Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

domicile

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domicile-, *domicile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domicile(vt) ทำให้อยู่เป็นหลักแหล่ง, See also: พักแรม, Syn. camp, house, lodge
domicile(n) ที่พัก, See also: ที่อยู่, บ้าน, Syn. residence, dwelling, home

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
domicile(ดอม'ซิไซลฺ, ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา, ถิ่นที่อยู่, บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode, home

English-Thai: Nontri Dictionary
domicile(n) บ้านเกิด, ที่อยู่อาศัย, ที่พัก, ภูมิลำเนา, บ้าน, ถิ่นที่อยู่
domicile(vi) พักอาศัย, พักพิง, ตั้งภูมิลำเนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
domicileภูมิลำเนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
domicileภูมิลำเนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domicile; domicilภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domicileภูมิลำเนา [TU Subject Heading]
Domicile in domestic relationsภูมิลำเนาในกฎหมายครอบครัว [TU Subject Heading]
Domicile of corporationsภูมิลำเนาของบริษัท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Agents werner and harrison were sharing a domicile at the time.นักสืบเวิร์นเนอร์และแฮริสันแบ่งบ้านกันอยู่ London. Of Course (2009)
...private domicile and I won't be harassed.ที่พักอาศัยส่วนบุคคล และฉันม่ต้องการให้รบกวน Sunset (2010)
The witnesses in Rome also attest the will grants the family domicile in Rome and the villa here in Capua.พยานในกรุงโรม ยังยืนยัน ทุนจะ ภูมิลำเนาของครอบครัวในกรุงโรม และวิลล่าที่นี่ในปัว Chosen Path (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domicileThe company moved its corporate domicile to Hong Kong for tax purpose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิลำเนาเดิม(n) hometown, See also: domicile by birth, Syn. ถิ่นฐาน, รกราก, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, Example: พระสงฆ์ทุกระดับที่อยู่ตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีเพียงส่วนน้อยที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ตั้งรกราก(v) settle down, See also: domicile, take up residence(/one's abode), live permanently, have one's home, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, Ant. โยกย้าย, Example: คุณปู่ของฉันมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ
บ้านพักอาศัย(n) residence, See also: domicile, habitation, home, house, Syn. บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่พัก, Example: เขาไม่มีบ้านพักอาศัย ต้องอาศัยสวนสาธารณะเป็นที่พักพิง
รกราก(n) domicile, See also: residence, Syn. หลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งรกรากอยู่ในฮ่องกงอยู่หลายปี
การตั้งถิ่นฐาน(n) habitation, See also: domicile, establishment, settlement, residence, Syn. การตั้งหลักแหล่ง, การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา, Example: เจ้าหน้าที่พบการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพที่หลบหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ชายแดนประเทศไทย
หลักแหล่ง(n) residence, See also: domicile, dwelling place, home, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัยถาวร, Example: เมื่อมนุษย์มีบ้านมีเมืองอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มีอารยธรรมของบ้านเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบภูมิลำเนา[bai phūmilamnao] (n, exp) FR: certificat de domicile [ m ]
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; logement [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ] ; domicile [ m ]
บ้านพักอาศัย[bānphak āsai] (n, exp) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house  FR: résidence [ f ] ; domicile [ m ] ; habitation [ f ]
จรจัด[jønjat] (adj) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless  FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
การละทิ้งภูมิลำเนา[kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao] (n, exp) EN: abandonment of domicile  FR: abandon du domicile [ m ]
การตั้งถิ่นฐาน[kān tang thinthān] (n, exp) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence
ลำเนา[lamnao] (n) EN: locality ; district ; land ; zone ; region ; domicile
ภูมิลำเนา[phūmlamnao = phūmilamnao] (n, exp) EN: domicile ; home town ; native town ; native habitat  FR: domicile [ m ] ; ville natale [ f ] ; village natal [ m ]
ปราศจากที่อยู่อาศัย[prātsajāk thīyū āsai] (v, exp) EN: be homeless   FR: être sans domicile
เรือน[reūoen] (n) EN: house ; building ; domicile ; dwelling ; structure  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domicile (n) dˈɒmɪsaɪl (d o1 m i s ai l)
domiciles (n) dˈɒmɪsaɪlz (d o1 m i s ai l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Domizil { n } | Domizile { pl }domicile | domiciles [Add to Longdo]
Wohnsitz { m } | seinen Wohnsitz haben; wohnen; sich aufhalten | ohne festen Wohnsitzdomicile | to reside | of no fixed address [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
住所[じゅうしょ, juusho] (n) address (e.g. of house); residence; domicile; (P) #4,774 [Add to Longdo]
[せき, seki] (n, n-suf) (1) (sens) one's family register; one's domicile; (2) membership (club, party, etc.); (P) #7,394 [Add to Longdo]
家宅[かたく, kataku] (n) domicile; premises; (P) [Add to Longdo]
原籍[げんせき, genseki] (n) original domicile; permanent address [Add to Longdo]
原籍地[げんせきち, gensekichi] (n) (one's) domicile [Add to Longdo]
住み所[すみどころ, sumidokoro] (n) residence; address; domicile [Add to Longdo]
送籍[そうせき, souseki] (n, vs) transfer of legal domicile [Add to Longdo]
族籍[ぞくせき, zokuseki] (n) one's class (and legal domicile) [Add to Longdo]
本籍地[ほんせきち, honsekichi] (n) permanent domicile [Add to Longdo]
無籍[むせき, museki] (n, adj-no) lacking a registered domicile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domicile \Dom"i*cile\, n. [L. domicilium; domus house + (prob.)
   root of celare to conceal: cf. F. domicile. See {Dome}, and
   {Conceal}.]
   1. An abode or mansion; a place of permanent residence,
    either of an individual or a family.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A residence at a particular place accompanied with
    an intention to remain there for an unlimited time; a
    residence accepted as a final abode. --Wharton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domicile \Dom"i*cile\, v. t. [imp. & p. p. {Domiciled}; p. pr. &
   vb. n. {Domiciling}.] [Cf. F. domicilier. Cf. {Domiciliate}.]
   To establish in a fixed residence, or a residence that
   constitutes habitancy; to domiciliate. --Kent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domicile
   n 1: (law) the residence where you have your permanent home or
      principal establishment and to where, whenever you are
      absent, you intend to return; every person is compelled to
      have one and only one domicile at a time; "what's his legal
      residence?" [syn: {domicile}, {legal residence}]
   2: housing that someone is living in; "he built a modest
     dwelling near the pond"; "they raise money to provide homes
     for the homeless" [syn: {dwelling}, {home}, {domicile},
     {abode}, {habitation}, {dwelling house}]
   v 1: make one's home in a particular place or community; "may
      parents reside in Florida" [syn: {reside}, {shack},
      {domicile}, {domiciliate}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 domicile /domisil/ 
  home; accommodation; dwelling; residence; abode; dwelling place; residence

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top