Search result for

swing

(116 entries)
(0.0537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swing-, *swing*, sw
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swing[VI] แกว่ง, See also: แกว่งไปมา, Syn. oscillate, sway, rock
swing[VT] แกว่ง, See also: แกว่งไปมา, Syn. oscillate, sway, rock
swing[VI] หมุนรอบ, See also: หมุน, หมุนวน, Syn. pivot, rotate, turn
swing[VT] หมุนรอบ, See also: หมุน, หมุนวน, Syn. pivot, rotate, turn
swing[VI] แขวน, See also: ห้อย, Syn. dangle, hang, suspend
swing[VT] แขวน, See also: ห้อย, Syn. dangle, hang, suspend
swing[N] ชิงช้า, See also: เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา, Syn. hanging seat
swing[N] การแกว่ง, See also: การแกว่งไปมา, การแกว่งไกว, Syn. dangle, oscillation, swaying
swing[N] การเหวี่ยงหมัด, Syn. sweeping stroke
swing[N] การตีลูกบอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swing(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทางที่แกว่ง,จังหวะ,การส่ายตะโพก,ก้าวของจังหวะ,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,อิสรภาพ,การดำเนินการ,สิ่งที่แกว่ง,ช
full swingn. เต็มอัตรา,เต็มห้อง,เต็มความสามารถ
upswing(อัพ'สวิง) n. การแกว่งขึ้น,การเพิ่มขึ้น,การเจริญขึ้น,การก้าวหน้า. vi. แกว่งขึ้น,เพิ่มขึ้น,ก้าวหน้า., Syn. improvement,upturn

English-Thai: Nontri Dictionary
swing(n) ชิงช้า,การแกว่ง,การหัน,การแขวนคอ,การโล้,จังหวะ
swing(vt) หมุนไปมา,แกว่ง,หัน,แขวน,โล้,ห้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swing axleเพลาขับแบบปีก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swing motorมอเตอร์ส่ายลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
swing-lock dentureฟันปลอมมีบานพัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
swinging caliperก้ามปูเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swingปริมาณก๊าซที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลง
ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงในสัญญาการส่งก๊าซแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Swing (Golf)วงสวิง (กอล์ฟ) [TU Subject Heading]
swing gateswing gate, บานหมุน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Swinging plate anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบแผ่นกระดก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I always imagined she'd have a sex swing in the living room.นึกไว้เสมอ เธอเคยสวิงกิ้ง ในห้องนั่งเล่น Lucky Thirteen (2008)
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
Fractured cheek, broken nose, left nut swinging solo.แก้มแตก จมูกหัก เหลือไข่โตงเตงไปมาอยู่ข้างเดียว Pilot (2008)
Besides, mood swings!หนำซ้ำ, อารมณ์ยังแปรปรวนอีก Baby and I (2008)
There are mood swings, fluid retention, and once a month you'll bleed from your vagina.มีของเหลวคั่งอยู่ มีเลือดออก ตามช่องคลอดเดือนละครั้ง Superhero Movie (2008)
Swing me!เหวี่ยงข้า! Outlander (2008)
Have them pull a swing. I want another truck loaded and off by 11.ให้พวกเขางมของขึ้นมา ฉันอยากได้ รถขนของพร้อมออกตอน 11 โมง The Lazarus Project (2008)
You should be swinging from a tree screaming "kya kya kya".วันๆ ทำอะไรไม่เป็น The Ramen Girl (2008)
Swing soft, cut harder, at the same time.กวาดแกว่งให้อ่อนไหว ฟันให้หนักแน่น ไปพร้อมๆกัน The Forbidden Kingdom (2008)
Swing soft, cut hard.หวดเบา ตัดแรง The Forbidden Kingdom (2008)
A swing to swing on.เอามาซื้อม้าหมุน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I have very limited breasts, a ginormous ass, and I've got this gut that swings back and forth in front of me like a shopping cart with a bent wheel.หน้าอกฉันเล็กนิดเดียว แต่ก้นดันใหญ่ แล้วแถมพุงก็หลาม เหมือนรถเข็นช้อปปิ้งติดล้อด้วย Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swingAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
swingFrance seems to be swinging left - Britain to the right.
swingHe has a perfect swing.
swingHe shouldered the swing door open.
swingHe took a good hold on the bat before swinging.
swingHe would climb up her trunk and swing from branches and eat apples.
swing"I am too old to swing on branches," said the boy.
swingI like to see a gymnast do the giant swing on the high bar.
swingI took a swing at him.
swingMy wife had a hard time getting into the swing of our new life in America.
swingSwing your arm back and forth.
swingThe banquet was in full swing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโตงกระเตง[ADV] swingingly, See also: pendently, swayingly, Syn. โตงเตง, กะโตงกะเตง, โตงๆ เตงๆ, Example: ซากศพเด็กหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายถูกแขวนคอ ห้อยกระโตงกระเตงอยู่ที่ต้นมะขาม, Thai definition: อาการแห่งสิ่งของที่ห้อยแล้วหย่อนยานแกว่งไปมาได้
ยัก[V] swing, See also: sway, Example: นักร้องเต้นยักเอวส่ายสะโพกอยู่หน้าเวที, Thai definition: ย้ายข้างไปมา
ส่าย[V] swing, See also: swerve, sway, shake, rock, swish back and forth, Syn. แกว่งไกว, Example: ว่าวส่ายเพราะลมแรง, Thai definition: แกว่งไปมา, ย้ายไปมา
โหน[V] swing, See also: hang, dangle, cling, Example: คุณกลับไปกรุงเทพฯ ไปแย่งขึ้นรถเมล์ เรือด่วน โหนรถไฟของคุณเถอะ ผมขออยู่ที่นี่เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตก็แล้วกัน, Thai definition: เหนี่ยวห้อย, เอามือเหนี่ยวให้ตัวลอยขึ้นไป
แกว่งไปแกว่งมา[V] sway, See also: swing, rock, brandish, flourish, oscillate, Syn. แกว่ง, Ant. นิ่ง, Example: สะพานข้ามลำธารแกว่งไปแกว่งมาราวกับลวดที่ขึงสำหรับให้นักไต่ลวดข้าม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น
เคลีย[V] dangle, See also: swing, sway, Syn. เคียงเคล้า, Example: เนินเบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัวมันระเส้นผมเคลียใบหน้าห่อหุ้มร่างไว้มิดชิด
โงกเงก[V] sway, See also: swing, lean, vibrate, Syn. โยกเยก, คลอนแคลน, โยกโคลง, เอนไปเอนมา, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Example: อย่าไปเหยียบกิ่งไม้นั้นนะ มันโงกเงกเต็มทีแล้ว
ฟะฟัด[V] swing, See also: flap, Syn. ฟัด, ฟาด, Thai definition: เหวี่ยงหรือสะบัดไปมา
ฟัด[V] swing, See also: sway, Example: พังพอนใช้ฟันแหลมฟัดหัวงูอย่างสุดแรง, Thai definition: เหวี่ยงแรงๆ, สะบัดไปมา
เสย[V] brush back, See also: swing up, Example: วันพลยกมือเสยผมด้วยท่าที่เคยชิน, Thai definition: ช้อนขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing   FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
ชิงช้าชาลี[n.] (chingchāchālī) EN: Flower Swing   
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole   FR: porter à deux avec un bâton
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse   FR: rythme [m] ; tempo [m] ; cadence [f]
การแกว่ง[n.] (kān kwaeng) EN: swing ; sway ; hang ; oscillation   FR: oscillation [f]
ความผันผวน[n.] (khwām phanphūan) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change   FR: fluctuation [f]
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock   FR: osciller ; balancer ; brandir
ไกว[v.] (kwai) EN: rock ; swing ; sway   FR: bercer ; balancer

CMU English Pronouncing Dictionary
SWING    S W IH1 NG
SWINGS    S W IH1 NG Z
SWINGER    S W IH1 NG ER0
SWINGLE    S W IH1 NG G AH0 L
SWINGERS    S W IH1 NG ER0 Z
SWINGING    S W IH1 NG IH0 NG
SWINGLER    S W IH1 NG G AH0 L ER0
SWINGLEY    S W IH1 NG G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swing    (v) (s w i1 ng)
swinge    (v) (s w i1 n jh)
swings    (v) (s w i1 ng z)
swinged    (v) (s w i1 n jh d)
swinges    (v) (s w i1 n jh i z)
swinging    (v) (s w i1 ng i ng)
swinging    (v) (s w i1 n jh i ng)
swingeing    (j) (s w i1 n jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehbrücke {f}swing bridge [Add to Longdo]
Hollywoodschaukel {f}swing hammock [Add to Longdo]
Linksruck {m} [pol.]swing to the left [Add to Longdo]
Pendeltür {f}swing door [Add to Longdo]
Rechtsruck {m} [pol.]swing to the right [Add to Longdo]
Schaukel {f} | Schaukeln {pl}swing | swings [Add to Longdo]
Schiffschaukel {f} | Schiffschaukeln {pl}swing boat | swing boats [Add to Longdo]
Schwenkrahmen {m}swing gate [Add to Longdo]
Schwingtür {f}swing door; swinging door [Add to Longdo]
Spätschicht {f}swing shift; late shift; evening shift [Add to Longdo]
Stimmungsumschwung {m} [pol.]swing (in public opinion) [Add to Longdo]
Swing {m} [mus.]swing [Add to Longdo]
Swingmusik {f}jive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
アウトスウィング[, autosuuingu] (n) outswing [Add to Longdo]
インサイドアウト[, insaidoauto] (n) inside out; swinging golf club with an inside out motion [Add to Longdo]
インスインガー[, insuinga-] (n) inswinger (baseball) [Add to Longdo]
ウエスタンスイング[, uesutansuingu] (n) western swing [Add to Longdo]
クズネッツの波[クズネッツのなみ, kuzunettsu nonami] (n) Kuznets swings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秋千[qiū qiān, ㄑㄧㄡ ㄑㄧㄢ, / ] swing; seesaw; trapeze, #27,488 [Add to Longdo]
摇摆舞[yáo bǎi wǔ, ㄧㄠˊ ㄅㄞˇ ˇ, / ] swing (dance), #160,249 [Add to Longdo]
弹簧门[tán huáng mén, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄇㄣˊ, / ] swing door, #279,084 [Add to Longdo]
挥杆[huī gān, ㄏㄨㄟ ㄍㄢ, / ] swing (golf) [Add to Longdo]
摆荡吊环[bǎi dàng diào huán, ㄅㄞˇ ㄉㄤˋ ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] swinging rings [Add to Longdo]
浪船[làng chuán, ㄌㄤˋ ㄔㄨㄢˊ, ] swingboat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swing \Swing\, v. i. [imp. & p. p. {Swung}; Archaic imp.
   {Swang}; p. pr. & vb. n. {Swinging}.] [OE. swingen, AS.
   swingan to scourge, to fly, to flutter; akin to G. schwingen
   to winnow, to swingle, oscillate, sich schwingen to leap, to
   soar, OHG. swingan to throw, to scourge, to soar, Sw. svinga
   to swing, to whirl, Dan. svinge. Cf. {Swagger}, {Sway},
   {Swinge}, {Swink}.]
   1. To move to and fro, as a body suspended in the air; to
    wave; to vibrate; to oscillate.
    [1913 Webster]
 
       I tried if a pendulum would swing faster, or
       continue swinging longer, in case of exsuction of
       the air.               --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To sway or move from one side or direction to another; as,
    the door swung open.
    [1913 Webster]
 
   3. To use a swing; as, a boy swings for exercise or pleasure.
    See {Swing}, n., 3.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To turn round by action of wind or tide when at
    anchor; as, a ship swings with the tide.
    [1913 Webster]
 
   5. To be hanged. [Colloq.] --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
   {To swing round the circle}, to make a complete circuit.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       He had swung round the circle of theories and
       systems in which his age abounded, without finding
       relief.                --A. V. G.
                          Allen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swing \Swing\, n.
   1. The act of swinging; a waving, oscillating, or vibratory
    motion of a hanging or pivoted object; oscillation; as,
    the swing of a pendulum.
    [1913 Webster]
 
   2. Swaying motion from one side or direction to the other;
    as, some men walk with a swing.
    [1913 Webster]
 
   3. A line, cord, or other thing suspended and hanging loose,
    upon which anything may swing; especially, an apparatus
    for recreation by swinging, commonly consisting of a rope,
    the two ends of which are attached overhead, as to the
    bough of a tree, a seat being placed in the loop at the
    bottom; also, any contrivance by which a similar motion is
    produced for amusement or exercise.
    [1913 Webster]
 
   4. Influence of power of a body put in swaying motion.
    [1913 Webster]
 
       The ram that batters down the wall,
       For the great swing and rudeness of his poise,
       They place before his hand that made the engine.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Capacity of a turning lathe, as determined by the diameter
    of the largest object that can be turned in it.
    [1913 Webster]
 
   6. Free course; unrestrained liberty or license; tendency.
    "Take thy swing." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To prevent anything which may prove an obstacle to
       the full swing of his genius.     --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {Full swing}. See under {Full}.
 
   {Swing beam} (Railway Mach.), a crosspiece sustaining the car
    body, and so suspended from the framing of a truck that it
    may have an independent lateral motion.
 
   {Swing bridge}, a form of drawbridge which swings
    horizontally, as on a vertical pivot.
 
   {Swing plow}, or {Swing plough}.
    (a) A plow without a fore wheel under the beam.
    (b) A reversible or sidehill plow.
 
   {Swing wheel}.
    (a) The scape-wheel in a clock, which drives the pendulum.
    (b) The balance of a watch.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swing \Swing\, v. t.
   1. To cause to swing or vibrate; to cause to move backward
    and forward, or from one side to the other.
    [1913 Webster]
 
       He swings his tail, and swiftly turns his round.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       They get on ropes, as you must have seen the
       children, and are swung by their men visitants.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a circular movement to; to whirl; to brandish; as,
    to swing a sword; to swing a club; hence, colloquially, to
    manage; as, to swing a business.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) To admit or turn (anything) for the purpose of
    shaping it; -- said of a lathe; as, the lathe can swing a
    pulley of 12 inches diameter.
    [1913 Webster]
 
   {To swing a door}, {gate}, etc. (Carp.), to put it on hinges
    so that it can swing or turn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swing
   n 1: a state of steady vigorous action that is characteristic of
      an activity; "the party went with a swing"; "it took time
      to get into the swing of things"
   2: mechanical device used as a plaything to support someone
     swinging back and forth
   3: a sweeping blow or stroke; "he took a wild swing at my head"
   4: changing location by moving back and forth [syn: {swing},
     {swinging}, {vacillation}]
   5: a style of jazz played by big bands popular in the 1930s;
     flowing rhythms but less complex than later styles of jazz
     [syn: {swing}, {swing music}, {jive}]
   6: a jaunty rhythm in music [syn: {lilt}, {swing}]
   7: the act of swinging a golf club at a golf ball and (usually)
     hitting it [syn: {golf stroke}, {golf shot}, {swing}]
   8: in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball; "he
     took a vicious cut at the ball" [syn: {baseball swing},
     {swing}, {cut}]
   9: a square dance figure; a pair of dancers join hands and dance
     around a point between them
   v 1: move in a curve or arc, usually with the intent of hitting;
      "He swung his left fist"; "swing a bat"
   2: move or walk in a swinging or swaying manner; "He swung back"
     [syn: {swing}, {sway}]
   3: change direction with a swinging motion; turn; "swing back";
     "swing forward"
   4: influence decisively; "This action swung many votes over to
     his side" [syn: {swing}, {swing over}]
   5: make a big sweeping gesture or movement [syn: {swing},
     {sweep}, {swing out}]
   6: hang freely; "the ornaments dangled from the tree"; "The
     light dropped from the ceiling" [syn: {dangle}, {swing},
     {drop}]
   7: hit or aim at with a sweeping arm movement; "The soccer
     player began to swing at the referee"
   8: alternate dramatically between high and low values; "his mood
     swings"; "the market is swinging up and down"
   9: live in a lively, modern, and relaxed style; "The Woodstock
     generation attempted to swing freely"
   10: have a certain musical rhythm; "The music has to swing"
   11: be a social swinger; socialize a lot [syn: {swing}, {get
     around}]
   12: play with a subtle and intuitively felt sense of rhythm
   13: engage freely in promiscuous sex, often with the husband or
     wife of one's friends; "There were many swinging couples in
     the 1960's"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top