Search result for

expand

(90 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expand-, *expand*, expan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expand[VI] เจริญรุ่งเรือง, Syn. relex
expand[VT] ทำให้กว้าง, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้มากขึ้น, Syn. enlarge, extend
expand[VI] แผ่ขยาย, See also: ยืดออก, กว้างออก, มากขึ้น, Syn. enlarge, extend
expand[VT] ให้ความหมายเต็ม (จากตัวย่อ, คำย่อ)
expand[VI] อธิบายอย่างละเอียด, Syn. decribe, explain
expand[VT] อธิบายอย่างละเอียด, Syn. decribe, explain
expanded[ADJ] ใหญ่ขึ้น, See also: ขยายตัว, กว้างขึ้น, Syn. extended, outstretched, unfolded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expand(อิคซฺแพนดฺ') v. ขยาย,แผ่,ทำให้กว้างออก,เพิ่ม,คลี่ออก,ยืดออก,บาน, See also: expandable,expandible adj. expander, Syn. widen
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยายหมายถึง หน่วยความจำที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง วิธีเพิ่มหน่วยความจำแบบนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส นิยมใช้อยู่ก่อนจะมีการนำชิป (chip) 80286 มาใช้ หน่วยความจำนี้เป็นหน่วยความจำต่างหากที่บริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ทำเป็นรายการแถมให้ เพิ่มจากหน่วยความจำ 640 K ที่ใช้อยู่เดิม ไม่ใช่นำหน่วยความจำเดิมมาทำให้ใหญ่ขึ้น เป็นหน่วยความจำคนละหน่วย แต่คอมพิวเตอร์สามารถเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำนี้ได้รวดเร็ว จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหน่วยความจำเดียวกัน
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486

English-Thai: Nontri Dictionary
expand(vi,vt) ขยายตัว,แพร่,แผ่,เพิ่ม,คลี่ออก,พัฒนา,ขยายความ,ยืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expanderอุปกรณ์ขยายสัญญาณบีบอีด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expander turbineกังหันแบบไอขยายตัว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expandการปูด [การแพทย์]
Expandable Polystylene,EPS อีพีเอส
เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีขั้นตอนการผลิตแยกมา จากพีเอส สามารถนำมาผลิตเป็นโฟม (Foam) เรียกว่า "พีเอส โฟม" (PS Foam) โฟมดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตถ้วยไอศกรีม ถ้วยเครื่องดื่ม ถาด หรือ กะบะใส่อาหารสำเร็จรูปประเภทฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) ถังเก็บของสดหรือถังน้ำแข็งเพราะเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษา อุณหภูมิได้ดี เป็นพลาสติกที่มีสีขาวสะอาด สามารถใช้ในการหีบห่อของแตกง่าย มีน้ำหนักเบา [สิ่งแวดล้อม]
expanded memory systemหน่วยความจำส่วนขยายเวลาใช้ระบบปฏิบัติการ DOS [คอมพิวเตอร์]
Expanded Programme on Immunization (EPI)โครงการขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค [การแพทย์]
Expandingค่อนข้างรวดเร็ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
Not to mention you should wait till at least 30 to punish that pleasure portal with a 7-pound tissue expander.ไม่ต้องกังวล คุณสามารถรอได้จนอายุ 30 ทางเข้าที่น่าพอใจ ด้วยการคลี่ทิชชู่หนัก 7 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
Around the clock, officer. Expanding our storage.ทั้งวันแหละครับ คุณตำรวจ กำลังขยายที่เก็บของ The Bank Job (2008)
Expand my kingdom's borders.ขยายขอบเขตอาณาจักร ของข้าออกไป Inkheart (2008)
It's because we're expandable. Who's gonna care if a bunch of crooks wind up dead?ใครจะแคร์ล่ะ ถ้าพวกนั้นตาย Breaking and Entering (2008)
Area expanded.ขยายมุมกล้อง Body of Lies (2008)
I'm planning on expanding.ฉันอยากจะขยายร้านพอดี The Ramen Girl (2008)
Water expanding as it gets warmer caused, in the 20th century alone, a rise of 20 centimeters.น้ำจะขยายตัว เมื่อมันอุ่นขึ้น แค่ในศตวรรษที่ 20 อย่างเดียว ระดับน้ำที่สูงขั้น 20 เซนติเมตร Home (2009)
There are those that fear that what you're really talking about is taking away civil liberties, relaxing FISA policies, expanding the reach of the Patriot Act.มีความกลัวกันว่า ในเรื่องที่ท่านพูดมานั้น จะมีการริดรอนเสรีภาพประชาชน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
No, there's been no sign of Bauer in the northeast sector, so expand your cordon to the 25-mile mark.ไม่มีร่องรอยของงบาวเออร์ ทางด้าน ตอ. เฉียงเหนือ ถ้ายังงั้นขยายแนวออกไปอีก 25 ไมล์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But we do want to expand our facilities.จะหาทำเลอื่นเปิดอีกแห่งมั้ยครับ เราไม่ได้คิดจะครองโลกหรอก The Girlfriend Experience (2009)
I read the "Wall Street Journal ' and was a medical products company against, who wanted to expand out.แล้วบังเอิญอ่านเจอบริษัทขายของทางการแพทย์ ที่กำลังมีแผนขยายกิจการ แต่ขาดเงินทุน Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expandA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
expandGlobal agricultural output was expanding.
expandHeat expands most things.
expandHe expanded his research.
expandIf you pump air into a tire it expands.
expandI hope that your future activities will expand our relationship with your firm.
expandI hope to see our relationship expand.
expandLittle did I dream that we would expand our business to the U.S.
expandMany astronomers assume that the universe continues to expand forever.
expandMany astronomers assume that the universe expands infinitely.
expandMaybe I ought to expand the memory.
expandOur primary objective is to expand the South American market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยายวง[V] expand (boundaries), See also: expand (limits), Syn. ขยายขอบเขต, ขยายตัว, Ant. แคบลง, Example: กรณีปัญหาการปรับค่าทางด่วนขณะนี้ได้ขยายวงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัดแล้ว, Thai definition: แผ่วงกว้างออกไป
ขยายอาณาเขต[V] expand (territory), Syn. ขยายพื้นที่, แผ่อาณาเขต, Example: เขมรขยายอาณาเขตเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดีจนในที่สุดอาณาจักรทวาราวดีก็สูญสิ้นชื่อไป, Thai definition: ่แผ่พื้นที่ หรืออาณาเขตให้กว้างขึ้น
ยืด[V] stretch, See also: expand, Syn. ยาน, Ant. หด, Example: อย่าดึงเสื้ออย่างนั้น เดี๋ยวยืดหมด, Thai definition: ขยายตัวให้ยาวหรือกว้างออกไปได้
ยืดหยุ่น[V] stretch, See also: expand, Ant. ตายตัว, Example: ลำตัวของไส้เดือนยืดหยุ่นได้, Thai definition: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
แผ่ขยาย[V] expand, See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow, Syn. แผ่กว้าง, แผ่กระจาย, Example: ปัจจุบันปัญหาใหญ่ๆ ได้แผ่ขยายเข้าสู่สังคมทุกระดับอย่างแก้ไขได้ยาก, Thai definition: คลี่กระจายออกไปให้มีลักษณะกว้างกว่าเดิม
แผ่ออก[V] spread, See also: expand, extend, widen, stretch, Syn. แผ่ขยาย, แบออก, คลี่ออก, กางออก, Example: กองเพลิงแผ่ออกเป็นวงกว้างน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: คลี่กระจายออกไปจากจุดนั้น
แผ่อิทธิพล[V] extend one's influence, See also: expand one's influence, Syn. ขยายอิทธิพล, แผ่อำนาจ, Example: กลุ่มผู้ค้ายายังคงแผ่อิทธิพลเข้าไปตามหมู่บ้านและโรงเรียน, Thai definition: แสดงหรือขยายกำลังอำนาจออกไปให้กว้างขวางไปสู่ที่อื่นๆ
พองตัว[V] swell, See also: expand, Syn. ขยายตัว, Example: เมื่อก๊าซลอยสูงขึ้นไปจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองตัวตนกระทั่งระเบิดแตกออกในที่สุด, Thai definition: ขยายตัวขึ้น, ทำให้ตัวโปร่งขึ้น
แพน[V] spread, See also: expand, Syn. รำแพน, Example: นกตัวผู้ทำเจ้าชู้แพนหางเกี้ยวตัวเมีย, Thai definition: แผ่ออก, กระจายออก
กระจาย[V] spread, See also: expand, extend, Syn. ขยาย, แผ่, แผ่ขยาย, Example: ร้านค้าที่เป็นสาขาของแม็คโดนัลด์กระจายไปทั่วโลก, Thai definition: แตกแยกออกจากกันไปในที่ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
กางปีก[v. exp.] (kāng pīk) EN: spread the wings ; expand the wings   FR: étendre les ailes ; déployer les ailes ; ouvrir les ailes
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger   FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขยายอำนาจ[v. exp.] (khayāi amnāt) EN: increase power ; extend power ; expand power   FR: étendre le pouvoir
ขยายอาณาเขต[v. exp.] (khayāi ānākhēt) EN: expand (territory)   
ขยายกิจการ[v. exp.] (khayāi kitjakān) EN: expand a business   
ขยายตัว[v.] (khayāitūa) EN: expand ; get bigger ; enlarge   FR: dilater
ขยายวง[v. exp.] (khayāi wong) EN: expand (boundaries) ; expand (limits)   
ลาม[v.] (lām) EN: spread ; extend ; expand ; diffuse   FR: se répandre ; s'étendre
แผ่[v.] (phaē) EN: expand ; extend ; widen   FR: s'étendre ; s'agrandir

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPAND    IH0 K S P AE1 N D
EXPANDS    IH0 K S P AE1 N D Z
EXPANDED    IH0 K S P AE1 N D AH0 D
EXPANDING    IH0 K S P AE1 N D IH0 NG
EXPANDABLE    IH0 K S P AE1 N D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expand    (v) (i1 k s p a1 n d)
expands    (v) (i1 k s p a1 n d z)
expanded    (v) (i1 k s p a1 n d i d)
expanding    (v) (i1 k s p a1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
エキスパンダー[, ekisupanda-] (n) expander [Add to Longdo]
エキスパンドブック[, ekisupandobukku] (n) {comp} Expand Book [Add to Longdo]
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring [Add to Longdo]
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring [Add to Longdo]
押し広げる;押広げる[おしひろげる, oshihirogeru] (v1) to extend; to expand; to spread out [Add to Longdo]
拡大管[かくだいかん, kakudaikan] (n) expanding pipe; diffuser; expander; reducer [Add to Longdo]
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P) [Add to Longdo]
拡大再生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] expand; support on palm; to develop; to open up [Add to Longdo]
拓展[tuò zhǎn, ㄊㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, ] expand [Add to Longdo]
[běng, ㄅㄥˇ, ] expand; thick weeds [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expand \Ex*pand"\, v. i.
   To become widely opened, spread apart, dilated, distended, or
   enlarged; as, flowers expand in the spring; metals expand by
   heat; the heart expands with joy. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expand \Ex*pand"\, v. t. [imp. & p. p. {Expanded}; p. pr. & vb.
   n. {Expanding}.] [L. expandere, expansum; ex out + pandere to
   spread out, to throw open; perh. akin to E. patent. Cf.
   {Spawn}.]
   1. To lay open by extending; to open wide; to spread out; to
    diffuse; as, a flower expands its leaves.
    [1913 Webster]
 
       Then with expanded wings he steers his flight.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause the particles or parts of to spread themselves or
    stand apart, thus increasing bulk without addition of
    substance; to make to occupy more space; to dilate; to
    distend; to extend every way; to enlarge; -- opposed to
    {contract}; as, to expand the chest; heat expands all
    bodies; to expand the sphere of benevolence.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) To state in enlarged form; to develop; as, to
    expand an equation. See {Expansion}, 5.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expand
   v 1: extend in one or more directions; "The dough expands" [syn:
      {expand}, {spread out}] [ant: {contract}, {shrink}]
   2: become larger in size or volume or quantity; "his business
     expanded rapidly"
   3: make bigger or wider in size, volume, or quantity; "expand
     the house by adding another wing"
   4: grow vigorously; "The deer population in this town is
     thriving"; "business is booming" [syn: {boom}, {thrive},
     {flourish}, {expand}]
   5: exaggerate or make bigger; "The charges were inflated" [syn:
     {inflate}, {blow up}, {expand}, {amplify}]
   6: add details, as to an account or idea; clarify the meaning of
     and discourse in a learned way, usually in writing; "She
     elaborated on the main ideas in her dissertation" [syn:
     {elaborate}, {lucubrate}, {expatiate}, {exposit}, {enlarge},
     {flesh out}, {expand}, {expound}, {dilate}] [ant:
     {abbreviate}, {abridge}, {contract}, {cut}, {foreshorten},
     {reduce}, {shorten}]
   7: expand the influence of; "The King extended his rule to the
     Eastern part of the continent" [syn: {extend}, {expand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top