ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incapably

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incapably-, *incapably*, incapab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incapable(adj) ซึ่งไม่สามารถพอ, Syn. unapt, unsuited, Ant. apt, capable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent, Ant. capable

English-Thai: Nontri Dictionary
incapable(adj) ไม่สามารถ, ไม่อาจทำได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
You're incapable of exciting me, Steel, except as an anthropological curiosity.ฉันไม่ตื่นเต้นหรอก สตีล ก็แค่ anthropological curiosity Day of the Dead (1985)
No, I think men like Budahas are incapable of dealing with the stress of flying the aircraft we saw.ไม่ ผมคิดว่าคนแบบ Budahas ไม่สามารถ... ..รับมือกับความเครียด ในการบินยาน แบบที่เราเห็น ... . Squeeze (1993)
I'm incapable of that.ผมดูไม่ออก Wild Reeds (1994)
Theories abound as to why, but I'm pretty sure she's just incapable of human interaction.อาจจะมีทฤษดีว่าทำไม แต่ฉันก็แน่ใจว่าพี่นะ ไม่มีความสามารถ ในการคุยกับมนุษย์โลก 10 Things I Hate About You (1999)
Suffice it to say your professor finds himself incapable of teaching...I have to say to them that the teacher Lupin is incapacitated to teach.. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Are you incapable of restraining yourself... ... ordoyoutakepride in being an insufferable know-it-all?He is you capably of being kept quiet or is it proud to be the unbearable smart one? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You're married and incapable of feeling such sentiment.พี่น่ะแต่งงานแล้ว คงไม่รับรู้ เรื่องอ่อนไหวอย่างนี้หรอก Everybody Has a Little Secret (2004)
But I know her to be incapable of wilfully deceiving anyone.แต่พี่ไม่คิดว่าหล่อนจะสามารถ ทำร้ายใคร โดยเจตนาได้หรอก Pride & Prejudice (2005)
O'Hara, I am physically incapable of pointing the finger at a dragon or a leprechaun or the Loch Ness Monster.โอฮาร่า ร่างกายของผมไม่สามารถชี้นิ้วมือ ที่มังกรหรือผีแคระ หรือปีศาจทะเลสาบล็อกเนส 65 Million Years Off (2007)
I am incapable of happiness but I will say it seems logical that you are here.ผมไม่สามารถแสดงอาการมีความสุขได้ แต่ผมจะพูดถึงมันในแบบตรรก ในสิ่งที่คุณมาทำงานที่นี่ Knight Rider (2008)
Incapable of feeling pain as we do.ไม่ค่อยรับรู้ความเจ็บปวดอย่างที่เราเป็น I Don't Wanna Know (2008)
Ethan turner was incapable of compromise.อีทาน เทินเนอร์ ไม่สามารถควบคุมความต้องการได้ Turning Biminese (2008)
I was incapable of saving you.ฉันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแก The Arrival (2008)
I'm constitutionally incapable.นั่นทำไม่ได้หรอก The Bad Fish Paradigm (2008)
Here I thought the Y-chromosome was incapable of change. Look at you two branching out.ที่ไม่เปิดโอกาส ดูความแตกต่างของ 2 คนนี้สิ It's a Wonderful Lie (2008)
This man you're eager to pay homage to, he was incapable of admitting any point of view but his own.ชายคนนี้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจงรักภักดี เขาทำร้ายการยอมรับจุดบางจุดที่เห็นแต่ของเขาเอง Birthmarks (2008)
They're anhedonic, incapable of experiencing pleasure.พวกเขาเป็นโรคซึมเศร้า ไม่สามารถรับความกดดันได้ Joy (2008)
You Americans, you are incapable of secrecy because you are a democracy.พวกอเมริกันอย่างคุณเก็บความลับไม่ค่อยได้ Body of Lies (2008)
So you're saying that men are incapable of love?คุณพูดว่าผู้ชาย ไม่สามารถพอที่จะมีความรัก? The Ugly Truth (2009)
Men are incapable of growth, change or progress.พวกผู้ชายน่ะพัฒนาช้า ทั้งการเปลี่ยนแปลงและคิด The Ugly Truth (2009)
Even if they have a moment in a hotel elevator and it's totally romantic and full of potential men are incapable of copping to it.แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ใน สถานการณ์ที่อยู่ในลิฟท์ ..และบรรยากาศเป็นใจ และเอื้ออำนวยสุดๆ ..ผู้ชายไม่สามารถพอที่จะคว้ามันไว้ได้ The Ugly Truth (2009)
YOU JUST PROVED YOU WERE INCAPABLE OF EMPATHY.คุณมันก็เหมือนคู่หูของคุณ วิลเลี่ยม, คุณไม่เคยทำอะไรโดยไม่มีเขา Soul Mates (2009)
You're completely incapable of relaxing, aren't you?คุณน่าจะเอาเวลาไปพักผ่อนบ้าง ทำไมคุณไม่? Blinded by the Light (2009)
Notably, she was incapable of producing offspring.ไม่เลย เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ และให้กำเนิดทารกได้ Night of Desirable Objects (2009)
Even if you intend to focus on the meaning of the word, the color surrounding it captures your attention, rendering you incapable of making a proper judgment.ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งใจไปที่ความหมายของคำนั้นๆ สีรอบๆ คำ... ...ดึงเอาความตั้งใจของคุณไป ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง Episode #1.5 (2009)
In short, he believes that his brain condition has rendered incapable of hitting the broadside of a barn with his firearm.เขาเชื่อว่าสมองของเขา อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถยิงปืน เข้าเป้าได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
On its own, humanity is incapable of holding the Angels in check.มนุษย์ไม่มีทางควบคุมเทวทูตเพื่อตรวจสอบได้หรอก Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
She's incapable.เธอไร้ความสามารถ Frankie & Alice (2010)
-He's incapable of speech. -Thank God for that.ทำดีที่สุดตลอดเวลาที่สามารถทำได้ โดยครอบครัวของนาย Edge of Darkness (2010)
Incapable of performingซึ่งไม่พอที่จะทำให้สำเร็จ Human (2010)
For a number of reasons, she's incapable of managing her queendom.ด้วยเหตุผลทั้งหลาย หล่อนจึงไม่สามารถจะปกครองอาณาจักรได้ต่อไป Beautifully Broken (2010)
No, I swear upon the goddess that I'm incapable of such violence.ฉันไม่สามารถใช้ ความรุนแรงแบบนั้นได้ The Witch in the Wardrobe (2010)
Someone incapable of remorse.คนที่ไม่สามารถสำนึกเสียใจได้ Exit Wounds (2010)
I guess you're not the only one who assumed I was incapableพ่อว่า ลูกไม่ใช่คนเดียวที่ คิดว่าพ่อไม่สามารถ The Townie (2010)
That Tyler kid is incapableไอ้หนูไทเลอร์สู้ไม่ได้หรอก Brave New World (2010)
She's incapable of love.เธอพิการทางความรัก Memory Lane (2010)
But you can't. You're incapable.แต่คุณทำไม่ได้หรอก คุณมันไม่เจ๋งพอ Sketchy (2010)
Yeah, he's incapable of thinking 5 minutes ahead.ใช่ เขาคิดล่วงหน้า ไป 5 นาทีไม่ได้ Safe Haven (2010)
My friends always mock me for being an incapable meddler.เพื่อนฉันจะเยาะเย้ยฉัน ว่าเป็นตัววุ่นวาย Episode #1.11 (2010)
Immortals, once thought incapable of death... discovered they had the power to kill one another.บรรดาพวกอมตะ.. ซึ่งเชื่อว่าไม่มีวันตาย พบว่าเขาฆ่ากันเองตายได้ Immortals (2011)
I'm incapable of thinking of you that way.ฉันคิดแบบนั้นกับเธอไม่ได้.. X-Men: First Class (2011)
Sorry that I'm incapableข้าหมดหนทาง The Lost Bladesman (2011)
You're incapable of carrying that off!อย่างนั้นเชียว? นายไม่มีวัน ที่จะทำอย่างนั้นได้หรอก Yougashiten koandoru (2011)
No. (GRUNTING) You are incapable of love.ไม่ นายรักใครไม่เป็นหรอก Me and the Devil (2011)
The man is incapable of saying good-bye.ชายที่บอกลาไม่เป็น Half a World Away (2011)
You are incapable of change.แต่ฉันเลือกถูกแล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ The Big Sleep No More (2011)
Are you physically incapable of taking responsibility for your actions?ร่างกายคุณควบคุมไม่ได้ เลยทำแบบนั้นเหรอ? Pilot (2011)
Are you incapable of remorse? Just apologize!นายนี่ไม่สำนึกบ้างเลยใช่มั้ย ก็แค่ขอโทษน่ะ Ghost World (2011)
Not if she's incapable of handling rejection.แต่เธอก็ต้องยอมรับการถูกปฏิเสธ Head Case (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incapabA baby is incapable of taking care of itself.
incapabHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
incapabHe is incapable of telling a lie.
incapabOstriches are incapable of flight.
incapabShe is incapable of deceit.
incapabShe is incapable of doing anything alone.
incapabThe building is incapable of repair.
incapabThe child was incapable of understanding his father's death.
incapabThe plan is incapable of alteration.
incapabWith her extravagant tastes, she was incapable of making ends meet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้ความสามารถ(v) be incompetent, See also: be incapable, be incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: คนไทยด่าว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ
ไร้ความสามารถ(adj) incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
มือไม่ถึง(v) be incapable, See also: be not skilled enough, be inadequate, be unqulified, Example: คุณยังมือไม่ถึงที่จะทำงานระดับนี้, Thai Definition: มีความสามารถไม่พอ
ไร้สมรรถภาพ(adj) disabled, See also: incapable, incompetent, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทหารจำนวน 43% ถูกปลดจากกองทัพ เนื่องจากไร้สมรรถภาพ
อ่อนปวกเปียก(adj) weak, See also: incapable, Syn. ปวกเปียก, อ่อนเปียก, Example: ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกแสดงถึงสภาพโภชนาการไม่ดี, Thai Definition: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
อ่อนเปียก(adj) weak, See also: incapable, Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Thai Definition: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
คนเสมือนไร้ความสามารถ(n) quasi-incapable, See also: incompetent person, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ, Notes: (กฎหมาย)
ไม่ทัน(adv) unable to catch, See also: incapable of catching, Ant. ทัน, Example: วีดีทัศน์เรื่องนี้ฉายเร็วมากจนพวกเราดูไม่ทัน, Thai Definition: ไม่มีความสามารถที่จะตามเรื่องได้ทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เป็น[mai pen] (v, exp) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สามารถ[mai samāt] (adj) EN: unable ; not capable  FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.)
ไม่สามารถทำได้[mai samāt tham dāi] (v, exp) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สมควร[mai somkhūan] (adj) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt  FR: inapte ; incapable
ไม่ทัน[mai than] (x) EN: unable to catch ; incapable of catching
ไม่ไหว[mai wai] (adj) EN: unable ; cannot  FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)
มือไม่ถึง[meūmaitheung] (v) EN: be incapable
อ่อนเปียก[ønpīek] (adj) EN: weak ; incapable
อ่อนปวกเปียก[ønpuakpīek] (adj) EN: weak ; incapable  FR: flasque ; mollasse
ไร้ประสิทธิภาพ[rai prasitthiphāp] (adj) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability  FR: incompétent ; incapable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCAPABLE IH2 N K EY1 P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapable (j) ˈɪnkˈɛɪpəbl (i1 n k ei1 p @ b l)
incapability (n) ˈɪnkˌɛɪpəbˈɪlɪtiː (i1 n k ei2 p @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无法[wú fǎ, ㄨˊ ㄈㄚˇ,   /  ] unable; incapable #550 [Add to Longdo]
不干[bù gàn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˋ,  ] unwilling to do sth; incapable of sth; to quit #11,132 [Add to Longdo]
无能[wú néng, ㄨˊ ㄋㄥˊ,   /  ] inability; incapable; powerless #12,676 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfähigkeit { f }; Unvermögen { n } | Unfähigkeiten { pl }incapability | incapacities [Add to Longdo]
Untüchtigkeit { f }incapableness [Add to Longdo]
handlungsunfähig { adj }unable to act; incapable of acting [Add to Longdo]
unfähig { adj }incapable [Add to Longdo]
unfähig { adv }incapably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n, adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n, adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation [Add to Longdo]
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) { Buddh } (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top