ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lash

L AE1 SH   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lash-, *lash*
English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lash[VT] กระตุ้น, See also: ยุยง, ส่งเสริม, Syn. drive, incite, encourage
lash[VT] กระทบอย่างแรง (คลื่น, ฝน), See also: สาด, ซัด, Syn. beat
lash[N] การกระทบอย่างแรงของคลื่นหรือสายฝน, See also: การซัด, การสาด, Syn. beat, impact
lash[N] การเฆี่ยน, See also: การโบย, การตี, การหวด, Syn. stroke, blow
lash[N] ขนตา, Syn. eyelash
lash[VT] เฆี่ยน, See also: ฟาด, ตี, หวด, โบย, Syn. beat, hit, strike
lash[VI] ตำหนิ, See also: โจมตี, ว่ากล่าว, ด่าว่า, Syn. attack, reprove, berate
lash[N] สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน, See also: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม, Syn. severe scolding, verbal attack
lash[N] แส้, Syn. whip, thong, strap
lash[VT] ผูกเชือก, Syn. tie, bind, fasten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
lashed(แลชทฺ) adj. มีขนตา
lashing(แลช'ชิง) n. การเฆี่ยน,การโบย,การด่าอย่างเจ็บแสบ,การผูกหรือมัดด้วยเชือก,เชือกที่ใช้มัด
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
eyelashn. ขนตา, Syn. eyehair
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flashing(แฟลช'ชิง) n. แผ่นมุงข้อต่อของหลังคา
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy

English-Thai: Nontri Dictionary
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
lash(vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
clash(vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน
eyelash(n) ขนตา
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flash(vi) ส่งแสงแลบ,เกิดขึ้นโดยเร็ว,สะท้อนกลับ,เกิดขึ้นกะทันหัน
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
slash(n) การฟัน,การเฉือน,การหวด,การเฆี่ยน,การทำให้เจ็บแสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lash; free play; playระยะว่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lash Lureสารเสริมสวย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I can lash my knife to the butt of one of the oars. "ฉันจะฟาดดของฉัน เพื่อชนแห่งหนึ่งของพายที่ The Old Man and the Sea (1958)
Take that stuff down below and you lash it secure, all right?เอาไอ้นั่นลงไปเเล้วก็ผูกให้เเน่นนะ Jaws (1975)
Kelly Lash kills Irena, Dr. Green's colleague.เคลลี่ แลช ฆ่า เออเรน่า เพื่อนร่วมงานของ ดร. กรีน Basic Instinct (1992)
How about you, Lash LaRue?วิธีการเกี่ยวกับคุณหวดวีล? Pulp Fiction (1994)
Don't lash out okay?มาคิโนะ ฉัน... A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
By rod and lash the boy was punished taught to show no pain, no mercy.เด็กชายที่ถูกลงทัณฑ์ ด้วยท่อนไม้และแส้ ถูกสอนไม่ให้แสดงว่าเจ็บปวด หรือแสดงเมตตาใดๆ 300 (2006)
It's not the lash they fear it is my divine power.ข้าทำให้ท่านเป็นขุนศึก เหนือกรีกทั้งมวลได้ ท่านจะนำกระบวนรบของข้า สู่ใจกลางยุโรป 300 (2006)
I'd like to be beat with the prettiest lash if I'm being tortured.ผมอยากจะถูกตีด้วยแส้ที่สวยที่สุดถ้าผมต้องถูกทรมาน Love Now (2007)
Please don't lash out at me.อย่ามาลงที่ผมสิ Chuck Versus the Sensei (2008)
A GUY WHO FOLLOWS THE RULES MAY LASH OUT ONCE, BUT TO DO IT AGAIN, HE'D NEED SIMILAR PROVOCATION.เขาหาที่ที่มีการเชื่อมทาง เขาขับวนแถวนั้นเรื่อยๆ Normal (2008)
We either lash out or we shut down.ถ้าไม่ด่ากันก็เมินใส่กัน Paradise (2008)
Lash a few chips on that, all right?แล่ออกเป็นชิ้นดีมั้ย The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lashThe caged tiger lashed its tail.
lashThe strong easterly wind lashed at our faces.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาด[V] splash, See also: lash, dash, throw, toss out, spill, sprinkle, Syn. ซัด, Example: ฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้จนพื้นห้องเริ่มเปียกนอง, Thai definition: ซัดน้ำไป, วักน้ำไปโดยแรง
ตวัด[V] whip, See also: lash, jerk, throw, swing, flick, Syn. ม้วน, Example: เขาตวัดคันเบ็ดขึ้นอย่างแรงเมื่อปลาใหญ่งับเหยื่อเข้าไปในปาก, Thai definition: วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, โอบรัดเข้ามาโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit   
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice   FR: trancher ; sectionner
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟฟ้าเดินทาง[n. exp.] (faifā doēnthāng) EN: flashlight   
ไฟแฟลช[n. exp.] (fai flaēt) EN: flash   FR: flash [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LASH L AE1 SH
LASHUA L AE1 SH UW0 AE0
LASHES L AE1 SH IH0 Z
LASHER L AE1 SH ER0
LASHED L AE1 SH T
LASHWAY L AE1 SH W EY2
LASHLEE L AE1 SH L IY2
LASHLEY L AE1 SH L IY0
LASHOMB L AE1 SH AH0 M
LASHING L AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lash (v) lˈæʃ (l a1 sh)
lashed (v) lˈæʃt (l a1 sh t)
lashes (v) lˈæʃɪz (l a1 sh i z)
lash-up (n) lˈæʃ-ʌp (l a1 sh - uh p)
lashing (v) lˈæʃɪŋ (l a1 sh i ng)
lash-ups (n) lˈæʃ-ʌps (l a1 sh - uh p s)
lashings (n) lˈæʃɪŋz (l a1 sh i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮鞭[pí biān, ㄆㄧˊ ㄅㄧㄢ, ] lash, #42,677 [Add to Longdo]
鞭挞[biān tà, ㄅㄧㄢ ㄊㄚˋ, / ] lash; castigate, #54,216 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
がたり[, gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump) [Add to Longdo]
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[, zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to,adv) (on-mim) splash; plop [Add to Longdo]
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P) [Add to Longdo]
ちゃぷちゃぷ;チャプチャプ[, chapuchapu ; chapuchapu] (adj-na,adj-no,adv-to,n) splish-splash; glug-glug [Add to Longdo]
どんぶりこ;どんぶらこ[, donburiko ; donburako] (adv,adv-to) (1) (どんぶりこ only) (on-mim) plop; splash; (2) (on-mim) tumbling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]
円記号[えんきごう, enkigou] yen sign, back slash [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, ) [Add to Longdo]
書式フラッシュ[しょしきフラッシュ, shoshiki furasshu] form flash [Add to Longdo]
バックスラッシュ[ばっくすらっしゅ, bakkusurasshu] back-slash (mark) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lash \Lash\ (l[a^]sh), n. [OE. lasche; cf. D. lasch piece set
   in, joint, seam, G. lashe latchet, a bit of leather, gusset,
   stripe, laschen to furnish with flaps, to lash or slap, Icel.
   laski gusset, flap, laska to break.]
   1. The thong or braided cord of a whip, with which the blow
    is given.
    [1913 Webster]
 
       I observed that your whip wanted a lash to it.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A leash in which an animal is caught or held; hence, a
    snare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. A stroke with a whip, or anything pliant and tough; as,
    the culprit received thirty-nine lashes.
    [1913 Webster]
 
   4. A stroke of satire or sarcasm; an expression or retort
    that cuts or gives pain; a cut.
    [1913 Webster]
 
       The moral is a lash at the vanity of arrogating that
       to ourselves which succeeds well.   --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. A hair growing from the edge of the eyelid; an eyelash.
    [1913 Webster]
 
   6. In carpet weaving, a group of strings for lifting
    simultaneously certain yarns, to form the figure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lash \Lash\, v. i.
   To ply the whip; to strike; to utter censure or sarcastic
   language.
   [1913 Webster]
 
      To laugh at follies, or to lash at vice. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {To lash out}, to strike out wildly or furiously; also used
    figuratively.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lash \Lash\, v. t. [Cf. D. lasschen to fasten together, lasch
   piece, joint, Sw. laska to stitch, Dan. laske stitch. See
   {Lash}, n. ]
   To bind with a rope, cord, thong, or chain, so as to fasten;
   as, to lash something to a spar; to lash a pack on a horse's
   back.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lash \Lash\ (l[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Lashed}; p. pr. &
   vb. n. {Lashng}.]
   1. To strike with a lash; to whip or scourge with a lash, or
    with something like one.
    [1913 Webster]
 
       We lash the pupil, and defraud the ward. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike forcibly and quickly, as with a lash; to beat,
    or beat upon, with a motion like that of a lash; as, a
    whale lashes the sea with his tail.
    [1913 Webster]
 
       And big waves lash the frighted shores. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw out with a jerk or quickly.
    [1913 Webster]
 
       He falls, and lashing up his heels, his rider
       throws.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To scold; to berate; to satirize; to censure with
    severity; as, to lash vice.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lash
   n 1: any of the short curved hairs that grow from the edges of
      the eyelids [syn: {eyelash}, {lash}, {cilium}]
   2: leather strip that forms the flexible part of a whip [syn:
     {lash}, {thong}]
   3: a quick blow delivered with a whip or whiplike object; "the
     whip raised a red welt" [syn: {whip}, {lash}, {whiplash}]
   v 1: beat severely with a whip or rod; "The teacher often
      flogged the students"; "The children were severely
      trounced" [syn: {flog}, {welt}, {whip}, {lather}, {lash},
      {slash}, {strap}, {trounce}]
   2: lash or flick about sharply; "The lion lashed its tail"
   3: strike as if by whipping; "The curtain whipped her face"
     [syn: {whip}, {lash}]
   4: bind with a rope, chain, or cord; "lash the horse" [ant:
     {unlash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top