การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม, การทำสงคราม, Syn. enmity, animosity
hostler(ฮอส'เลอะ, ออส'เลอะ) n. คนดูแลม้า (โดยเฉพาะที่โรงแรม), See also: hostlership, n.

English-Thai: Nontri Dictionary
host(n) เจ้าบ้าน, เจ้าภาพ, กองทัพ, ฝูง, โขลง
hostage(n) ตัวประกัน, เชลย, ของประกัน
hostel(n) โรงแรม, หอพักนักเรียน, ที่พักรับรอง
hostess(n) เจ้าของบ้าน, พนักงานต้อนรับ(หญิง), พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)
hostile(adj) เป็นศัตรู, มุ่งร้าย, เกลียดชัง, ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู, ความไม่เป็นมิตร, ความมุ่งร้าย, ความเกลียดชัง
hostler(n) คนเลี้ยงม้า
ghost(n) ผี, ปีศาจ, ภูติผี, ภาพลวงตา, เงา, วิญญาณ
ghostly(adj) เหมือนผี, เหมือนปีศาจ, น่ากลัว, เกี่ยวกับวิญญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
host๑. แม่ข่าย๒. แม่งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
host๑. ตัวถูกเบียน๒. ตัวให้อาศัย [ มีความหมายเหมือนกับ parasitifer ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
host๑. พืชให้อาศัย๒. พืชถูกเบียน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
host๑. แม่ข่าย๒. แม่งาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostเหย้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
host computer๑. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย๒. คอมพิวเตอร์แม่งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
host languageภาษาเจ้าบ้าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
host of predilectionตัวถูกเบียนเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
host rockหินเหย้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
host, accidentalตัวให้อาศัยโดยบังเอิญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hostเครื่องแม่ข่าย [คอมพิวเตอร์]
hostเจ้าภาพฝ่ายชาย [การทูต]
hostผู้ถูกอาศัย, ตัวถูกเบียน, สิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่มีปรสิตเข้าไปอาศัยอยู่ เช่น ต้นไม้ที่มีกาฝาก คนที่มีพยาธิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
host countryประเทศเจ้าภาพ [การทูต]
host stateรัฐผู้รับ [การทูต]
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
Hostagesตัวประกัน [TU Subject Heading]
hostessเจ้าภาพฝ่ายหญิง [การทูต]
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Host range(n) ช่วงของพืชที่เชื้อโรคหรือปริสิตสามารถก่อให้เกิดโรคได้
hostile witness(n) พยานปรปักษ์
hostility(n) unfriendly and not liking or agreeing with something:

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, Jim, since you are my guest and I am your host what is your pleasure?จิม ในเมื่อนายเป็นแขกของฉัน ฉันเป็นเจ้าบ้าน นายอยากทำอะไรสนุกๆ บ้าง Blazing Saddles (1974)
Mr. Gandhi, I'd like you to meet Mr. Jinnah, our joint host member of congress and leader of the Muslim League.คุณคานธี ขอแนะนำให้รู้จัก คุณจินนาห์ ผู้ร่วมจัดงาน และผู้นำชาวมุสลิม Gandhi (1982)
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา Clue (1985)
The Host is on the altar.มีคนรอพ่ออยู่นะ. Cinema Paradiso (1988)
Sort of a guest host situation.เป็นแค่สถานการณ์การฝังตัวเท่านั้น Junior (1994)
My host at this villa.เจ้าของคฤหาสน์นี้ Don Juan DeMarco (1994)
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ Contact (1997)
I wasn't host to cancer or parasites.ตัวแนบอยู่กับนมของเขา Fight Club (1999)
We want to thank our hosts for their generous hospitality.เราขอขอบคุณท่านเจ้าบ้าน สำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น Underworld (2003)
... Hogwartswill, untilfurthernotice, play host to the dementors of Azkaban...ฮออควอด จะได้รับการป้องกัน จาก ผู้คุมวิญญาณแห่งอัสคาบัน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Your host will give you the answer now.เจ้าหน้าที่จะให้คำตอบกับคุณได้ AVP: Alien vs. Predator (2004)
We're hosts for them to breed in.เรามีหน้าที่ให้มันขยายพันธ์เท่านั้น AVP: Alien vs. Predator (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostAfter a hearty dinner, Willie thanked the host.
hostA host of friends came to see me off.
hostAll the hostages were released unharmed.
hostAt the time, Japan was faced with a host of diplomatic problems.
hostEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
hostHe got married an air hostess.
hostHe is hostile to the proposal.
hostHe played an excellent host at today's party.
hostHe thanked his host for a most enjoyable party.
hostHe tried to brave it out while held as a hostage.
hostHostility was replaced by love.
hostHow many times has Japan hosted the Olympics?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงแรม(n) hotel, See also: hostel, motel, Syn. โฮเต็ล, Count Unit: โรง, แห่ง
สวนกระแส(adj) adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai Definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
เจ้าบ้าน(n) host, See also: owner of the house, householder, Syn. เจ้าของบ้าน, Example: เจ้าบ้านทั้งคู่ยืนต้อนรับแขกอยู่ที่ประตู, Thai Definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน
ปฏิคม(n) receptionist, See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer, Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ, Example: ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิคมในงานประชุมระดับนานาชาติต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
ผู้รับรอง(n) receptionist, See also: hostess, Example: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับรองชาวต่างชาติอยู่เสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้การต้อนรับ
ไพริน(n) enemy, See also: hostile person, Syn. ข้าศึก, ไพรี, ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Example: บ้านเมืองเราตอนนี้มีไพรินหลายทางที่คอยจ้องทำลายเรา, Count Unit: คน, พวก
ไพรินทร์(n) hostile king, See also: king who is an enemy, Example: ข้ารู้สึกโกรธแค้นไพรินทร์ผู้นี้มาก เราไม่เคยไปทำอะไรให้มันเจ็บใจเลย มันยังกลับมาทำลายเรา, Thai Definition: กษัตริย์ผู้เป็นข้าศึก
ตัวจำนำ(n) hostage, See also: pledge, Syn. ตัวประกัน, Example: เถ้าแก่เอาตัวหลานสาวเขาไว้เป็นตัวจำนำหนี้ของเขา, Thai Definition: ตัวแทนที่ให้อยู่เป็นประกันในความซื่อตรงมั่นคง
ตัวประกัน(n) hostage, See also: pledge, Syn. เชลย, ตัวจำนำ, Example: พวกเขาจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอลี้ภัยการเมือง, Thai Definition: บุคคลที่ถูกยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง
ตัวประกัน(n) hostage, See also: pledge, Syn. เชลย, ตัวจำนำ, Example: พวกเขาจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอลี้ภัยการเมือง, Thai Definition: บุคคลที่ถูกยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[aē hōsatēt] (x) EN: stewardess ; air hostess  FR: hôtesse de l'air [ f ]
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [ f ] ; aversion [ f ]
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ช้างกระ[chāngkra] (n) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids  FR: ?
โหง[hōng] (n) EN: ghost ; spirit ; apparition  FR: esprit[ m ] ; démon [ m ] ; fantôme [ m ] ; spectre [ m ]
โหงพราย[hōngphrāi] (n) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic
เจ้าของบ้าน[jaokhøng bān] (n, exp) EN: landlord of a house ; host ; homeowner  FR: propriétaire (de la maison) [ m, f ] ; hôte [ m ] ; maître des lieux [ m ]
เจ้าของงาน[jaokhøng ngān] (n, exp) EN: host ; hostess  FR: hôte [ m ] ; hôtesse [ f ]
เจ้ามือ[jaomeū] (n) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)  FR: croupier [ m ]
เจ้าภาพ[jaophāp] (n, exp) EN: host ; hostess

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOST HH OW1 S T
HOSTS HH OW1 S T S
HOSTER HH OW1 S T ER0
HOSTEL HH AA1 S T AH0 L
HOSTED HH OW1 S T IH0 D
HOST'S HH OW1 S T S
HOSTESS HH OW1 S T AH0 S
HOSTAGE HH AA1 S T IH0 JH
HOSTELS HH AA1 S T AH0 L Z
HOSTILE HH AA1 S T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Host (n) hˈoust (h ou1 s t)
host (v) hˈoust (h ou1 s t)
hosts (v) hˈousts (h ou1 s t s)
hosted (v) hˈoustɪd (h ou1 s t i d)
hostel (n) hˈɒstl (h o1 s t l)
hostage (n) hˈɒstɪʤ (h o1 s t i jh)
hostels (n) hˈɒstlz (h o1 s t l z)
hostess (n) hˈoustɪs (h ou1 s t i s)
hostile (j) hˈɒstaɪl (h o1 s t ai l)
hosting (v) hˈoustɪŋ (h ou1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2 #1,549 [Add to Longdo]
主办[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, / ] host (a conference or sports event) #2,758 [Add to Longdo]
人质[rén zhì, ㄖㄣˊ ㄓˋ, / ] hostage #9,110 [Add to Longdo]
主队[zhǔ duì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] host team (at sports event); host side #9,490 [Add to Longdo]
东道主[dōng dào zhǔ, ㄉㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄓㄨˇ, / ] host; official host (e.g. venue for games or a conference) #11,686 [Add to Longdo]
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative #15,274 [Add to Longdo]
女主人[nǚ zhǔ rén, ㄋㄩˇ ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, ] hostess; mistress #17,893 [Add to Longdo]
宿主[sù zhǔ, ㄙㄨˋ ㄓㄨˇ, 宿] host #22,508 [Add to Longdo]
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, / ] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against #27,189 [Add to Longdo]
宾主[bīn zhǔ, ㄅㄧㄣ ㄓㄨˇ, / ] hosts #35,331 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastland { n }host country [Add to Longdo]
himmlische Heerscharen { pl } [ relig. ]host of heaven [Add to Longdo]
Host { m }; Rechner am Netz [ comp. ]host [Add to Longdo]
Hostess { f } | Hostessen { pl }hostess | hostesses [Add to Longdo]
Hosting { n }; Beherbergen { n }hosting [Add to Longdo]
Wirt { m }; Gastgeber { m }; Hausherr { m } | Wirte { pl }host | hosts [Add to Longdo]
Wirts-Programmsprache { f } [ comp. ]host language [Add to Longdo]
Wirtsrechner { m } [ comp. ]host computer; host processor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (ctr) (1) rank; place (e.g. first place); (2) decimal place; (3) counter for ghosts; (P) #116 [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] (adj-na, n, vs, adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) #809 [Add to Longdo]
変化[へんげ, henge] (n, vs) goblin; ghost; apparition; bugbear #1,435 [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) #1,815 [Add to Longdo]
主催[しゅさい, shusai] (n, vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P) #2,022 [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] (n, adj-no) (1) superior (rank not class); ranking; (n) (2) { comp } higher order (e.g. byte); (3) { comp } host computer (of connected device); (P) #2,360 [Add to Longdo]
司会[しかい, shikai] (n, vs) chairmanship; leading a meeting; presenter; host; (P) #2,494 [Add to Longdo]
[れい, rei] (n) soul; spirit; departed soul; ghost; (P) #2,827 [Add to Longdo]
妖怪[ようかい, youkai] (n) ghost; apparition; phantom; spectre; specter; demon; monster; goblin; (P) #3,667 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n) (1) hostel; dormitory; (2) (arch) (See 律令制) bureau (government department beneath a ministry under the ritsuryo system); (P) #4,528 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゴースト[ごーすと, go-suto] ghost [Add to Longdo]
ホスティングサービス[ほすていんぐさーびす, hosuteingusa-bisu] hosting service [Add to Longdo]
ホスト[ほすと, hosuto] host [Add to Longdo]
ホストコンピュータ[ほすとこんぴゅーた, hosutokonpyu-ta] host computer [Add to Longdo]
ホストシステム[ほすとしすてむ, hosutoshisutemu] host system [Add to Longdo]
ホストノード[ほすとのーど, hosutono-do] host node [Add to Longdo]
ホストマシン[ほすとましん, hosutomashin] host machine [Add to Longdo]
ホスト計算機[ほすとけいさんき, hosutokeisanki] host computer [Add to Longdo]
ホスト名[ホストめい, hosuto mei] host name [Add to Longdo]
仮想ステム[かそうステム, kasou sutemu] ghost stem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Host \Host\ (h[=o]st), n. [LL. hostia sacrifice, victim, from
   hostire to strike.] (R. C. Ch.)
   The consecrated wafer, believed to be the body of Christ,
   which in the Mass is offered as a sacrifice; also, the bread
   before consecration.
   [1913 Webster]
 
   Note: In the Latin Vulgate the word was applied to the Savior
      as being an offering for the sins of men.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Host \Host\, v. t.
   To give entertainment to. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Host \Host\ (h[=o]st), n. [OE. host, ost, OF. host, ost, fr. L.
   hostis enemy, LL., army. See {Guest}, and cf. {Host} a
   landlord.]
   1. An army; a number of men gathered for war.
    [1913 Webster]
 
       A host so great as covered all the field. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Any great number or multitude; a throng.
    [1913 Webster]
 
       And suddenly there was with the angel a multitude of
       the heavenly host praising God.    --Luke ii. 13.
    [1913 Webster]
 
       All at once I saw a crowd,
       A host, of golden daffodils.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Host \Host\, v. i.
   To lodge at an inn; to take up entertainment. [Obs.] "Where
   you shall host." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Host \Host\ (h[=o]st), n. [OE. host, ost, OF. hoste, oste, F.
   h[^o]te, from L. hospes a stranger who is treated as a guest,
   he who treats another as his guest, a hostl prob. fr. hostis
   stranger, enemy (akin to E. guest a visitor) + potis able;
   akin to Skr. pati master, lord. See {Host} an army,
   {Possible}, and cf. {Hospitable}, {Hotel}.]
   1. One who receives or entertains another, whether
    gratuitously or for compensation; one from whom another
    receives food, lodging, or entertainment; a landlord.
    --Chaucer. "Fair host and Earl." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Time is like a fashionable host,
       That slightly shakes his parting guest by the hand.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Any animal or plant affording lodgment or
    subsistence to a parasitic or commensal organism. Thus a
    tree is a host of an air plant growing upon it.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 host
   n 1: a person who invites guests to a social event (such as a
      party in his or her own home) and who is responsible for
      them while they are there
   2: a vast multitude [syn: {horde}, {host}, {legion}]
   3: an animal or plant that nourishes and supports a parasite; it
     does not benefit and is often harmed by the association [ant:
     {parasite}]
   4: a person who acts as host at formal occasions (makes an
     introductory speech and introduces other speakers) [syn:
     {master of ceremonies}, {emcee}, {host}]
   5: archaic terms for army [syn: {host}, {legion}]
   6: any organization that provides resources and facilities for a
     function or event; "Atlanta was chosen to be host for the
     Olympic Games"
   7: (medicine) recipient of transplanted tissue or organ from a
     donor
   8: the owner or manager of an inn [syn: {host}, {innkeeper},
     {boniface}]
   9: a technical name for the bread used in the service of Mass or
     Holy Communion
   10: (computer science) a computer that provides client stations
     with access to files and printers as shared resources to a
     computer network [syn: {server}, {host}]
   v 1: be the host of or for; "We hosted 4 couples last night"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top