ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่ได้เรื่อง

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ได้เรื่อง-, *ไม่ได้เรื่อง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เฟ่ย (adj slang ) ไม่ได้เรื่อง ไม่ดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ได้เรื่อง[V] ineffectually, Syn. ไม่สำเร็จ, Example: เด็กคนนี้สั่งให้ทำอะไรไม่ได้เรื่องทุกที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องได้ราวว. ถือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้, ถือเป็นสาระไม่ได้.
เหลวไม่ได้เรื่อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The place is empty, so if you're uncomfortable, mind you make a fuss.ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าคุณไม่สุขสบายละก็ โวยไปเลย ไม่ต้องเกรงใจ Rebecca (1940)
- It don't matter.- มันไม่ได้เรื่อง เขาไม่ได้นำมันขึ้น 12 Angry Men (1957)
He stays looking good, but his picture falls apart.เขาหน้าตาดี แต่ภาพกลับไม่ได้เรื่อง Oh, God! (1977)
Warning shots are bullshit.ยิงขู่น่ะไม่ได้เรื่องหรอก Phantasm (1979)
Useless.ไม่ได้เรื่องReturn of the Condor Heroes (1983)
That wasn't very nice.นี่มันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆ Labyrinth (1986)
But the truth is, those guys are wimps.แต่ความจริงคือ คนพวกนี้ล้วนไม่ได้เรื่อง Akira (1988)
- You're not eating your cherry?เด็กคนนั้นไม่ได้เรื่องเลย เดวิด คุณต้องให้คนที่รู้ว่าต้องทำอะไรกับฉัน Big (1988)
- 'I've got some wild, wild life'3 ไม่ได้เรื่อง Cool Runnings (1993)
It's illegal to carry it, but-but that doesn't matter, 'cause get a load of this.มันผิดกฎหมายที่จะดำเนินการ แต่ แต่ที่ไม่ได้เรื่องเพราะได้รับภาระนี้ Pulp Fiction (1994)
See, that shit don't matter. You're judging this shit the wrong way.ดูอึที่ไม่ได้เรื่อง คุณกำลังตัดสินอึนี้เป็นวิธีที่ผิด Pulp Fiction (1994)
That doesn't matter. With Tommy's testimony, I can get a new trial.ที่ไม่ได้เรื่อง กับคำเบิกความของทอมมี่, ฉันจะได้รับการพิจารณาคดีใหม่ The Shawshank Redemption (1994)

English-Thai: Longdo Dictionary
loser(n) คนขี้แพ้, คนไม่เอาถ่าน, คนไม่เอาไหน, คนไม่ได้เรื่อง เช่น Are you a loser?! Take this quiz and find out.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lame[ADJ] ไม่ได้เรื่อง, See also: ใช้ไม่ได้, อ่อน, Syn. weak, clumsy, inadequate, unsatisfactory

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top