ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สละสลวย

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สละสลวย-, *สละสลวย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สละสลวย[V] be beautiful, See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth, Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ, Example: สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้, Thai definition: เป็นระเบียบเรียบร้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สละสลวย(สะหฺละสะหฺลวย) ว. ที่กล่าวหรือเรียบเรียงได้เนื้อถ้อยกระทงความ และมีสำนวนกลมกลืนไพเราะระรื่นหู (ใช้แก่ถ้อยคำสำนวน) เช่น บทความนี้มีสำนวนสละสลวย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our organization will not be placated with flowery New Age rhetoric...องค์กรของเราจะไม่ได้จบลง กับสำนวนสละสลวยยุคใหม่ Contact (1997)
Beautiful, huh?สละสลวย ใช่ไม๊? National Treasure (2004)
Fuck the euphemisms. And okay, I may be sleeping with him,ไม่ต้องมาใช้คำสละสลวยหรอก และใช่ ฉันอาจนอนกับเขา Resistance Is Futile (2007)
It is a euphemism.เป็นการใช้คำที่สละสลวยเท่านั้น Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Now, that's absolutely delightful Arabic, but what the fuck is the fig orchard?เป็นภาษาที่สละสลวยมาก ว่าแต่สวนรุกขชาติห่านี่อะไร Body of Lies (2008)
Was it the gripping tale of teen incest or just the general fine quality of the prose?ชอบที่เนื้อเรื่องเมียหลวง เมียน้อย หรือชอบที่ภาษาสละสลวย Shattered Bass (2011)
I catch that pretty little bastard talking to my daughters--ถ้าข้าเห็นนะว่าไอ้ลูกนอกคอก หน้าตาสละสลวยนี่คุยกับลูกสาวข้า-- The North Remembers (2012)
So much more than a pretty face.มีอะไรมากกว่าใบหน้าสละสลวย Growing Pains (2012)
So I'm clear, these are just euphemisms... you're using here, right?ฉันเข้าใจชัดเจนแล้ว มันก็แค่คำพูดสละสลวยเท่านั้น คุณจะใช้ที่นี่ใช่ไหม Rabid Dog (2013)
Very poetical.เป็นกวีที่สละสลวยมาก Red Listed (2013)
It's elegant.มัน สละสลวย The Original (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สละสลวย[v.] (salasalūay) EN: be beautiful ; be elegant ; be graceful ; be fine ; be well-arranged ; be smooth   
สละสลวย[adj.] (salasalūay) EN: fluent ; elegant ; lithe ; lissome ; graceful   FR: élégant ; raffiné ; pittoresque

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flowery[ADJ] หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน), See also: สละสลวย, Syn. fancy, ornate, Ant. simple, clear
polished[ADJ] สละสลวย, See also: ซึ่งขัดเกลาแล้ว
refined[ADJ] สละสลวย, See also: ประณีต, ละเอียดลออ, Syn. dilicate, fine, precise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrestic(อะเกรส' ทิค) adj. บ้านนอก, ไม่สละสลวย, เซอะซะ (rural, rustic, awkward)
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined
euphemism(ยู'ฟะมิสซึม) n. การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สละสลวย, See also: euphemist n. ดูeuphemism euphemistic adj. ดูeuphemism euphemistical adj. ดูeuphemism
euphuism(ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป, See also: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
flowery(เฟลา'เออรี) adj. ซึ่งปกคลุมหรือประดับด้วยดอกไม้,เป็นลายดอก,เป็นสำนวนสละสลวย,คล้ายดอกไม้., See also: floweriness n.
gent(เจนทฺ) n. สุภาพบุรุษ, See also: gents ห้องน้ำผู้ชาย adj. งดงาม,สละสลวย
genteel(เจนทีล') adj. เกี่ยวกับสังคมผู้ดี,งดงาม,สละสลวย,สุภาพ, Syn. refomed,elegant
gentility(เจนทิล'ลิที) n. ความสละสลวย,บุคคลชั้นสูง,บุคคลที่เกิดในตระกูลผู้ดี, Syn. refinement,nobility

English-Thai: Nontri Dictionary
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
euphemism(n) การใช้ถ้อยคำสุภาพ,การใช้ภาษาสละสลวย
euphemistic(adj) สุภาพ,อ่อนหวาน,สละสลวย,ไพเราะ,นุ่มนวล
euphuism(n) การใช้ภาษาหรู,การใช้ภาษาสละสลวย
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ
prettiness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความเก๋,ความสละสลวย,ความไพเราะ
pretty(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,สละสลวย,ไพเราะ
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top